google27eaa3905ca3fee3.html

Toto je skutočný príbeh muža nadaného mimozmyslovým vnímaním, ktorý žil v Anglicku na prelome 19./20. storočia. Videl auru, duchov, mŕtvych príbuzných, víly a škriatkov, ale aj skryté myšlienky ľudí okolo seba a rôzne informácie o nich (vrátane vízie ich budúcnosti). Nevedel však túto svoju schopnosť nijako ovládať; mal ju od narodenia a všetko to, čo videl „navyše“, pokladal za také isté, ako to, čo videl svojím normálnym zrakom. A tiež trvalo dlhšie, kým mu došlo, že iní ľudia tieto veci nevidia a nevedia.

Pozoruhodné bolo, že vyrastal vo viktoriánskom Anglicku v typickej meštiackej rodine – čiže v dobe a prostredí, kde vládla maximálna úzkoprsosť a puritánske kresťanstvo.

Väčšina ľudí vrátane jeho rodiny, a najmä prísnej, staromódnej matky, vôbec nepripúšťala existenciu podobných javov a s najväčšou obmedzenosťou a pohoršením sa stavala proti spôsobu myslenia, ktorý prekračoval spoločenské normy a striktné dogmy.

Tento rozpor významne prispel ku komickosti knihy; tá je vlastne denníkom, ktorý si tento muž viedol niekoľko rokov ako malý (asi 8 – 12 ročný) chlapec.

Z viacerých hľadísk ide o unikátnu publikáciu: podáva totiž živé svedectvo o záhadách ľudskej existencie a súčasne dosť podrobne vykresľuje život v danej dobe a prostredí. A v neposlednom rade je to ozaj vydarené literárne dielko: text bol redakčne upravený len minimálne, tak, aby ostal zachovaný autentický štýl písania malého chlapca (vrátane pravopisných chýb), charakteristický úprimnou prostotou, veľmi bystrým umom, skvelým pozorovateľským talentom a nevinným, takmer neúmyselným zmyslom pre humor. Výsledkom je nesmierne zábavné čítanie, vtipná zmes ezoteriky a komickosti.

Pre autora týchto zápiskov však prežívanie toho, o čom písal, zábavné väčšinou nebolo. Pre svoju odlišnosť totiž dosť trpel. Malý chlapec bol vo svojej rodine cudzincom. Blízki mu boli iba mŕtvi a duchovia: najmä jeho zosnulý starý otec, ktorý sa mu pravidelne zjavoval a rozprával sa s ním, a „svetelná bytosť“, ktorú dlho pokladal za Ježiša Krista. Keď sa nemohol hrať s inými deťmi, chodieval do prírody, kde sa bavil pozorovaním víl. Pred inými sa postupne naučil mlčať o tom, čo videl alebo vedel. Len výnimočne sa objavil niekto, koho zaujalo niečo, čo napríklad na návšteve tomuto dieťaťu „vyletelo z úst“, a tajne sa s ním o tom pokúsil porozprávať. Väčšinou však bol chlapec zahriaknutý, ak nie dokonca potrestaný.

Postupom času však našiel spriaznenca aj medzi ľuďmi z mäsa a kostí: staršieho učiteľa, ktorý sa začal o chlapca a jeho schopnosti zaujímať a ktorý sa stal nielen jeho ochrancom, ale aj učiteľom. Študoval totiž spiritualizmus, ktorý sa v tej dobe začal práve v Anglicku výrazne rozvíjať a stávať alternatívou voči oficiálnemu dogmatickému cirkevnému učeniu pre inteligentných ľudí hnaných zvedavosťou a túžbou po poznaní.

Mnohé z toho, čo chlapec vídal a vnímal, mu tak konečne mohlo byť aj vysvetlené. Kniha preto obsahuje aj niekoľko výkladových pasáží: ako to funguje vo svete duchov; o karme a reinkarnácii; o astrológii a iných okultných vedách; o energii a vibráciách a ďalšie.

Záverečnú časť knihy tvoria záznamy, správy a listy z autorovej dospelosti, kedy už bol ženatý, venoval sa umeniu a našiel si aj miesto v spoločnosti práve v súvislosti so svojím mimoriadnym nadaním. Dá sa povedať, že sa stal uznávaným duchovným učiteľom či „spiritistom“. Keďže však trval na zachovaní svojej anonymity, žiaľ dodnes netušíme, kto to vlastne bol.

Svoj denník tvrdošijne odmietal zverejniť. Až krátko pred smrťou dal svojej vtedajšej (druhej) manželke súhlas na jeho vydanie, ale až po svojej smrti a pod podmienkou trvalého zachovania anonymity.

Tieto zápisky vo forme knihy pod názvom Chlapec, ktorý videl pravdu (v origináli The Boy Who Saw True) teda napokon svetlo sveta uzreli a dostali sa do rúk verejnosti – čo určite stálo za to. Ani vy si nedajte ujsť túto naozaj pozoruhodne vtipnú a múdru knihu!

Viac v knihe:

Chlapec, který viděl pravdu

Tento pôvodne intímny denník reálneho človeka, ktorý žil v Anglicku na prelome 19. a 20. storočia, bol neskôr vydaný knižne pod názvom Chlapec, ktorý videl pravdu. Jedná sa o zápisky chlapca, ktorý mal od narodenia schopnosť vidieť auru, duchov a iné bežnému človeku nedostupné veci.

Z viacerých hľadísk ide o unikátnu publikáciu: podáva totiž živé svedectvo o záhadách ľudskej existencie a súčasne je svedectvom danej doby a prostredia. A v neposlednom rade je to ozaj vydarené literárne dielko: text bol redakčne upravený len minimálne, tak, aby ostal zachovaný autentický štýl písania malého chlapca, charakteristický úprimnou prostotou, veľmi bystrým umom, skvelým pozorovateľským talentom a nevinným, takmer neúmyselným zmyslom pre humor. Výsledkom je nesmierne zábavné čítanie, vtipná zmes ezoteriky a humoru.

Kniha obsahuje aj niekoľko výkladových pasáží: ako to funguje vo svete duchov; o karme a reinkarnácii; o náboženstve a ďalšie. Záverečnú časť tvorí niekoľko záznamov z autorovej dospelosti, kedy už bol skúseným a v istých kruhoch známym okultistom.

Na motív tohoto diela vzniklo aj úspešné rovnomenné divadelné predstavenie známej českej herečky a duchovnej sprievodkyne Gabriely Filippi, s ktorým pravidelne vystupuje v Čechách i na Slovensku.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.27 EUR, Zľava: 8.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 336 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.