google27eaa3905ca3fee3.html

meridianyFungovanie celého vesmíru je riadené presne fungujúcimi zákonmi a pravidlami, ktoré sa prejavujú na všetkých úrovniach, ale v zásade ich môžeme rozdeliť na 2 hlavné oblasti – hmotnú/materiálnu a duchovnú.

To, čo sa prejavuje/manifestuje na duchovnej úrovni, to existuje aj na úrovni hmoty – inak povedané „Ako hore, tak aj dole a ako dolu, tak aj hore“. Rovnako to nachádzame aj v ďalšom univerzálnom zákone – „Ako vnútri, tak aj zvonka, ako navonok, tak aj vo vnútri.“

Práve takéto vnímanie súvislostí nám umožňuje hľadať  možné dôvody, ktoré nás blokujú a nedovolia nám byť sami sebou – byť slobodnými. Určite to sami poznáte a kladiete si často nasledovné otázky, na ktoré si neviete odpovedať: „Ako často žijem tu a teraz, resp. ako často žijem v minulosti alebo v budúcnosti? Čo z mojej minulosti nedokážem zabudnúť a prečo? Čo si želám? Čo, alebo koho nenávidím? Prečo si neviem splniť svoje želania a prečo? Ak často používam slová – Mal by som, Musím, Chcem? Viem ako reagujem, ak som pod tlakom?“

Toto všetko a ešte by sme určite mohli nájsť mnoho ďalších sebamanipulácií, sú práve oblasti vyvolávajúce rôzne emócie, ktoré nám následne spôsobujú energetické blokády v našom tele – konkrétne v energetických dráhach – tzv.meridiánoch, v čakrách, v aure človeka, čo sa neskôr prejaví vo forme fyzického ochorenia konkrétneho orgánu, resp. časti tela.

Meridiány sú energetické kanály, slúžiace na  „Prenos“ životnej energie (Chi / Qi) po celom tele. V prípade, ak sa upchajú, môže následne dôjsť k nedostatku dodávok energie do určitých oblastí tela, alebo to naopak spôsobí prebytok energie v iných oblastiach, čo má za následok zápalový proces …

Energetické blokády môžu byť dôsledkom stresu, negatívnych emócií, zranenia alebo traumy, alebo zlých životných návykov (stravovanie, zvyky / závislosti, nedostatok pohybu) a to môže poukazovať na koreň všetkých problémov (fyzických / duševných / duchovných).

Tieto energetické toky ovplyvňujú to, ako sa cítime, alebo ako myslíme a prejavia sa rôznou formou priamo na našom zdravotnom stave. Keď dôjde k zablokovaniu tejto životnej energie v tele, dochádza k rôznym nerovnováham.

Odlišné kultúry nazývajú túto energiu rôznymi menami … ‚Prana‘, ‚Chetan „alebo“ Qi „(Chi). Qi sa skladá z dvoch typov síl: „Yin“ a „Yang“. Človek je v dobrom zdravotnom stave iba vtedy, ak je harmónia a rovnováha medzi týmito dvoma silami. Mnohé prastaré civilizácie už veľmi dobre vedeli, že ak je rovnováha narušená, to znamená, ak je tok jednej z týchto síl väčší, než druhý, vzniká choroba.

Liečenie pomocou živlov poznali ľudia už pred tisíckami rokov, a práve techniky, ktoré na liečenie používame my, vychádzajú z pradávnych šamanských a ázijských vedomostí o 5 elementoch, o ich vzťahu k telovým orgánom a o ich vzájomných súvislostiach. Tieto techniky používajú na svoje celostné pôsobenie práve systém energetických dráh (meridiánov), body prislúchajúcich k meridiánom a jednotlivým orgánom a špecifickým zónam nášho tela.

Liecenie ohnom

Liečenie ohňom

liecenie ohnom a vzduchom

Liečenie ohňom a vzduchom

Liečenie s elementom ohňa dáva klientovi veľmi rýchlo pocítiť, aká mohutná liečivá, a zároveň príjemná sila sa ukrýva za touto formou ošetrenia. Zvlášť práca s čakrami veľmi efektívne pomáha spolu s pochopením súvislostí uvoľňovať negatívne emócie, ktoré sú uložené v celom tele a jeho energetickom systéme, a týmto prináša okamžitú úľavu.

Liečenie elementom vzduchu je oveľa pokojnejšie, ale o nič menej rýchle vo svojom pôsobení. Je to úplne jemné pôsobenie cez jednotlivé akupunktúrne body, ale bez nutnosti používania ihličiek, ako to možno mnohí poznáme z čínskej tradičnej akupunktúry.

Techniky liečenia ohňom a vzduchom je možné použiť na podporu uvoľnenia akýchkoľvek fyzických, či emocionálnych blokád, na podporu konkrétnych orgánov, pohybového aparátu (chrbtica, kosti, svaly, šľachy), či dokonca na pomoc pri posilnení orgánov zraku a sluchu.

Liečenie ohňom a vzduchom však za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a samozrejme za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom.

„My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách …“

Autor: Peter Štrelinger, terapeut a chiropraktik, Centrum Zdravého Života


Súvisiace články:


 

(Prečítané 720 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.