google27eaa3905ca3fee3.html

Podľa všeobecných vedomostí či skôr nevedomostí je Tantra nejaké divné náboženstvo, pochádzajúce z východu, uctievajúce nám neznáma božstvá a súbor návodov a krkolomných pozícií pri milostnom akte. V tom lepšom prípade.

Predovšetkým, Tantra nie je náboženská, je to skôr náuka či filozofia, ktorú môže praktizovať človek akéhokoľvek vyznania, ak mu jeho Boh dovolí byť otvoreným pravde a slobode.

Tantra zvyšuje partnerské porozumeni

Tantra zvyšuje partnerské porozumenie

Tantra je cesta. Posiluje osobnosť jedinca, párový vzťah a prebúdza človeka na mnohých rôznych úrovních. Tantra tiež sleduje integráciu zvýšenej energie prostredníctvom práce so sexuálnou energiou do každodenného života. Transformuje sexualitu na duchovný rozvoj osobnosti.

Tantra má korene v Indii a názory na dobu jej vzniku sa rôznia. Najčastejšie je však datovaný jej vznik pred 5000 lety. Tantra spája niektoré ľudová presvedčenia a magické praktiky s najvyšším ezoterickým učením a zasvätením. Je syntézou hlavných hinduistických prúdov.
Slovo Tantra znamená systém, ale ešte starším významom je tkanina, osnova, ktorá predkladá prítomnosť dvoch kozmických princípov, mužského a ženského, ktoré na seba neustále vzájomne pôsobia a vstrebávajú celé stvorenie ako neustály a nikdy nekončiaci proces.

Mužský kozmický princíp predstavuje boh Šiva, ktorý je najvyšší mužský archetyp, pán sexuality a večné svetlo vedomia. Šiva predstavuje muža plného nežnosti, zároveň pevného, ​​láskyplného s veľkou sebadôverou a schopnosťou konať, dôstojného, ​​veselého, inteligentného a charizmatického.

Ženský princíp predstavuje bohyne Šakti. O tantre sa traduje, že je kultom zbožňovanie Matky a je to vcelku pravda. Šakti je univerzálnym princípom energie, sily a tvorivosti. Je to vesmír, ktorý vznikol z jej útrob. V tantrizme sa Šakti prejavuje úplne slobodne, nie je obmedzená žiadnym zákonom, ktorý by ju ovládal, nútil a bránil sa prejavovať.
Šakti predstavuje ženu láskavú, milú, veselú, dynamickú, ktorá vie, kedy má dať Šivovi kľud, je plná oddanosti a zmyselnosti, krásnou a pôvabnou.

Podľa hinduistickej tradície pôvodne nerozdelené kozmickej Vedomie (Paramašiva) sa rozdelilo na dve božstvá. Šiva predstavuje ducha a vedomie, je mužské božstvo. Aby mohol konať potrebuje ženské božstvo Šakti, ktorá je tvorivou energiou. Celé stvorenie vznikne spojením týchto dvoch princípov, ženského a mužského, symbolizuje ako lingam (mužský pohlavný orgán) a Joni (ženský pohlavný orgán). Preto je sila, ktorá zakladá život Šakti uctievaná ako matka vesmíru. Pre tantriky každá žena stelesňuje Šakti, vďaka tajomstvu života, ktoré v sebe nesie.

Ďalším základným pojmom je energia Kundalini. Ako ľudská tak kozmická, symbolizovaná hadom, ktorý v ľudskom tele spí stočený na kostrči-v prvej čakre.Cielom tantrika je prebudiť tohto hada energie a nechať ho stúpať pozdĺž chrbtice skrze šesť čakier až k vrcholu hlavy, aby sa tam spojil s Čistým vedomím. Keď sa to podarí, bytosť zažije stav božskej extázy-Samadhi.

Indovia vždy hlboko uctievali ženu a považovali sexuálne spojenie s ňou za najkrajšiu prax, za čistý duchovný akt. Tantrický text znie: Bez lásky nemôžeme nájsť Boha.

V tantre je sexualita hlboko uctievaná v najvyššom zmysle toho slova. Je to oslava, tvorivý akt. Pohlavný akt sa stáva hlbokým milostným splynutím, formou meditace. Obraz muža a ženy v milostnom spojení nie je považovaný za nečistý. Naopak, je obrazom naozajstného symbolického rituálu.

Tantra využíva špecifických metód a techník, ktoré umožňujú vstup do sveta tantry a vyžadujú stálu prax a seriózna úsilí. Propojuje to čo je dole, s tým, čo je hore, nebo so zemou, milostný akt s božským vedomím. Tantra je prežitok zjednotenie tela, mysle a duše. Ukazuje nám duchovnú cestu, ktorá umožňuje kontrolované rozšírenie vedomia, ktoré je predpokladom konečného duchovného oslobodenia.

www.savitri.sk


Súvisiace články:


Tip našej redakcie na knihu:

Omraam Mikhaël Aïvanhov – Sexuální síla – okřídlený drak  – Významný duchovní učitel a filozof, původem z Bulharska, působící ve Francii, žijící v r. 1900-1986. V této knize se zabývá otázkou, do jaké míry se může navzájem propojovat sexuální síla a spiritualita. Podle jejích vlastních poznatků člověk může s pomocí vlastní sexuální síly oživovat své tělo, zvyšovat si životní energii a udržovat si věčné mládí, ale i probudit své vyšší nervové a mozková centra a dosahovat tak vyšší a vyšší vědomí.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


(Prečítané 3 061 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.