google27eaa3905ca3fee3.html

Známý holandský přírodovědec a včelař Jan Swammerdam již v 17. století zdůrazňoval význam mateří kašičky pro vývoj včelích matek (královen) a začal kašičku používat k léčebným účelům. Později v 18. století nazval švýcarský přírodovědec François Huber mateří kašičku gelée royale, což znamená královské želé.

Mateří kašička je unikátní včelí produkt. Einstein říkal napůl žertem, že podle účinnosti se konvenční  jednotka mateří kašičky rovná jednotce energie atomové bomby.

Dříve se mateří kašička nazývala královské želé z toho důvodu, že si ji mohli dovolit užívat jako léčebný prostředek jen velmi zámožní lidé. V současné době se jí začalo říkat elixír života a mládí, a to plným právem. Důkazem je, že včelí královna krmená celý život mateří kašičkou se dožívá 5–7 let, zatímco obyčejné včely, které kašičku dostávají jen 3–4 dny a potom se živí pylem, plástovým pylem (ambrózií) a nektarem, žijí pouze 35–40 dní.

Larvy se změní v dospělou včelu, která je již po všech stránkách vyspělejší. Přitom z larvy může vyrůst včelí dělnice, včelí královna, nebo trubec. Jak složitá genová informace musí být uložena v mateří kašičce, jestliže dochází k takovému zázraku!

Mateří kašičku vylučují nelétavé včely ve věku 5–15 dní ze žláz hltanu a horní čelisti. V té době se začnou živit plástovým pylem, který je bohatý na bílkoviny, tuky, vitaminy a další biologicky aktivní látky. Kašička stéká včele do hltanu a potom do sosáčku. Z něho včela dává během celého období kladení vajíček malé porce kašičky larvám. Kašička, kterou včely krmí larvy dělnic, se chemickým složením liší od kašičky určené larvám v matečníku. Kašička pro larvy budoucí královny obsahuje totiž asi desetkrát více (!) užitečných látek a nazývá se mateří. Kašička pro výživu larev dělnic se pak jmenuje jen včelí kašička. Je známo, že některé včely krmičky krmí jen mateřské larvy, zatímco jiné zásobují potravou larvy dělnic.

Mateří kašička je jedním z nejzáhadnějších přírodních produktů a její složení není dosud zcela objasněno. Obsahuje velké množství komponentů, které vytvářejí výživnou směs s jedinečnými vlastnostmi. Vzhledem se mateří kašička podobá smetaně, její barva může být mléčně bílá až jemně krémová. Chuť má mírně nakyslou s ostřejšími akcenty. Mateří kašičku produkují včely krmičky pro výživu larev včel a královny. Obyčejné dělnice se krmí mateří kašičkou jen zcela krátce – první tři dny a noci. Včelí královna se ale živí mateří kašičkou, takzvaným královským želé, po celý svůj dlouhý život. Tento produkt, který je unikátní svými výživovými i léčebnými vlastnostmi, obsahuje mnoho biologicky aktivních látek.

Včelí královna žije 5–7 let, zatímco obyčejná včela jen 35–40 dní. Mnoho vědců objasňuje tento velký rozdíl v délce života včelí královny a dělnice právě odlišnou stravou. Je to právě mateří kašička, která zajišťuje královně dlouhý život a plodnost. Není náhoda, že všichni Japonci – v seniorském věku užívají pro zajištění aktivního a dlouhého života mateří kašičku pravidelně a dlouhodobě.

Podle množství nenahraditelných aminokyselin je možné přirovnat mateří kašičku k mateřskému mléku. Její složení ale není stálé; vlivem vnějších faktorů mohou existovat různé varianty.

Výjimečné schopnosti dodávají tomuto produktu také biologicky aktivní sloučeniny jako kyselina pantothenová a biotin. Právě díky těmto látkám pomáhá mateří kašička tak účinně při hojení ran a normalizování látkové výměny v organismu. Je ale třeba zdůraznit, že mateří kašička obsahuje kromě různých všeobecně známých složek také něco, co se nám dodnes nepodařilo určit a pojmenovat.

Úplné složení mateří kašičky tak zůstává tajemstvím „skrytým za sedmi pečetěmi“. Možná, že se v dohledné době podaří toto tajemství rozluštit, ale pokud ne, stejně budou apiterapeuti po celém světě právě s pomocí tohoto neznámého komponentu léčit i ty nejtěžší nemoci.

JAK UCHOVAT UŽITEČNÉ VLASTNOSTI MATEŘÍ KAŠIČKY

Svým vzhledem připomíná mateří kašička smetanu; má mléčně bílou nebo krémovou barvu, specifickou vůni a lehce pálivou, sladkokyselou chuť. Hlavním zdrojem vitaminů v mateří kašičce je květový pyl.

Podle názoru většiny autorů je třeba kašičku odebírat od 3–5denní larvy. Při jejím získávání se dodržují přísná hygienická pravidla, aby nedošlo ke znečištění způsobujícímu její rozklad. Pro získání mateří kašičky nejvyšší kvality je třeba vybírat nejsilnější včelstva s velkým počtem včel, které mají zajištěnou potravu bohatou na bílkoviny – květový pyl, pekařské droždí aj.

Včelí mateří kašička podléhá v nezakryté nádobě a při pokojové teplotě rychlému rozkladu. Někteří včelaři ji proto uchovávají v medu, který používají jako konzervační látku. To je však velká chyba. Podle názoru mnoha autorů med inaktivuje některé součásti
kašičky. Pokud má mateří kašička napěněný vzhled, považuje se za zkaženou.

Někteří odborníci doporučují konzervovat mateří kašičku v 40–45procentním lihu. Líh však sráží bílkoviny a oslabuje antimikrobiální účinky kašičky. V poslední době je zvykem konzervovat mateří kašičku dehydratací ve vakuu při teplotě 40 až 45 °C. Přitom je však známo, že všechny včelí produkty včetně mateří kašičky nesnášejí vysoké teploty. Proto je potřeba tento způsob konzervování ještě důkladně prozkoumat. Provádějí se také pokusy uchovat mateří kašičku ve vysušeném stavu. Avšak na 19. sjezdu Apimondie (Apimondia, International Federation of Beekeepers’, Mezinárodní federace chovatelů včel) zazněl referát, ve kterém se léčebné schopnosti suché mateří kašičky hodnotily daleko hůře než kašičky čerstvé. Apimondia je sdružení vědců, podnikatelů a veřejných činitelů, kteří se zabývají včelařstvím. Od roku 1897 federace pořádá včelařské kongresy v různých zemích.

Bílkoviny obsažené v mateří kašičce jsou podobné bíkovinám v lidské krvi. Složení aminokyselin je shodné s masem, mlékem a vejci, ale mateří kašička obsahuje daleko více kyseliny glutamové a asparágové, lysinu a prolinu. Díky složitému a dosud ne zcela známému složení je mateří kašička biologicky aktivní a ekologicky čistý produkt.

V mateří kašičce nebyly zjištěny mikroorganismy – tento produkt má schopnost vlastní sterilizace. S pomocí hluboce zmražené mateří kašičky (pod -20 °C), uchovávané sedm let, se podařilo vypěstovat nové včelí královny.

Mateří kašička obsahuje značné množství bílkovin, cukrů, tuků, látek blízkých tukům a minerálních sloučenin. Bílkoviny jsou bohaté na jedinečné aminokyseliny a jsou plnohodnotné. Bylo zjištěno, že kašička obsahuje 21 aminokyselin. Kyselina aminomáselná, obsažená v mateří kašičce, je důležitá pro zlepšení činnosti mozku. Některé bílkoviny v kašičce jsou fermentačně aktivní. Rozmanité je složení kašičky, i co se týče uhlovodanů. Je dokázána přítomnost glukózy, fruktózy, maltózy aj. Mateří kašička obsahuje mnoho organických kyselin včetně té, která je typická jenom pro ni. Podle toho, zda je tato kyselina přítomna, je možné určit, že je produkt přírodní.

Mateří kašička obsahuje tyto vitaminy: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, A, D a E. Její součástí jsou mikroelementy: železo, mangan, zinek a kobalt, tak nezbytné pro krvetvorbu, a také fosfor, draslík, vápník, sodík, hořčík, měď, nikl, stříbro, rtuť, zlato, vizmut, hliník, chrom, síra a křemík. Vysoká koncentrace organických sloučenin železa a kobaltu objasňuje značnou úspěšnost mateří kašičky při léčbě chudokrevnosti.

V mateří kašičce byl ve významném množství objeven acetylcholin – biologicky aktivní sloučenina, která se účastní přenosu vzruchů v nervové soustavě a přispívá k rozšíření cév a snížení krevního tlaku.

Dále byl detekován volný cholin. Tato látka pomáhá k tomu, aby nedocházelo ke snížení detoxikační kapacity jater, které může nastat vlivem hromadění tuku v organismu. Přispívá také k obraně před aterosklerózou. V mateří kašičce byly objeveny peptidy blízké inzulínovým.

Biopteriny přítomné v kašičce potlačují Kochův bacil, jenž je původcem tuberkulózy. Kašička obsahuje také nukleové kyseliny, což jsou z biologického hlediska velmi důležité chemické sloučeniny. Mají vliv na dělení buněk a na zachování a předávání dědičně podmíněných informací.

BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI MATEŘÍ KAŠIČKY

• Zlepšuje trofiku.
• Za pomoci fermentů aktivizuje látkovou výměnu. Zlepšuje se dýchání a okysličení tkání, zvětšuje se výdrž.
• Reguluje vegetativní nervovou a cévní soustavu, dochází ke zvýšení produkce adrenalinu.
• Zlepšuje stav centrální i periferní nervové soustavy. Malé dávky povzbuzují centrální nervovou soustavu a zlepšují využití glukózy a kyslíku v mozku.
• Zamezuje alergickým reakcím.
• Normalizuje arteriální tlak, přitom se tlak podle velikosti dávky mateří kašičky buď snižuje, nebo zvyšuje.

Text je z knihy:

Mateří kašička a propolis

Materská kašička je jedným z najzáhadnejších prírodných produktov. Obsahuje veľké množstvo komponentov, ktoré vytvárajú výživnú zmes s jedinečnými vlastnosťami. Úplné zloženie materskej kašičky ostáva tajomstvom; napriek tomu sa s pomocou tohto neznámeho komponentu dajú liečiť aj tie najťažšie choroby. Naša unikátna príručka podáva pekne pokope všetko o materskej kašičke: jej vlastnosti, účinky, kontraindikácie, dávkovanie aj spôsoby a formy užívania (prípravky, masti, čípky a rôzne recepty) pri konkrétnych chorobách či problémoch.

Propolis je ďalší zaujímavý včelí produkt. Popisujú sa tu jeho vlastnosti a zloženie, liečebné účinky a zásady správneho používania. Ďalej i to, ako si pripraviť propolis v domácich podmienkach, ako aj recepty na prípravky z propolisu (napríklad propolisový extrakt či med s propolisom) a návod na ich použitie pri konkrétnych ochoreniach.

Keďže neoddeliteľnou súčasťou takto zameranej publikácie sú recepty s propolisom a liečivými bylinami, zaverečná časť knihy pojednáva o základných zásadách naturopatie. Užitočnou pomôckou je aj obsiahly register chorôb, pričom ku každej chorobe je priradený zoznam účinných liečivých bylín.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: shutterstock.com


Súvisiace články:


 

(Prečítané 204 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.