google27eaa3905ca3fee3.html

Existuje jedna složka života ženy, kterou symbolicky zastupuje buď Eva, nebo Lilit. Projevuje se ve způsobu, jakým žena prožívá sexualitu. Eva představuje typ mladé nezkušené ženy, již muž svede, a zároveň jí tak otevře dveře do světa rozkoše. K charakteristickým rysům Evy náleží i neoddělitelné prožívání lásky a sexu. Evina sexuální touha je spojena s rozmnožováním, proto ji naplno prožívá jedině s tím jedním pravým mužem a pouze v pevném a stabilním partnerském vztahu. Lilit naopak představuje symbol touhy po sexuálních dobrodružstvích.

V Lilitině světě smyslnosti hraje hlavní roli fantazie. Umístění Černé Luny ve znameních často probouzí velmi silné erotické sny a fantazie.

Venuše je planeta, která podává informace o našich způsobech chování, potřebách a zálibách v partnerství. Naproti tomu Lilit v nás na sexuální úrovni probouzí ty nejintimnější fantazie, protože mnohé z toho, co by ráda prožila, se pokaždé zcela neshoduje s běžnou morálkou. Poněvadž není vždy lehké dospět k takovému prožitku, mnohé se odehrává ve světě fantazie. Černá Luna ve znameních nám umožňuje poznání vlastních erotických zálib. Stejný význam mají aspekty Lilit k Měsíci v odpovídajících znameních. Měsíc je totiž planeta, která se úzce pojí s fantazií. Síle představivosti přidává aspekt s Lilit erotické zabarvení. K tomu, abych tuto kapitolu sepsala, jsem potřebovala spoustu času – ale jakmile tranzitující Lilit aktivovala můj Měsíc ve Štíru s trigonem, už mi nic nebránilo v tom, abych se ptala svých klientů a známých na jejich fantazie a zabývala se tematikou jejich erotických fantazií.

Lilit v Beranu

Tomuto znamení vládne Mars a Pluto, tedy planety, které přiřazujeme k mužské sexualitě. Majitel horoskopu s Lilit v Beranu uvolňuje přebytek své agresivní energie a vybíjí svou přebujelou vitalitu. Tito lidé dávají v lásce přednost roli dominantního partnera a milují riskantní situace, v nichž mohou dokázat svou odvahu a sílu a ve kterých uspokojí své dobyvačné choutky. Při sexu se spíše než na erotické lahůdky zaměřují na prožitek vyvrcholení. Usilují o potvrzení své sexuální výkonnosti a potence (a to i v případě žen). Tito lidé si ve svých aférách zakládají na poctivosti a transparentnosti.

Lilit v Býku

U lidí s Lilit v tomto smyslném a požitkářském znamení hledejme na sexuální úrovni netušenou zanícenost. Tělesná láska pro ně není jen smyslovým požitkem, nýbrž i „stravou“, která utišuje hluboce zakořeněný hlad po emocionální jistotě a důkazech lásky. Lidé s Lilit ve Štíru v sobě ukrývají voyeurské sklony – ve svých fantaziích často hrají roli pozorovatele. Sex podle jejich představ nemá omámit pouze fyzické smysly, nýbrž by měl také obsahovat vizuální zážitky.

Sex a peníze hrají pro tyto lidi důležitou roli. Hranice jejich morálních představ jsou poněkud nezřetelné. Lilit v Blížencích Lilit ve znamení komunikace hledá v sexualitě slovní dráždění, dvojsmyslnost a skrytá poselství. Vzrušující jsou pro ni situace, kdy se majitel horoskopu zabývá něčím vážným a seriózním a současně se zapojuje do sexuálních aktivit: například vede obchodní telefonický rozhovor a zároveň s partnerem/partnerkou začne milostné hrátky.

Pro osobu s Lilit v Blížencích je láska přes internet samozřejmostí. Protože pohnutky, které k ní tohoto člověka vedou, vyrůstají z myšlenkové oblasti, prožívá v tomto duchu ty nejdivočejší fantazie. Lidé s Lilit v tomto kreativním znamení mají duši herce, a protože jejich nitro můžeme přirovnat ke skládačce, milují hraní rolí, aby se díky nim mohli vžít do každé ze všech svých četných osobností. Upřednostňují vztahy, jež se pohybují na rozhraní mezi erotikou a přátelstvím.

Lilit v Blížencích

Lilit ve znamení komunikace hledá v sexualitě slovní dráždění, dvojsmyslnost a skrytá poselství. Vzrušující jsou pro ni situace, kdy se majitel horoskopu zabývá něčím vážným a seriózním a současně se zapojuje do sexuálních aktivit: například vede obchodní telefonický rozhovor a zároveň s partnerem/partnerkou začne milostné hrátky.

Pro osobu s Lilit v Blížencích je láska přes internet samozřejmostí. Protože pohnutky, které k ní tohoto člověka vedou, vyrůstají z myšlenkové oblasti, prožívá v tomto duchu ty nejdivočejší fantazie.

Lidé s Lilit v tomto kreativním znamení mají duši herce, a protože jejich nitro můžeme přirovnat ke skládačce, milují hraní rolí, aby se díky nim mohli vžít do každé ze všech svých četných osobností. Upřednostňují vztahy, jež se pohybují na rozhraní mezi erotikou a přátelstvím.

Lilit v Raku

Ve znamení Raka hraje fantazie hlavní roli. Majitel horoskopu s tímto umístěním Lilit prožívá své choutky, pro které jsou charakteristické značně uvolněné normy, ve svých představách. Příležitostně se mu daří tyto sexuální fantazie i uskutečnit a do sytosti si je užít. V tomto případě se proměňuje v empatického milence, již intuitivně uhádne a bezezbytku uspokojí každé přání svého protějšku. V lásce vyžaduje ze strany partnera absolutní oddanost. Pozvolna a s citem se dokáže druhému člověku oddat, ale jako protislužbu očekává, že osoba, kterou miluje nebo po ní touží, mu věnuje veškerou pozornost a čas. Typická je pro něj jasná představa toho, co od partnera při milostných hrátkách očekává – přestože je mu bližší, když vystupuje v pasivních a zasněných rolích: ženy se chovají ostýchavě, což v mužích vzbuzuje dojem, že oni jsou ti silnější a rozvážnější, což jejich mužské pýše velmi lichotí. Díky podprahové a hluboce zakořeněné zvědavosti dokážou důkladně prozkoumat tajemství druhého člověka.

Lilit ve Lvu

V tomto znamení převažuje egocentrismus a nejinak tomu je i v případě milostných hrátek. Černé Luně zde jde především o vlastní prezentaci. Majitel horoskopu s Lilit ve Lvu v lásce a sexualitě prosazuje vlastní režii a nechce dopustit, aby kontrolu nad situací převzala druhá osoba, takže je pak partner nucený přijmout v milostných hrách podřízenou roli. Jen zřídka přenechává při svádění iniciativu partnerovi. Ženy někdy v sexualitě odhalují svou agresivitu a podobně jako tygřice ukazují drápy. Lilit ve znamení Lva skrývá exhibicionistické sklony, které se zrcadlí také v jejích fantaziích.

Lilit v Panně

Znamení Panny bývá na sexuální úrovni v astrologii často podceňované. Panuje obecná představa, že člověk ve znamení Panny je ostýchavý a příliš decentní a spořádaný milenec. Tento názor je však mylný a lidé s vlivem Panny naopak dokážou v ložnici připravit nejedno překvapení. Jsou to velmi něžní a zruční milenci, kteří nelitují času a svého partnera s důvěrou přivedou až k samému vrcholu. Jestliže se Lilit nachází v tomto znamení, vše, co je zakázané a neslušné, vzbuzuje obrovské okouzlení. Vše, co taková osoba ve světě fantazie prožívá, si do detailu promyslí. Všechny utkvělé ideje a nutkavé představy, které má člověk běžně zábrany prožívat, se při tomto postavení Lilit dostávají na svobodu a dochází tak k překročení hranic.

Lilit ve Vahách

Říká se, že zrozenci s akcentem na znamení Vah nemají rádi v pohlavním životě žádnou extrémní a bouřlivou vášeň. Nesmíme zapomenout, že v tomto znamení je posílený Saturn, který se stará o respektování morálky a slušnosti. Takové osoby se cítí lépe v romantickém vztahu, v němž sex nehraje příliš významnou roli. Při prvním rande mají radši intimní večeři než divokou noc (přinejmenším ne hned a bez zdvořilého dvoření se). Když se však v tomto znamení nachází Lilit, staví spořádaný svět Vah na hlavu. Požaduje to, na co se Váha neodváží ani pomyslet: hrubý sex a sexuální excesy. Hlavní roli hraje při bourání běžných tabu, přinejmenším ve fantazii. Lilit osvobozuje Venuši, vládkyni Vah, z osidel zkostnatělého společenského tlaku a propůjčuje jí její původní roli svůdné bohyně erotiky. Lilit ve Vahách upřednostňuje fantazie o více partnerech nebo partnerkách.

Lilit ve Štíru

V tomto výbušném znamení je moment setkání plný sexuálního očekávání a vášnivé erotiky. Majitel horoskopu s tímto postavením Černé Luny potřebuje sexuální naplnění jako vzduch k dýchání. Jestliže má sexuální složka v intimním vztahu menší podíl, hledá ji jinde, neboť bez neustálého prožívání vášnivých a erotických momentů by byl jeho život prázdný. Uspokojení smyslů hraje ve vztahu hlavní roli. Překročení společensky uznávaných pravidel je při tomto postavení Lilit normální. Majitel horoskopu odmítá vše, co je obvyklé, samozřejmé a dané. Stavění se na odpor v něm vzbuzuje radost a uspokojuje badatelskou touhu. Protože člověk se zdůrazněných Štírem nebo s Lilit v tomto znamení je důvěrně seznámený se všemi způsoby emocionální komunikace, hledá stále silnější emoce, které by mu zvýšily hladinu adrenalinu. V jeho fantazii nechybí sado-maso výjevy, neboť moc a bezmoc v sexuální oblasti je téma, jež ho fascinuje.

Lilit ve Střelci

Porušování norem v sobě neskrývá nic hříšného – pro člověka s Lilit ve Střelci se jedná prostě o novou zkušenost, kterou je třeba získat. Pro jeho fantazii je charakteristický také průzkum jiných ras. Osoba, jež touží po člověku s Lilit ve Střelci, musí být dostatečně exotická. Zrozenci ve Střelci milují dobrodružství, ale mají často příliš pevné morální zásady, než aby je překračovali. Když však Lilit přece jen v tomto znamení rozdmýchá fantazii, nezná hranice: možné je vše, a to ve vydatné až přesycené míře. Lady Chatterlyová se svou zálibou v lesích by mohla být fantazijní představou někoho s Lilit ve Střelci. Ženám s tímto postavením Černé Luny je vlastní vášeň pro drsné a divoké muže.

Lilit v Kozorohu

Tělesné touhy zaujímají v životě majitele horoskopu s Lilit v Kozorohu náležité místo. Fantazie o mladším partnerovi mu pomáhají k prožitku vlastní potřeby moci. Erotické svádění pak provozuje právě za účelem jejího dosažení. Autoerotika uspokojuje tehdy, pokud osoba s Lilit v Kozorohu hraje ve svých představách režiséra. Jen zřídka vidí takový člověk ve fantaziích sám sebe. Své vnitřní filmy obsazuje známými osobami nebo představiteli, kteří vycházejí z jeho vlastní imaginace. Tímto způsobem uspokojuje své voyeurské choutky a i ve světě fantazie získává kontrolu nad situací.

Lilit ve Vodnáři

Přátelské vztahy vždy zahrnují erotické komponenty a přátelská náklonnost se může projevovat také jako erotická něha. Erotický moment je pro člověka s Lilit ve Vodnáři solí života – i když není konkretizovaný a prožívá ho pouze ve světě fantazie. A přesně v tomto znamení, ve kterém se vše odehrává hlavně v hlavě, vymýšlí Lilit ty nejztřeštěnější představy, v nichž majitel horoskopu prožívá neočekávaná překvapení a předem nepředvídatelný vývoj událostí. Motto lidí, kteří mají Lilit v tomto extravagantním astrologickém znamení, je experimentování. Lilit ve Vodnáři vyžaduje erotické zkušenosti, které do nynějška nebyly považovány za možné, aby mohla prožít skutečný a opravdový pocit odbouraných tabu.
Nesmírně ji fascinují zamotaná dobrodružství, jejichž vývoj lze jen stěží řídit.

Lilit v Rybách

Překračování hranic zde dostává spirituální dimenzi – mystický podíl hledá tento jedinec prostřednictvím sexuálních praktik jako je například tantra. Ve vztazích se seskupují komplikované tajnosti. Masochistické sklony plodí v myšlenkách a fantaziích majitele horoskopu s Lilit v Rybách představy o roli oběti. Ženy vidí samy sebe rády jako pasivní součást milostné hry. Muži naproti tomu sní o povolných ženách. Toto vodní znamení je velmi silně spjato se světem fantazie, takže zrozenec s Lilit v Rybách bývá často zklamaný, protože je mu jasné, že pocity a erotická intenzita, kterou zažívá ve svých snech, není ryzí, anebo ji ve skutečnosti nelze provést. Realita se vždycky objeví ve své pravé podobě a přinese rozčarování.

Text je z knihy: z knihy:

Lianella Livaldi Laun – Lilit ve vztazích

Lilit je zaujímavý astrologický prvok, odvodený od tajomnej mýtickej postavy: Lilit bola prvou Adamovou ženou, ktorá sa ale nemienila stať typickou manželkou a matkou. Predstavuje ženskú silu, odvahu a nezávislosť. Ak sa Lilit bojíme, vyhýbame alebo ju potláčame, jej energia pôsobí deštruktívne. Ak ju vedome prijmeme, naše prežívanie života a rozšíri a obohatí. Nemecká autorka podrobne rozoberá typy ľudí a vzťahov, ktoré sú princípom Lilit výrazne ovplyvnené. Vykladá jej postavenie v horoskope (vrátane synastrie, kompozitu a tranzitov) a výklad ilustruje príkladmi zo života.

Ukážka: Existuje ještě jedna složka života ženy, kterou symbolicky zastupuje buď Eva, nebo Lilit. Projevuje se ve způsobu, jakým žena prožívá sexualitu. Eva představuje typ mladé nezkušené ženy, již muž svede, a zároveň jí tak otevře dveře do světa rozkoše. K charakteristickým rysům Evy náleží i neoddělitelné prožívání lásky a sexu. Evina sexuální touha je spojena s rozmnožováním, proto ji naplno prožívá jedině s tím jedním pravým mužem a pouze v pevném a stabilním partnerském vztahu. Lilit naopak představuje symbol touhy po sexuálních dobrodružstvích.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: http://pictify.saatchigallery.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 258 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.