google27eaa3905ca3fee3.html

Dnes už po tretí raz uveřejňujeme ukážky z knihy Stanleya Bradleayho Jak najít toho pravého, jak přežít problémy ve vztazích. Tentoraz o všetkých možných vplyvoch na naše vzťahy. Tieto ukážky sú príležitosťou zoznámiť sa s myslením a tvorbou tohoto spisovateľa, veštca a terapeuta, ktorého 5 DVD, čo práve dávame do vašej pozornosti, môže zmeniť váš život alebo aspoň myslenie, ktoré naštartuje zmeny v živote.

 

Vztahy ovlivňují tyto faktory

1. Osud

2. Partnerský model rodičů

3. Nevyřešený problém s otcem-matkou

4. Věk

5. Sexuální orientace, sex, sexuální úchylky (blíže v kapitole „Sexuální úchylky)

6. Datum a místo narození, kdy a kde jsme se narodili (Evropská astrologie)

7. Datum narození, kdy jsme se měli narodit (Evropská astrologie)

8. Rodinný systém, ze kterého pocházíme (podrobněji v kapitole „Rodinné konstelace“)

9. Národnost, stát – místo kde žijeme

10. Schopnost se uživit, uživit rodinu

11. Pohlaví

12. Počet sourozenců

13. Vzdělání

14. Postavení ve společnosti

15. Rok narození (Čínská astrologie)

16. Poměr-mužského a ženského principu

17. Stav (svobodný/á, rozvedený/á, vdovec/vdova, ..)

18. Vyznání

19. Psychická síla

20. Důvod, proč chceme vztah (blíže v kapitole „Proč chceme partnera)

21. Důvod, proč chceme dítě (blíže v kapitole „Proč chceme dítě)

22. Uznání hierarchie posloupnosti v rodinném systému

23. Zdravotní stav, psychický stav

24 Zátěž z rodinného systému (Rodinné konstelace)

25. Poruchy pudů (blíže v kapitole „Poruchy pudů“)

26. Problémy z početí (blíže v kapitole „Proč nedochází k početí, Jak jsme byli počati“)

27. Problémy z dětství, „Zamrzlost v dětství“ (blíže v kapitole „Proč zlobí dítě, partner“)

28. Schopnost žít ve dvou, vyváženost „mužského a ženského principu“, tolerance

29. Nevyřešená minulost

30. Schopnost vytvořit „teplo domova“, radovat se ze života, Schopnost dávat (ne jen brát),

naslouchat, přizpůsobit se

31. Schopnost plánovat budoucnost

32. Jiná možnost ( viz další kapitoly, např. “Jak udržet vztah“)

Nejdůležitější je sexuální pud, za ním následuje pud zachování života (= peníze). Proto je pro vznik a udržení vztahu z 95% nutná sexuální přitažlivost.

Aby to byl „ten pravý/á a aby byl vztah v rovnováze je nutné splnění dalších podmínek:

1. Partneři musí (jediná podmínka musí, ostatní podmínky mohou) být pro sebe oboustranně sexuálně přitažliví

2. Měli by být duševně přitažliví

3. Měli by být stejně sexuálně orientovaní, mít stejné sexuální úchylky, resp. do sebe zapadající

(sadista + masochistka)

4. Partneři by měli být kompatibilní (měli by mít schopnost se domluvit)

5. Měli by pro sebe být vhodnými partnery

6. Mít schopnost být ve vztahu spokojení (kdo neumí být spokojený sám se sebou, nemůže toho

docílit ani s partnerem)

7. Být tolerantní, přizpůsobiví, umět naslouchat

8. Neměl by být velký rozdíl v psychické síle, protože je-li tomu tak, pak je slabší ve vztahu

podřízen (pod pantoflem), silnějšímu, je-li to žena, necítí ve slabším oporu

9. Partneři by měli být na stejné úrovni, co se týká empatie, vcítění do druhého, protože méně

citlivý partner se cítí nepochopen

10. Správným způsobem vybíjet sexuální energii – podle mne to jde jen sexem nebo pohybem

(zloba, závist, nenávist, sprejeři, fyzické i duševní týrání druhých, udávání, ničení majetku

druhých, žárlivost atd. = nesebedůvěra a nevážení si sama sebe – je špatným způsobem vybitá sexuální energie)

11. Měli by oba mít schopnost lásku, cit, radost a štěstí ze života přijímat, ale i rozdávat

12. Partneři by měli mít schopnost vytvořit a udržet teplo domova

13. Oba partneři by měli mít rovnováhu v rodinném systému, ze kterého vzešli, protože pokud si jeden, či oba „přinesou“ do nového vztahu nerovnováhu rodinného systému ze svým

bývalých rodin, je velká pravděpodobnost, že se to vymstí. Jako příklad: když někdo z rodiny partnera někoho zabil, znásilnil, něco ukradl a nebyl potrestán, hrozí, že to odnese partnerka, či děti nové rodiny, vnuci, pravnuci, atd.

14. Měli by být kompatibilní podle roku narození- viz Taoistická a Čínská astrologie –

vysvětleno dále

15. Oba musí mít vyřešenou minulost, jinak minulost zasahuje do vztahu a způsobuje nejistotu,

což oslabuje vztah

16. Oba musí vědět co chtějí a měli by chtít totéž

17. Musí být slučitelná představa obou o vztahu, o dětech, o majetku, atd.

18. Musí mít stejnou sexuální potřebu

19. Musí oba uznávat posloupnost v hierarchii rodinného systému

20. Oba musí mít schopnost „vymazat“ negativní programy z podvědomí

21. Oba musí být citově vyzrálí a připravení na vztah

22. Měli by být zdraví jak duševně, tak psychicky

23. Měli by se chtít ze stejných důvodů

24. Měli by mít vše vyřešeno s otcem i matkou, jinak hrozí nedorozumění s partnerem

25. Měli by znát- poznat svoji identitu

26. Měli by oba „pěstovat“ vztah

27. Měli by plánovat budoucnost

28. Měli by se věnovat potomkům, pokud se otec i matka nevěnují dětem minimálně jednu

hodinu denně, vzniká u dětí závislost (na televizi, na hrách, atd..)

29. Měli by se věnovat sobě

30. Měli by být stejně sexuálně orientováni

31. Měl by se navzájem považovat za rovnoprávné partnery

32. Jiná možnost

Co nám brání ve štěstí, v seznámení

1. Antagonismus (nesmiřitelný protiklad)

2. Nepřátelství

3. Mrzutost

4. Odpor

5. Slabá vůle

6. Lhostejnost

7. Pocit zbytečnosti

8. Nezájem o vše

9. Nereálné představy na partnera, atd….

10. Nereální představy o životě, žití ve snu, ne v realitě

11. Pocit bezmocnosti

12. Pocit viny

13. Hněv

14. Nepřijetí sama sebe

15. Závislost

16. Nepřátelství

17. Pocit odloučení

18. Vyčerpání

19. Nespokojenost

20. Pocit marnosti

21. Žal

22. Nejistota

23. Strnulost

24. Neschopnost začít

25. Neschopnost se zbavit problémů

26. Neschopnost udělat čáru za minulostí

27. Strach , nedospělost – „zamrznutí v dětství

28. Nechuť dospět a přijmout odpovědnost, udělat změnu

28. Neschopnost se radovat

29. Trudnomyslnost

30. Neschopnost se vyrovnat se sexuální orientací

31. Jiná možnost

 

Neexistuje vztah, ve kterém by nebylo ublíženo. Kdo nechce, aby mu bylo ublíženo, musí být sám. Myslím, že nejvíce je ubližováno v tzv. vektorovém vztahu, který popisuji dále. V tomto vztahu je asi největší nerovnováha, která je dána předem.

Podle mého názoru, který sem ověřil ve skupinové terapii tzv. Rodinné konstelace, jsou nám vztahy dány osudem a máme pouze možnost určité období buď zkrátit, nebo prodloužit. Ale ne ovlivnit zda to tak bude či ne. Krátce po rozchodu s jednou partnerkou mne navštívil jeden Ind. Byl jsem měsíc po rozchodu a bavili jsme se o mém problému a on řekl větu, která mi stále zní v uších: „Proč nad tím přemýšlíš, tak to mělo být“. A hned převedl řeč na obchod. Zvláštní bylo, že jsem „problém rozchodu“ opravdu „vypustil z hlavy“ a do čtrnácti dnů jsem potkal novou partnerku. Je to logické, protože základní pravidlo je, že dokud neskončí něco starého, nemůže začít nic nového. Kdo nemá vyřešen původní vztah, nemůže se plně otevřít v novém vztahu. Staré přísloví praví- Vrána k vráně sedá, každý sobě rovného si hledá. Já dodávám, že potkáváme partnery, kamarády se stejným „programem“ v podvědomí. Pokud jsme zadaní, potkáme rovněž člověka zadaného. Stačí, když nemáme vyřešen původní vztah a myslíme na původního partnera. Tak to mnohdy bývá, pokud jsme byli opuštěni. Další problém vztahů je, když nejsme na vztah připraveni, pokud jsme „zamrzlí“ v dětství, jsme „partnery“ rodiče, nejsme psychicky v pořádku, nemáme reálnou představu a žijeme ve snu, nemáme „duši“ ve svém těle, nerovnováha v rodinném systému, atd. Zejména posledně jmenovaný problém doporučuji řešit již v patnácti až osmnácti letech, což je doba kdy začínají partnerské vztahy. Ukazuje se, že nerovnováha v rodinném systému hraje v životě zejména partnerském obrovskou roli. To tak, že v paměti buněk máme informace uložené po mnoho generací se všemi pozitivními, ale i negativními skutky a činy. Moje teorie je taková, že pokud chceme uskutečnit negativní čin, vydáme maximum energie. Pokud chceme uskutečnit pozitivní čin, jsme schopni oproti oné negativní energie té pozitivní vydat jenom polovinu. To je příčina, proč nelze snadno napravovat špatné skutky. Proto doporučuji myslet pozitivně, mnoho lidí má schopnost zhmotňovat své myšlenky. Také mnoho lidí má schopnost ovlivňovat druhé, zejména u dětí to jde dobře. Děti jsou trvale v nižší hladině vědomí a proto je snadné je „naprogramovat“ . Pokud párkrát zopakujeme svému potomkovi větu: Ty jsi neschopný/á, je docela pravděpodobné, že tomu tak bude. Jedné dívce matka stále opakovala: Ty jsi neschopná, ty nebudeš moci mát ani dítě, protože by ses o něj nedokázala postarat. V dospělosti přišla jako klientka řešit neplodnost a podařilo se jí to až v jejích 45 letech, tj. na poslední chvíli po terapii Rodinné konstelace, kterou se výše popsaný „program“ podařilo „vymazat“ z podvědomí. A to podotýkam, že Ženy jsou v průměru psychicky silnější, dokonalejší, více vydrží, dokáží jít tvrdě za svým cílem. Je to asi z dob, kdy se muži o ženy nedokázali postarat a ony se musely samy postarat o sebe a o děti.

Tím se zocelily a teď nám to „dávají“, jsou z nich „chlapáci“. Nejdříve nás ničí matky, které nás „načnou“, potom si podle „modelu“ matky najdeme stejně silné partnerky, které nás „dorazí“. Dost z nich toho dokáží využít ve prospěch muže, kterého „vytáhnou“ k velkému úspěchu (až na presidenty) a leckdy si to ti muži ani neuvědomují. Dost mužů to má při seznamování jednodušší, protože je si vždycky nějaká žena najde a mnoha mužům stačí, když jsou v teple, dobře se nají a když je nikdo nebije.

Všichni máme partnera jako náhradu za rodiče (jsme tak naprogramováni), ale poměr milenec/rodič by měl být 70%/30%. Kdo má tento poměr obrácený, tj. partnera má ze 70% (někdy i více) jako náhradu za rodiče a jen z 30% jako milence, jde většinou o vztahy, kdy je mladší muž a starší žena nebo muž o hodně starší než žena. Pokud to tak vyhovuje oběma, je vztah dobrý a díky velké rozvodovosti, kdy chybí dětem rodič, takových vztahů přibývá. Pro starší ženy (než jejich partneři) zde hrozí nebezpečí, že tito muži dospívají později (ve 40 až 60 letech) a potom tyto „matky“ opouštějí a nacházejí si přiměřené – mladší partnerky. Totéž se stává starším mužům, kteří mají výrazně mladší partnerky, i když ne v takové míře, protože se ženy stávají více materiálně závislé než muži.

 

 

 .

(Prečítané 1 505 krát, 1 dnes)

Comments are closed.