google27eaa3905ca3fee3.html

Koľkí z nás, ktorí sa zaujímajú o ezoteriku, si myslia, akí sú duchovní a láskyplní. A ako často prídu situácie, v ktorých sa ukáže, že žiadna vyššia múdrosť z nás nehovorí, že nám chýba elementárna  slušnosť, o nadhľade, súcite, láske a dôvere v život ani nehovoriac?

Sú texty, ktoré vedia odhaliť naše slabé miesta majstrovsky volenými slovami, ktoré sú nekompromisné, ale hlboko empatické zároveň. Texty, ktoré nás dokážu takto odhaliť, možno aj zahanbiť, ale cez to všetko, najmä a hlavne, inšpirovať. Zámerom odhalenia našich slabých miest a falošnej duchovnosti totiž nie je zhodiť nás, ale naopak nás pozdvihnúť. Ak si dokážeme uvedomiť a akceptovať, kde a akí naozaj sme, dokážeme sa aj cielene posunúť tam, kde nám bude lepšie.

Knihy Paula Ferriniho sú veľký skvost, ktorý ale bohužiaľ ostáva nepovšimnutý. Sú také krásne, také podnetné, také intenzívne ako máloktoré iné. Nie je veľa autorov, ktorí dosiahli dosť vysokú spirituálnu úroveň – úroveň zrelosti a múdrosti ľudského ducha – a pritom vedia aj výborne, veľmi pekne písať.

Eugenika preložila a vydala nasledujúce tituly tohto Američana talianskeho pôvodu:

  • Láska bez podmienok (aj českú verziu, Bezpodmínečná láska)
  • Klid, mír a moudrost v proudu řeky života
  • Naplnění
  • Sjednocení
  • Svobodná láska
  • Vnitřní uzdravení

Sú to všetko knihy, nie o ktorých si stačí niečo prečítať, ale do ktorých sa treba začítať.

Láska bez podmienok

Tu sa čitateľovi prihovára vyššie Ja, vyššia univerzálna láska. Táto láska neposudzuje, neočakáva, nezatajuje, je otvorená, vníma hojnosť, neodmieta, nekritizuje… Je to stav bytia, ktorý človeka napĺňa a zbavuje obáv, starostí či nedôvery. Stav, ktorý je každému z nás prirodzený a po ktorom podvedome všetci túžime.

Úryvok: „Všetko, čo sa odohráva vo vašom živote, si interpretujete podľa svojich názorov a emocionálnych stavov. Napríklad sklamanie súvisí s pocitom viny a neschopnosti. Je potrebné, aby ste rozšírili svoje vnímanie. Všetky skúsenosti sa odohrávajú iba z jediného dôvodu: aby rozšírili vaše vedomie. Akýkoľvek iný význam, ktorý vidíte vo svojich životných skúsenostiach, ste k nim pridali vy sami. To, čo sa deje, si vykladáte podľa svojich presvedčení…“

Klid, mír a moudrost v proudu řeky života

Skúste niekedy schválne chvíľu určité veci nijako neposudzovať – ani ako zlé, ani ako dobré; nesnažte sa ich nijako riešiť, meniť, naprávať. Berte ich proste len také, aké práve sú. Ak cítite odpor, obavy alebo niečo podobné, iba to pozorujte, zhlboka dýchajte a nechajte všetko tak, ako to je. Nech si život beží, ako chce…

„Aby ste mohli byť vďační, musíte vedieť, že ste za každých okolností milovaní a oceňovanie, a musíte byť hlboko presvedčení o svojej vlastnej dobrote. Musíte vedieť bez najmenšej pochybnosti, že ako jedinec máte obrovskú hodnotu. Potom budete brať všetko, čo sa stane, ako požehnanie. A ak budete žehnať tomu, čo k vám prichádza, nemôže vám to nijako ublížiť. „

Svobodná láska

Vzletné inšpirácie aj pragmatické rady v tejto knihe vám otvoria oči a ukážu, ako sa dá pristupovať ku vzťahom úplne inak, ako ste zvyknutí. Tento iný spôsob je oveľa hlbší, jemnejší a zrelší. Odmenou vám bude veľká citová nezávislosť, ktorá paradoxne vyvoláva veľké láskyplné city. Čím je láska slobodnejšia, tým je silnejšia. Slobodou sa tu nemyslí sexuálna neviazanosť či promiskuita, ani platonické zamilovávanie sa každú chvíľu do niekoho iného, a už vôbec nie neochota „viazať sa“. To, k čomu autor vyzýva a čo vysvetľuje, rezonuje s pravou podstatou všetkých ľudí. Každá jedna veta tohto krásneho textu stojí za to.

„Jestliže je láska přítomná v této chvíli, pak se nemusíte zabývat tím, co bude v budoucnosti. O budoucnosti jste nucení přemýšlet, jen pokud nejste plně přítomní v této chvíli. Když láska chybí, pak chcete její záruky. Když je láska zde, žádné záruky nejsou potřebné. Ta největší láska, jakou můžete zažít, je dosažitelná hned teď, v této chvíli. A pokud ten druhý cítí vaši lásku a přijetí, pak může být v dané chvíli sám sebou.“

Naplnění

Autor sa prihovára našej pravej podstate: duši, ktorá dôveruje, miluje a teší sa; vedomiu, ktoré je otvorené, bez predsudkov, prenikavé a šíre. Taká je naša prirodzenosť. Akékoľvek obavy, starosti, pochybnosti, negativita, presvedčenie o nehodnosti či už niekoho iného, či svojej vlastnej – to sú len naučené obranné reakcie. Každá veta a každá kapitola tejto knihy vám otvorí oči a pripomenie, kto ste. A spraví to s ľahkosťou a samozrejmosťou, pretože cesta k naplneniu nevedie cez namáhavú snahu a ťažkú prácu na sebe.

„Událostí se samy od sebe odehrávají v určitém rytmu a s určitým půvabem. Jenomže pak se do toho zamícháte vy ve snaze dát jim určitý význam, a rytmus i půvab jsou tytam. Jakmile se domníváte, že víte, co něco znamená, přestanete tomu rozumět. Nedávejte ničemu striktní význam. Jen to prostě nechte být a buďte s tím, splývejte s tím, dýchejte s tím. Časem se dostaví pochopení. Jestliže k vám někdo přijde a bude tvrdit, že zná odpověď, slušně ho pošlete pryč. Jeho odpověď je pro vás stejně závadná, jako vaše vlastní názory na danou situaci. Dejte ostatním najevo, že ani na vás, ani na vašem životě není nic, co by bylo třeba dávat do pořádku. Připomínejte to i sami sobě. Není třeba měnit to, co je. Je třeba naučit se to akceptovat a naučit se to, co vás to chce naučit. Smysl každé situace se vám vyjeví, až jej budete připravení přijmout. Do té doby s sebou mějte trpělivost.“

Sjednocení

Je len jeden človek, ktorý sa musí prebudiť, a to ste vy. Nikto nevie viac, ako viete vy. Nikto vám nemôže dať nič, čo by ste sami nemali. Zabudnite na duchovných učiteľov a majstrov. Zabudnite na ezoteriku a metafyziku. Nedovoľte nikomu, aby vás oberal o slobodu a určoval vám, čo si máte myslieť a čo máte robiť. Aj vy si ctite slobodu druhých.

Podobné myšlienky, a okrem nich mnoho ďalších – o uzdravení, odpustení, oslobodení, zdravých a nezdravých vzťahoch, najvyššom, najjasnejšom vedomí… Ak sa vás niekto opýta po tom, čo sa vám naozaj otvorilo vedomie a vy ste dosiahli ozajstné zjednotenie, scelenie svojho Ja: „Kadiaľ sa ide k Božstvu?“, odpoviete: „Kadiaľ len chceš.“

„Pokud svůj život akceptujete, pak na tom nemůžete být špatně. Nemůžete být zatrpklí nebo zdrcení žalem. Ať se ve vašem životě odehrává cokoliv, stává se to dopravním prostředkem, nástrojem. Vaše tělo je přijatelné, ať vypadá jakkoliv. Jakékoli vaše schopnosti jsou naprosto perfektní. Vůbec nevadí, pokud nejsou takové, jaké byste chtěli nebo si mysleli, že máte mít. Až začnete důvěřovat darům, jež vám byly dány, začnete chápat smysl svého života. Pochopíte, jak naprosto nezbytná byla každá jedna lekce, každé jedno omezení, každý jeden problém, každý jeden okamžik utrpení. Pokud svůj život přijímáte, jste nesmírně vděční, protože vidíte a cítíte, že ve vašem životě působí určitá vyšší inteligence. Tato inteligence sídlí ve vašem srdci i v srdci všech ostatních lidí. Slouží vašemu dobru a zároveň i dobru ostatních.“

Vnitřní uzdravení

Autor vytvoril unikátny systém, ktorý vedie k prekonaniu čohokoľvek, čo človeka brzdí alebo trápi, a umožní mu začať žiť na oveľa vyššej, šťastnejšej i tvorivejšej úrovni. Tento systém je znázornený aj graficky, ako kruh s 3 fázami, z ktorých každá má 2 etapy a 4 kroky – čiže celkove ide o 12 krokov. Každý krok a prvok tejto metódy je jasne, podrobne a prakticky vysvetlený. Vzniká tak ucelená cesta vnútorného rastu. Výsledkom je okrem iného odstránenie zo svojho života čohokoľvek negatívneho či nekonštruktívneho a pestovanie krásnych, zdravých, napĺňajúcich vzťahov.

Harmonogram skutočného šťastia sa delí na tri fázy, šesť etáp a dvanásť krokov.


Súvisiace články:


 

(Prečítané 187 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.