google27eaa3905ca3fee3.html

triglav-okJasný bože tří tváří,
ty na trůnu sedíš.
Svaroga, Peruna a Velese
v sobě objímáš.
Trojhlavý Bělbogu,
ty jsi dobro a ochrana naše.

Chraň nás před činy
Černého hada.
Ke tvé slávě dary přinášíme.
Požehnej nám a stůj při nás.

Jasný den – Bělbog a Tmavá noc – Černobog

Když otec Rod stvořil všehomír, proměnil se v sokola a slétl na náš svět. Sedl si na dub, který spojoval všechny tři části našeho stvořeného světa. Když se sokol rozhlédl po světě, viděl, že na něm není žádný život, a z oka mu stekla slza. Tak se zrodil trojhlavý pták Matka Sva, jenž se projevil jako Bělbog, a Zemská kachna, která se projevila v podobě Černoboga.

Pustili se ti dva rodní bratři do zápasu, až se zatřásl celý svět. Z jejich spojení a soupeření se začal rodit život. Chvíli se zdálo, že vítězí jeden, pak zase onen. Když to převeliký Rod uviděl, rozhodl se, že svěří vládu nad světem jen jednomu z nich. Protože však v jejich nekonečném boji stále nebylo vítěze, bůh Rod ustanovil vládcem našeho světa trojhlavého Boha Bělboga, zvaného též Triglav. Bělbog dostal jméno Triglav, protože v sobě spájí Rodovy tři syny – Svaroga, Peruna a Velese. Také Černobog v sobě spájí tři temné bratry – Kaščeje, Dije a Nije, jehož nazývají také Skyper Zlý, Skypr Zvěř či Černý had. Černobog nesouhlasil s rozhodnutím svého otce Roda a o to více začal s Bělbogem – Triglavem bojovat.

Černobog počkal, dokud se unavený otec Rod neuloží do slunečného zlatého vejce, aby si odpočinul, a potom zaútočil na Triglavův zámek. Tehdy už však Svarog pevně vládl nebi, Perun nad zemí a Veles podsvětí.

Když Černobog v podobě Skypra Zlého přiletěl do Irie, kde rozbil nebeskou bránu a vešel do královské síně, očekával jej už na trůnu Triglav – spojení tří jasných bratrů. Po dlouhém zápasu se třem bratrům podařilo na chvíli Skypra Zlého přemoci a vytrhnout mu z ohnivých úst jazyk. Jazyk černého hada pak vpletli do velkého rádla. Tento první pluh vykoval Svarog pro Velese a Veles jím pak rozdělil svět na království Jav – svět dobra a království Nav – svět zla.

Ani poté však boj mezi Bělbogem a Černobogem nepřestal. Trojhlavý pták Matka Sva a černá Zemská kachna spolu stále bojují o sluneční zlaté vejce, v němž spí jejich otec Rod. Když dopadla na zem slza sokola Roda, jako první vzlétl pták Matka Sva. Možná to byl důvod, proč otec Rod zvolil vládcem světla trojhlavého Bělboga, zvaného též Triglav.

*****

Trigla – Bělbog, zosobnění trojhlavého ptáka Matka Sva, je vtělením Roda Nejvyššího, a stejně tak je vtělením Roda i jeho bratr Černobog. Triglav, jak napovídá jeho jméno, je trohlavý bůh. Jeho tři tváře symbolizují tři syny boha Roda: Svaroga, Peruna a Velese.

Jako vládci tří světů je mu zasvěcen dub, jenž symbolizuje tři světy: nebe, zemi a podsvětí. Patří mu číslo tři, protože vládne třem světům a třem živlům – vzduchu, zemi a ohni. Triglav – Bělbog je ochráncem dobra, zákona a pořádku. Současně je bohem sjednocení, ale také bohem války. Například v chrámu ve Štětíně se nacházelo neobvyklé množství zbraní a bohatství, protože místní bojovníci z každé výpravy uložili desetinu kořisti do chrámu. Štětín, jak se můžeme dočíst, měl po obvodu tři vršky, z nichž prostřední nejvyšší se honosil trojhlavou sochou boha Triglava. Sochy Triglava se jako jedny z mála slovanských bohů odlévaly do zlata. Často měl zahalené oči i ústa, aby neviděl lidské hříchy a mlčel o nich.

Triglav – Bělbog je trojhlavým králem našeho světa. Podobně jako jeho otce Roda si jej můžeme představit jako silného krále, jenž sedí na honosném trůnu. Jeho palác stojí uprostřed dubového háje a vypíná se na vršku uprostřed Irie – světa bohů. Je to jeden z nejhonosnějších paláců. Právě v něm je zlatem a stříbrem vykládaný trůnní sál, v němž se scházejí bohové.

Triglavův královský šat je velmi bohatý, zdobený zlatem a stříbrem, a stejně je zdobeno i brnění a postroj jeho černého koně. Okolo pasu nebo na krku nosí silný řetěz. Ten je symbolem sjednocení a síly. Ze zvířat je mu zasvěcený právě černý kůň ve zlatém postroji. O Triglavova koně bylo starostlivě pečováno a byl chován ve veliké vážnosti. Pečovat o něj mohl jen jeden z knězů Triglavova chrámu. Sedlo tohoto koně, zdobené zlatem a stříbrem, bylo vystaveno v chrámu a sedlal se jím černý kůň jen během velkých svátků.

Triglav – Bělbog symbolizuje spojení tří světů, tří živlů a tří jasných synů boha Roda, stejně jako symbolizuje věčný boj s temným nepřítelem. Tento boj mezi ním a Černobogem je nekonečný, avšak právě v důsledku tohoto nekonečného sváru mezi nimi vzniká život a udržuje se ve všech světech rovnováha.

Triglav je výjimečný bůh, neboť je spojením tří synů boha Roda a sám je jeho vtělením. Nemá vyhrazeny žádné určité dny v roce, obětuje se mu však ve stejném období jako bohu Rodovi i během oslav zasvěcených Svarogovi, Perunovi či Velesovi. Také je vzýván a přivoláván při obřadech sjednocení a rovněž při bojových obřadech a rituálech, které mají bojovníkům dodat sílu.

Triglavovi – Bělbogovi se jako obětinu doporučuje přinášet železné předměty v podobě zbraní nebo podkov a dále také zlato i jiné drahé kovy. Z běžných darů to jsou ovesná kaše, pirohy, zrní, oves, ryby, chléb, placky, víno, pivo, kůže a kožešiny. Z jednotlivých dnů v týdnu je mu stejně jako Rodovi Nejvyššímu zasvěcena neděle.

Text je úryvek z knihy: Bohové starých Slovanů

Bohove-starych-Slovanu


Slovenská verzia knihy:

Peter Weleslaw Kuzmišín – Bohovia starých Slovanov318-bohovia-starych-slovanov_1442578040_medium

Jedinečné dielo! Slovami autora:
Svarog, Perún, Veles – kto by nepoznal tieto staré slovanské božstvá? To som si myslel pôvodne i ja predtým, než som začal pracovať na tejto knihe. Prišiel som však na to, že väčšina z nás vie o božstvách našich predkov veľmi málo. Poznáme rôzne staroveké  mýty: grécke, rímske… poznáme množstvo božstiev indických či tibetských, ba aj o Ódinovi alebo Thórovi toho vieme viac, ako o našich pôvodných slovanských božstvách.

A tak som sa podujal na napísanie tejto knihy, ktorá nemá byť vedeckou publikáciou, ale skôr takou slovanskou Odyseou. Nájdete tu staré, takmer zabudnuté legendy, ako aj opisy bohov a démonov slovanského panteónu. Dozviete sa, ako asi naši predkovia svojich bohov vzývali, ako sa k nim modlili aj čo im obetovali.

Pri písaní som čerpal informácie z rôznych zdrojov. Nielen zo slovenských či českých, ale aj z poľských, a v neposlednom rade ruských a ukrajinských.“

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:

triglav-ok2


 

(Prečítané 367 krát, 1 dnes)

Comments are closed.