google27eaa3905ca3fee3.html

alatyr-122223334

V slovanskej védickej tradícii chápeme človeka ako súčasť Stvoriteľa, a preto, hoci v menšej miere, máme v sebe Jeho sily a možnosti: presne tak, ako je jedna bunka spojená s celým telom a obsahuje všetky jeho vlastnosti. Máme ducha, dušu a telo; vďaka nášmu duchu (sile najvyššieho ducha v nás) a jeho svetlu môžeme zhmotňovať a utvárať realitu, ktorá nás obklopuje. Energia nášho ducha prichádza prostredníctvom mentálnych predstáv a cez obaly našej duše utvára svet, pričom materializuje to, čo je v nej uložené: predstavy o šťastí alebo utrpení.

Práve mentálna predstava je prvotnou príčinou tej či onej udalosti, choroby, alebo naopak – šťastia a úspechu. Naše mentálne predstavy môžu byť dôsledkom súčasného života, alebo minulých životov. „Visia“ v jemných obaloch našej duše v podobe „kryštalických“ zhlukov energie, ktoré blokujú harmonický tok energie v energetických telách. Negatívna mentálna predstava narúša rovnováhu medzi vnútorným a vonkajším, medzi rôznymi systémami organizmu, aj medzi prvotnými energiami a elementami (oheň, voda, zem, vzduch) fyzického tela; v dôsledku toho vzniká choroba alebo problém, keďže sa zhmotňujú negatívne presvedčenia a očakávania.

To znamená, že vo vonkajšej, viditeľnej oblasti – v našom tele, ako aj v našom živote – podľa zákona podobnosti priťahujeme k sebe vždy práve to, čo zodpovedá nášmu vedomiu alebo nevedomiu. Keď sa dostaneme do určitej životnej situácie, znamená to, že sa stretávame s prejavom niektorého zo zákonov duchovného sveta (Prav). Preto každá situácia, ktorá sa nám stane vo vonkajšom svete a ktorá nám pripadá ako náhoda, v skutočnosti vypovedá niečo o nás.

Podľa názoru našich predkov sú vďaka žive všetky veci a udalosti vo vnútornej jednote. Preto je medzi jednotlivými vecami a udalosťami vzájomné neviditeľné spojenie. Svojimi vonkajšími zmyslami toto spojenie spravidla nevnímame, pretože naše zmysly vnímajú len viditeľnú, vonkajšiu podobu vecí a ich vzájomných vzťahov. Každý symptóm, prejavujúci sa vo vnútri, je spojený aj s niečím vonkajším, a naopak tým, že sa prejavuje v tele, poukazuje na niečo, čo treba pochopiť, naučiť sa či uvedomiť si; niečo, s čím sa musíme zmieriť a prijať to.

Ak vedomie na takéto impulzy a prejavy duše vo vonkajšom svete (vo forme ťažkostí a problémov) nereaguje, potom duša vytvorí telesnú chorobu, aby vedomiu ukázala, kam sa treba vo svojom ďalšom vývoji pohnúť. Každý chorobný symptóm je špecifické posolstvo, ktoré treba pochopiť, dešifrovať a prijať ako nápoveď na ďalšiu cestu. Choroba preto vždy predstavuje určitú životnú úlohu.

Dobre si zapamätajte: žiadna ťažkosť ani choroba nie je krutosť ani trest. Je to skrátka nástroj, ktorý používa naša duša, aby nám ukázala naše chyby a ochránila nás pred ešte väčšími omylmi, ktoré by nám mohli spôsobiť ešte väčšie škody. Zároveň sa nás snaží prinavrátiť na cestu pravdy a svetla.

Všetky problémy a ochorenia nútia človeka jasnejšie si uvedomiť skutočné príčiny svojich útrap, aby mohol žiť lepšie. Duša využíva aj krajnú možnosť a núti nás zmeniť myslenie vo vzťahu k sebe aj k životu, zmeniť životný štýl, začať mať rád svoje telo a riadne sa oň starať. Preto s chorobou netreba bojovať, ale snažiť sa pochopiť jej podstatu a zmysel. Inak sa naozaj nevyliečite – len čo sa zbavíte jednej ťažkosti, objaví sa ďalšia.

Pod vplyvom úpadku védickej tradície sú v súčasnosti zaužívané zjednodušené formy svetonázoru, ktoré neobsahujú hlboké poznatky (védy) o človeku a jeho duši. Preto ľudia stratili celostný pohľad na ozajstný zdroj utrpenia. Materialistický prístup medicíny nás ešte viac vzdialil od celostného prístupu k chorobám. Podstatou tohto nedorozumenia je, že duchovný svetonázor (viera, náboženstvo) a medicína (liečiteľstvo) sa vydali oddelenými cestami. Predtým ľudí liečili čarodejníci, žreci, vedomci, mudrci, ktorí mali hlboké poznatky o ľudskej duši aj tele, chápali zákony vesmíru a vzájomné vzťahy všetkého, čo existuje. Ale v dnešných časoch ľudí liečia hlavne úzko špecializovaní lekári (jedni liečia žalúdok, druhí srdce atď.), ktorí neberú ohľad na celistvosť organizmu. Človek tak chodí z oddelenia na oddelenie a nemá to konca – jedno vyliečia, druhé dokaličia…

Dávni mudrci – liečitelia najprv vytvárali hľadali súvislosť s vonkajšími podmienkami života pacienta. Pýtali sa ho: „Ako sa realizujete v živote? V čom máte núdzu, čoho by ste potrebovali viac?“ A pacient odpovedal napríklad takto: „Život mi toho priveľa naložil, stále sa bojím, že prídem o prácu.“ A liečiteľ už aj tušil, čo pacienta bolí, a spýtal sa ho: „A čo kolená? A chrbát vás nebolieva?“ Takže hneď vedel určiť, v ktorej časti tela sa môže prejavovať choroba. A naopak: keď poznal príznak choroby, chápal, čo v živote človeka zrejme nie je v poriadku. A pomáhal pacientovi tak, aby sa stal celistvým a zdravým.

Iba človek, ktorý vníma svet v jeho celistvosti, môže chápať život ako čudesnú hru protikladov a vedieť, čo potrebuje. Živa-jarga pracuje s energiou vesmíru živou. Je teda celostnou metódou sebapoznania, a zároveň aj liečiteľskou metódou, zameranou aj na harmonizáciu vedomia, aj na harmonizáciu energie v energetických kanáloch ľudského tela. Pomocou uzdravenia vedomia – prostredníctvom pozitívnych predstáv, ktoré napomáhajú prúdeniu energie živy v tele – sa môžete nielen uzdraviť, ale aj zmeniť k lepšiemu vzorce svojho správania. Veď ochorenie tela je vždy prejavom určitého nedostatku v duchovnej alebo duševnej sfére! Podľa toho, v ktorej časti tela sa choroba prejavuje, sa dá predpokladať, čo chorému chýba, v akej oblasti si počína nesprávne, čo potláča alebo odmieta.

Cez zmenu mentálnych predstáv a presvedčení môžeme chorého priviesť k tomu, čo mu chýba, aby sa znova stal celistvým a zdravým. Pacient výrazne urýchli svoje uzdravenie, ak najprv vylieči svoju dušu, teda rozanalyzuje svoje vzájomné vzťahy s ľuďmi a svetom, a odpustí všetky krivdy.

Okrem toho si treba uvedomiť, že akákoľvek choroba, ktorej signály ignorujeme, sa stupňuje a vedie k ďalším, horším problémom. Takže po počiatočnej, sotva badateľnej duševnej „poruche“ čoskoro nastupuje porucha na telesnej úrovni: napríklad zápal, poranenie, nehoda a podobne, obvykle bez vážnych následkov. Vždy však ide o snahu upozorniť na niečo, čo treba pochopiť, integrovať. Ak takému príznaku či príhode nevenujeme pozornosť, nastúpi chronický problém. V prípade neriešenia jeho podstaty sa začne fáza „nevyliečiteľných“ procesov, napríklad patologická zmena či degenerácia orgánov, rakovina a podobne.

Ak ani tejto fáze choroby nevenujeme patričnú pozornosť, prichádza smrť. A v nasledujúcom zrodení sa potom objaví vrodená choroba alebo postihnutie. Metóda živy-jargy je zameraná na sústavnú a systematickú prácu s telom, dušou aj duchom. Táto prax dokáže zastaviť starnutie, vyliečiť telo, podnietiť duchovný rast a rozvoj.

Text je z knihy:

304-jarga-duchovna-prax-slovanov_1475240635_mediumVladimír Kurovski – Jarga – Duchovná prax Slovanov

Jarga tvorí poslednú časť trilógie ukrajinského autora Vladimíra Kurovského. Jeho dielo sa komplexne zaoberá duchovným učením našich predkov, našej rodnej kultúry a spirituality.

„Jarga“ je súbor cvičení, ktoré nielenže zdokonaľujú telo, ale sú aj liečivé. Mnohé z nich sa tiež hodia pri meditácii. Dalo by sa povedať, že ide o čosi ako „slovanskú jogu“. Autor zrozumiteľne vysvetľuje všetko, čo treba o tomto systéme vedieť. Samozrejme, že okrem teórie tvorí podstatnú časť knihy aj návod na prax, čiže podrobné popisy a postupy pre konkrétne cvičenia. Tieto špeciálne cviky je vhodné kombinovať so správnym dýchaním. Ďalšou oblasťou, ktorá je v slovanskej spiritualite dôležitá, sú zvukové či hlasové cvičenia, čiže opakovanie alebo spievanie určitých slov, ktoré sa nazývajú „živozvuky“ alebo „živoslová“. V jarge je veľmi dôležitá aj meditácia či rozjímanie – prax známa azda vo všetkých duchovných učeniach a náboženstvách. Systém jargy pracuje aj s čakrami a pozná ich dokonca viac, než je bežne známe z inej literatúry. Zoznam všetkých týchto čakier aj s ich charakteristikou sa v knihe pochopiteľne nachádza.

Na záver dielo spája dokopy všetky uvedené a podrobne rozobraté prvky slovanskej duchovnej metodiky a ponúka čitateľom viaceré komplexné zostavy, ktoré obsahujú tak telesné cvičenie, ako aj meditačné a iné postupy. Výsledkom je tak jasný, presný návod na každodennú prax, ktorá človeka postupne vedie po ceste uceleného rozvoja – telesného, duševného aj duchovného.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


 Súvisiace články:

(Prečítané 523 krát, 1 dnes)
 

One Response to Živa-jarga pre zdravie

  1. Bohouš píše:

    Západní slované (v)indoevropané mají také svou Jargu: vidja.wz.cz