google27eaa3905ca3fee3.html

Vadim Zeland

Kto je Vadim Zeland?

Keď sa ma ľudia pýtajú, kto vlastne som, zvyčajne odpovedám, že nikto – nikto zvláštny. Môj život či životopis by nemal byť podstatný, pretože to nie ja som vymyslel transurfing. Ja som len kanálom pre staré poznanie, ktoré umožňuje, aby sa nemožné stalo možným. Ak človek dodržiava určité pravidlá, bežná realita prestane byť niečím totálne vonkajším a neovládateľným, ale dá sa ju naučiť ovládať! Aby som toto poznanie mohol sprostredkovávať bez osobného skreslenia, naozaj musím byť „nikto“, „prázdna nádoba“. Veľké tajomstvo je stále tajomstvom len preto, lebo je neuveriteľne jednoduché – pravda leží na povrchu, treba ju ľuďom len priniesť. V tomto prípade na osobe nezáleží. Naozaj zaujímaví sú strážcovia, ktorí mi toto staré poznanie odovzdali. Ale aj tí sa držia v pozadí.

Mám 45 rokov. Pred rozpadom Sovietskeho zväzu som sa venoval výskumu v oblasti kvantovej fyziky, potom som sa zaoberal počítačovými technológiami, a teraz som spisovateľom na plný úväzok. Bývam v Rusku. Nič iné nie je podstatné.


Rozhovor s Vadimom Zelandom:

Ako ste dostali nápad na transurfing?

Transurfing nie je nápad a neprišiel z ničoho nič. Je to prastaré poznanie, ktoré sa k nám dostalo zo vzdialeného tisícročia. Bolo mi odovzdané a ešte stále ho transcendentálne prijímam. Nikto ma ho nikdy neučil, ani som o ňom nikde nečítal. Prichádza ku mne samo – neviem vysvetliť, ako. Som obyčajný človek, ktorý nekomunikuje so žiadnymi duchovnými bytosťami alebo mimozemšťanmi. Môjho učiteľa by som mohol nazvať hádam len Pozorovateľ – je to jeden zo strážcov tohto starého poznania, ktorý sa mi raz zjavil vo sne. A potom ku mne začali prúdiť informácie. Stretnutie s Pozorovateľom popisujem v jednej zo svojich kníh. Odvtedy sa môj život zmenil: odrazu, z ničoho nič, bývalý fyzik, ktorý nemal žiadne zvláštne schopnosti, začal písať…

Čo vás primälo začať písať tieto knihy?

Rozhodujúcim okamihom bolo, keď mi došlo, ako som si spackal život. Keby som si bol svoju vlastnú knihu prečítal pred 25 rokmi, môj život by bol celkom iný, oveľa ľahší a plynulejší. Lenže to by som zas nebol mohol napísať tie knihy…

Môj život bol divoký a nekontrolovateľný. Celý čas som robil „antitransurfing“ – všetko som robil presne naopak, úplne zle. Múdry človek sa učí z cudzích chýb, ale blázon sa učí všetko na vlastných chybách. V tomto zmysle som bola naozaj veľmi tvrdohlavý blázon. No iba blázon sa môže stať sprostredkovateľom poznania, pretože cíti bolesť životných útrap celou svojou dušou.

Pre koho sú tieto knihy určené?

Nejde o žiadne vyhranenie, čo sa týka veku, spoločenského postavenia či krajiny. Ale treba podotknúť, že poznanie nie je pre každého. Nie každý je pripravený prijať ho, pretože transurfing prekračuje bežné videnie sveta. Len ten, kto sa dokáže zobudiť, vie pochopiť transurfing.

Nejde len o ďalšiu motivačnú literatúru, ktorá má človeku pomôcť stať sa lepším?

Transurfing nie je metóda sebazdokonaľovania, ale spôsob, ako zmýšľať a jednať tak, aby ste dostali to, čo chcete. A nejde pritom o to, aby sa človek zmenil, ale prinavrátil ku svojmu pravému Ja.

Svet je ako zrkadlo, odráža váš postoj k nemu. Ak ste so svetom nespokojní, bude vám tú nespokojnosť odrážať naspäť. Ak s ním budete bojovať, bude aj on bojovať s vami. Keď bojovať prestanete, svet začne plniť vaše priania. Len po ničom zúfalo netúžte; vnímajte to skôr tak, že si proste len beriete to, čo vám patrí.

Spoločnosť vám však predkladá iný scenár. Učí vás, že treba bojovať o to, čo chcete, o svoje miesto na slnku, a že sa musíte zmeniť, aby ste boli dokonalí. Transurfing ponúka niečo celkom iné. Hovorí, že treba prestať bojovať a jednoducho si len dovoliť mať to, čo chcete. Knihy Ovlivňování reality učia, ako na to.

V čom sú tieto knihy iné, ako slávne Tajomstvo – The Secret?

Jediný rozdiel je v tom, že to isté poznanie sa predkladá z rôznych uhlov pohľadu. Všetko poznanie pochádza z jedného zdroja. Preto sa tiež stáva, že rôzni ľudia urobia nezávisle na sebe ten istý objav, alebo že sa vo svete v určitých momentoch simultánne objavujú rôzne nové trendy. Skúste nájsť nejaké učenie, ktoré by nemalo nič spoločné so žiadnym iným učením! Ak sa vám to podarí, potom je to učenie, ktoré sa týka nejakej úplne inej reality. Ľudská myseľ nemôže vytvoriť nič, čo by neplatilo pre náš svet. Ešte aj science-fiction sa skôr či neskôr stane skutočnosťou. Klaďte si otázky a dovoľte si na ne odpovedať. Ten, kto si trúfa, objavuje nové veci, skladá hudbu, píše knihy, tvorí majstrovské diela v rôznych oblastiach. Poznanie sa otvára tomu, kto má zámer získať ho.

Ako sa princípy transurfingu osvedčili vo vašom vlastnom prípade?

Je jasné, že keby som si ich neoveril na vlastnej koži, nevedel by som ich vysvetliť iným. Je to metóda, ktorá funguje neomylne a prináša výsledky prekračujúce akékoľvek očakávania. Sám sa ešte stále čudujem, ako je to vôbec možné. Každý, kto sa pokúsi začať ovládať realitu prostredníctvom svojho vedomého zámeru, žasne a je uchvátený. Žasne preto, lebo bežná myseľ považuje realitu za niečo vonkajšie, existujúce mimo našej vôle. A uchvátený preto, že sa zrazu už necíti malý a bezvýznamný, vydaný na milosť okolnostiam, ale začne si sám tvoriť svoj svet.

Ako teóriu transurfingu rozvíjate?

Možno je to čudné, ale ja nikdy nepíšem žiadnu knihu v nejakej logickej postupnosti. Je to skôr simultánny proces: všetky kapitoly naraz. Spontánne mi napadajú rôzne jednotlivé, oddelené myšlienky, ktoré si zapisujem. Keď ich je dosť, akosi sa z nich poskladá celkový obraz, ktorý potom už len zredigujem. Je to ako tvorba mozaiky. Napísať knihu mi obvykle trvá asi tak rok alebo rok a pol. Niekedy prejde aj niekoľko týždňov a ja nedokážem napísať ani stránku. Má to však svoj dôvod. Ak sa cielene snažím písať, myslieť logicky, nikam sa nedostanem. Ako keby ma niečo držalo. Pravé poznanie prichádza samo od seba, bez toho, aby som si to vôbec všimol, odkiaľsi z hlbín mojej duše. Neviem si veci sám vymýšľať.

Je ťažké riadiť sa princípmi transurfingu?

Transurfing je jednoduchá a účinná metóda, ktorá má slúžiť bežnému, priemernému človeku bez nejakých zvláštnych schopností. Transurfing zlepšuje kvalitu života. Výsledky sa u každého líšia, ale každý dostane to, čo chce.

Ako je možné proste len tak dostať to, čo chcem?

Tvoj svet je to, čo si o ňom myslíš. Svet je ako zrkadlo, odráža tvoj postoj k nemu. Ak je človek presvedčený, že najlepší tovar je už rozchytaný, nájde len prázdne regály. Ak verí, že dobrý tovar si treba vystáť v rade a poriadne zaň zaplatiť, bude to tak. Ak je plný pochybností a pesimizmu, alebo ak očakáva nevraživosť, určite sa jeho pochmúrne očakávania naplnia. Akonáhle je však inšpirovaný nevinnou myšlienkou, že svet preňho má to najlepšie, začne to tak aj fungovať. Čudák, ktorý netuší, že za všetko sa musí tvrdo platiť, sa zrazu ocitne pri pulte a dostane ten najlepší tovar, ktorý ako keby čakal rovno naňho, a ešte aj zadarmo! A za ním stoja v dlhom rade ostatní, ktorí sú presvedčení, že také šťastie môže mať len hlupák. No ak by takýto „šťastný blázon“ zmenil postoj a prispôsobil sa „drsnej realite“, jeho realita by sa pochopiteľne tiež zmenila a on by sa veľmi rýchlo ocitol na konci radu.

Transurfing odhaľuje, aký je vonkajší svet iluzórny, pričom tou najväčšou ilúziou je, že existuje akási nezávislá a neovládateľná realita. Človek si však svoju realitu sám tvaruje. Aby to mohol robiť zámerne, treba len dodržiavať určité pravidlá. Aké, to sa dozviete z kníh Ovlivňování reality.

V tých knihách sa píše, že máme slobodu voľby a že si môžeme vyberať z rôznych verzií skutočnosti. Čo ak si ale zvolím nesprávnu cestu?

Všetko je sieť príčin a následkov. Každá udalosť sa rozvetvuje do dvoch možností: priaznivý a nepriaznivý smer. Zakaždým, keď sa ti niečo prihodí, volíš si, ako sa k tomu postavíš. Ak tak, že je to pozitívna udalosť, vydáš sa po tej priaznivej ceste. Lenže sklon k negatívnemu mysleniu ťa núti sťažovať sa a zvoliť si nepriaznivú cestu. Akonáhle začne byť človek podráždený a naštvaný, dostane sa do nových problémov. Ak sa však rozhodne dívať sa na zdanlivo negatívnu udalosť ako na pozitívnu, bude to tak. Bez ohľadu na to, aké ťažké môže byť niečo v tejto chvíli, budúcnosť má pre vás v zálohe príjemné prekvapenie.

Pred každou skúškou si treba povedať: „Ak to zvládnem, fajn. Ak nie, tiež fajn.“ Možnože nezvládnutím jednej veci ste sa vyhli nejakým iným, neznámym problémom. Treba sa vydať v ústrety svojmu osudu – osudu, ktorý si sami vytvárate – s ľahkým srdcom. Všetko, čo sa stane, je pre vaše dobro.

Sú to teda jednoducho len knihy o pozitívnom myslení?

Nejedná sa len o bežný optimizmus, ale o špeciálnu zručnosť zámerného formovania reality. Optimista proste len dúfa v to najlepšie, ale robí to nevedome, len preto, že má akú povahu.

Napríklad ja som rodený pesimista. To mi dosť otravovalo život, až kým som sa nenaučil ovládať svoj postoj. Ak sa mi prihodí niečo nepríjemné, otočím to hore nohami a vedome si poviem, že je to dobré. Funguje to na sto percent. V konečnom dôsledku je vážne všetko dobré, pretože pri správnom postoji sa sled udalostí vždy usmerní priaznivým smerom. Takže potom už realitu ovládam ja, a nie naopak.

Ovládání reality má veľa dielov. Treba ich prečítať všetky, aby sa mohol človek začať týmto učením riadiť a zlepšil si život?

Každá kniha z tejto série sa zaoberá ďalšími nuansami. Začiatočníkovi však stačia prvé tri. Dôležité je nielen čítať, ale aj uviesť nové poznatky do praxe.

Transurfing je veľmi pôsobivá metóda ovládania reality, ktorá otvára dvere do celkom iného sveta – takého, kde už nie ste len bábkou, ale majstrom svojho osudu.


Novinka od Vadima Zelenda:

Vadim Zeland – Jak se vymanit ze systému
Získejte kontrolu nad svým životem

Ak budete ovládať techniku oslobodenia, ktorú popisuje táto kniha, dokážete si stvoriť akýkoľvek svet. Ponúka sa vám šanca prelomiť matrix a preniknúť na slobodu. Nehovorím, že treba zničiť celý systém. Človek sa môže pohybovať v systéme, využívať ho pre svoje ciele a zároveň k nemu nebyť pripútaný.

Čo treba na to, aby ste mohli samostatne nakladať so svojím osudom? Tri veci: slobodnú vôľu, slobodné vedomie a slobodnú energiu. V systéme (matrixe) však existujú tri faktory, ktoré vám v tom bránia: tzv. lapená pozornosť, zakalené vedomie a zablokovaná energia.

Podrobne rozpracovaná metóda transurfingu vrátane odpovedí na množstvo otázok, v ktorých iste nájdete mnohé rady aj pre seba samých, vám pomôže vystúpiť z radu a žiť tak, ako chcete.

Dnes sa na človeka hrnie mocný vodopád informácií. Začala sa doslova informačná intoxikácia. Čo nespracuje naše podvedomie, to sa prevtelí do fyzických problémov. Ak sa  zbavíte závislosti na informáciách a syntetickej strave a budete se zaoberať svojou energiou, potom nájdete oporu sami v sebe.

Pôvodná cena: 14.20 EUR, Naša cena: 12.78 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články: 

(Prečítané 529 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.