google27eaa3905ca3fee3.html

Po štvrtý raz prinášame ukážku z tvorby Stanleyho Bradleaya (alias Stanislava Brázdu). Tentoraz bude reč o osude a vhodnom partnerovi. Táto téma už po stáročia rezonuje rovnako v múdrych spisoch klasikov, ako v ústach šarlatánov, či úplne bežných ľudí. Všetci sa občas zamýšľame nad svojím osudom. Už menej sa zaoberáme tým, čo všetko osud vo všeobecnosti ovplyvňuje.

Stanley to urobil a prečítajte si, aký je jeho názor. Dobré je, že nikomu nič nevnucuje. Aj jeho DVD sú založené na tom, aby ste hľadali sami seba, naučili sa zvyšovať svoju intuíciu, schopnosť predvídat, ovplyvňovať vlastnými silami svoju vôľu a zdravie. Nijaký diktát, nijaké strašenie, že ak niečo neurobíte, trest vás neminie. Sú to jeho skúsenosti a talent, ktorý vám ponúka, kterým vás chce osloviť.

Co je obsahem slova osud.

1. Rodinný systém, prostředí ze kterého pocházíme, rovnováha rodinného systému

2. Rodiče, ze kterých jsme vzešli

3. Jak příznivě či nepříznivě nám bude osud nakloněn

4. Zda jsme byli chtěným dítětem

5. Zda jsme si rodiče vybrali, či jsme byli vybráni rodiči- případně matkou

6. Sexuální orientace

7. V jakém systému jsme se narodili

8. S jakým talentem jsme se narodili

9. Z kolika jsme dětí a v jakém pořadí jsme se narodili

10. Kdy jsme byli počati (hodina, den, měsíc, rok, místo)

11. Kdy jsme se měli narodit (hodina, den, měsíc, rok, místo)

12. Kdy jsme se narodili (hodina, den, měsíc, rok, místo)

PODVĚDOMÍ a vliv na partnerské vztahy –„ programy v podvědomí“

Jsem přesvědčen, že jsme všichni ROBOTY „naprogramovanými“ rodinou a společností, protože od početí do cca 15 let se všechny negativní projevy našeho okolí (i na nevědomé úrovni) „zakódují“ do našeho podvědomí a ovlivňují nás tak silně (vyjádřeno pro porovnání v procentech = 70%), že na vědomé úrovni (30%) nejsme schopni tento „program“ překonat. Hledáme si partnery podle toho, jací jsme my, ale i podle toho, jak společný máme v sobě „program“. Jsem přesvědčen, že z 90% hledá žena muže, a to geneticky odlišného jedince, ke zplození dokonalého dítěte. Takový partner vyvolá chemický proces v mozku, který se nazývá láska ( podle mne jde o duševní poruchu, při které se snadněji překonávají překážky, málo co zamilovaným vadí, problémy neexistují, chyby partnera nevidí, atd. ). Proto v mnoha případech k tomuto procesu stačí fotografie, či jej vidět např. ve filmu. To by mohlo vysvětlovat, proč se mnoho žen zamiluje platonicky do mnoha akčních hrdinů. Protože ne každá žena má možnost a schopnost najít pro zplození potomka toho dokonalého, ideálního partnera, stává se, že žije s někým jiným a dítě má také s někým jiným. Když už s ideálem nemůže žít, chce s ním aspoň to dokonalé dítě. Vzniká zvláštní situace, pokud má dítě s někým „dokonalejším“ než je vlastní partner, nebo pokud o někom takovém sní. Hrozí, že většinou prvorozeným dítětem (ve kterém zhmotní své představy o dokonalém partnerovi) bez ohledu na pohlaví nahradí svého „nedokonalého“ partnera. To způsobí takovým dětem v dospělosti velké problémy. Partneři takových žen trpí, protože stejně jako děti jsou odsunuti do pozadí a takové ženy žijí ve svém uzavřeném světě se svým platonickým milencem v srdci a nic okolo je nezajímá.

Děti z takových vztahů se chovají od dětství jako čtyřicetiletí „otcové“, či střídavě jako děti, které neměly šanci dospět, protože jejich duševní vývoj se zastavil v okamžiku kdy je matka „pasovala“ do role svého partnera místo otce, který buď zemřel, našel si jinou partnerku a odešel, byl „odejit“ matkou, která má ve svém srdci předchozího milence s nímž vztah nevyšel, nebo je podle matky psychicky slabý a neschopný. Další možností kdy je partner „odejit“ je když je matka jinak sexuálně orientovaná a otec oplodněním svůj úkol splnil. Takové děti dost často (zvláště muži) neunáší tíhu odpovědnosti za vztah rodičů a jsou častěji nemocné, později se mohou projevit vážné zdravotní problémy, jako roztroušená skleróza, epilepsie, nádory na mozku, duševní poruchy, drogy, alkoholismus, atd. Další důsledek takového „partnerství“ je buď přehnaná odpovědnost, či protipól- neodpovědnost, nepřijetí rodičů, atd.. Když se např. syn snaží být „lepším partnerem“své matce než otec, je tím porušena hierarchie a pořadí v rodinném systému, což vede k sebedestruktivnímu chování syna, duševní poruše, případně k sebevraždě, zločinu, atd.

Je ověřeno, že okolo plodných dní se ženám líbí více právě ti dokonalí, mužnější, drsnější, zatím co v ostatním období jim vyhovují jiné typy mužů většinou hodnější, citlivější, pozornější, které mají doma, ale dítě s ním nechtějí.

Podle mého názoru jsme ovlivněni chováním a konáním až tří generací zpět a současně svým chováním ovlivníme až tři generace dopředu. Podle psychiatra Berta Hellingera je to až 8 generací, které nás ovlivňují. Jsem přesvědčen, že když dojde k nerovnováze v rodinném systému, nemusí tím trpět ten, kdo to zavinil, ale jeho děti či vnuci. Někdy se tvrdí, že spravedlnost neexistuje. Příkladů je mnoho, např. znásilnění, která nebyla potrestána, protože viník nebyl odhalen. Já si myslím, že spravedlnost existuje, ale je to někdy složitější než se zdá. Uvedu příklad. Byla znásilněna jedna dívka svým otcem. Při rodinné konstelaci se ukázalo, že její otec není jejím biologickým otcem o čemž otec nevěděl. Její matka měla milence a početí s milencem svedla na svého manžela. Dále se zjistilo, že nevlastní otec byl rovněž znásilněn svým otcem, který, jak se při konstelaci zjistilo, nebyl také biologickým otcem znásilněného. Další šok byl v tom, že praděda, který znásilňoval otce, když byl dítě, byl také znásilňován svým otcem.

KDE JE POTOM VINA? – V RODINNÉM SYSTÉMU! Proto pokud si někdo myslí, že když jeho příbuzný např. krade, podvádí, zabil, atd., že jeho se to netýká, je to mylný úsudek.Důsledek se může projevit dříve či později a to na dětech či vnoučatech! Totéž platí i v jiných příkladech a situacích. U znásilněných je důsledkem (mimo mnoha jiných problémů) problém ve vztazích. U několika pohlavně zneužívaných dívek jsem se setkal z rozpornými reakcemi. Jedna skupina muže vyhledává a celý život se jim na nevědomé úrovni mstí, druhá se mužů bojí a straní se jich.

 

Jedná se o nenápadně „zakódovaný“ partnerský model rodičů, který v dospělosti kopírujeme, a i když to tušíme, nejsme schopni se ubránit kopírování modelu rodičů. Případně psychicky silná dcera psychicky silné matky a psychicky slabšího otce si najde partnera také psychicky slabého, jako je otec. Psychicky slabý muž, navíc většinou závislý na své silné matce, si najde také psychicky silnou partnerku, na které se (většinou po narození dítěte) stává rovněž závislý. Jsou to případy, kdy je partnerka na druhém místě za matkou. Navíc po krátké době začne být „pod pantoflem“ a projevy silnější partnerky začne brát jako útok na svoji osobu, což začne kompenzovat buď pitím alkoholických nápojů ve zvýšené míře, užíváním drog (aby utlumil psychický tlak partnerky), mstí se i tím, že je nevěrný, řve či silou (leckdy i fyzickou) kompenzuje projevy partnerky, nebo se „zablokuje“ (viz text), onemocní a zemře, většinou na infarkt či mozkovou příhodu.

Složitá situace nastává, když matka (nebo otec) považuje své většinou prvorozené dítě za svého partnera a staví je na první místo před svého partnera. V takových případech je předpoklad, že partnery dospělého dítěte bude považovat za své soky.

Při vzniku vztahu je důležité očekávání. Optimální je neočekávat nic, což je blízké Buddhistickému učení. Buddhisté jdou do vztahu s tím, že se těší jak do vztahu budou vkládat lásku, štěstí, radost, ale nic za to neočekávají. Většina lidí si své partnery idealizuje, nemá reálné představy, chtějí více brát než dávat a proto je málokteré očekávání naplněno a nejenom proto v Česku každé druhé manželství končí. Asi je na prvním místě rozpadů vztahů nevěra, i když odborníci tvrdí, že nevěra není důvodem k rozpadu vztahu. Já tvrdím, že nevěra ze strany muže zaviní v cca v 30% zánik přitažlivosti k partnerce a nevěra žen v 60% zánik přitažlivosti k partnerovi, z čehož vyplývá, že ženy jsou tolerantnější, mužům častěji nevěru odpustí, ale na druhou stranu, když ony poruší slib věrnosti, ve větší míře než muži rozbijí vztah. To znamená, že vztah končí možná ne pro nevěru, ale pro zánik přitažlivosti (přitažlivost = závislost) může být duševní, fyzická-sexuální, která je podle mne jediným faktorem k udržení vztahu. Finanční závislost = otroctví, u sexuální závislosti moc velký rozdíl od finanční není. Závislost existuje jen jedna, i když může být třeba na ženách, mužích, alkoholu, drogách, hráčství, sexu, penězích, dětech, na domovu, a pod. Závislost je škodlivá a v podstatě jde o jednu vlastnost, která se projeví podle dispozic jednotlivce. Pokud někdo jde do vztahu např. pro peníze (pud zachování života), málokdy se jich dočká. Pokud by to i vyšlo, jsou to peníze, které se nemohou vyplatit, protože vzhledem k tomu, že vždy je něco za něco aniž si to uvědomujeme, platíme svým životem (z takových lidí si málokdo uvědomuje, že je to cena nejvyšší, protože si neváží sama sebe). Proto je třeba si uvědomit, že mládí a náš život se zpět nevrací a život plyne strašně rychle. Proto je vztah DAR, ne povinnost, nebo služba. Partnera někdy nepoznáme za celý život, protože každý s každým se mění, měníme se i věkem, mění se mnoho faktorů, které vztah ovlivňují. Stále opakuji, že jsme všichni svobodné bytosti a proto má každý právo do vztahu dobrovolně vstoupit i z něj dobrovolně vystoupit. Kdo toto právo svému partnerovi nechce uznat, je sobec a chce partnera vlastnit a jen brát, ne dávat. Vztah jako ostatně vše je o rovnováze, takže i v braní a dávání musí být rovnováha. Každá nerovnováha se vymstí dříve či později. Kdo zůstává ve vztahu a vnitřně nechce, je to stres, který způsobí ve většině případů časem zdravotní či psychické problémy. Čekání na něco (že se vše snad zlepší, že to bude jiné, že to někdo vyřeší, na zázrak,…) je břemeno a je to podstatě čekání na smrt. To si bohužel mnoho lidí neuvědomuje, protože si smrtelnost uvědomíme až při rituálu pohřbu někoho jiného ale stejně na to brzy zapomeneme, že by se to mohlo týkat také nás. |Na smrtelné posteli budeme nuceni svůj život hodnotit jen my sami, za nás to nikdo neudělá, ani naši bývalí či současní partneři.

Sami si určitě vzpomeneme na to, že když někdo z nás, či našeho okolí, hodně moc něco chtěl, nevyšlo to, ať se jednalo o cokoli. Pokud jsme očekávání již vzdali (ale při tom žili na plno a radovali se ze života), najednou se „to očekávané“ objevilo, když jsme s tím již nepočítali. Jsem přesvědčen, že na tomto principu vše funguje. Naše silná myšlenka je schopna nás „zablokovat“ v její realizaci.

Doba bude vyžadovat od lidí čím dále víc k přežití fyzickému, ale duševnímu, protože i vědecká obec hlásá, že lidé se budou mít lépe a budou se dožívat vyššího věku. Hrozí ale více duševních poruch ve stáří, jehož výše se lidé v dřívějších dobách nedožívali. Dalším negativním faktorem, který donutí lidský faktor k obracení se častěji než dříve k duchovní oblasti, je vliv přírody a počasí, katastrofy. Je zvláštní doba a počasí bude podle mého názoru čím dále tím méně obvyklé, takže lidé budou častěji přicházet při katastrofách o život, o majetek. To se bude dít nejenom díky porušení rovnováhy v přírodě zásahy člověka, ale také díky vlivům planet a mimo nečekaných zvratů v počasí to budou i útoky na psychiku lidí a zvířat. To už podle mého názoru začalo konjunkcí všech planet v roce 1998, zatměním Slunce v roce 2000, pokračuje to erupcemi na Slunci (v 11/ 2003).

Ne nadarmo se říká, že jak se chováme ke svým rodičům, tak se chováme i ke svým partnerům. Většina zdeptaných synů se později mstí za své matky svým partnerkám a většina poškozených dcer svým partnerům. Proto tvrdím, že sice platí staré známé přísloví – vrána k vráně sedá, každý sobě rovného si hledá, ale navíc platí podle mne ještě jedno- že si hledáme i stejně poškozeného nebo paradoxně obráceně poškozeného (případně zneužívané dítě si v dospělosti může najít partnera, kterého buď zneužívá či se nechá zneužívat!, nebo tak činí na dětech partnera, případně svých dětech).

Jak je pro nás vhodný partner/ka (ten na koho myslíte?). Případne Jak jste vhodným partnerem vy? Lze se ptát obecně, či pro konkrétního partnera/partnerku. Stačí vyložit jednu kartu, pokud chcete vědět více, tak ještě jednu či max. dvě karty.(môžete použiť systém,:Myslím na číslo) Větší podrobnosti se dozvíte v kapitole „ Proč nás partner chce“. R.K.-Rodinné konstelace v závěru knihy.

 

1. Je pravděpodobné, že svůj současný či předchozí vztah nevyřeší, to bude ničit váš vztah

2. Je pro vás více vhodný, než si zasloužíte

3. Chcete jej/jí jen proto, že jste byl/a odmítnut/a vysněným partnerem

4. Je pro vás ten/ta nejlepší

5. Bude myslet jenom na sebe, pomohla by R.K.

6. Bude vás sice milovat, ale to ostatní bude chybět

7. Žádný zázrak to nebude, potkáte někoho lepšího a budete chtít odejít

8. V jeho /její přítomnosti se nebudete nudit

9. Neumí vydělat ani udržet peníze

10. Bude vaší oporou

11. Být vaším partnerem/partnerkou je jeho/její velké přání

12. Bude to rovnocenný vztah

13. Bude s vámi jenom proto, že jej vysněný partner/ka nechce

14. Stejně je vám dán/a osudem a nemůžete s tím nic dělat

15. Budete si na sebe dlouho zvykat, ale potom to bude dobré

16. Uděláte dobře, když se dáte dohromady

17. Ještě zkusí souběžně vztah s někým jiným, až potom bude jen s vámi

18. Budete s ním /s ní šťastná/ý a spokojená/ý

19. Není schopen/a citu, pomohla by R.K.

20. Peníze rozhodně chybět nebudou

21. Není schopen/schopna se domluvit s opačným pohlavím, je poškozen/a z dětství, pomohla by

R.K.

22. Bude to úžasný vztah se vším všudy

23. Vztah nebude trvat dlouho, nejste si daní osudem až do smrti

24. Jak se budete chovat vy, tak se bude chovat i on/ona

25. Vašemu vztahu někdo nepřeje a překazí jej

26. Je pro vás vhodným partnerem/partnerkou, bude vám oddán/oddána

27. Bude to více starostí a trápení než radosti, pomohla by to vyřešit R.K.

28. Žádné vzestupy, ale ani žádné pády, bude to vztah spíše z rozumu

29. Budete si připadat jako v pekle, bude vás trápit,je poškozen/a z dětství, pomohla by R.K.

30. Nikdy s nikým nezažijete nic lepšího, splní vám všechna přání

31. Budete myslet jen na sebe, z vaší strany bude chybět tolerance, pomohla by R.K.

32. Jiná možnost

R.K.- Rodinná konstelace

 

(Prečítané 2 746 krát, 1 dnes)

Comments are closed.