google27eaa3905ca3fee3.html

Novodobý boj s jídlem má za následek velký zmatek, což je patrné v mnoha potravních programech, jež jsou v dnešní době k dispozici. Před několika desetiletími byla publikována populární kniha týkající se přirozeného zdraví – jmenovala se Are You Confused? (Jste zmatení?). Bohužel sdělení v této knize onu zmatenost nevyřešila a i dnešní odpověď je stejná, jako byla před desetiletími.

Pradávné národy (ať kočující nebo zemědělské) jistě tento zmatek necítily, protože přírodu musely poznat – musely se neustále přizpůsobovat prostředí, aby přežily. A tím, že ji poznaly (a to způsobem, kterým lidé dnes jednají jen zřídka), prokazovaly přírodě i jejím darům velkou úctu a vděčnost. Spolu s touto úctou toužily přírodu pozorovat a porozumět jí. Za těchto okolností lidé v období před věkem strojů považovali jídlo za základ své krve, kostí i nervové soustavy. Byl to katalyzátor lidského myšlení i způsobu života a strava byla hlavní substancí. Věděli jsme, že jídlo je více než pouhé palivo; že jde o ztělesnění živé zkušenosti.

Dnes měníme intuitivní moudrost a selský rozum svých předků za technologickou duchaplnost důmyslných přístrojů, chemikálií a dalších slabostí. Mnohé z těchto nových hraček, jež měly zlepšit náš životní styl, jsou prospěšné a svému užitečnému cíli slouží, avšak většinu rozvoje směřujeme k zajištění pomoci svému nově získanému bohu: vědě, která vede s naším prostředím, jídlem a nemocemi válku. To platí především o současné celosvětové medicíně; je to lékařský model, který ztratil křehké spojení se svými planetárními kořeny. Naštěstí se folklor stravování naší „nevědecké“ minulosti znovu objevuje jako základ léčení a to, co bylo včera odsouzeno jako nesmyslná pověra, se dnes znovu vynořuje, ale už jako uznávaný vědecký fakt. Stejně jako naši předci i my jsme začali chápat, že se musíme naučit přizpůsobit stále se měnícímu životnímu prostředí – a brzy dokonce pochopíme, že rozhodujícím prostředkem k tomu je naše každodenní jídlo, tato naše podstata. Pokud věda může mimo jakoukoli pochybnost dokázat, že strava je opravdu naším nejlepším lékem, potom se farmakologie opětovně může spojit se svou minulostí, aby byla léčebným nástrojem, který tak zoufale potřebujeme. Avšak aby se to událo, musí dojít k velké změně ve způsobu, jakým lidé vnímají tradiční model jídla a zdraví.

Článek je úryvej z knihy :

Steve Gagné – Energetika jídla – Komplexní, snadno pochopitelný a velmi důležitý výklad duchovní stránky potravy, kterou přijímáme. Kniha popisuje kvalitu energie a „duše“ ve veškerém jídle. Autor ukazuje, jak naše spojení s potravou oživit a dát do pořádku naši fyzickou i duševní nerovnováhu, a ve svém textu uvádí obsáhlý seznam potravin i jejich vlastností; vysvětluje, jak nás každé jídlo ovlivňuje na nejhlubší duševní a duchovní úrovni. Ukazuje, jak se stravovat, abychom přijímali různé kvality a poskytovali vhodnou výživu tělu i duši.


 

Súvisiace články:(Prečítané 469 krát, 1 dnes)

Comments are closed.