google27eaa3905ca3fee3.html

V poslednej ukážke z tvorby Stanleya Bradleya (alias Stanislava Brázdu) spisovateľa, veštca, terapeuta sa opäť vrátime k téme OSUD.

Před 20 lety vznikla nová věda – o genech. Bylo objeveno, že člověk má 75 000 genů, vědci se učí odhalovat jejich tajemství. Vědci se snaží najít gen, ovlivňující lidskou inteligenci. Pokud se potvrdí, že takový gen existuje (podle mé teorie existuje a proto svým klientům u ještě nepočatých dětí sděluji svůj názor nejenom i na IQ budoucích dětí, ale i na jejich talent) bude možné vědeckými metodami osud ovlivňovat. Vědci už připouští, že genetické vlivy existují. To znamená, že zděděná genetická dispozice ovlivňuje náš život. Revoluce v molekulární genetice způsobuje velké množství nových informací, které se teprve postupně budou zavádět do praxe. Předpokládá se nový způsob diagnostiky z genových předpokladů k různým nemocem a tím bude možná i prevence. Myslím, že to je to, co například astrologové a jiní věštci mohli nazývat osudem, aniž tušili, že se teorie předpokladů někdy bude moci dokázat vědeckými metodami.

Zatím se nechce nikomu věřit, že existuje genetická složka inteligence, což by změnilo nazírání na lidstvo. Mohlo by to vzít lidem chuť něco měnit, mohlo by vzniknout podezření, že to co je, je předurčeno našimi geny a nedá se změnit. Vědec R. Plomin (přišel do Londýna z USA) je přesvědčen, že existuje genetický předpoklad, tento gen hledá a myslí, že jej našel. Jeho práce je nyní podrobována testům a už se začíná bouřit proti tomuto výzkumu nejenom vědecká obec. Při těchto testech se zjistilo, že prostředí ani rodina neovlivňuje IQ, ale ovlivňuje EQ (emocionální inteligenci) a tím rozvoj osobnosti. Tady se mohu trochu pochlubit, protože totéž tvrdil na svých přednáškách již před šesti lety. Proto jsem tvrdil, že umím zjistit IQ u plodu – protože se v průběhu života výrazně nezmění, zatímco EQ ano. R. Plomin tvrdí, že i IQ je nám dáno geneticky a to veřejnosti vadí proto, že by se takovým odhalením rozdělili lidé okamžitě do škatulek, ze kterých by do konce života nebylo úniku. Tento objev bohužel potvrzuje teorii mého kamaráda astrologa Štěpána Alexy, že je nám osud dán ze 60%. Trochu to podporuje i můj způsob diagnostiky, protože kdyby to tak nebylo, nebylo by možné diagnostikovat ještě plodu v matčině těle dětem (př. ještě nenarozeným) jejich schopnosti, IQ, případně zjišťovat dopředu pohlaví dítěte, atd., což dělám.

Výzkumem se dokázalo, že většina zvířat se přizpůsobí změně prostředí. Člověk byl v dřívějších dobách také hodně přizpůsobivý, ale jsem přesvědčen, že dnes ne. Proto předpokládám, že prostředí ovlivňuje kvalitu našeho života a tím i délku věku více než u zvířat.

Podle mé teorie je vznik partnerských (ale i jiných) vztahů ovlivněn na 50% naším jednáním. Podle mé teorie můžeme náš osud ovlivňovat na 50%, maximálně z 50% je dán, výjimečně ze 70% a více.

Úvodem je třeba říci, že problematika v partnerských vztazích se týká většiny populace, protože podle mé „statistiky“ má dobrý partnerský vztah pouze 10% lidí. Těchto 10% lidí spolu žije a myslí si, že jsou pro sebe těmi pravými partnery navzájem.

Podle mého kolegy – astrologa Štěpána Alexy – můžeme svůj osud ovlivnit jen na 40%, ze 60% je dán. Nejdříve jsem mu nevěřil, ale po zkušenostech ze skupinové terapie tzv. Rodinné konstelace jsem přesvědčen, že by to mohlo být mnohdy ještě horší.

Podle mne jsme ovlivňováni z jedné poloviny naším podvědomím a z druhé poloviny postavením planet při narození, což dohromady tvoří náš „OSUD“. Informace v podvědomí jsou nám dané z 80% geneticky a 20% je volný prostor na nové informace, nezáleží tedy na čase a místě, kdy se narodíme. To tvoří 50% našeho osudu, který se dá ovlivnit na maximálně 30%. Druhých 50% našeho osudu je dáno časem a místem narození, dá se ovlivnit více (zejména před narozením rodičem, protože lze dobrovolně zvolit místo narození a silnou vůlí i čas narození, popřípadě i naplánováním početí) než podvědomí. Těchto druhých 50% našeho osudu lze ovlivňovat od 20% do 75%.

Podle mé „statistiky“ je 75 % lidí ovlivňováno „osudem“ do maximálně 75%, (po konstelaci do 50%) to je předpoklad, že se stane to, co se stát má. Zbytek záleží na nás, jak s tímto předpokladem zakódovaným v nás naložíme. Pouze 25% lidí ovlivňují „hvězdy“ na více než 50%, tedy od 51% do nejvíce 75%. Události dané osudem na 75% je maximum a tito lidé mají šanci vzdorovat pouhými 25% ! Jeto málo, asi takový souboj s „osudem“ vyžaduje hodně úsilí a protože je možné nepřízni osudu vzdorovat max. na 70%, je možné pouze nepříznivé účinky zmírňovat. Předpokladem je to, že to buď víme (například od astrologa apod.), nebo dobrou intuicí tušíme, ale hlavně máme zájem „osud“ ovlivňovat v náš prospěch.

Příkladů z praxe mám mnoho, jeden konkrétní příklad se stal ve městě v jižních Čechách. Patnáctiletého chlapce zabil podřezaný strom otcem. Tento chlapec měl v osudu, že zemře v 15 letech na úraz při práci a on otci s kácením stromů pomáhal. Zjistil jsem, že chlapec byl „zablokován“ z dřívějších stresových situací, neměl „duši“ ve svém těle a byl tudíž nepozorný. Kdyby se „odblokoval“ a dal psychicky do pořádku, nemuselo to tak dopadnout. Ve své praxi zažívám případy, kdy určitým lidem hrozí nebezpečí smrti až 5 x za sebou ve stejném období po určitých cyklech a když tyto okamžiky „přežijí“, již by neměl vzniknout stejný problém. Jedna klientka přišla s tím, že má strach z něčeho a neví čeho. Za varování považovala to, že vždycky, když se podívala na digitální hodiny, bylo na hodinách tolik hodin, kolik minut, takže čas vypadal takto : 13.13., 12.12., 15.15., 02.02., 22.22. atd. Zjistil jsem, že klientce hrozí nebezpečí autohavárie a důvodem je nevhodná barva auta – v konkrétním případě červená! Řekl jsem jí, že nemůže mít červené auto a ona červené auto shodou náhod měla. Protože jí nebezpečí hrozilo o prázdninách 1997, doporučil jsem jí, ať buď auto prodá nebo aspoň na prázdniny s někým vymění za jinou barvu. Další případ jsem konzultoval s astrologem, kdy šlo o případ roztroušené sklerózy osmnáctileté dívky. On tvrdil, že dívka ve 20 letech podle horoskopu zemře. Já oponoval a řekl jsem mu, ať mi řekne další datum smrti v případě, že ji „zachráním“ svojí léčebnou metodou. Další krize by v tomto případě měla být v jejích 57 letech. To, že jsou v „horoskopu“ takové mantinely, je důkazem,. že se dá vždy „něco dělat“ a i u svých klientů, kteří chtějí vědět, kdy zemřou, říkám od – do a rozpětí, když uděláme pro naše zdraví maximum, je až 30 let života navíc. Osud mohou více či méně ovlivnit akty, svatby, změny jména, narození dětí, začátek školní docházky, ukončení školy, akt odpuštění, úmrtí v rodině atd.

Pokud jsme vyšší mocí ovlivňováni do 50%, vždy máme na vybranou více cest a buď intuice, naše přání nebo naše schopnosti nás navedou na tu cestu, kterou se vydáme. Pokud nás OSUD ovlivňuje v určitých oblastech života více než na 50% kladně na tu správnou cestu, stačí se nechat „unášet životem“ a proplouváme bez větších potíží. Pokud je tomu ale obráceně, osudem je dána špatná cesta, musíme bojovat a to většina lidí nechce nebo neumí. Potom máme problémy. Většina lidí se bohužel zařadila do nesprávných „šablon“ (hlavně pokud si nevěří), kam si myslí, že patří, a to bez ohledu na to, na co mají. V postkomunistických zemích se teprve takové „šablony“ tvoří a bude trvat 10 až 15 let, než se všichni zařadí. Neznamená, že když je nám dáno osudem mít dobrou intuici a „štěstí“ na práci, popř. podnikání, že stejné štěstí máme nebo budeme mít v partnerských vztazích. Mnohdy je tomu právě naopak. Stejně tak neznamená, že když štěstí v určité oblasti máme nyní, že jej budeme mít v budoucnu a naopak. Všichni lidé, jak jsem výše uvedl, jsou ovlivňováni více či méně OSUDEM. Zjistil jsem, že námi „procházejí“ sinusoidy, a to minimálně dvě, maximálně pět. Tyto sinusoidy jsou různě „silné“ ve spodní části – minusové a různě silné v horní části -plusové a tyto „kopírují“ naše „štěstí či smůlu“ v určitých oblastech našeho života. U koho tyto výchylky nejsou velké do plusu ani mínusu, není (pokud sám silně osud neovlivní) schopen spadnout na hluboké dno, ale není schopen dosáhnout ani výrazného úspěchu. Nemusí být stejné „vysoké“ plusy a stejně „nízké“ mínusy, ale většinou tomu tak je a ze života známe hodně příkladů, kdy někdo „vylétl až do oblak“ a pak také spadl až na zem. Tyto sinusoidy lze nakreslit a jdou vypočítat i astrologicky a znají je i numerologové. Nevím, zda astrologové umí zjistit, jak tyto různé vlivy jsou silné, pokud působí více vlivů najednou.

Například : můžete mít v horoskopu hezky „namalovaný“ předpoklad k založení rodiny, astrolog zjistí, že současně vás negativně ovlivňují hvězdy v milostných vztazích. Pokud neví, že negativní aspekt v milostných vztazích má větší sílu než positivní aspekt k založení rodiny, musíte mít sami sílu tento negativní aspekt překonat. Pokud nebudete „bojovat“ s osudem proti tomuto negativnímu aspektu v oblasti milostných vztahů, můžete propásnout kladný a někdy jediný předpoklad k založení rodiny, protože třeba oba aspekty (jak dobré období k založení rodiny, tak negace v milostných vztazích) probíhají bohužel současně. Je málo platné, že negativní aspekt v milostných vztazích skončí dříve, než pozitivní aspekt k založení rodiny, když potenciální partner negaci ze strany partnera nevydrží a najde si jiného partnera. I kdyby s tím novým partnerem nebyl spokojen a rozešel se s ním, s původním partnerem mezi tím může skončit vhodné období na založení rodiny. Pak se třeba i ti původní partneři dají znova dohromady a založí rodinu, ale už to nemusí být tak kvalitní rodina, jako by to byla, kdyby byla založena v tom správném čase. Někdy paradoxně může osud zasáhnout tak, aby negativní aspekt v milostných vztazích bránil utvoření rodiny před vhodnou dobou a dojde k tomuto aktu právě po uplynutí negativních aspektů, v době, kdy je vhodné období pro založení rodiny. Také to může být tak, že pokud někomu není dáno osudem mít kvalitní rodinu (protože jeho úkolem je něco jiného a kvalitní rodina by mu mohla bránit v plnění pro něj důležitějšího úkolu), pro překážky dané negativním aspektem v milostných vztazích sice rodinu založí, ale v nesprávném čase.

V astrologickém slovníku existuje výraz – faktor hromadného osudu. To je problém, který znamená, že dotyčný, kterého se to týká, by mohl zahynout například v letadle, které se zřítí, v autobuse (vlaku, metru, lodi nebo jiném prostředku hromadné přepravy), který havaruje, ale i ve válce, povodních, zemětřeseních atd. Nemyslím, že pokud by se tato nepříjemnost v horoskopu objevila, že se tragická událost musí zrealizovat, ale je třeba zajistit, aby se člověk s takovým aspektem neocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Jsem přesvědčen, že také nebezpečí hrozí cca 3x po sobě a pokud tyto situace člověk překoná, dále to již nehrozí. K tomu jeden příklad.

Přišla mladá žena, že jí jedna, později druhá kartářka řekla, že zemře mladá v 25 letech. Když se blížily její narozeniny, tak se přišla poradit, co má dělat, že má strach, že se věštby vyplní. Mně vyšlo, že jí to sice hrozí, ale jen kdyby se ocitla na území bývalého Sovětského svazu a to ještě jen v období březen až květen a tři roky po sobě. Vydechla si a občas zavolá, že kartářky neměly pravdu a žije. V některých případech nás podvědomí „varuje“ a dostáváme signály, že se něco děje nebo může dít, jde jen o to tyto signály rozluštit a nehodit problém za hlavu. Již jsem psal například o tom, že mnozí klienti při pohledu na digitální hodiny začali vidět stejná čísla nebo dvojice čísel, případně se zdají podobné sny několik nocí za sebou, jiní mají pocit, že by něco neměli dělat či někam jít atd. Kdo má jakéhosi „anděla strážného“, tak unikne problému díky „náhodě“. Zase uvedu jeden příklad. Jel jsem se ženou autem na návštěvu a v autě jsem zjistil, že jsem zapomněl baterii do videokamery, kterou jsem měl sebou. Chvíli jsem váhal, zda se mám vrátit domu a seděl jsem před domem v nastartovaném autě. Nakonec mne žena přemluvila, ať se pro baterii vrátím, že se tak moc nestane, když přijedeme o chvíli později. Vrátil jsem se a vyjeli jsme o 10 minut později. Za první zatáčkou jsme byli nuceni zastavit pro havárii nákladního auta, které se právě před deseti minutami převrátilo a leželo napříč celé vozovky. Okamžitě jsem si uvědomil, že kdybychom vyjeli, jak bylo naplánováno, mohlo se auto převrátit na nás. Podobnou situaci jsem zažil vícekrát, takže až po několika takových příhodách si člověk uvědomí, že to nebyla náhoda. Známe případy lidí, kterým ujel autobus na letiště a „jejich“ letadlo se zřítilo atd.

Z praxe vím, že jsou jedinci, kteří svůj osud neovlivňují téměř vůbec a nechají se vláčet dějem svého života, což je podle mého názoru v některých případech škoda. Opět z praxe vím, že nadaní jedinci propásli svoji šanci vyniknout a stát se známými v různých oblastech. Někteří si svůj talent uvědomí až poté, co jim tuto skutečnost oznámím. Někteří o tomto talentu věděli, ale nevěřili si. Proto si myslím, že někdy není na škodu si nechat vypracovat horoskop dobrým astrologem nebo se poradit s psychotronikem, abychom alespoň u našich dětí nepropásli to, co naši rodiče u nás, nebo co jsme propásli my. V této oblasti neradím zůstat jen u alternativního zjišťování talentů, naštěstí již existují firmy, které se zabývají zjišťováním talentu počítačovými testy, které by mohly seriózně odpovědět na otázky talentu a schopností.

Bert Hellinger tvrdí, že naše snaha ovlivnit budoucnost může omezovat naši svobodu stejně jako lpění na minulosti. Dále tvrdí, že jsme na omylu, když si myslíme, že jako členové rodiny můžeme ovlivnit osud. Ať už věříme čemukoli, musíme se podrobit všemu, co přichází, neboť i když budoucnost někdy můžeme ovlivnit, nemůžeme ji předurčit. Dále tvrdí, že členové rodiny nemají špatné svědomí, když porušují skryté řády rodinné skupiny. Takové přestupky se stávají zjevnými v utrpení, která způsobují, zejména dětem, které často trpí za něco, co neudělaly. Dynamika rodiny svazuje všechny členy dohromady. Proto se každý člen rodiny může zaplést do závazků, privilegií, myšlenek, pocitů, konfliktů a cílů ostatních. Individuální štěstí a utrpení je omezeno v zájmu rodinného celku. Nevyřešené situace z minulosti se projevují ve formě impulsivních činů a příliš intenzivních citů. Člověk, který se ztotožňuje s někým jiným, má pocit, jako by nebyl sám sebou nebo jako by „ho něco posedlo“. Kdykoli někdo projevuje neobvyklé intenzivní city, které neodpovídají situaci, můžeme předpokládat, že je ovlivněn nějakou komplikací v rodinném systému. To platí také o člověku, který reaguje nevysvětlitelným způsobem – jako by byl ovlivněn neviditelnými konflikty a obavami. Lidé, kteří fanaticky věří, že mají pravdu, jsou často zapleteni do problémů v rodinném systému. Když za něco bojují s přehnanou horlivostí, pravděpodobně jednají za některého člena svého rodinného systému. Je-li v současné rodině nějaký obětní beránek, lze předpokládat, že v předešlé generaci také byl nějaký obětní beránek. Jakákoli přehnaná nebo nevhodná reakce může být projevem identifikace.

Platilo, platí a bude platit, že jsou lidé, kteří mají štěstí a lidé, kteří mají smůlu. Ti druzí by měli dělat něco pro to, aby aspoň zmírnili nepřízeň osudu dostupnými prostředky, jako např. meditace, skupinová terapie- Rodinné konstelace, atd. Abychom tak mohli učinit, musíme o tom vědět. Kdo se ptá, ten se dozví. Ne u všech případů lze negativní důsledek omluvit slovy: „Byl to osud“.

Z těchto zkušeností jsem přesvědčen, že za slovem osud je skryto mnoho aspektů – těch základních je dvanáct. Nejvíce náš život ovlivní hodina narození, hodina kdy jsme se měli správně narodit (většina lidí se nenarodí ve správný čas – hodina, den, měsíc, správný čas se zjistí zpětnými propočty důležitých událostí v životě a je nutné se dostat k datu početí a od tohoto je nutné se znovu dostat ke správnému času narození), jméno, místo narození, den narození, měsíc narození, rok narození, místo kde žijeme, místo kde pracujeme, genetické předpoklady, rovnováha rodinného systému min. 3 generace zpět, s kým žijeme, děti, vzdělání, atd. Z toho vyplývá, že mnoho toho na našem „osudu“ změnit nemůžeme, ale jsou aspekty, které ovlivnit můžeme- nejvíce změnou jména (příjmení či obojího). Protože vše souvisí se vším, i tato zdánlivě nepatrná změna jednoho aspektu z mnoha může znamenat hodně.


Tip na knihu:

Pam Grout – Důkazy duchovních zákonů – Opravdu všechno sami ovlivňujete! – Dnes už každý iste počul alebo čítal niečo o tom, že naše myšlienky ovplyvňujú fyzickú realitu a že náš život sa riadi “duchovnými zákonmi”. Má to však jeden háčik: v skutočnosti tomu neveríme. Alebo aspoň nie celkom. Táto PREVRATNÁ kniha ponúka jedinečnú možnosť získať VLASTNÉ DÔKAZY, že tieto energetické zákony fungujú absolútne spoľahlivo, rovnako ako fyzikálne zákony. Prináša návod na 9 nenáročných a rýchlych POKUSOV, ktoré dokazujú, že realita je tvárna, že vedomie víťazí nad hmotou a myseľ udáva smer nášmu životu. Autorka okrem toho popisuje, ako náš svet naozaj funguje a ako sa o tom presvedčiť na vlastnej koži, veľmi vtipným, provokatívnym a sviežim spôsobom. Ak by vás jej kniha predsa len nepresvedčila (čo je ale prakticky nemožné), prinajmenšom vás môže pobaviť a poučiť. Presvedčte sa na základe tejto knihy sami, že je to tak: naozaj všetko ovplyvňujeme a svoje životy si sami vytvárame – svojimi myšlienkami, zámermi, presvedčeniami a tým, na čo upriamime svoju pozornosť!

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 6.45 EUR, Zľava: 25.00 %, Ušetríte: 2.15 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 4 350 krát, 1 dnes)

Comments are closed.