google27eaa3905ca3fee3.html

Šrí Aurobindo, Ind narodený aj žijúci v Indii, bol činný v prvej polovici 20. storočia. V roku 1910 bol inšpirovaný k zmene svojho života: prestal pracovať (dovtedy učil na univerzite, ale bol aj radikálnym politickým aktivistom) a začal sa intenzívne venovať joge. Vďaka svojim duchovným vedomostiam a skúsenostiam dospel k záveru, že konečným cieľom duchovného hľadania je plná transformácia človeka, zasahujúca aj jeho fyzickú úroveň, a teda realizácia božského ideálu na Zemi. Dosiahnutiu tohto cieľa potom zasvätil zostávajúcich štyridsať rokov svojho života.

Bol tiež veľkým básnikom. Jeho literárny odkaz obsahuje 35 zväzkov, medzi ktorými sa nachádzajú diela o jeho svetonázore, rozsiahla korešpondencia so žiakmi, množstvo básní, divadelných hier a rozsiahla epická báseň Savitri, ktorá zhŕňa podstatu i najvyššie ideály jeho učenia – tzv. integrálnej jogy.

Šrí Aurobindo býva označovaný ako „jeden z najvýznamnejších a všestranne nadaných indických mysliteľov našej doby“. Nebol to však typický guru, ale ozajstný vizionár, o čom svedčí aj toto jeho pozoruhodné vyhlásenie: „Hlásať ľudstvu v budúcnosti nejaké náboženstvo, či už nové, alebo staré, vôbec nie je mojím cieľom. Otvoriť cestu, ktorá je ešte zahataná – to je moja koncepcia.“

Matka, oficiálnym menom Mira Alfassa, bola beloška narodená v Paríži, kde sa aj vydala a mala jedno dieťa (syna). Bola študovanou umelkyňou, ale odmala sa zaujímala hlavne o spirituálne a okultné záležitosti. Neskôr sa rozviedla a znovu vydala zas muž menom Paul Richard, s ktorým odišla do Indie. Tam sa zoznámila so Šrí Aurobindom, s ktorým po zvyšok života úzko spolupracovala. V roku 1926 spolu založili slávny Aurobindov ášram a vtedy sa tiež Mira začala nazývať Matka. Spolu s Aurobindom sa venovali rozpracovávaniu svojho duchovného odkazu, vyučovaniu žiakov a napĺňaniu mystických ideálov. Po jeho smrti (prežila ho o 23 rokov) Mira vybudovala niekoľko významných duchovných stredísk (v Taliansku, Nemecku a samozrejme v Indii). Mimoriadne zaujímavé je v tejto súvislosti „ideálne mesto“ Auroville, ktoré pôvodne založila Matka, avšak ktoré prežilo aj nepríjemnú kapitolu v 80. rokoch 20. st. a dnes už je samostatným medzinárodným fenoménom.

Amfiteáter v Auroville, v pozadí zlatý chrám Matrimandir

Dielo Matky obsahuje 17 zväzkov zobraných spisov; tvoria ho úvahy, eseje, príhovory, jednotlivé myšlienky, modlitby, listy a osobné poznámky.

O vzťahu Miry a Aurobinda sa samozrejme veľa špekulovalo; rôzne odkazy a informácie však svedčia o tom, že išlo o platonický, duchovný vzťah majstra a jeho najoddanejšej žiačky a zároveň pravej ruky.

Keďže obidve tieto významné a spolu pôsobiace osobnosti po sebe zanechali veľa písaných textov, v súčasnosti existuje na svete množstvo kníh, ktoré sú často aj tematicky „vyskladané“ z rôznych pôvodných písomností Šrí Aurobinda a Matky.

Strach – Deprese – Relaxace k nim tiež patrí. Vďaka nej čitateľ pochopí hlbšie korene a príčiny strachu, pričom niektoré sú dosť nezvyčajné a veľmi zaujímavé. Knižka sa pritom venuje konkrétnym druhom strachu: strachu zo smrti, strachu z choroby, strachu z bolesti, ale aj strachu pri učení. Zvláštny druh strachu je strach z Boha a z hriechu – čo môže mnohým pripadať zastaralé a dnes už neaktuálne, možno však budete prekvapení, keď si prečítate, ako to vlastne autori myslia.

Čo je to vlastne strach? Prečo ho človek cíti? A ako sa ho zbaviť? Dôležité je, že tu nájdete nielen vysvetlenie, ale najmä praktické rady, ako si poradiť s rôznymi konkrétnymi druhmi strachu, a to aj formou otázok a odpovedí.

Druhá časť sa venuje podobným spôsobom depresii. Tretia časť patrí odpočinku a relaxácii: radám, ako sa správne uvoľniť, prípadne čo si počať so zlou náladou; ale aj triezvemu zamysleniu sa nad tým, či v súčasnosti až príliš nevyzdvihujeme hodnotu zábavy… A tiež sa tu objavuje triezvy, odvážny pohľad na to, čo je to lenivosť, nuda či pocit prázdnoty, ktorý dnes trápi mnohých aj úspešných a veľmi aktívnych ľudí. Je to teda kniha aj na dnešné pomery vysoko aktuálna.

Sri Aurobindo a Matka – Strach, deprese, relaxace

Vďaka dvom významným duchovným učiteľom našej doby, ktorí patria medzi „klasiku“, čitateľ pochopí hlbšie korene a príčiny strachu, pričom niektoré sú dosť nezvyčajné a veľmi zaujímavé. Knižka sa pritom venuje konkrétnym druhom strachu: strachu zo smrti, strachu z choroby, strachu z bolesti, ale aj strachu pri učení. Zvláštny druh strachu je strach z Boha a z hriechu – čo môže mnohým pripadať zastaralé a dnes už neaktuálne, možno však budete prekvapení, keď si prečítate, ako presne to autori myslia!

Čo je to vlastne strach? Prečo ho človek cíti? A ako sa ho zbaviť? Dôležité je, že tu nájdete nielen vysvetlenie, ale najmä praktické rady, ako si poradiť s rôznymi konkrétnymi druhmi strachu, a to aj formou otázok a odpovedí.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR, Zľava: 10.00 %


Krásne video o meste Auroville (v angličtine)


(Prečítané 330 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.