google27eaa3905ca3fee3.html

Toto je dnes už klasické, veľmi slávne a po celom svete známe dielo spirituálnej literatúry, na ktoré sa odvoláva množstvo ďalších autorov a duchovných učiteľov.

Publikované bolo v roku 1972. Spísala ho Američanka Helen Schucman, v tom čase držiteľka doktorátu a profesorka lekárskej psychológie v strednom veku. Tá sa však nepokladala za autorku v pravom slova zmysle, ale len za „pisára“ tohto pozoruhodného textu, ktorý jej nadiktoval „Božský hlas“. Tento hlas jej knihu súvisle a systematicky diktoval (tak, že keď bolo treba písanie prerušiť, nabudúce sa logicky a jasne pokračovalo tam, kde sa minule prestalo). Táto práca trvala sedem rokov! Meno Helen Schucman ako autorky Kurzu zázrakov bolo zverejnené až po jej smrti.

Helen Schucman

Jedná sa o filozoficko-spirituálne úvahy, usporiadané do jednotlivých myšlienok, ktoré sú očíslované a zoradené tematicky. Autorka si zvolila taký spôsob písania, ako keby sa čitateľovi prihováral Kristus. Tak to totiž ona sama vnímala: že sa jej odrazu začal prihovárať sám Kristus, ktorý ju veľmi jednoducho a priamo vyzval, aby začala písať, že jej bude diktovať.

Kurz síce má po formálnej stránke kresťanský charakter (využívajú sa tu pojmy ako Duch Svätý, spása, hriech a podobne), zaoberá sa však všeobecnými duchovnými témami, ktoré vysvetľuje prostredníctvom jazyka a symbolov Biblie, pretože tak to bolo autorke zrejme blízke a prirodzené. (Nebola síce nijako silne nábožensky založená, ale najväčší vplyv počas dospievania a v mladosti  na ňu mala baptistická cirkev, v ktorej bola aj pokrstená.) Napokon, tvorí to teda aj zaujímavú rovnováhu vzhľadom na také diela, ktorých autori boli zasa výrazne zasiahnutí budhizmom a Východom. V dobe, kedy Kurz zázrakov vznikal (na prelome 60./70. rokov 20. storočia), boli na Západe vplyvy východnej spirituality veľmi silné. Ale boli tu aj také duchovne založené osobnosti, ktoré ostali „verné“ kresťanskej tradícii. V tomto zmysle je toto kniha veľmi hodnotná pre každého, koho priťahuje kresťanská podstata duchovnosti a mystiky. Podobne písala napríklad aj Eileen Cadyová (Otváranie dverí do vnútra).

Každopádne v tomto prípade sa Kristus berie nie ako osoba – Ježiš, ale ako milujúci prejav Stvoriteľa, a celá kniha napriek biblickej reči je chápaná len ako jedna možná verzia univerzálneho učenia.

Ide totiž o hlboký filozofický text, kde jednotlivé vety predstavujú hlboké myšlienky, do ktorých sa dá pohrúžiť doslova mystickým spôsobom. Cieľom je viesť čitateľa k Bohu, do stavu vedomia, kedy prežívame jednotu bytia a otvárame sa všadeprítomným zázrakom.

Zároveň treba priznať, že Kurz zázrakov sa nečíta ľahko. V zahraničí preto stále vznikajú „knihy o tejto knihe“ – publikácie, ktoré vysvetľujú a zjednodušeným jazykom interpretujú, čo vlastne Kurz zázrakov hovorí a učí; a tiež ako toto učenie aplikovať v bežnom živote i v rôznych konkrétnych situáciách a pod. Existuje množstvo „škôl“, skupín, krúžkov či kurzov, ktoré sa zakladajú na tomto neobyčajnom diele a jeho posolstve. Kurz zázrakov je skrátka fenomén.

Je pravda, že keď sa človek poriadne zamyslí nad niektorou vetou či časťou tejto knihy a nechá ju na seba pôsobiť, môže doslova zažiť „osvietenie“. Nedá sa to dosť dobre opísať, treba dať šancu vlastnému zážitku…

Dodajme, že u nás (či už na Slovensku, či v českej kultúrnej oblasti) toto dielo nebolo nikdy známe a preložené – až kým tak neurobila práve Eugenika, v roku 2010.

Kurz sa naozaj podobá Biblii (za čo ho mnohí kritizujú, keďže pochopiteľne nie každému je to sympatické) okrem iného aj tým, že je to hrubočizná kniha (má vyše 1 200 strán), ktorá obvykle vychádza na tenučkom papieri a v tmavomodrej väzbe. Preto sme sa my rozhodli rozdeliť ho na 4 časti.

Treba tiež podotknúť, že bolo želaním autorky, aby sa na toto dielo nevzťahoval žiaden copyright a aby sa mohlo voľne šíriť po svete.

Nech už je pôvod Kurzu zázrakov akokoľvek tajomný, je isté, že za už takmer 50 rokov svojej existencie naozaj zohral – a stále zohráva – obrovskú pozitívnu úlohu v životoch ohromného počtu ľudí; určite patrí k míľnikom duchovného rastu a vývoja v rámci súčasnej civilizačnej epochy.

Helen Schucman už iné knihy nenapísala, okrem dvoch menších publikácií vzťahujúcich sa ku Kurzu, a potom jej ešte vyšla zbierku poézie pod názvom Božie dary (The Gifts of God).

Viac v knihách:

Helen Schucman – Kurz zázraků/ Komplet 4 knihy

Klasické dielo duchovnej literatúry 20. storočia, na ktoré sa odvoláva množstvo súčasných autorov. Spísala ho Helen Schucman, americká profesorka lekárskej psychológie, ktorá sa však nepokladá za autorku, ale len za „pisára“ tohto pozoruhodného textu, ktorý jej diktoval „Božský hlas“. Kurz zázrakov sa zaoberá všeobecnými duchovnými témami.

Druhá časť pojednáva o chorobe a uzdravení, o Duchu svätom a spôsobe, akým nás vedie a učí, o vine a nevine, vykúpení, ilúzii, realite lásky a posvätnej prítomnej chvíli.

Tretia časť pojednáva o snoch a náhradnej realite, úlohe rozumu, šialenstve, ilúzii hriechu, strachu z Boha, spáse a svätých vzťahoch…

Štvrtá, záverečná časť pojednáva o spravodlivosti, hriechu a bezhriešnosti, uzdravení, spáse, strachu, prebudení, odpustení…

Pôvodná cena: 41.60 EUR, Naša cena: 34.11 EUR, Zľava: 18.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 114 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.