google27eaa3905ca3fee3.html

Čím je prirodzene tvorené telo každej ľudskej bytosti? Už pri jednoduchom pozorovaní môžeme konštatovať niekoľko skutočností. Jeho stavbu nesie pevná štruktúra, pevná a tvrdá, teda naša kostra. Táto kostra, tvorená kosťami, je tuhá, ale má kĺby, ktoré umožňujú všetky pohyby tela. Aj kostra má svoju štruktúru so základnou osou, ktorou je chrbtica. To je náš „kúzelný kmeň“, odkiaľ vychádzajú všetky „vetvy“ nášho tela.

Vnútri tejto nosnej štruktúry sú umiestnené rôzne orgány, ktorých dokonalá architektúra zaručuje, že budú plniť svoju funkciu v tých najlepších možných podmienkach. Celok je uvádzaný do pohybu veľmi vypracovanou sústavou „motorov“ (svalov), „káblov“ (šliach, väzov) a chránený vonkajšou schránkou, ktorá ho dokonale kryje (koža). Pozrime sa, ako je táto konštrukcia zaujímavá.

Prezrime si nasledujúci obrázok kostry. Čím je časť nášho tela dôležitejšia a prepracovanejšia, tým lepšie je chránená. Brušná dutina, ktorá obsahuje útroby tráviacej a vylučovacej sústavy, je nesená panvou, ale žiadna kostná štruktúra ju nechráni. Je pružná, roztiahnuteľná a môže sa ľubovoľne pohybovať. Pľúca a srdce, ktoré sú pre život „nenahraditeľnejšie“, tiež nesie chrbtica, ale navyše ich chráni hrudný kôš tvorený rebrami. Tie ich obklopujú, ale nechávajú im určitú voľnosť, istú možnosť „pohybu“.

A napokon náš mozog je úplne uzavretý, chránený kostným trezorom, teda lebečnou dutinou, ktorej potenciálna pohyblivosť je síce zachovaná (ako vedia všetci osteopati), ale silne redukovaná. To zďaleka nie je bezvýznamné konštatovanie, pretože nám znova ukazuje, že stavba ľudského tela rozhodne nie je náhodná.

Pozrime sa teraz na jednotlivé časti nášho „telesného stroja“ a podrobne si ich opíšme. Každá z nich má, ako sa ešte dozvieme, tajný kód, ktorý umožňuje rozlúštiť jej posolstvo.

KOSTRA A CHRBTICA

Chrbtica je zložená zo stavcov, z ktorých každý plní presne určenú úlohu. Máme 5 krížových (sakrálnych; 3+2), 5 bedrových (lumbálnych), 12 hrudných a 7 krčných (cervikálnych) stavcov. Už začína byť zrejmá logika konštrukcie ľudského tela. Číslo 5 je nositeľom symboliky človeka, horizontality, hmoty, základu vecí (5 princípov, 5 zmyslov, 5 prstov atď.). Číslo 7 nesie symboliku duchovna, spirituality, božského, z ktorého je vytvorené (7 čakier, 7 planét, 7 farieb dúhy, 7 ramien židovského svietnika atď.). Krížových a bedrových stavcov, ktoré tvoria dve základne chrbtice (jednu pevnú, „zdroj“, a jednu pohyblivú, „bázu“), je po 5. Krčné stavce tvoria krk. Je ich 7 a nesú to, čo je v nás najzložitejšie, teda hlavu s mozgom. A napokon hrudných stavcov, ktoré nesú hornú polovicu tela, je 12, teda súčet oboch (5 + 7 = 12, ako 12 znamení zverokruhu, 12 mesiacov v roku, 12 homeopatických solí, 12 apoštolov atď.). Že by išlo o náhodu, tomu veľmi neverím.

Každý stavec plní svoju špecifickú funkciu a je „distribučným centrom“ vibračných dát prichádzajúcich z mozgu. U každého človeka obidve úrovne, vedomá i nevedomá, komunikujú s telom prostredníctvom mechanických a chemických nosičov tohto centrálneho počítača, teda mozgu. Ten predáva „príkazy“ najmenším ľudským bunkám, a to prostredníctvom celej cerebrospinálnej  (mozgovomiechovej) sústavy a autonómnej nervovej (neurovegetatívnej) nervovej sústavy (sympatikové a parasympatikové nervstvo). Podľa typu napätia a intenzity bude na úrovni stavcového „distribučného centra“ začatý proces odstránenia prebytku
energie.

„Posunutie stavca“, kontrakcia svalu okolo postihnutého stavca, najprv vyvolá viac či menej silnú bolesť. Ak bude nerovnováha pretrvávať alebo ak ju umlčíme, stav sa často zhorší a môže prejsť do artrózy, vysunutej platničky alebo do orgánovej dysfunkcie. Zaujímavé je, že k tomuto javu dochádza, resp. že sa prihlási o slovo, najčastejšie ráno pri prebudení, teda hneď po noci. Noc je doba, kedy najradšej hovorí a prejavuje sa naše nevedomie.

Vnútorný Majster potrebuje nočné ticho, aby k nám mohol hovoriť, pretože denný hluk a zhon mu to nedovolí. Hluk idúceho vozidla a fakt, že vnútri sedia cestujúci, spôsobujú, že pohonič a cestujúci môžu spolu komunikovať len počas zastávok, zvolených alebo vynútených prestávok, spôsobených nejakou „nehodou“ pri jazde. Len v „urgentných“ prípadoch máme potrebu uchýliť sa k nejakému „lapsusu“ (chybnému úkonu), vďaka ktorému urobíme presne to, čo nám „zablokuje“ chrbát. Podrobné vysvetlenie hlavných prípadov zablokovania stavcov možno pomerne ľahko odvodiť z nasledujúcej tabuľky, vďaka ktorej aspoň čiastočne uvidíme väzby, ktoré existujú medzi stavcami a orgánmi.

Bolesti a ochorenia kostry a chrbtice

Kostra a kosti predstavujú stavbu nášho tela, našu vnútornú architektúru. Vždy, keď máme choré kosti, znamená to, že sú postihnuté naše vnútorné štruktúry, to, v čo v živote veríme. Väčšina týchto štruktúr je nevedomá, sú to tie najhlbšie archetypy, o ktoré sa, bez toho, aby sme si to uvedomovali, stále opierame vo svojom každodennom živote. Medzi tieto archetypy patria veľké idey hýbuce celými národmi (história, kultúra, zvyklosti, náboženstvo), ale aj osobnejšie postoje, ako je etika, zmysel pre česť a spravodlivosť, ale aj rasizmus, perverznosť a hlboko usadené obavy. Kosti sú tiež tým, čo je v našom tele uložené najhlbšie, okolo čoho je všetko vybudované, na čom to spočíva a o čo sa to opiera. A sú aj tým, čo je v ľudskom tele najtvrdšie, najneohybnejšie a najpevnejšie. V kostiach je ukrytá kostná dreň, tento „vnútorný filozofický kameň“, kde sa odohráva tá najtajomnejšia ľudská alchýmia.

Kosti teda predstavujú niečo, čo je uložené v hlbinách nevedomia, ktorého stavba sa o ne opiera. Na kostiach a okolo nich je postavený a o ne sa opiera náš vzťah k životu.

Keď sme vo svojom najhlbšom presvedčení, v základných postojoch k životu, v tom, čomu veríme, hlboko zmätení, zasiahnutí či otrasení, naša kostrová sústava nám to dá na vedomie bolesťou alebo inou nepríjemnosťou. Preto sa napríklad rozvinie osteoporóza u žien po menopauze, ale nie u všetkých. Rozvinie sa tým skôr, ak žena prežíva menopauzu ako stratu svojej ženskej identity. Hlboký
archetypálny obraz ženy je totiž stále ešte predstava ženy, ktorá rodí. To bola napokon dlhý čas jej jediná „sociálna“ rola. Neplodné ženy a ženy po menopauze boli totiž pokladané za neužitočné, za osoby, ktoré nie sú pre spoločnosť a rodinu prínosom, a dokonca ich manželia zavrhovali a vyháňali.

Celkové poškodenia kostrovej sústavy sú zriedkavé a zranenia sú skôr obmedzené na niektoré konkrétne miesto tela (noha, rameno, hlava, zápästie atď.). Význam posolstva bude mať vždy priamu súvislosť s týmto miestom, ale vždy platí, že problém, ktorý je takto vyjadrený, býva hlboký, štrukturálny, a je spojený s nejakým základným presvedčením, ktoré je narušené, ba až rozvrátené tým, čo človek prežil.

Skolióza

Skolióza je jedným z výrazných príkladov týchto štrukturálnych problémov. Táto deformácia chrbtice môže mať závažnú formu a vyznačuje sa veľmi špecifickými rysmi. Postihuje deti v priebehu rastu a po puberte sa vždy zastavuje. Podrobnejšie si ju opíšeme na základe jednoduchých a každému jasných faktov, ktoré je však dobré pripomenúť si. Doba puberty je obdobím, kedy dieťa vyrastá, čím sa približuje svetu dospelých (prinajmenšom formou) a opúšťa svet detstva. Jeho fyzický rast zabezpečuje predovšetkým chrbtica, ktorá sa vyvíja medzi dvoma presne definovanými osami, teda panvou a plecami.

Pri skolióze síce chrbtica medzi týmito dvoma pólmi rastie, ale tie zostávajú stále rovnako ďaleko od seba, akoby ryska „hore“ stále zostávala rovnako ďaleko od zeme. Čo to predstavuje pre dieťa a čo znamená tento rast, ktorý zvonka nevidíme? Plecia, ktoré sú jangovou osou tela a znamenajú akciu, predstavujú otca, kým bedrá, ktoré sú jinovou osou tela a riadia vzťahy, predstavujú matku. Bez toho, aby si to dieťa uvedomovalo, predstavujú preň jeho „miesto“ a „miesto“ jeho „rodičov“ v priestore; pritom nemusí ísť len o skutočných rodičov, ale aj o rodičov symbolických (učiteľov, vychovávateľov atď.). Ak svet dospelých dieťa neuspokojuje, jeho túžba posúvať vlastné priestorové „mantinely“ tak, aby sa priblížili k rodičom, zmizne a dieťa tento nie príliš príťažlivý svet odmietne. Nevedomky potom radšej zostane vo svete detstva, ktorý mu vyhovuje lepšie. Zafixuje vonkajšie mantinely rastu, ale tie, ktoré „vidí“ a ktoré môže zmerať. Línia pliec a bedier tak zostane v rovnakej výške, rozdiel medzi nimi sa nemení. Ale chrbtica rastie ďalej a je „nútená“ vojsť sa medzi tieto dva pevné body. Čím je kríza závažnejšia, tým viac bude skolióza progredovať.

Druhým charakteristickým znakom skoliózy je, že sa zastaví vždy na konci puberty. Puberta je obdobie, kedy dieťa testuje a preskúmava svoj vzťah k vonkajšiemu svetu, kedy si overuje schopnosť zaujať svoje miesto, byť milované a svetom uznávané. Len čo si toto miesto nájde, nemá už potrebu fixovať svoje mantinely a tie sa môžu posunúť zasa ďalej.

Viac v knihe:

Michel Odoul – Povedz mi, čo ťa bolí a ja ti poviem prečo

Autor vychádza najmä z tradičnej čínskej medicíny. Najprv analyzuje náš organizmus vo všeobecnosti, a potom uvádza prehľadne jednotlivé časti,  orgány a systémy spolu s vysvetlením ich významu, ako aj významu v prípade ich ochorenia či poranenia.

Alergie, bolesti v krku, zápaly, cysty, bolesti krížov, migréna, bolesti uší, nadváha, ischias, kŕče, závraty, očné choroby, rakovina a mnohé iné – to všetko sú prejavy väčšieho či menšieho napätia, nesúladu, nerovnováhy, nevedomého rozporu či potláčaného konfliktu, ktorý vedome nevnímame, alebo možno aj vnímame, ale nechceme sa ním zaoberať, a tak nás naň upozorňuje naše vlastné telo. Naše telo hovorí (ba priam kričí) o tom, čím trpí naše vnútro. A táto kniha nás učí tejto reči tela rozumieť. Učí nás pochopiť určité mechanizmy, zákonitosti a súvislosti. Bolesti a choroby, ktoré postihujú naše telo, nie sú dielom náhody či ranami osudu, ale jasnými signálmi, ktoré sa nám snažia povedať, že sa nám do cesty postavila nejaká prekážka. 

Keď sa naučíme vnímať človeka (vrátane seba samých) ako jeden celok, kde všetko súvisí so všetkým, zistíme, že väzby a spojitosti medzi telom, telesnými orgánmi a ich funkciou na jednej strane a psychikou na strane druhej nie sú žiadna mágia, ba ani ezoterika, ale že ide o čisto biologické vyjadrenie nášho stavu. Kľúčom k tomuto pochopeniu je aj táto publikácia.

Pôvodná cena: 10.90 EUR, Naša cena: 9.81 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://commons.wikimedia.org/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 817 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.