google27eaa3905ca3fee3.html

V súčasnosti sa veľa hovorí o rôznych dimenziách a o tom, že náš svet a vesmír je zvláštne a stále neprebádané miesto. K teóriám o rôznych rozmeroch sa pridáva aj u nás už známa Vianna Stibal. Tá je dôverne oboznámená s hierarchiou 7 rovín bytia a o svoje vedomosti sa ochotne delí v tejto nepochybne fascinujúcej knihe.

Existuje sedem rovín bytia. Jedná sa o pôsobenie viditeľných aj neviditeľných síl kozmu, ktoré definujú rôzne dimenzie tohto vesmíru aj ďalších vesmírov, ktoré ten náš presahujú. Tieto jednotlivé roviny sa od seba odlišujú vibračnou frekvenciou. Líšia sa aj ich duchovní a fyzickí obyvatelia. Každá rovina súvisí s inými prejavmi a možnosťami, takže vedieť sa po nich či medzi nimi pohybovať nám umožní využívať rôzny potenciál síl a schopností.

Najlepšie na tom je, že toto všetko nebolo dané ovládať iba autorke. Naopak, jej kniha je návodom pre každého záujemcu, ako môže aj on začať systém siedmych rovín bytia chápať, vnímať a prakticky využívať pre dobro svoje i svojho okolia.

Tieto nevysvetliteľné sily dokážeme vnímať v stave mysle zvanom theta. Tí čitatelia, ktorí už dielo Vianny Stibal poznajú, vedia, o čom je reč – o metóde Theta liečenia (pričom nejde zďaleka len o liečenie ako také). Pre tých je pochopenie rovín bytia dôležité, pretože tento koncept predstavuje filozofický návod na umenie Theta liečenia a využívanie našich psychických schopností.

Začať sa zoznamovať s týmito zaujímavými a novátorskými myšlienkami aj s nimi spojenými celkom konkrétnymi návodmi však môže aj ktokoľvek nový; na pôžitok ani úžitok z tejto knihy vôbec nie je nutná znalosť Theta liečenia – hoci možno prečítať si Sedm rovin bytí povedie k túžbe dozvedieť sa viac o diele Vianny Stibal a koncepte Theta liečenia.

My, súčasní ľudia, sa fyzicky nachádzame na 3. rovine, ale v skutočnosti existujeme na všetkých úrovniach bytia. A sme deťmi 5. roviny.

Je to celé pomerne zložité, ale o to zaujímavejšie. Keď sa začítate do tých rozmanitých postupností a súvislostí rôznych rovín, okrem iného pochopíte, ako je to vlastne s démonmi, anjelmi, duchovnými sprievodcami, dušami zvierat i rastlín… a spoznáte aj zámery a povahu samotného Boha – Stvoriteľa!

Dozviete sa, čo je Božské načasovanie, ako sa utvára osud či ako vznikajú rôzne plány duší. Popri všetkých týchto čudesných informáciách však získate aj veľmi užitočné praktické nástroje: naučíte sa odstraňovať rôzne bloky či negatívne obmedzujúce presvedčenia, „sťahovať“ si z rôznych rovín potrebné vedomosti, osvojovať si nové, pozitívne presvedčenia (afirmácie) a získavať rôzne pôsobivé schopnosti.

Je to kniha, ktorá rozhodne prekonáva bežné myslenie aj mnohé odvážne sci-fi predstavy. A ak vám to, čo obsahuje, pripadá prehnané alebo pochybné, treba si asi predložený koncept prečítať naozaj dôsledne a uvedené návody poctivo vyskúšať, aby sme autorke nekrivdili. Možno sa budeme čudovať, čo sa začne diať!

Viac v knihe:

Vianna Stibal – Sedm rovin bytí

Čo hovorí o tejto pôsobivej knihe záhadných vyšších svetov sama autorka?

„Som presvedčená, že existuje sedem rovín bytia. Jedná sa o pôsobenie viditeľných aj neviditeľných síl kozmu, ktoré definujú rôzne dimenzie tohto vesmíru aj ďalších vesmírov, aké ten náš presahujú. Aj keď žijeme v trojrozmernom svete, naša duchovná podstata je svojou povahou viacdimenzionálna. V ľudskom tele jednáme trojrozmerne, ale naša duša vie, že za fyzickým svetom existujú ďalšie ríše. Tými je sedem rovín bytia a ja by som vás rada pozvala na ich prieskum. Chystám sa vás zaviesť do dimenzií, ktoré osobne pokladám za počiatky samotného života. Chcem vás vziať na cestu, ktorá vedie až za hranice vesmíru. Vládnu tam sily tak mocné, že ľudská myseľ musí byť v inom stave, aby ich poňala.

Stav mysle theta nám umožňuje tieto neviditeľné sily vnímať. V stave theta sa napojíte na božskú energiu tvorenia; je to vlastne boží stav mysle! Pochopenie rovín bytia je dôležité, pretože tento koncept predstavuje filozofický návod na umenie Theta liečenia a na využívanie svojich psychických schopností. Jednotlivé roviny sa od seba odlišujú vibračnou frekvenciou a líšia sa aj ich duchovní a fyzickí obyvatelia. Keď sa do nich naučíte vstupovať, získate rôzne schopnosti, ovládnete určité zákony: napríklad ovládnete umenie nestarnúť, vidieť auru, ohýbať čas, predvídať budúcnosť, meniť osud, naladiť sa na božie načasovanie, byť jasnovidný a liečiť. Zoznámite sa s anjelmi aj démonmi, so silou predkov, so zvieratami, rastlinami a stromami; začnete s nimi ľahko komunikovať a využívať ich pomoc…“

Pôvodná cena: 9.60 EUR, Naša cena: 8.64 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://denmeditation.com/


Súvisiace články: 

(Prečítané 153 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.