google27eaa3905ca3fee3.html

Toto je podrobné a obsiahle dielo, ktoré vás naučí cielene a vedome získavať informácie z jemnohmotného sveta; rozoznávať, čo alebo kto vám ich odovzdáva a či je daný zdroj hodnoverný; akej povahy tieto informácie sú a akým spôsobom za ne prípadne treba zaplatiť.

Ruský autor Alexander Svijaš píše originálnym štýlom: s veľkou dávkou humoru, nadhľadu a irónie. Pokladá totiž za veľmi dôležité byť síce „duchovný“, ale pritom rozumný. Brať pri všetkom do úvahy hlbšie súvislosti, byť citlivý, vnímavý a vedomý, chápať, že v našom svete vládnu určité „vesmírne zákony“, veriť, že máme „dušu“ a že duch alebo myseľ formuje hmotu – pričom to dnes vlastne už ani nie je otázkou viery, ale čoraz viac aj vedou podloženým poznaním – no pritom si zachovávať zdravý rozum a neprepadať rôznym úletom.

Pri čítaní jeho kníh sa dozviete veľa prekvapivých vecí a súčasne sa dobre nasmejete a pobavíte. (Pravda, len v prípade, že neberiete smrteľne vážne ani svoje ego, ani celú ezoteriku, a viete sa zasmiať aj sami na sebe, občas dokonca povestným „smiechom cez slzy“…)

Hneď na začiatku táto jeho kniha definuje, čo je to vlastne jemnohmotný svet, aj ako je to s rôznymi energiami a zákonitosťami, ktoré v ňom pôsobia. Ďalej sa dostáva k otázke, čo sa vlastne deje, čiže odkiaľ a ako prichádza odpoveď, keď položíme nejakú otázku s využitím rôznych vešteckých nástrojov – čo obvykle bývajú vykladacie karty alebo kyvadielko, menej často napríklad virguľa či krištáľová guľa.

Po tomto úvode nasleduje ujasnenie si možností, s kým (čiže s akým zdrojom informácií) sa dá komunikovať, ako si z týchto možností vyberať, na aké chyby si pritom treba dávať pozor, a pre lepšiu názornosť sú uvedené aj konkrétne príklady rôznych takýchto dialógov. Nájdete tu rady, na koho a s akou otázkou – pri hľadaní akej informácie – sa treba obrátiť aj ako preveriť vierohodnosť informačných zdrojov.

Samostatná časť sa zaoberá otázkou bezpečnosti pri takýchto pokusoch a snahách kontaktovať jemnohmotný svet; tu sa stretnete okrem iného aj s takými témami, ako je posadnutosť démonmi alebo či treba za určité veci zaplatiť a čím.

Ďalšie oblasti, ktoré autor podrobne a erudovane preberá, sú podvedomie, astrálne cestovanie, sny, automatické písanie, práca s kyvadlom a virguľou, jasnovidectvo, duchovia zosnulých, anjeli, démoni, egregory… Popritom uvádza aj stručný prehľad najznámejších či najvýznamnejších osobností alebo autorov a ich hlavných ideí, ktorí sa spájajú s tou či onou ezoterickou metódou.

Celá kniha je koncipovaná ako prehľadná, praktická učebnica; na konci každej kapitoly sa nachádza graficky zvýraznené zhrnutie.

Keď sa naučíme rozoznávať a chápať rôzne sily stojace za všelijakými informáciami, správami alebo znameniami, ktoré k nám prichádzajú, dokážeme sa lepšie rozhodovať. A súčasne sa odnaučíme podliehať strachu, paranoiám a bludom. Skrátka, budeme šťastnejší, spokojnejší a múdrejší. Svijašova kniha vás povedie k tomu, aby ste sa riadili iba tým a venovali pozornosť len tomu, čo vám môže reálne pomáhať lepšie žiť.

Viac v knihe:

 

Pôvodná cena: 11.20 EUR, Naša cena: 10.08 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Sufism


 

(Prečítané 306 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.