google27eaa3905ca3fee3.html

383905-28328-48Mnohé ženy sa sťažujú na necitlivé, hrubé až agresívne alebo naopak na málo mužné a zodpovedné správanie svojich partnerov.

Hrubosť a agresivita sa netýka len mužov, tento krát sa však zameriame na motívy a príčiny takéhoto správania práve u mužov vo vzťahu k žene.

Mnohé agresívne prejavy si v prvom momente žena ani nemusí uvedomiť. Hrubosť a agresivita totiž nie je len facka. Neraz sa začína tzv. pasívnou agresivitou či manipuláciou, ktorá nemusí byť dobre čitateľná. Vo veľa prípadoch sa hrubosť a agresivita stupňuje alebo kolíše, príp. sa strieda s druhým extrémom – vzorným správaním.

Aké sú prejavy týrania, agresivity a hrubosti?

 • mlčanie (nereagovanie, neodpovedanie na otázku, tzv. pasívna agresivita)
 • robenie naschvál (nerešpektovanie dohôd, hraníc a požiadaviek)
 • odsekávanie a vulgarizmy (agresivita v komunikácii)
 • ponižovanie (urážky, nadávky, dvojzmysly, irónia v hlase)
 • provokovanie (zráždenie a provokovanie sú tiež formy agresivity)
 • neriešenie problémov (odmietanie hľadania riešení, zvaľovanie problémov na partnerku)
 • ignorácia (nevšímavosť, prehliadanie, náhla zmena dohodnutého programu bez vysvetlenia)
 • netolerancia (zakazovanie, osočovanie, ponižovanie)
 • spochybňovanie (vhodnosti správania, názorov, hodnôt, dôstojnosti)
 • nezáujem (o spoločný život, o potreby a priania partnerky, či detí)
 • fyzické násilie (fackovanie, kopanie, úder päsťou)
 • obmedzovanie slobody (zamykanie doma, odobranie kľúčov, zákazy)
 • zneisťovanie (prekrúcanie, menenie spoločných plánov bez vysvetlenia, „nepýtaj sa ma“)
 • vyhrážanie (smrťou, zlým koncom)
 • izolácia (trestanie samotou, postupné odrezanie od práce, priateľov, rodiny rôznymi spôsobmi)

Mnohé prejavy súvisia s manipuláciou, môžu byť následne racionálne vysvetlené (ospravedelnené) zo strany agresora. Najdôležitejšie však je, ako sa cítite VY. Vyvoláva partnerovo správanie vo vás strach, úzkosť, hnev, pochybnosti o sebe? Buďte napozore!

Možno sa pýtate, prečo sa tí muži takto správajú? Odkiaľ sa toto správanie berie?

Český kouč Aleš Kalina na tieto otázky odpovedá takto: Vždy za takýmto správaním je schovaný strach alebo túžba vyniknúť. Tento strach a túžba majú tendenciu sa maskovať, preto sa nám partner z počiatku môže javiť ako sebavedomý a sebaistý človek. Kalina uvádza tieto hlavné príčiny, ktoré sa u vztahovo nevyspelých mužov objavujú:

Prečo sa muži hrubo správajú?

1. Muž sa bojí, že doma stratí nadvládu. V tomto prípade ide o typ muža, který kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu má panický strach, že by jeho partnerka mohla byť lepšia než on a mohla nad ním prevziať nadvládu. Preto ju ponižuje, aby k tomu nedošlo. Psychicky ju vydiera a používá manipulatívne techniky, aby ju donútil poslúchať. Takto si dokazuje svoju mužnosť a sebadôležitosť.

2. Muž sa bojí, že niekdo iný bude lepší než on. Tento druh strachu stojí za akoukoľvek žárlivosťou. Muži sa tak boja, že by raz ich partnerka prišla a oznámila mu, že si našla niekoho iného –lepšieho! Preto ju spochybňuje, zráža jej sebaúctu alebo aj týra, aby si nemohla robiť, čo sama chce. Aby sa bála a začala o sebe pochybovať, aby nemala silu a dôveru v seba, a aby ho opustila. Žena nakoniec uverí, že na lepšieho nemá a je natoľko vyčerpaná narážkami, hádkami a scénami, že je rada, keď má chvíľu kľud. Tak muža „neprovokuje“. Tým sa však vzdáva samej seba.

3. Muž nedokáže presadiť svoju vôľu diplomaciou a láskou. Každý názor a nová potreba musí byť vo vztahu obhájená a vysvetlená. Ak muž nemá vzťahové vychovanie (vzťahové IQ), tak sa pri presadzovaní svojich potrieb chová ako barbar. Buď bude po mojom alebo budeš trpieť! Agresivita pramení z frustrácie a pocitu bezmoci.

4. Muž má strach, že bude odhalený vo svojich nekalých praktikách. Ak je muž vo vzťahu nespokojný, bude zákonite koketovať s inými ženami. Bude si to, čo mu doma chýba kompenzovať inde. Ak bol ale vychovaný tak, že vo vzťahu musí zostať za každú cenu, bude partnerke rôznymi spôsobmi dávať najevo, že ona je tá nemožná, že všetko robí zle ona a že on má predsa nárok mať svoju slobodu a právo na relax. Často žena uverí, že za mužové správanie môže ona sama. Nie je zriedkavosťou, že si žena manželovú neveru vysvetluje tak, že sa to stalo preto, že muža rozčulovala napr. svojou pomalosťou, nešikovnosťou alebo sa mu znepáčila fyzicky.

5. Muž urobil vo vzťahu veľkú chybu a nevie sa s partnerkou dohodnúť na odpustení. Ak muž nemá dostatok vzťahovej inteligencie, aby po svojej chybe našiel k partnerke opäť cestu a vzťah vrátil do normálu, môže sa z neho postupom času stať tyran alebo upadne sám do depresie, čo je v tomto prípade vlastne nasmerovanie agresivity do seba.

6. Muž sa bojí, že ním partnerka pohrdne. Tento strach sa objevuje u mužov, ktorí boli v detstve často prehliadaní alebo im bolo dávané najavo, že sú nedostoční. U svojich partneriek sa potom snažia tento nedostatok kompenzovať. Boja sa, že im opäť bude dané najavo, že niesú dosť dobrí, múdri či dostatoční. Tak pomocou psychického týrania zastrašujú a formujú partnerku, aby robila presne to, čo chcú.

7. Nevyrovnaný muž, traumatizovaný a vzťahovo impotentný muž má tendenciu si vybíjať zlosť na svojich najbližších. Výčitky, obviňovanie, zúrivosť a zlosť z nich vyteká ako hnis a zaplavuje svoje okolie.

8. Muž ktorý požil alkohol. Nezabúdajte, že alkoholom posilnený frustrovaný a inak málo prejavujúci sa muž môže prekvapiť. Alkohol odbúrava zábrany a dodáva odvahu! V opojení sa dostávajú na povrch vytesnené a potlačené emócie, neraz v podobe slovnej alebo aj fyzickej agresivity. Väčšina žien po napadnutí partnerom uvádza, že bol pod vplyvom alkoholu.

Čo robiť, keď sa muž takto chová?

Najlepšia je samozrejme prevencia!  Nezačínať si s partnerom, ktorý má sklon k agresívnym prejavom a s citovo nezrelou osobnosťou. Už po niekoľkých stretnutiach viete vytušiť, s kým máte dočinenia. Všímajte si, ako sa správa k cudzím ľudom, k rodičom, v strese, či v konfliktnej situácii. Ako rieši problémy a ako reaguje na kritiku. Nepodceňujte, neospravedlňujte a nepriehliadajte jeho hrubé, drsné a tvrdé prejavy. Hoci sa k vám dnes správa pekne, ak má tendenciu právať sa hrubo a necitlivo k druhým ľuďom je pravdepodobné, že čoskoro sa takto bude správať aj k vám!

To, že sa práve k vám partner správa hrubo, nie je náhoda. V praxi sa stretávam s tým, že vo väčšine prípadov partnerka agresívneho partnera má tiež problém so sebaúctou, sebavedomím, hranicami a vlastnou agresivitou. Buď agresivitu nevie prejaviť alebo ju nevie primerane ventilovať, vyhýba sa konfliktom alebo si ju neuvedomuje. Môže sa skrývať za nenápadné podpichovanie či inú provokáciu partnera alebo pasívnu agresivitu, ako je lahosťajnosť a nezáujem o partnerové potreby. Taktiež môže isť o osobu s masochistickými sklonmi, ženu, ktorá v detstve žila v nepriateľskom prostedí, kde si zažila ponižovanie a iné prejavy hrubosti a agresivity zo strany rodiča, či iného príbuzného. V každom prípade doporučujem psychoterapiu alebo aspoň poradenstvo pre ženu, ktorá sa opakovane dostáva do vzťahu a situácii, kedy je k nej partner hrubý, či agresívny.

Agresorovi je nutné sa postaviť. Je dobré sa naučiť rozpoznať aj drobné odtiene prejavov hrubosti a agresivity a taktiež vedieť odhaliť manipuláciu a vedieť sa proti nej brániť.Dnes je možné sa o manipulácii dozvedieť z množstva kníh, či navštíviť seminár. Jediná cesta, ako si vo vzťahu urobiť „poriadok“ je nekompromisné vyjednávanie a konfrontácia, ak sme svoju polovičku spoznali v popisovaných typoch a prejavoch. Dôležité je mu jasne nastaviť zrkadlo jeho správania a zdôrazniť, že je to pre vás neprijateľné. Ak bude i naďalej pokračovať vo svojich praktikách, tak opustite vzťah. Ak nemáte silu a odvahu agresora opustiť, obráťte sa na odborníka a nechajte si poradiť, čo v takomto prípade robiť. Každý prípad je individuálny. Čím dlhšie budete vo vzťahu trpeť, tým menej síl budete mať, aby ste urobili zmenu. Nepodľahnite omylu, že váš partner s tým neskôr prestane.  Človek je sám pre seba najhorším radcom! Úspech spočíva v schopnosti sa poradiť. Najlepšie s odborníkom, navšíviť psychológa alebo terapeuta. Treba pristupovať k sebe zodpovedne a konať, nie sa sťažovať na kávičke s kamarátkou, ktorá prežíva niečo podobné v bledomodrom.

PhDr. Radoslava Olajos, hlbinná analytická terapia


 Súvisiace články:


Tip na knihu:

Lianella Livaldi Laun – Lilit ve vztazích

Lilit je zaujímavý astrologický prvok, odvodený od tajomnej mýtickej postavy: Lilit bola prvou Adamovou ženou, ktorá sa ale nemienila stať typickou manželkou a matkou. Predstavuje ženskú silu, odvahu a nezávislosť. Ak sa Lilit bojíme, vyhýbame alebo ju potláčame, jej energia pôsobí deštruktívne. Ak ju vedome prijmeme, naše prežívanie života a rozšíri a obohatí. Nemecká autorka podrobne rozoberá typy ľudí a vzťahov, ktoré sú princípom Lilit výrazne ovplyvnené. Vykladá jej postavenie v horoskope (vrátane synastrie, kompozitu a tranzitov) a výklad ilustruje príkladmi zo života.

Ukážka: Existuje ještě jedna složka života ženy, kterou symbolicky zastupuje buď Eva, nebo Lilit. Projevuje se ve způsobu, jakým žena prožívá sexualitu. Eva představuje typ mladé nezkušené ženy, již muž svede, a zároveň jí tak otevře dveře do světa rozkoše. K charakteristickým rysům Evy náleží i neoddělitelné prožívání lásky a sexu. Evina sexuální touha je spojena s rozmnožováním, proto ji naplno prožívá jedině s tím jedním pravým mužem a pouze v pevném a stabilním partnerském vztahu. Lilit naopak představuje symbol touhy po sexuálních dobrodružstvích.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


 

(Prečítané 2 801 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.