google27eaa3905ca3fee3.html

Vydávame sériu šiestich unikátnych „minikníh“– kratších textov s Oshovými vzácnymi myšlienkami a radami, ktorá účinne a úderne prebúdza ľudského ducha len na niekoľkých stranách.

Séria 6 Osho-minikníh:

  • Rebelství – Žijte svobodně!
  • Jak nás klame mysl
  • O vztazích
  • Žít naplno – Jak objevit hravost a zbavit se pocitu viny
  • Nauč se být sám sebou
  • Píseň ticha

Zväčša formou otázok a odpovedí (pretože Oshove knihy sú vlastne prepisom záznamov jeho prednášok a debát s poslucháčmi či žiakmi) sa v týchto dielkach rozoberajú zaujímavé a zásadné témy.

Rebelství – Žijte svobodně!

Ako žiť úplne slobodne a nenechať sa obmedzovať zaužívanými názormi, zvykmi, hodnotami a tradíciami. Avšak kto je naozajstný rebel? Čo je ozajstná sloboda a čo len prázdna póza? A ako k tomu všetkému patrí revolúcia – revolúcia ako výrazná, masová zmena? Je niečo také vôbec možné? A ak áno, za akých podmienok, alebo za cenu akých obetí? Osho zaujímavo aj zábavne ponúka odpovede na tieto i ďalšie súvisiace otázky. Popisuje povahu a spôsob života rebela, ktorého duch je nespútaný a nespútateľný. Je to jeho ideál človeka – človeka, ktorý je hlboko duchovný, ale nie stádovitým, tradičným spôsobom. Je to človek, ktorý sa za všetkých okolností riadi len a len svojím vnútorným hlasom, aj keby ho to malo stáť život. Lebo oplatí sa žiť len vtedy, ak je človek plne sám sebou…

Jak nás klame mysl

Ako funguje ľudská myseľ a ako sa prejavuje? Na rozdiel od zvierat máme schopnosť predstavovať si to, čo nie je skutočné alebo čo nie je v našej bezprostrednej blízkosti, ale tiež na tom ľpieť. Veľmi dôležitým faktom je, že myseľ si vie nájsť dôkazy pre akýkoľvek názor. Je preto nutné pochopiť, že myseľ nutne neodráža objektívnu realitu. Myseľ treba svojím spôsobom prekonať a hľadať skutočnosť, ktorá ju presahuje. Len tak sa povznesieme nad svoje obmedzenia, oslobodíme sa od zbytočného utrpenia, spoznáme pravdu a naplníme svoj skutočný potenciál. To všetko je samozrejme veľmi zložitá a rozsiahla téma, ale Oshovi sa darí obsiahnuť ju na stránkach tejto útlej knižky tak, že čitateľa naozaj prenesie za hranice bežného myslenia. Ako vždy, používa množstvo výstižných príkladov a príbehov, ako aj vtipov – veď humor rúca stereotypy myslenia najlepšie!

O vztazích

Tu sa rozoberajú univerzálne ľudské problémy a snaha pochopiť všetky možné komplikácie medziľudských vzťahov. Prečo je tak zložitá sexualita, prečo človek túži po šťastnom ľúbostnom vzťahu napriek opakovaným sklamaniam a bolesti, prečo sa pri zaľúbenosti správame ako blázni, čo je to žiarlivosť, ako si nájsť spriaznenú dušu, kedy je vhodné vo vzťahu ostať a kedy odísť, ako milovať lepšie…? Osho uvádza príklady zo života ľudí aj zvierat, spestruje svoje rozprávanie vtipmi. Snaží sa priviesť čitateľa do jeho vlastného vnútra, do súzvuku so svojou podstatou, zdrojom či Bohom, do stavu hlbokej a stále prítomnej meditatívnosti – lebo len taký stav je  zárukou, že budeme vedieť prežívať vzťahy a ich rôzne podoby radostne a extaticky, nie bolestne.

Žít naplno

Jak objevit hravost a zbavit se pocitu viny

Tento útly zväzok pojednáva o témach ako vážnosť, hravosť, humor, radosť, smiech, ale aj šport, vzťahy, detstvo, bezstarostnosť, sloboda, voľnosť, strach, pocit viny, Boh… Odveké a všeobecné otázky či rozporuplné ľudské pocity a pochybnosti Osho majstrovsky uvádza do súladu, čím oslobodzuje našu dušu a vedie ju naspäť k vrodenej radosti a hravosti. Pretože: ľudia si najviac neubližujú z nenávisti – najviac si ubližujú kvôli láske.

Nauč se být sám sebou

… a získej svobodu

V snahe odpovedať na niekoľko zásadných existenčných otázok tu majster hovorí o tom, ako sa ľudia boja byť sami sebou a prijať sa takí, akí sú, lebo ich od narodenia vychovávajú nevedomé osoby a nevedomá spoločnosť. Hoci to s nami myslia dobre, vedú nás i tomu, že zabudneme na svoju detskú jasnosť a priamosť a začneme si nasadzovať rôzne masky. Tie však musím odhodiť, ak sa chceme opäť stať tým, kým naozaj sme.

Píseň ticha

Toto je pojednanie o modlitbe a komunikácii s Bohom (alebo akokoľvek si kto nazve „vyššiu silu“, univerzálnu inteligenciu a podobne). Osho tu zdieľa svoje predstavy o tom, čo je to vlastne modlitba, zbožnosť, stav jednoty s Bohom, vďačnosť, otvorenosť voči Božej vôli… Podľa neho modlitba musí byť dialóg. Nejde pri nej o nejakú metódu či techniku; pravá modlitba nie je ani rituál či formalita. Je to niečo, čo musí byť spontánne a čo zároveň nemá slúžiť len na vynucovanie si niečoho, čo chceme, aby sa nám splnilo. Modlitba a stav zbožnej jednoty s božským je najprv dialóg, potom ticho. Pre Osha vedie správna cesta od modlitby k meditácii. Do stavu, kedy človek neustále triezvo vníma prítomnosť, je bdelý a vnímavý…


Súvisiace články:


(Prečítané 101 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.