google27eaa3905ca3fee3.html

Tranzity, to je pohyb planét a ich dopad na individuálny horoskop. Každé nebeské teleso neprestajne obieha po svojej dráhe, takže sa pravidelne nachádza vždy na určitom mieste, pričom zaujíma určitý uhol alebo aspekt na ostatné nebeské telesá či iné dôležité body a prvky horoskopu narodenia človeka.

Inak povedané, planéty na oblohe stále nejako pôsobia „zvonka“ na životné dianie aj psychiku každého z nás tak, ako je to symbolicky znázornené astrológiou.

Náš osobný, tzv. natálny horoskop ukazuje, ako boli rozložené planéty (a ďalšie súčasti horoskopu) v čase nášho narodenia.

Tranzitujúce (doslova „prechádzajúce cez“) planéty sa s týmto pôvodným rozložením prekrývajú a symbolicky tak ukazujú, čo a ako (a v akej oblasti života) na nás momentálne vplýva. Tranzity zvyčajne až neuveriteľne presne zodpovedajú rôznym udalostiam, zmenám, zážitkom, náladám, psychickým stavom a podobne, ktoré s väčšou či menšou intenzitou práve prebiehajú v našom živote.

Každá planéta má pritom svoj špecifický význam. Ten pritom do určitej miery súvisí aj s rýchlosťou, akou sa dané teleso pohybuje – logicky teda určité tranzity predstavujú pomerne časté a bežné dianie, zatiaľčo iné zodpovedajú „osudovým“ či prelomovým udalostiam, aké nás postihnú možno raz za život. Tak napríklad Pluto je veľmi pomalý, takže jeho vplyv trvá niekoľko rokov, pričom to vnímame ako postupnú, no zato veľmi hlbokú premenu. Urán zas prináša náhle, prudké zmeny, ktoré sa v určitej oblasti života udejú raz za čas. Na druhej strane Venuša alebo Merkúr ako veľmi rýchle planéty predstavujú skôr bežnejšie zážitky a či problémy, zamerané na medziľudské vzťahy a komunikáciu.

Dôležité je mať na pamäti nasledujúcu skutočnosť: Všetko, čo nám planéty svojím symbolickým jazykom oznamujú, sú len určité energie, esencie, podnety a možnosti. Kto a ako – a či vôbec! – tieto vplyvy využije, závisí od toho, ako žije a zmýšľa, aké má túžby a potreby, a v neposlednom rade, do akej miery na sebe pracuje a rozvíja svoje vedomie.

Tranzity Roberta Handa celú problematiku a hlavne konkrétne vysvetlenia podúvajú veľmi zrozumiteľne a dôkladne. Sú to vynikajúce výklady, orientované na pochopenie toho, čo sa vo vašom živote práve deje, spolu s radami a námetmi, ako by ste sa k aktuálnemu dianiu (ktoré môže prebiehať či už navonok, vo forme rôznych udalostí a zážitkov, alebo vnútorne, ako rôzne vaše psychické stavy, nálady, nutkanie zaoberať sa určitou témou a podobne) mali postaviť tak, aby ste daný vplyv využili čo najlepšie.

Vďaka moderným počítačovým astrologickým programom sa vieme pozrieť, kde sa budú tranzitujúce planéty nachádzať v ktoromkoľvek čase v budúcnosti. Tak je možné získať predstavu, kedy bude vhodné obdobie na rôzne veci (napríklad kedy budete mať šancu stretnúť niekoho na vážny vzťah, alebo urobiť posun v kariére), alebo tiež v akej oblasti vás v najbližšej dobe čakajú výraznejšie zmeny a podobne.

Niekedy býva zaujímavá aj opačná možnosť: s pomocou tranzitov nazrieť do ľubovoľného obdobia v minulosti, čo nám umožní spätne lepšie pochopiť, prečo sme zažívali určité problémy a k čomu nás tým chcel život či osud priviesť.

Každý, koho aspoň trochu zaujíma astrológia, by mal mať túto celosvetovo uznávanú učebnicu tranzitov. A ten, kto zatiaľ astrológii nerozumie, ale tento zvláštny systém ho láka, sa dnes môže veľmi ľahko oboznámiť so svojím horoskopom a základmi astrológie na niektorej z mnohých internetových astrologických stránok, kde sa dajú zobraziť aj tranzity. Ich význam si potom stačí študovať s pomocou príručiek Roberta Handa.

Knihy TRANZITY nájdete za najlepšie ceny v našom ESHOPE


Súvisiace články:


(Prečítané 110 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.