google27eaa3905ca3fee3.html

Odveká univerzálna otázka pre nás všetkých znie: Odkiaľ sme prišli alebo ako sme vznikli? Na čo tu sme, aký je zmysel nášho života?

Každé náboženstvo, ideológia i veda ponúka na túto otázku nejakú odpoveď. Aj každý mysliaci človek sám za seba si vytvára nejakú, pre seba akceptovateľnú a jemu zmysel dávajúcu odpoveď. Tú svoju ponúka aj svetoznámy autor, vedec a mysliteľ Gregg Braden.

A snaží sa o to čo najobjektívnejším spôsobom, aby tá odpoveď nebola len hypotetická, filozofická či fantastická, ale ani z princípu skeptická či materialistická. Opiera sa o overené, vedecké zistenia a najnovšie objavy. A tie veru starý dobrý názor, že život a ľudská myseľ sú len produktom náhody, už viac nepodporujú.

Gregg Braden je medzinárodne uznávaný autor, známy ako priekopník prepájania vedy, duchovnosti a ľudského potenciálu. Účelom tejto jeho knihy je predstaviť nové objavy o našom pôvode. No nielen to – nestačí niečo len teoreticky vedieť, zmyslom poznania a nových informácií je predsa uviesť ich do praxe. Braden sa preto snaží ukázať, ako je možné uvedené objavy aplikovať na
svoj každodenný život.

Publikácia Co je člověk je súborom výsledkov výskumu a dokumentov, najmodernejších objavov biológie, genetiky a prírodných vied. Autor ju napísal tak, aby sa čítala ľahko a dobre. No najmä aby podporil pozitívny spôsob, akým my ľudia vidíme sami seba a svoj svet. Vďaka spojeniu vedy, spirituality a prastarej múdrosti získame pevný rámec pre pochopenie, čo je v našom živote možné. Gregg Braden nám chce umožniť začať žiť zmysluplne, kvalitne a úspešne, vo svete, na ktorý sa začneme dívať trochu inak.

Nové dôkazy (vrátane výskumu ľudskej DNA) naznačujú, že sme výsledkom zámerného aktu stvorenia, produktom inteligentnej formy života. To vedie k zásadnej zmene spôsobu, ako vnímame sami seba a naše miesto vo vesmíre.

Napriek tomu Co je člověk rozhodne nie je náboženská kniha – jej cieľom nie je podporovať žiadnu konkrétnu náboženskú vieru alebo smer, ako je napríklad  kreacionizmus. Je založená na odborne overených vedeckých dôkazoch (antropologických, paleontologických, biologických a genetických); na druhej strane to však nie je ani vedecká kniha. Nové dejiny človeka, ktoré sa tu Gregg Braden pokúša predstaviť, sa môže javiť v rozpore s tradičnými náboženskými príbehmi a mýtmi rovnako ako s konvenčnými vednými disciplínami.

Bez ohľadu na definície či škatuľkovanie, skutočnosťou je, že my ľudia sme vybavení telami, ktoré majú zložitý nervový systém, vďaka ktorému nám je umožnené toľko toho zažívať, preciťovať a vnímať, zmyslami aj mimozmyslovo. Medzi naše mimoriadne schopnosti patrí intuícia, súcit, empatia, láska aj samoliečivé vlastnosti nášho tela.

Na druhej strane je dávno známym faktom, že svoje schopnosti vrátane potenciálu nášho mozgu ani zďaleka nevyužívame naplno. Ako máme svoje skryté schopnosti prebudiť? Ako sa ich môžeme naučiť ovládať a využívať? Gregg Braden vás vezme na výskumnú cestu, kde se budete spoločne snažiť nájsť odpoveď na túto otázku a zistiť, čo to znamená „byť človekom podľa plánu“.

Z tohto dôvodu sa v knihe nachádzajú aj rôzne zaujímavé mentálne cvičenia a dotazníky, ktoré vám pomôžu pochopiť a uplatniť význam uvedených poznatkov vo vašom vlastnom živote.

Nový príbeh ľudstva sa začína naším počiatkom. Oslobodzuje nás od predstavy osamelej bezvýznamnosti a ukazuje, aké máme vzácne dedičstvo, ktoré práve začíname objavovať.

Pochopenie toho, odkiaľ sme sa vzali a kto vlastne sme, samozrejme zásadne ovplyvňuje to, ako sa na seba dívame. A to, ako sa na seba dívame, zasa ovplyvňuje, ako žijeme, ako sa rozhodujeme, čo si vyberáme, ako konáme, ako sa správame a reagujeme na  všetko, čo nás stretáva a čo zažívame.

Preto môže byť táto kniha významným, priam prelomovým medzníkom nášho poznania a uvažovania, a to pre možno tú najširšiu, „masovú“ časť populácie – pretože Braden naschvál kormidluje medzi spiritualitou, vedou a „normálnymi“ názormi. Nepíše pre ezoterikov alebo oddaných veriacich (nech už akéhokoľvek náboženstva či smeru), ani pre ateistov či materialistov. Nestavia sa na ničiu stranu – jednoducho podáva fakty, nie názory. A to je v dnešnej dobe veľmi vzácne, pritom však životne dôležité.

Viac v knihe:

Gregg Braden – Co je člověk

Medzinárodne uznávaný autor, známy ako priekopník prepájania vedy, spirituality a ľudského potenciálu, sa v tomto diele zaoberá otázkou, kto vlastne sme my – ľudia.

Účelom knihy je odhaliť nové objavy o našom pôvode a ukázať, ako tieto objavy aplikovať na svoj každodenný život. 

Dôkazy naznačujú, že sme výsledkom zámerného aktu stvorenia, produktom inteligentnej formy života. To vedie k zásadnej zmene spôsobu, ako vnímame sami seba a naše miesto vo vesmíre. Nový príbeh ľudstva sa začína pri našom počiatku. Začína sa skutočnosťou, že od doby nášho vzniku sme vybavení mimoriadnymi schopnosťami. Ako tieto schopnosti prebudíme? Ako sa ich naučíme ovládať a využívať? Gregg Braden vás vezme na výskumnú cestu, kde se budete spoločne snažiť nájsť odpoveď na túto otázku a zistiť, čo to znamená byť človekom podľa plánu.

Táto kniha je súborom výsledkov výskumu a vedeckých dokumentov. Autor ju napísal pútavo, aby podporil pozitívny spôsob, akým my ľudia sami seba vidíme vo svete. Jeho text je príkladom toho, čo môžeme dosiahnuť, ak prekročíme tradičné hranice medzi vedou a spiritualitou. Spojením najmodernejších objavov biológie, genetiky a prírodných vied s prastarou múdrosťou získame pevný rámec pre pochopenie, čo je v našom živote možné. Gregg Braden písal s jediným zámerom: umožniť nám voľbu, ktorá povedie k úspešnému životu v transformovanom svete.

Text priebežne zahŕňa mentálne cvičenia, ktoré pomôžu upevniť význam tu uvedených  konkrétnych objavov vo vašom vlastnom živote.

Pôvodná cena: 9.30 EUR, Naša cena: 8.56 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 140 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.