google27eaa3905ca3fee3.html

odČo potrebuješ odpúšťať? A komu?
Ak JEDNOTOU si, CELKOM, nedeje sa zlo. Dobro tiež nie. Ak JEDNOTOU si, polaritu nevnímaš. Dualita nie je.

A vtedy, ak ktokoľvek a čokoľvek urobí, prejaví sa nejako, nevznikne stav dobra. Ani stav zla a odpúšťania.
Ak vravieť budem neustále, že milujem Ťa, že krásna si bohyňa moja, čo celý som Tebe sa odovzdal, stav blaženosti mnou vytvorený prijímaš.
Ego Tvoje teší sa. Jak húsenica zelená na liste, krútiť sa budeš radosťou.

Ak zlo budem konať na Tebe, týrať a ubližovať, stav zase prijímaš vytvorený mnou.
A ego Tvoje? Neteší sa neraduje. Urazené je. Rana bolestivá vznikla a ješitná. Chceš odpúšťať? Čo?

Voda-more, CELOK je. Prúd vody teplej a studenej. Nehnevá sa teplý prúd, že studený do jeho vôd vstupuje a s ním sa zmiešava. Prijíma ho. Obaja vytvárajú iné. Nové. Nové v CELKU.
A opačne.

Neodpúšťajú si. Neospravedlňujú sa.
Sú CELKOM.
JEDNOTOU sú.
Len v NE-jednote človek potrebu má odpúšťať. Jeho rozpoltenosť vníma konanie iného.
Že mu ním je ubližované. Zamysli sa niekto hlboko, čo slovo odpustiť znamená.
A povedz mi. Lebo neviem to.
Čo to je ak odpustíš? Zabudneš, že zlo urobil som?
Čo to je odpustiť? Povedať, že bolí ma to čo vykonal si zlé, ale nevadí? Prečo odpúšťaš vtedy, keď krivda deje sa? Keď dobro deje sa, sa neodpúšťa? Blbosť, že.
Ak myšlienka vznikla a čin sa stal, raz navždy tu je. Existuje a existovať bude. Nezvratne, nezmazateľne. Vnímaš ho. A ak na pocitoch si závislá tak aj cítiš.
Čo a ako sa dá na vykonanom odpustiť?
Prestaň sa učiť odpúšťať. Začni prijímať. Stav, realitu. Miesto odpúšťania k JEDNOTE-CELKU sa uberaj. To sa uč.
Odpúšťanie jedna strana energie rovnakej je. Odpúšťanie dobro je. A na druhej strane zlo. Točíš sa v kruhu. On koná zlo a Ty odpúšťaš. Do nekonečna. Ak prestaneš odpúšťať zlo sa vytratí. Rozpustí. Bo ten čo zlo tvorí, teší sa, že trpíš. A Ty myslíš si, že odpustením sa Ti uľaví.

Učia Ťa odpúšťať. A ja Ti vravím nauč sa LÁSKOU byť. JEDNOTA-CELOK zároveň LÁSKOU je.
A LÁSKE nevadí čokoľvek vykonáš. Znamenie dobré pre Teba je, že ak snahu máš odpúšťať, učiť sa to, LÁSKOU nie si. JEDNOTOU nie si. Pretože vadia Ti veci. Javy, situácie, udalosti, iného činy.
A na rovnakom aj ten je, čo učí Ťa nech odpúšťaš.
Ak CELKOM sa staneš, BOHOM staneš sa.
A odpúšťať nebude čo. Dobro a zlo stratí sa.
Nastane JEDNOTA.
Vesmírny kľud.

LÁSKA.


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Valerij Sinelnikov – Hľadanie prameňa svojej sily – Vlastnosti a život správneho muža – Obľúbený autor a učiteľ venuje túto svoju knihu predovšetkým mužom (ale aj ženám, ktoré chcú lepšie pochopiť osobitosti a odlišnosti oboch pohlaví). Sineľnikov rozoberá dôležité mužské i ženské vlastnosti a radí mužom, čo by u seba mali rozvíjať, ako by mali konať a prejavovať sa. Veľa priestoru vennuje úlohe muža v rodine, ako by sa mal správať k žene aj k deťom, pričom tiež pojednáva o špecifickách výchovy chlapcov a dievčat. Vysvetľuje, ako prebieha prirodzený vývoj a dozrievanie muža a ako by mal muž narábať so svojou sexuálnou silou.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.94 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.66 EUR


(Prečítané 423 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.