google27eaa3905ca3fee3.html

Zřídkakdy uslyšíte jak od mužů, tak od žen správnou odpověď na otázky: Jaký je váš hlavní životní úkol? Proč jste se narodili? Pochopitelně se úkoly mužů a žen překrývají, ale jsou i rozdílnosti, na které se však „modernizací“ částečně pozapomnělo.

Hlavním úkolem ženy je přinášet světu lásku! K tomu je vybavena vším: jemnou intuicí, dobrou duší, měkkým hlasem, bystrým rozumem přecházejícím v moudrost, krásnou figurou – je to tedy laskavost, moudrost, citlivost a krása a tohle všechno je předurčeno k tomu, aby milovala a v této lásce porodila muže! Mám na mysli porodit ne chlapečka, ale především muže!

Žena svou láskou utváří skutečného muže

V čem spočívá hlavní úkol muže? Muž přichází na Zemi proto, aby tvořil, jednal, rozkrýval ženskou duši a opíral se o ni!

Muž tvoří prvopočáteční impulz, který dovoluje lásce, aby se projevila! Žena reaguje na impulzy muže a odhaluje svou lásku! Co může být takovým počátečním impulzem? Podívejte se, jak k němu dochází v životě, zamyslete se, na co ženy reagují. Může to být pohled, slovo, čin, nějaké konání, síla a krása. Protože dnešní ženy mají silně vyvinutý úsudek, často reagují na rozum nebo bohatství.

Pokud muž roznítil v ženě lásku a ona ho touto láskou obklopila, tak jeho jednání nabývá budovatelského charakteru, to znamená, že tvoří dobré a překrásné. Pokud přijde o ženskou lásku, ničí nebo netvoří to nejlepší (kolik škody přinesly například vědecké objevy zrozené bez lásky). Muž bez ženské lásky začne být nepředvídatelný – je agresivní, nebo naopak infantilní. Může začít žít v nečinnosti, pít, zhynout. Jestliže vidíte na muži nějaké nedostatky, vždy za nimi stojí nedostatek atmosféry lásky mezi rodiči a nerozkrytá láska ženy.

Už jsme mluvili o tom, že do života přicházejí polotovary, to jest nerozkryté ženy a nedotvoření muži, proto od mužů nejdou vždy dobré impulzy (například jejich síla se projevuje jako hrubost, smělost jako drzost), a protože žena je také často takový polotovar, přitahuje ji jeho hrubost, drzost a jiné negativní projevy.

Kolik vidíme v životě žen, jež muži ponižují a urážejí, ony je však přesto milují! V takovém případě není žena rozkryta ve své plnosti, proto jí chybí pocit vlastní hodnoty a přichází k ní pokažený příjem tvořivého impulzu ze strany muže. Jestliže vidíte, že se dívce líbí chlapec, který se před ní chová hrubě, nebo pokud se cítí příjemně ve společnosti nevázaných mladíků, je třeba hledat příčinu v nesprávných vztazích mezi jejími rodiči. A pokud rodiče říkají, že jejich děti dostali špatné muže (ženy), je nutné hledat příčinu v sobě a ve svých dětech.

Poměrně často se mladé dívky nezamilovávají do svých vrstevníků, ale do dospělých, nebo dokonce do ženatých mužů. Jedním z důvodů je to, že takový muž je menší polotovar. Má mnohem rozvinutější mužský živel, zatímco mladíci si ještě dlouho mohou vytvářet tyto vlastnosti a poměrně často zůstanou psychicky nedovyvinutými až do konce života, proto si dívky jdou pro hotové – vždyť je nikdo neučí, jak porodit svého muže. A to je velká práce a ten, kdo ji dovrší, je odměněn skutečným štěstím.

Vyjdeme-li z řečeného, je vidět, nakolik je důležité vstoupit do života již maximálně harmonicky rozvinutý. V takovém případě muž vylučuje dobré, krásné, uvěřitelné impulzy, na něž bude reagovat stejně harmonicky rozvitá osobnost. Od začátku u nich probíhá vzájemný vztah na jemnějších a hlubších citech, snadněji najdou shodu, což je překrásný základ pro vytvoření dvojice. A pro osobnost dítěte je výrazně jednodušší být harmonická v harmonické rodině, takže znovu docházíme k rodičům k jejich harmonii, k jejich lásce a štěstí.

Podpora mezi mužem a ženou

V již existující rodině musí muž neustále na sobě pracovat, dovršovat sebe sama, zlepšovat se, vyvolávat o sebe zájem. V tomto případě z něj budou vycházet nové tvořivé impulzy a neustále budou vzbuzovat lásku v ženě – v takové rodině poroste láska s věkem. Častěji ale vidíme obrácený obrázek, když po svatbě začne muž jaksi hnít. Být v neustálém pohybu je velice složité, zejména pokud v tom brání nálož karmických rodových problémů.

Proto musí žena výjimečně jemně a moudře pomáhat muži, aby se změnil – je to i v jejích zájmech. Má nekonečný arsenál prostředků k probouzení mužovy aktivity a ten je nutné maximálně využívat.

Muž zase musí naopak chápat, že v ženě roste láska pod vlivem dynamických procesů, jež v něm samotném probíhají. Pokud leží na gauči, očekává marně, že v jeho ženě poroste láska a úcta k němu.

Často můžeme slyšet, že muži jsou sexuálně nepokojní, sexuálně agresivní. Stojí za tím jejich podvědomá snaha získat energetickou podporu od ženy, od její lásky. On intuitivně pociťuje potřebu naplnit láskou svou činnost, a proto se tyto energie snaží získat všemi způsoby. Pokud on sám zní na odpovídajících energiích a pokud mu žena nedá nejvyšší vibrace, začne ho to táhnout především k takovým sexuálním vztahům, kde získá potřebné energie rychle. Jestliže zní láska na všech úrovních, zaujímají sexuální vztahy určené místo ve vzájemných vztazích muže a ženy jako část celku a nevystupují na hlavní úroveň.

O královském slově

Mnozí již slyšeli o královském slově. Je to volní, tvůrčí slovo muže naplněné nejhlubší láskou k ženě. A čím je silnější a plnější láska mezi nimi, tím urozenější je královské slovo muže a tím význačnější je pro svět. Tehdy se slovo stává slovem tvůrce!

Na Zemi znělo mnoho královských slov neopírajících se o lásku, ale o vůli a z těchto královských slov pramení mnohá neštěstí. Protože se intuitivně snažili učinit slovo vážnějším, naplnit ho láskou, obklopovali se vládci všech úrovní obdivovatelkami, souložnicemi, harémem, lásku lidu ke své osobě uměle vytvářeli. Ale největší zvučení získává královské slovo, pokud je naplňuje vzájemná láska jedné jediné ženy, která v sobě nese všechny ženy světa!

Tady je vhodné zmínit problém, jenž v poslední době nabyl na významu. V současnosti probíhá intenzivní duchovní probuzení žen, které jsou schopny rozkrýt svou lásku, ale potřebují mužské tvůrčí impulzy. Je dobře, pokud žena dostává prostřednictvím muže celé spektrum impulzů – těmi je pro ni i manžel i milenec i dítě i učitel i Bůh… Tak se i její láska, která z ní prýští, rozlévá v celém rozsahu, leč je to zřídkakdy. Nejčastěji ženy od svých mužů tyto impulzy nezískávají, proto je intuitivně začínají hledat. Některé skutečně nacházejí zájem po straně (o milostných trojúhelnících bude řeč někdy příště), ale většina žen opírajících se o morálku zůstává věrná svým mužům, ale přitom jejich přirozenost vyžaduje rozvoj. Co mají dělat?

Intuitivně hledá žena východ z této situace v duchovních sférách, proto je nejvíce duchovně zaujatých především mezi ženami. Seznámení se s náboženstvím, učeními, učiteli do určité míry řeší tento problém, neboť ženy dostávají impulzy dobra, lásky, moudrosti, velkodušnosti, tedy všeho toho, co ve svém životě nemají. To je přitahuje a zaujímá, ovšem protože ženy milují konkrétně, vytvářejí kult Boha, Krista, nějakého světce, proroka, krále a mága, učitele, vznešeného vůdce… Směřují k nejrozmanitějším rituálům, metodám a praktikám…

Styk s duchovními učiteli, ať už pozemskými, či nebeskými, umožňují získat impulzy nutné k rozkrytí života. Ale tyto impulzy jsou nehmotné a zaujímají pouze vrchní středy, ovšem rodí v nejvyšší míře iluzi lásky a šťastného života. Z toho pochází výrazy jako božská láska, ráj, nirvána. Pochopitelně je výrazně snazší a příjemnější stýkat se s duchovním učitelem: on nic nepožaduje, nemotá se stále před očima, nepije, neničí nervy, je dobrý, starostlivý a pozorný.

Vzájemné vztahy s duchovními učiteli pomáhají rozkrýt vrchní aspekty lásky (vzpomeňte si na měřítko lásky), ale celé spektrum lásky může žena rozkrýt pouze s pozemským mužem, nemůže tu využít žádnou náhražku. Rozkrytí lásky prostřednictvím duchovního učitele je pouze jedna etapa na cestě a nemůže být příliš dlouhá, jinak nastane odvrácení od pravdy a vzniknou problémy na pozemské úrovni. Proto je neobyčejně důležité naučit se na každý duchovní krok, na každý impulz shora reagovat láskou na všech úrovních. To znamená, že je nutná realizace lásky k sobě a ke svým blízkým.

Čerpáno z vynikající knihy Anatolije Někrasova UMĚNÍ MILOVAT:

Anatolij Někrasov – Umění milovat – dávat i přijímat lásku – Čtivý a oblíbený autor přináší duchovní a psychologické poznatky, které může ve svůj prospěch využít doslova každý z nás. Zkoumá mezilidské vztahy i lásku – muže a ženu, vztah k dětem a rodičům, a dokonce i lásku k vlasti a národu. Zabývá se rovněž tím, co se děje s člověkem po smrti a jak co nejlépe zvládnout odchod blízké osoby. Kniha je napsána na základě bohaté osobní zkušenosti a rozsáhlé psychologické praxe autora a skutečně pomůže vyhnout se mnoha problémům a najít řešení různých životních úkolů.


Súvisiace články:


 

(Prečítané 3 258 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.