google27eaa3905ca3fee3.html

O tantre sa hovorí, že jej základy vznikli v Indii a sú ovplyvnené hinduizmom? Čo je vlastne tantra?

Podľa všeobecných vedomostí či skôr nevedomostí, Tantra je nejaké divné náboženstvo, pochádzajúce z východu, uctievajúce pre nás neznáme božstvá a súbor návodov, krkolomných pozícií pri milostnom akte. V tom lepšom prípade.

Tantra nie je náboženstvo, je to skôr náuka či filozofia, ktorú môže praktizovať človek akéhokoľvek vyznania, ak mu jeho Boh dovolí byť otvoreným pravde a slobode.

Tantra je cesta. Posiluje osobnosť jedinca, párový vzťah a prebúdza človeka na mnohých rôznych úrovniach. Tantra tiež sleduje integráciu zvýšenej energie prostredníctvom práce so sexuálnou energiou do každodenného života. Transformuje sexualitu na duchovný rozvoj osobnosti.

Tantra má korene v Indii a názory na dobu jej vzniku sa rôznia. Jej vznik je však najčastejšie datovaný pred 5000 rokmi. Tantra spája niektoré ľudové presvedčenia a magické praktiky s najvyšším ezoterickým učením a zasvätením. Je syntézou hlavných hinduistických prúdov.

Slovo Tantra znamená systém, ale jeho ešte starším významom je tkanina, osnova, ktorá predkladá prítomnosť dvoch kozmických princípov, mužského a ženského, ktoré na seba neustále vzájomne pôsobia a vstrebávajú celé stvorenie ako neustály a nikdy nekončiaci proces.

Čo všetko sa môžu ľudia naučiť, keď sa venujú tantre?

V tantre je sexualita hlboko uctievaná v najvyššom zmysle tohto slova. Je to oslava, tvorivý akt. Pohlavný akt sa stáva hlbokým milostným splynutím, formou meditácie. Obraz muža a ženy v milostnom spojení nie je považovaný za nečistý. Naopak, je obrazom naozajstného symbolického rituálu.

Milostné dotyky, erotogénne zóny, otvorená a konštruktívna komunikácia vo vzťahu a pri milovaní, využívanie dychu k uvoľneniu stresu, to všetko je súčasťou tantrického vzdelania.

Môže byť tantra priestorom pre človeka byť vzdelanejším, prípadne lepším?

Áno, tantra v súčasnej dobe je formou sebarozvojových  a sebapoznávacích vzdelávacích procesov. Napríklad pri praktizovaní špecifických foriem dychu sa prepojí pravá a ľavá mozgová hemisféra a vznikne tým komplexnejšia  a tvorivejšia schopnosť riešiť každodenné problémy a komunikáciu. Telo a mozog majú väčší príjem životodarného kyslíka a pracujú lepšie. Človek je viac zrelaxovaný, kapacita mozgovej činnosti sa zvyšuje a lepšie prijíma nové podnety a informácie.

imga6535

Tantra masáž meditácia a spojenie hemisfér

Predpokladám, že sa venujete aj tantrickej masáži? Čo ju odlišuje od tých ostatných?

Tantrická masáž je celotelová zmyselná masáž. Pracuje tak, že sa venuje a stará kompletne o celé telo a to vrátane masáže intímnych partií. Ja pracujem vo forme meditácie s vyprázdnenou mysľou. Tantrická masáž ošetruje nielen telo, ale aj rôzne energetické centrá, emócie, dušu v bezpečnom prostredí plnom pochopenia a kľudu. Dotyky pri masáži sú veľmi príjemné, aby sa ošetrovaný človek cítil uvoľnene a dobre.

Môže človek pri tantrickej masáži dosiahnuť orgazmus?

Áno. Cieľom tejto masáže je aj vzrušiť telo. Vibrácie vzrušenia energetizujú organizmus. Tento pocit ľudia určite poznajú pri objatí, alebo po milovaní. Cítia sa zrelaxovaní. A tak je to aj po tantrickej masáži.

Mnohých ľudí zaujíma najmä tantrický sex. Pre akých ľudí je určený?

Tantrický sex je pre všetkých ľudí. Jediné, čo sa treba k nemu naučiť je lepšie rozumieť reči a potrebám svojho tela. Taktiež musíte vedieť ako plynie ženská a mužská sexuálna energia. Je na to potrebný čas. Treba si s partnerom urobiť čas pre seba,  užívať si prítomnosť a daný okamih. To znamená, že sa netreba nikam ponáhlať.

Na základe čoho si vyberáme partnerov podľa tantry?

Partnera si vyberáme na základe srdca a lásky. Určite existujú sexuálne kontakty na jednu noc, alebo priateľské sexuálne kontakty, ale to funguje len na základe rozumu a intimity. Aj pri takýchto mileneckých vzťahoch sa dajú prevádzať tantrické cvičenia a tantrický sex, ale len odosobnene, bez zapojenia srdca a emócií… Úplne iný je vzťah, keď sa dvaja ľudia milujú, potom je to už tantrické milovanie…

Ako si môžeme zvýšiť svoju energiu s partnerom?

Stačí keď vypneme mobily, tablety, rádia a počítače. Keď si na seba urobíme každý týždeň  aspoň dve hodiny čas. Nemusí ísť len o milovanie, stačí vyskúšať rôzne pohľady z očí do očí, či  rôzne druhy dotykov, dať si spoločný kúpeľ, pomasírovať si chodidlá, tvár a hlavu… Láskavo spolu hovoriť o svojich túžbach a milostných potrebách. Keď ľudia žijú v spoločnej domácnosti a na prvý pohľad sa zdá, že sú spolu, to ešte neznamená, že trávia spoločne aj čas. Ak je ich pozornosť stále niečím prerušovaná, tak si títo ľudia vlastne nevenovali pre seba dostatočne veľa pozornosti a času. To sa potom prejaví aj v sexuálnom živote.

imga6355

Tantra masáž objatie je intenzita

Podporujete rozvíjanie sexuálneho života v jeho plnej kráse. Ako sa to dá?

Zvyčajne vo všetkých sebarozvojových učeniach je prvým krokom naučiť sa venovať pozornosť sebe samému. Pre mnohých to znamená sebectvo, ale jedná sa o zodpovedný a múdry prístup k vlastnému životu. Pokiaľ dávam pozornosť sama sebe, vďaka tomu môže narásť aj moja životná energia. Potom sa stávam ako žena žiarivejšou, vďaka tomu môžem dávať viac tej pozornosti smerom von, lebo mám z čoho. Prvým krokom je zodpovedne sa starať sama o seba a využívať jednoduché rituály aj vo všedných dňoch. Je rozdiel, ak si večer pred spaním dávam sprchu, čistím pleť, ale tieto veci robím automaticky. Ak sa však starám o seba s láskou a úctou, svojmu telu venujem náležitú pozornosť, tak je výsledok úplne iný. Pleť začne prirodzene žiariť a postupne sa môže aj vyhladzovať. Toto všetko samozrejme platí aj u mužov. Takáto starostlivosť môže trvať rovnaký čas, ako keď ju robím automaticky, ale ten výsledok je úplne iný…

Čo zabíja náš sexuálny život?

Najväčším zabijákom v dnešnej dobe je nedostatok času.  Možno aj priveľká rozptýlenosť na všetky strany. Momentálne sa pozornosť venuje najmä zarábaniu peňazí, či chodu rodiny. Keď prejde zamilovanosť, tak je prvoradé, aby si partneri vedeli na seba urobiť čas. Je veľmi dôležité, aby partneri mali aspoň nejaké aktivity spoločné. A navzájom si spôsobili radosť, prejavovali si lásku a pochopenie.

Ktorý človek si dokáže lepšie vychutnať samotný sexuálny akt?

Rozhodne je to človek, ktorý má rád seba. Dokáže prijímať svoje telo a emócie, lebo iba taký človek sa dokáže naozaj uvoľniť. Človek, ktorý sa má rád, sa dokáže uvoľniť aj v oblasti sexuality. Tantrický sex je najmä o dýchaní a zvuku, ale hlavne o hravosti a fantázií. Človek, ktorý je hravý a uvoľnený, má rád sám seba, nepotrebuje návody, ako by sa mal milovať. Je ale na ňom, či pri tom používa rôzne pomôcky, experimentuje, využíva masážne techniky… A to všetko s rešpektom a úctou k svojmu parnerovi alebo partnerke, po vzájomnom dohovore a určení prípadných hraníc.

Pripúšťa tantrický sex aj rôzne sexuálne experimenty?

Mali by sme si pripustiť, čo sa nám naozaj páči. Ak za nami príde náš partner, ktorý má nejakú tajnú sexuálnu túžbu či predstavu, tak by sme nad tým mali aspoň uvažovať alebo to vyskúšať. Život je priveľmi krátky a je škoda nevyskúšať rôzne sexuálne praktiky. Tantrický sex je otvorený všetkým praktikám, na ktorých sa partneri dohodnú, sú im príjemné a sú vykonávané so vzájomnou úctou. Tak sa stanú spoločným rituálom hravosti, sexuality, oslavy ľudského tela.

Dnes je aj vďaka filmu 50 odtieňov sivej veľmi populárna otázka mužskej dominancie a  ženskej submisivity. Ako sa to vníma v tantrickom sexe?

Spoločnosť máme v skutočnosti nastavenú tak, aby muž bol dominantný a žena submisívna. Pre nejakého silného muža môže byť veľmi príjemné, ak si môže užiť rolu submisívneho milenca. Naopak žena, ktorej energia je veľmi silná, v tejto erotickej hre môže svoju dominanciu využiť voči mužovi. A platí to aj opačne. Muž môže cítiť, že potrebuje byť viac dominantný a žena môže mať niekedy potrebu byť v sexe skôr submisívna. Všetky tieto hry o dominancii a submisivite sú najmä o vzájomnej dôvere. Môžu ju veľmi prehĺbiť.

Cítite sexuálnu energiu svojich klientov?

To je vidieť už na prvý pohľad. Napríklad na tom, ako sa pohybujú, ako chodia, ako sa usmievajú a ako komunikujú, v tomto naozaj nie je žiadne kúzlo. Pri masáži, keď už prichádzam do energetického kontaktu s týmto človekom, však cítim jeho energetické pole ešte lepšie.

Akú silu majú podľa vás naše myšlienky?

Myšlienkami tvoríme svoju realitu. Je to ako keď chcem postaviť dom, tiež to začína myšlienkou. To isté platí aj v oblasti sexuality. Tým, že nám myšlienky pomáhajú vytvárať realitu, aj naša sexualita je prejavom našej reality. Naše myšlienky však môžu pracovať len s takou skúsenosťou, ktorú sme už vo svojom živote získali. Aby sme mohli vytvoriť niečo celkom originálneho, nového, je podstatné, aby do tvoriacej činnosti bolo zapojené aj srdce, ktoré je schopné pracovať v oblasti lásky. Srdce dokáže prijímať informácie z iných zdrojov ako myseľ. Rozum funguje na systéme áno alebo nie. Rozum okrem toho zvyčajne brzdí strach. Ak do aktu tvorivosti vstupuje i otvorené srdce, tak sa otvárajú aj nové možnosti. Potom sa dostaneme aj k hravosti a novým originálnym nápadom.

imga6584

Tantra masáž vedomý dotyk otvára srdce

Máte radu pre Slovákov a Slovenky ako si užiť nadpozemský sex?

Je jedno krásne tantrické pravidlo: “K vrcholu stúpaj pomaly a s prestávkami.“ A ja bysom rada dodala, že každú „prestávku“ využi k pomalému skúmaniu okolia a tým sa dostávaj do stále väčšieho stavu vzrušenia. A postupne, krok za krokem sa môžeš dostat do nadoblačných výšin vibrácií čistej rozkoše a lásky. J

Nadpozemský sex má v rukách muž. Mužská energia je obvykle ohnivejšia a rýchlejšia ako ženská. Múdry muž sa učí pochopiť ženskú sexuálnu energiu, ktorá plynie vo vlnách a dokáže ju využiť v prospech svojej partnerky i seba. A tým aj  v prospech harmonického rodinného života.

Xenyie Suhayila Komersa má za sebou tantrický majstrovský tréning, okrem toho je Majsterkou Tantry. Ľudom, ktorí ju navštívia, pomáha pochopiť seba samého aj prostredníctvom tantrickej masáže. Venuje sa aj sexuálnej terepii pre páry. 

www.savitri.sk


Súvisiace články:


(Prečítané 1 942 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.