google27eaa3905ca3fee3.html

Depositphotos_7686278_mJsou dva nejčastější dotazy z těch mnoha, které ohledně léčivých kamenů dostáváme. Kromě „co mohu dělat se svými léčivými kameny?„, je druhým nejčastějším dotazem „jak mám očistit svůj léčivý kámen?„. Přinášíme Vám proto přehled všech způsobů očisty drahých kamenů,  který v tomto rozsahu jinde nenajdete. Přejeme příjemné čtení!

Existuje mnoho způsobů, které se v současné době používají pro očistu drahých a léčivých kamenů a krystalů tak, aby se zvýšily účinky jejich metafyzické energie.

Téměř od nepaměti se věří, že kameny mají svou paměť, pamatují si, kde byly, kdo se jich dotýkal, a také všechny síly a energie, které je obklopovaly. Drahý kámen může přenést na kohokoliv a cokoliv prakticky jakoukoliv energii, která je v něm uložená.  Každý léčivý drahý kámen musí být proto občas očištěn od jakýchkoliv nežádoucích energií, které se v něm mohly od vás, od ostatních lidí nebo z prostředí, ve kterém jsou kameny uloženy.

Například léčitelé, kteří drahé kameny a minerály používají k léčení jiných lidí, čistí své léčivé kameny po každém použití, protože kameny by mohly v sobě nést bolesti (jak fyzické, tak emocionální) z předchozí léčby. Kameny by pak mohly bolesti přenést na jiné, pokud by nebyly očištěny od energií, které byly do nich při předchozí léčbě přeneseny. Jestliže kámen absorbuje negativní energie, nemůže správně fungovat pro jakýkoli účel, pro který byl naprogramován.

Kdy je nezbytně nutné drahý léčivý kámen očistit?

  • 1. Co nejdříve poté, co jste jej koupili.
  • 2. Před tím, než budete drahý kámen programovat k účelu, za kterým jste si jej pořídili.
  • 3. Po každém jeho použití.
  • 4. Pokud máte pocit, že se vyčerpala energie léčivého kamene.

Jak často by měl být kámen očištěn?

Kameny, které pravidelně používáte – nosíte jako šperk anebo je nosíte s sebou, by měly být očištěny denně.

Léčivé kameny, masážní hůlky a kyvadla musí být očištěny po každém použití.

Oltářní kameny a léčivé kameny na zlepšení či vztahů prostředí v domě, bytě nebo na pracovišti, by měly být očištěny alespoň jedenkrát za měsíc.

Jak dlouho trvá, než se drahý kámen očistí?

Doba potřebná k očištění kamene se liší v závislosti na tom, jak daný kámen „vyčerpaný“ a jakou metodu použijete k jeho očistě. Údaje dále v článku představují nejkratší dobu očisty mírně „vyčerpaných“ kamenů. Samozřejmě, že u silně vyčerpaných kamenů bude jejich očista trvat delší dobu než u mírně vybitých kamenů. Nově získané kameny a kameny, které mají být naprogramovány, budou potřebovat k očistě nejvíce času. Nicméně – jak dlouho očista potrvá, by mělo být jen na vás – prostě jen poslechněte vaši intuici, která vám to řekne.

Jak tedy drahé a léčivé kameny očistit?

Existuje mnoho způsobů, jak očistit kámen. Který ze způsobů si vyberete, by mělo být založeno na druhu kamene, na tom, kolik času máte a jaké věci pro očistu máte k dispozici. Ale – jak už jsme uvedli výše – zapojte vaši intuici, ať je ona vaším průvodcem procesem očisty.

Velmi účinné při očistě kamenů od negativních energií jsou přírodní síly, jako jsou základní prvky přírody (oheň, voda, země a vzduch), dále pak Slunce, Měsíc a rostliny.

Drahé kameny reagují na záměry jejich uživatelů, proto je nesmírně důležité, abyste během jejich očisty –  bez ohledu na to, kterou metodu použijete, měli ve své mysli cíl, aby nechtěné energie byly odeslány na místo, kde nemohou způsobit žádnou škodu. Zároveň s tím mějte v mysli touhu oživit kámen pozitivní energií.

Metody pro očistu drahých a léčivých kamenů:

Použití přírodních prvků – oheň, voda, země a vzduch:

Oheň – opatrně několikrát pohybujte kamenem přes plamen svíčky, dokud intuitivně nepocítíte, že byl očištěn. Hořící oheň spálí negativní energie. Tato metoda je nejvíce vhodná pro kameny, příslušné prvku Ohně. Z našeho pohledu však nejde o nejlepší metodu a prakticky ji nepoužíváme kvůli riziku popálení ale i možného poškození kamene.

Vykuřování – nechte opatrně několikrát projít kámen skrz kouř některého ze speciálních vykuřovadel, pokud je nemáte k dispozici, nechte projít kámen kouřem ze sušené šalvěje. Vykuřujte kámen tak dlouho, až intuitivně vycítíte, že negativní energie z něj byla vymazána.

Voda – opláchněte kámen v tekoucí vodě. To můžete provést jedním ze tří způsobů:

  • 1) tím, že dáte kámen do řeky nebo potoka po dobu několika minut (umístěním kamene do sáčku ze síťoviny si zajistíte, že bude držet na místě)
  • 2) ponecháním v dešti několik hodin tím, že držíte kámen pod vodou, tekoucí z kohoutku po dobu několika minut
  • 3) Voda smyje negativní energii a vrátit jí Zemi, kde může být neutralizována.

UPOZORNĚNÍ!: Nepoužívejte nikdy vodu na měkké kameny, jako je angelit, některé vápence, howlit, aragonit, azurit, dolomit, malachit, selenit, síra, atd. Tyto kameny se v menší či větší míře ve vodě rozpouštějí.

Země – zakopejte kámen do země na celý den, místo si raději označte. Tuto metodu lze použít i v bytě, zahrabáním kamene do květináče, naplněného zemino. Půdu, kde je kámen zahrabán, nezalévejte! Půda bude absorbovat negativní energii, rozptýlí ji a přemění ji na energii pozitivní. Kameny se v zemi cítí dobře, protože se tak vracejí tam, kde byly stvořeny a kde rostly.

Vzduch – vykuřujte kámen na všech stranách s pomocí vykuřovacího svazku bylin, obsahujícího šalvěj, nebo sušené šalvěje anebo cedrového dřeva. Můžete také kamenem procházet skrz kouř santalového dřeva nebo kadidla. Šalvěj je velmi účinný očistný prostředek, neutralizuje negativní energii a přeměňuje ji na pozitivní energii. Samozřejmě můžete použít i jiné byliny či pryskyřice, které vám budou příjemné.

Mořská sůl – jeden z nejlepších způsobů očisty kamenů je vodou a mořskou solí. Můžete to udělat tak, že kámen v sáčku ze síťoviny oplachujete v moři několik minut. Jako náhradní způsob můžete zvolit namočení kamene na několik hodin do sklenice s vodou se špetkou mořské soli.

UPOZORNĚNÍ!: Sůl může poškodit povrchovou úpravu na některých kamenech. Voda může poškodit měkké a drobivé kameny. Pokud umístíte kámen v suché mořské soli (bez vody), může dojít k poškození jeho elektromagnetického pole.

Světlo – položte kámen po dobu nejméně jedné hodiny na místo v jasném slunečním světle, buď venku, nebo na okenním parapetu.

UPOZORNĚNÍ!: solární energie může být příliš silná pro některé kameny, které byly stvořeny v rámci prvku Země. Sluneční svit může způsobit vyblednutí barvy u některých kamenů. Alternativní a šetrnější metodou je umístit kámen v měsíčním svitu po dobu nejméně jedné noci za úplňku a dvě i více nocí, pokud není měsíc v úplňku.

Zvuk – produkujte tóny s pomocí zvonku, zvonkohry, ladičky nebo „zpívající misky“. Opakujte zvuk, dokud nebudete cítit, žekámen je zbaven negativní energie. Čisté tóny prostupují svými vibracemi drahý kámen tak, že ten již v sobě nedokáže držet negativní energii, která víří pryč.

Dech – držte kámen u vašeho srdce, zatímco se zhluboka nadechnete. Pak dejte kámen k ústům a zprudka na něj vydechněte. Opakujte to několikrát, vždy při tom mějte v mysli váš záměr očistit kámen všech negativních energií. Váš dech (Dech života) v kombinaci s vaším záměrem představuje velkou očistnou sílu, která dokáže dostatečně očistit kámen od negativních energií. Vaše intuice vám přitom řekne, kdy je očista dokončena.

Vizualizace – představte si v duchu, jak sloupec čistě bílého nebo zlatého světla sestupuje shůry a obklopuje váš kámen. Myslete při tom na to, že máte záměr, aby kámen byl očištěn a přeměnil negativní energie do těch pozitivních. Vizualizace v kombinaci s vaším záměrem očisty je dostatečně silná na to, aby kámen očistila. A opět platí, že je třeba poslouchat svou intuici.

Rostliny – umístěte kámen do květináče s jednou z vašich rostlin po dobu několika hodin. Stejně jako živé rostliny čistí vzduch, mohou také stejně očistit kameny a přeměňovat negativní energii na pozitivní energie. Pokud nemáte k dispozici rostliny, alternativní metodou je vložit kámen do sklenice sušené šalvěje nebo cedrového dřeva po dobu jednoho dne. Bylinky do sebe absorbují negativní energie, proto se nesmí používat ty stejné opakovaně. Po použití vždy byliny spalte, zahrabejte je do země nebo je zahoďte do řeky nebo potoka.

Očista na krystalech přírodního křišťálu – umístěte kámen na velkém krystalu průzračného křišťálu nebo do misky, naplněné drobnými krystaly křišťálu alespoň po dobu jednoho dne. Krystaly křišťálu křemen umí skvěle odstraňovat negativní energie, aniž by samy byly jimi dotčeny – netřeba tedy mít obavy, že energie z očištěného kamene se přenese do křišťálových krystalů.

Pyramida – nechte na několik dní kámen pod skleněnou pyramidou. Energie, produkovaná pyramidou, má schopnost neutralizovat negativní energii, která je v kameni uložena.

Očistu drahých a léčivých kamenů lze provést buď pouze pomocí jednoho z uvedených způsobů nebo jejich kombinací, jako jsou třeba čtyři prvky země, nebo světla a krystalů křišťálu, nebo rostlin a dechu, nebo vykuřování a vizualizace a zvuku – to jen abychom jmenovali alespoň některé z mnoha možností. Kombinace typicky zahrnují použití kterékoliv od dvou do pěti různých způsobů očisty.

Všechny očistné metody jsou vzájemně slučitelné, proto se vůbec neobávejte použít jakákoliv kombinace, které intuitivně vnímáte, že jsou správné pro váš kámen i pro vás. Očista kamenů pomocí kombinace metod je zvláště vhodná pro čištění nových kamenů, čištění kamenů, které hodláte naprogramovat pro konkrétní účel a pro rychlé dobíjení silně vyčerpaných kamenů. Kombinace jednotlivých metod vám pomůže očistit kameny efektivněji a často i mnohem rychleji.

Důležité upozornění: všechny zde uvedené údaje o léčivých vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jsou pouze informativní, čerpané z obecné známých informací a zdrojů. Nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu. Mějte vždy na paměti, že použití drahých léčivých kamenů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že cítíte na sobě příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte svého lékaře! Schopnosti léčivých kamenů používejte pouze jako dodatek ke konvenční léčbě, nikoliv jako její náhradu.

© 2014 www.nefertitis.cz. Tento článek jako celek ani jeho části nesmí být kopírován a rozšiřován bez předchozího písemného souhlasu www.nefertitis.cz. Naše články jsou chráněny ochranou Copyscape a jejich kopírování je dohledatelné a prokazatelné. V případě, že byste informace z článku chtěli použít pro svůj blog apod., kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím emailu na  info@nefertitis.cz.

Zdroj: http://lecive-kameny.blogspot.sk


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Julia Doronina, Oľga Romanova – Šungit, křemen a voda – Iba v Rusku sa nachádza zvláštna hornina podobná čiernemu uhliu – šungit. Tento kameň ničí a pohlcuje všetko, čo ľuďum škodí, ale koncentruje a obnovuje všetko, čo im prospieva.

Tento kameň je starý dve miliardy rokov. Pochádza z jediného miesta na svete, z Ruska oblasť Karélia, neďaleko hraníc s Fínskom. Dodnes nie istý jeho pôvod, sú teórie, že je to pozostatok z obrovského meteoritu… Rozpad planéty Faethon… Sedimentárny pôvod z mikroorganizmov pravekého mora…

Tiež sa mu hovorí čierny diamant. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, hustotou, chemickou stabilitou. Má vynikajúcu elektrickú vodivosť. Základom šungitu je uhlík, takisto ako u diamantu a grafitu, líši sa len svojou štruktúrou. Molekuly sú podobné lopte (fotbalovej) a nazývajú sa FULLERENY – je to iný typ molekulárnej formy uhlíka. Šungit je jediný nerast na Zemi, ktorý obsahuje tieto fullereny

Silné liečivé účinky má aj kremeň. A voda, v ktorej bol namočený šungit alebo kremeň, je „zázračná“. O tom všetkom podrobne a odborne informuje táto kniha.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 3 993 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.