google27eaa3905ca3fee3.html

Často se ve své praxi setkávám se ženami, které byly týrány či znásilňovány. Obvykle je jen otázkou času, než se příběhy vyloupnou ven, i když je přímo klientka kolikrát nepřizná. Přijdou s jinými problémy a v návaznosti na ně se v regresi ukáže, že byly zneužívány, nejčastěji svým otcem.

Ukázalo se také u jedné anorektické dívky, která se potýká s touto chorobou již  několik let, že spouštěčem problému byl právě minulý život. Dospívající bratr ji během jejího dospívání neustále ponižoval a shazoval. Narážel na její kypřejší tělo a tvary a jednoho dne došlo v její hlavě ke zkratu.

V regresi se odhalila potlačená touha nebýt hezká a plnějších tvarů. V minulém životě jí bratr znásilňoval a zneužíval, přičemž dotyčný bratr byl stejnou duší jako bratr v jejím současném životě. Byla hluchoněmá a nemohla se nikterak bránit. Utápěla se ve strachu a v nepochopení, byla na svůj problém sama a bratr toho zneužíval. Spáchala sebevraždu. Zavrhla sebe i bratra.

Podvědomí uchovalo tyto informace a nemístné popichování a narážky jejího bratra v ní spustily obranné mechanismy. Za každou cenu znevažovala a týrala své tělo, jen proto, aby se situace neopakovala. Půjdeme-li do hloubky problému, bratr mohl také reagovat na podvědomý impuls a raději ji ponižoval, než aby se o něco znovu pokusil. Jednoduše ho to chránilo. V podstatě jeho to uchránilo a jí opět vystavilo sebevraždě, protože anorexie je delší řízená sebedestrukce.

Byla v té době natolik vysílená, že regrese probíhaly fázovitě, pouze po pár minutách. Její oslabený energetický potenciál nebyl schopen spolupracovat. Rychle se unavila a vyčerpala.

Informace z minulého života do ní nepronikaly do hloubky. Chápala souvislosti, ale sebedestrukce byla silnější. Musela být opět svěřena do rukou lékařů. Chyběla jí láska. Neustále opakovala, že se chce uzdravit, ale jíst nechce. Negativní programy měla v sobě tak hluboce zakořeněné, že se nedalo nic dělat.

Nyní je už několik měsíců v léčebně, jsme stále v kontaktu. Snažila jsem se spojit s jejími rodiči, kteří by potřebovali vést v této situaci a vysvětlit jim, jak mají ke své dceři přistupovat, ale snažení zůstalo bez odezvy. V takových situacích nelze nic dělat. Musí si vším projít sama a je-li dostatečně silná, což ona je, bude na svém uzdravení pracovat. Je velice oduševnělá, teorii ovládá skvěle, ale je třeba, aby uvedla do chodu praxi a obnovila zdroj sebelásky. Uzdravila se láskou sama k sobě. Jedině to jí může pomoci.

Další ženou postiženou zneužíváním byla Milena. Již při příchodu jsem na ni pozorovala známky silného ega a nenávisti ke všemu a ke všem. Otec ji zneužíval několik let. Matka o všem věděla. Mlčela, měla strach, že svého manžela ztratí, skončí na ulici, bez peněz, se třemi dětmi. Naštěstí měla Milena ještě dva bratry.

Milena měla v sobě spoustu nenávisti a trvalo několik sezení, než začala slova odpuštění pronikat do hloubky. Opovrhovala muži a učinila si z nich opovrhující sexuální nástroj.

Pracovaly jsme na současném životě i na minulých životech. Tam pochopila, že ani ona nebyla vždy neviňátko a to jí pomohlo otevřít cestičku k odpuštění sobě i jejímu otci. Pochopitelně i matce.

Racionální pozorovatel by řekl, že není divu, když Milena všechny nenávidí a nechápal by, proč je zapotřebí odpouštět. Ovšem jsme v době, kdy naše duchovní evoluce nabírá rychlé otáčky a my už si nemůžeme dovolit zůstat zasekaní ve starých karmických programech nebo-li středověkých primitivních myšlenkových pochodech msty. Oko za oko, zub za zub. Pokračovali bychom stále stejně, náš svět by se řítil do záhuby. Náš vývoj by se zasekl. Lidé se bojí něco měnit, mají strach ze změn, ale dříve či později k tomuto poznání budou muset dospět všichni.

Užívejme života každým dnem. Milujme sami sebe a každičký okamžik.

Řeknete si, ale jak? Vždyť já se neumím radovat, nelze mít potěšení z něčeho, co v sobě ani nemám.

Tuto otázku mi položila i paní Milena. Co radím já? Projděte si svou bolestí, prožijte si ji, neodsunujte ji. Prociťte si každičký bolestný okamžik, zklamání, nejistotu, strach, osahejte si všechny negativní roviny, které vás dostaly do této strastiplné propasti. Žijte s ní, jako by byla vaší součástí. Neodsouvat a nenadávat na to, co mě potkalo. Přijímejte to jako očistu. Vzpomeňte si na Ježíše. Vše přijímal. Po temnotě přijde světlo a pochopení. Na svém nešťastném osudu pochopíte, že je to pro vaše dobro. Uzdravení vašich starých programů. Pak se znečištěná číše útrap bude sama vylévat a do vyprázdněného obsahu se bude samo postupně vlévat to nové, čisté, hezké. Jen prosím nepochybujte, mějte víru, že tak je to to správné a buďte trpěliví.

Příběh Radky

Radku objednal na terapii její manžel. V telefonu mi řekl, že jde o problém s kouřením. Jeho žena kouří a chtěla by přestat. Cítila jsem, že je to spíš jeho problém. Již při rozhovoru s Radka jsem viděla mezi řádky, že pouze o závislost na nikotinu nejde.

Radčin manžel u mně již v minulosti regresi podstoupil a jeho příběh jsem již zmiňovala ve spojitosti s bolestmi zad. Také se v té době toužil duchovně rozvíjet a byl nešťastný z toho, že mu žena nerozumí, nechce mu naslouchat a rozvíjet se s ním. Cítila jsem, že nyní nastala ta správná doba a uzrálo něco i v ní.

Radka mi řekla, že chce sice přestat kouřit, ale především proto, že má poslední dva roky problém s dýcháním a diagnostikovali jí na plících chlamydie. V současné době problémy sice ustoupily, ale stále nad ní visí strach z recidivy.

Nevěděla jsem, jak moc duchovně zralá tato žena je, přistupovala jsem k ní proto zpočátku opatrně. Radka mě však čím dál tím více překvapovala. Chápala podstaty a souvislosti. Věří v minulé existence. Dlouho jsme si povídaly a došly i k tomu, že by se měli s manželem rozvíjet společně. Oba chtějí, ale je mezi nimi ještě spousta postojů, na kterých je třeba zapracovat.

Co se kouření týče, určitou terapii již podstoupila, dlouhodobý efekt ale neměla. Vydržela nekouřit 3 měsíce. Nechala se ovlivnit médiemi, že jsou tyto odvykací metody jen dočasné.

Také k tomu přispěl fakt, že jí samotné její kouření až tak nevadilo. Nedělala to kvůli sobě, ale kvůli svému muži. To bylo špatně.

Klasicky jako před každou terapií jsem s Radka vyplňovala dotazník a začaly jsme u dětství. Po mnoha otázkách se mi zcela otevřela a doznala zneužívání jejím strýcem ve svých 14ti letech. Bratr se stal svědkem a řekl vše rodičům. Ze strany matky následovalo úplné opovržení svým bratrem, tedy Radka strýcem. Ovšem ze strany otce následovaly výčitky a odsudek své dcery. Dával to za vinu jí. Od té doby se jejich vztah značně zhoršil. Radka trpěla pocitem viny a otce ze svého života postupně vypuzovala.

Bylo tam silné neodpuštění z obou stran.

V regresi jej prožívala velice silně. Dostala se do útržku minulého života, kde spáchala sebevraždu. Zpětně jsme se procházením dostávaly do fáze zneužívání a týrání neznámým mužem.

Když jsem chtěla vědět jméno člověka, který ji tam zneužívá, nebyla schopna jediného slova. Pak se prudce posadila, začala plakat a křičet. Nechtěla pokračovat. Seděla dlouho na pohovce a stále opakovala, že to nemůže vyslovit.

Říkám jí: ,,V pořádku, Radko, ale v tom případě se vaše problémy ještě zhorší a prohloubí. Pokud nechcete, neříkejte to. Mlčením si ovšem nepomůžete, ba naopak. Tenhle zážitek zůstane nezpracovaný a vaše zdravotní problémy se zhorší. Také se to časem projeví i v jiných rovinách.“

Přemýšlela a evidentně v sobě dusila něco velmi silného.

Po dalším mém apelu se rozkřičela: ,,Byl to otec, ano, můj otec. Můj současný otec!!“

V tuto chvíli se strhl emoční proud a nešel zastavit.

,,Měla by jste mu odpustit,“ odvětila jsem po chvíli.

Tiše přikývla.

Pokračovala jsem dále ve své analýze. ,,Raduš, otec tuto informaci nosil v sobě hluboko. Tím, že odsoudil vás, odsoudil vlastně sebe. Podvědomně opovrhoval sám sebou. Trpěl výčitkami, aniž by věděl proč. To je typické. Podle sebe soudím tebe, jak se říká. Ten vztah se měl mezi vámi dávno pročistit a uzavřít. Z toho důvodu také přišla situace se strýcem. Vy vůči strýci netrpíte žádnými výčitkami. Tam je odpuštění zřejmé. Mám pravdu?“

,,Ano, máte pravdu,“ odpověděla okamžitě. ,,Já to strýci nikdy neměla za zlé. Odpustila jsem mu automaticky. Ale můj otec, ten ve mě hlodal silně.“

,,Tak vidíte. Přišla jste řešit kouření a došly jsme k hlubšímu poznání. S tímto problémem byste určitě sama nepřišla. Váš manžel to celou dobu věděl a podvědomně cítil, že je třeba jít do hloubky. Přes vaše kouření pochopitelně. Měla byste mu poděkovat. Pokud budete chtít sama přestat kouřit, přestanete. Je to jen na vás. Ty vaše chlamydie na plicích nejsou způsobeny pouze kouřením. Plíce nám symbolizují, že dusíme něco v sobě. Držíme to na plicích a nevydýchali jsme to. Mikrob, který způsobuje onemocnění chlamydiemi, je pouze činitel, škůdce, který napadá tělo. To mluví za vše. Musela přijít tato nemoc, jelikož vám konečně organismus potřeboval sdělit, že už je na čase vypustit ty sžírající tlaky ven.“

S Radkou jsme udělaly konstelační odpuštění otci. Stála jsem několik metrů od ní a ona měla ke mně mluvit jako ke svému otci. Říct mi vše, co měla hluboko v sobě. Vykřičet to, vyventilovat. Z plných plic.

Dělala jsem postupně krok k ní, pokaždé, co ze sebe dostávala ten silný tlak. V závěru jsem stála těsně nad ní. Natáhla jsem ruce v symbolu vyjít jí vstříc k odpuštění. Vrhla se mi do náruče. Plakala, pěvně mě tiskla a odpouštěla. Přišla velká úleva. Pochopitelně oboustranná.

*

Více v mé knize Karmická sinusoida – Z deníku regresní terapeutky

*

Tip redakce Eugenika na knihu:

Martin Schulman – Karmické vztahy – Výklad planetárních aspektů, které se mohou vyskytnout ve srovnávacím horoskopu partnerů. Uvedené interpretace mají nezvyklou hloubku a téměř mystický smysl. Poukazují na lekce, jimž se mají muž a žena prostřednictvím daného vztahu podrobit, i na potenciál, či naopak beznadějnost vztahu. Mimořádná přesnost výkladu je daná tím, že je každý aspekt uveden dvakrát – vzhledem ke konkrétní kombinaci pohlaví v páru, což je v astrologické literatuře naprosto ojedinělé.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 6.32 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.58 EUR

*

Súvisiace články:

NEODPUŠTĚNÍ RODIČŮM, STRACHY, DEPRESE, OBSESE – PŘÍBĚH LÉKAŘKY SILVIE

 

Chceš-li změnit svět, miluj muže

*

(Prečítané 2 145 krát, 1 dnes)

Comments are closed.