google27eaa3905ca3fee3.html

Kanaďanka (z francúzsky hovoriacej oblasti Kanady) Lise Bourbeau je veľmi obľúbená a uznávaná autorka kníh osobného rastu, skúsená duchovná učiteľka a terapeutka.

Základom jej systému je dialóg s vlastným telom i dušou tak, aby sa človek zoznámil s fungovaním svojej bytosti, lepšie si uvedomil svoje skutočné potreby, túžby aj schopnosti a aby sa začal zaoberať otázkami, ktoré sú dôležité pre jeho čo najkvalitnejší ďalší život.

Autori tejto praktickej svojpomocnej knihy, plnej cvičení a námetov, ktoré sa dajú naplno využívať v bežnom živote, sa opierajú o myšlienky Lise Bourbeau, ale doplnili ich aj o prvky z iných psychologických koncepcií.

Cieľom práce L. B. je pomôcť ľuďom rozvinúť svoj potenciál a žiť šťastne, naplnene a dôstojne, neutápať sa vo svojom utrpení, necítiť sa ohrozene a nesprávať sa stále len defenzívne, nestavať si okolo seba múry, ale naopak, otvoriť sa životu, láske, dobru. Dokázať odpustiť a oslobodiť sa od všetkého, čo nás ubíja. Každý človek disponuje dostatkom vnútornej sily, aby mohol zmeniť svoj život k lepšiemu. Byť šťastný je totiž prirodzený stav, ako Lise Bourbeau znovu a znovu opakuje!

Lise napríklad vypozorovala, odhalila a rozpracovala koncept tzv. 5 základných zranení, ktoré si v sebe takmer človek nosí a ktoré negatívne ovplyvňujú to, ako sa správa a cíti. Zranený človek si vypestuje určitú masku, ktorú nosí a skrýva sa za ňu; táto maska vystihuje jeho povahu a typické prejavy.

Toto je tých 5 zranení a im zodpovedajúcich masiek:

  • trauma opustenosti = maska závislosti
  • trauma odmietnutia = maska úteku
  • trauma poníženia = maska masochizmu
  • trauma zrady = maska kontroly a ovládania
  • trauma nespravodlivosti = maska strnulej zásadovosti

Veľká časť knihy sa zameriava na vzťahy, a to vzťahy rôzneho druhu: s rodičmi, vzťahy s deťmi, ľúbostné a intímne vzťahy, ale aj vzťah k peniazom.

Iná dôležitá časť je venovaná telu. Kým nemáme zdravý vzťah k vlastnému telu, kým mu nerozumieme, kým ho nepovažujeme za svojho spojenca, za svoj najdôležitejší nástroj, nebudeme rozumieť ani jeho chorobným príznakom či rôznym fyzickým ťažkostiam a slabostiam.

Základom všetkého, ako aj všetkých tu rozpracovaných tém, je láska k sebe samému – zdravá sebaláska a sebaúcta. Schopnosť byť sám sebou i sám so sebou.

Veľkým plusom je obrovské množstvo rôznych cvičení, ktoré vám pomôžu previesť teóriu do praxe a okamžite začať využívať poznatky, ktoré tu objavíte, pre svoje dobro. Tieto cvičenia sú príjemné, zaujímavé i zábavné – väčšinou v nich ide o podnet zamyslieť sa nad niečím, dovoliť si snívať o tom, čo chcete, vyskúšať si nejakú novú formu správania aj myslenia a podobne.

Je to kniha plná výbornej inšpirácie a múdrosti, ktorá určite pomôže každému, kto sa trápi, ale už toho má dosť a začína sa mať natoľko rád, aby skúsil objaviť iný pohľad sám na seba i svoj svet. 

Túto skvelú knihu nájdete za najlepšiu cenu tu:

Jak vyléčit vnitřní zranění podle Lise Bourbeau
Sedm nejvyšších lidských potřeb

Lise Bourbeau je veľmi obľúbená a uznávaná autorka kníh osobného rastu a skúsená duchovná učiteľka. Základom jej liečebného systému je dialóg s vlastným telom tak, aby sa človek zoznámil s fungovaním svojej bytosti, lepšie si uvedomil svoje skutočné potreby, túžby aj schopnosti a aby sa začal zaoberať otázkami, ktoré sú dôležité pre jeho čo najkvalitnejší ďalší život. Autori tejto praktickej svojpomocnej knihy, plnej cvičení a námetov, ktoré sa dajú naplno využívať v bežnom živote, sa opierajú o myšlienky Lise Bourbeau, ale doplnili ich aj o prvky z iných psychologických koncepcií.

Každý človek disponuje dostatkom vnútornej sily, aby mohol zmeniť svoj život k lepšiemu, a to už dnes – či už ide o lásku k sebe samému, o úspech a hojnosť, odpustenie tým, ktorí nám ublížili, alebo vyliečenie duševných tráum… Byť šťastný je totiž prirodzený stav, ako Lise Bourbeau znovu a znovu opakuje!

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 451 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.