google27eaa3905ca3fee3.html

Učenie o univerzálnych zákonoch, ktoré určujú, čo a prečo sa deje, v podaní Esther Hicks (alias Abraháma ;)) ide naozaj do hĺbky a neostáva len na povrchu. A na rozdiel od toho, čo si možno niekto myslí alebo pomyslí pri pohľade na názov tejto aj iných jej kníh, vôbec tu nejde len o taký ten typický americký zjednodušený návod, ako zbohatnúť a byť úspešný. 

Naopak, kto sa do skúmania a overovania si týchto princípov ponorí hlbšie, nevyhnutne sa dostane až k tomu, čo vždy tvorilo jadro mystiky a spirituality.

Začne chápať, že trvalé šťastie a dobrý pocit zo života sa dosahuje schopnosťou cítiť sa dobre za akýchkoľvek okolností. CHCIEŤ sa cítiť dobre. Teda

1) mať vedomý zámer cítiť sa dobre,

2) pestovať si schopnosť usmerňovať svoje myšlienky tak, aby bolo možné cítiť sa dobre.

Všetko, čo si myslíme, alebo čo nahlas vyjadrujeme, ovplyvňuje to, ako sa cítime. Keď si začneme myslieť niečo iné, začneme sa aj inak cítiť (to je jedno, či v zmysle od horšiemu k lepšiemu, alebo naopak). Táto súvislosť je veľmi ľahko overiteľná. Začnite si to sledovať a uvidíte!

Problém môže nastať v prípade, že si človek vlastne nie je dosť dobre vedomý toho, ako sa vlastne naozaj cíti. Na mnohé stavy sme totiž zvyknutí.

Kľúčové je preto začať si naozaj úprimne všímať a priznávať, ako sa vlastne cítime. Zo skúsenosti a pozorovania totiž vyplýva, že ľudia všeobecne 1) buď nie sú naučení vnímať, ako sa cítia naozaj; alebo 2) možno to vnímajú, ale nechcú si to priznať – lebo majú potrebu sami seba aj ostatných presviedčať, akí sú pozitívni, dobrí, odpúšťajúci, v pohode a nad vecou a pod.

Veľmi závažný je aj náš návyk odôvodňovať a obhajovať si, ako sa cítime. O to ale vôbec nejde!!! „Vesmíru“ – a v podstate aj všetkým ostatným – je dosť jedno, či ste naštvaní, ukrivdení, rozhorčení, smutní, depresívni, veselí, energickí, vtipní a pod. preto, lebo na to máte vážny dôvod. Zákon príťažlivosti reaguje na to, ako sa cítite, a teda na vaše vibrácie, bez akéhokoľvek morálneho posudzovania.

Je teda doslova revolučné začať si klásť otázku: „Čo je pre mňa dôležitejšie – mať pravdu, alebo cítiť sa dobre?“

Akonáhle si uvedomíte, že sa proste chcete cítiť dobre, alebo inak povedané, že už máte dosť toho cítiť sa mizerne, dochádza k radikálnemu obratu a môže sa započať zmena. V prvom rade vo vašom vnútri; a postupne – lebo tak vraví zákon – aj navonok, v podobe udalostí a okolností.

Dôležitejšie ako akákoľvek zmena okolností či udalostí je však práve tá zmena vnútorná. Tú keď sa naučíte dosahovať a vylaďovať, máte vyhrané. Dosahovať znovu a znovu, ustavične, v prúde normálneho života, ktorý aj tomu najväčšiemu svätcovi musí prinášať rôzne veci, dobré aj horšie. Toto krásne vystihuje stará čínska filozofia Tao te ťing, kde sa ukazuje, ako sa čokoľvek, keď sa to „naplní“, nevyhnutne premení vo svoj opak. „Učenie Abraháma“ tomu hovorí kontrast. Večný kontrast, bez ktorého by nebol žiadny vývoj, žiadne tvorenie, žiadne odpovede na žiadne otázky, žiadne riešenie žiadnych problémov.

Tým pádom súlad – v reči tohto učenia ekvivalent pojmu osvietenie – nie je a nemôže byť ako vysokoškolský diplom, ktorý získavate na celý život. Je to niečo, čo buď je, alebo nie je v danom okamihu. A ak to nie je, vôbec to nie je na škodu – už v nasledujúcej chvíli vo vás môže súlad opäť začať vládnuť.

A na záver predsa len trochu toho materialistickejšieho pohľadu na vec:

Každý človek môže mať, čo len chce, pretože zmyslom života v tejto hmotnej realite je tvoriť – vytvárať rôzne veci a zážitky, a to každý podľa svojich individuálnych chutí, možností, daností a preferencií.

Takto si svoj život tvorí každá jedna duša. Je tu len rozdiel medzi tvorením nevedomým a vedomým, zámerným či cieleným. Väčšina ľudí si totiž väčšinu svojich zážitkov a výsledkov vytvára nezámerne, nevedomky. Bez vnímania a chápania subtílnych súvislostí, a teda bez možnosti ovplyvňovať ich.

Všetko sa ale zásadne mení, keď začneme vedome chápať určité súvislosti; keď začneme používať svoju inteligenciu na to, aby sme určitým veciam rozumeli; keď začneme využívať svoju slobodnú vôľu na to, aby sme robili určité rozhodnutia a konali v súlade s tým, čo chceme a nechceme.

Niektorým ľuďom sa predstava toho, že by tu tieto určité súvislosti mohli byť, príliš nepáči. Lenže povedzte si úprimne – kedy sa cítite lepšie: keď ste (alebo si pripadáte) bezmocní, vydaní napospas nevyspytateľnej náhode či rôznym nepochopiteľným silám a faktorom; alebo keď viete, že veci ovplyvňujete vlastnými myšlienkami, postojmi a presvedčeniami?

Viac sa dozviete a naučíte z kníh Pros a dostaneš:

Esther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš 2 – Univerzálne zákony života

Tzv. Abrahámovo učenie v podaní Esther Hicksovej je tým najpodrobnejším a najlepším vysvetlením toho, ako si vytvárame svoje životy, zážitky a skúsenosti. Jedná sa o veľmi jasný a logický návod, ako sa cítiť dobre za akýchkoľvek podmienok, zhmotňovať svoje túžby a postupne eliminovať to, čo vo svojom živote mať nechceme. Nie je to však žiadny typický „americký“ konzumný návod na rýchle zbohatnutie, úspech a pod., ale skôr hlboko duchovné nasmerovanie na premenu našich základných existenčných názorov a presvedčení.

Táto kniha podrobne vysvetľuje, že základom všetkého sú opakované myšlienky, ktoré sa stávajú naším presvedčením a ktoré v nás vzbudzujú silné emócie. Naučíte sa, ako takéto myšlienky cielene usmerňovať. Nájdete tu odpovede na rozmanité otázky, ktoré túto filozofiu objasňujú zo všetkých možných uhlov pohľadu. Čím lepšie pochopíte, ako tento svet funguje a prečo, tým skôr môžete zmeniť frustráciu alebo pocit krivdy na radosť, nadšenie a vedomie vlastnej tvorivej moci…

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.27 EUR, Zľava: 8.00 %

+

Esther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš!

Toto je absolútne unikátna kniha. Veľmi podrobne a logicky vám vysvetlí, prečo sa vám doteraz nesplnilo to, po čom túžite, a ako dosiahnuť, aby sa to splnilo. Tajomstvo spočíva v postupnej zmene vašich vibrácií. To sa dosahuje cieleným usmerňovaním myšlienok, pričom sa treba riadiť svojimi pocitmi. Ak vám náhodou doteraz nefungovalo pozitívne myslenie, tu pochopíte hlbšie súvislosti a získate doslova „technický“ návod, ako meniť svoj stav a život krok za krokom – až k zaručenému naplneniu všetkých vašich túžob. Okrem osobito podanej teórie tu nájdete aj 22 originálnych praktických postupov, cvičení a hier, ktoré vám príjemným spôsobom pomôžu vytvoriť si úžasný život.

Kľúč k vedomej tvorbe vlastnej reality spočíva v cielenom usmerňovaní myšlienok, pričom sa treba riadiť svojimi pocitmi. Naše pocity nám totiž v ktorejkoľvek chvíli prezradia, k čomu smerujeme a čo si priťahujeme.

Takto si svoj život tvorí každý. Avšak rozdiel medzi tvorením nevedomým a vedomým, zámerným, cieľavedomým je dosť podstatný. Všetko sa zmení, keď začneme chápať súvislosti a CIELENE sa cítiť a myslieť v súlade s tým, čo chceme.

Pôvodná cena: 11.20 EUR, Naša cena: 10.08 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: http://maxpixel.freegreatpicture.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 135 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.