google27eaa3905ca3fee3.html

2000px-Reiki-old-style.svgŽijeme v období veľkých zmien, keď stále viac začíname vnímať zvýšenie vibrácií nielen v hmotnom svete (prírodné katastrofy, finančné krízy, rôzne kauzy, boj o moc, boj o peniaze …), ale hlavne na úrovni vedomia. Stále viac ľudí sa snaží hľadať odpovede na otázky medzi nebom a zemou, prečo sme tu? Aká je naša cesta? Čo bude o pár rokov?

Ak si uvedomíme fakt, na akej technickej, vzdelanostnej a duchovnej úrovni sa dnes viac ako polovica obyvateľstva tejto planéty nachádza, tak si určite začneme klásť otázku – Kam ešte vývoj môže napredovať? Čo nám vlastne dnešná doba chce naznačiť? Potrebujeme mať doma ešte ďalší televízor, auto, aspoň 2 mobily vo vrecku, keď na druhej strane trpíme vyhorením nielen na fyzickej, ale aj duševnej úrovni? Trápia nás civilizačné ochorenia, trpíme nedostatkom lásky, chýba nám porozumenie, tolerancia, či radosť zo života…? Všetky výdobytky evolúcie sú iba malou omrvinkou toho, čo nám ešte Univerzum môže a vie ponúknuť.

Mnohé staršie civilizácie, počínajúc Atlantídou, Mayovia, Inkovia, starí Egypťania, Gréci, Číňania a iní, vedeli už v dávnych časoch využívať energie z prírody, ktoré s absolútnou presnosťou fungujú podľa 7 základných zákonov Univerza. K takýmto univerzálnym energiám patrí aj REIKI, ktorú znovuobjavil v 19. storočí japonský kresťanský mních Dr.Mikao Usui. Avšak podľa mnohých veľmi starých spisov, dokumentov, či vďaka ústnemu šíreniu, je REIKI omnoho staršia liečebná technika, ktorá má s veľkou pravdepodobnosťou korene už v pôvodnom kresťanstve, či dokonca v Atlantíde. Už samotný Ježiš liečil v tom čase chorých prikladaním rúk – „A vyliečil ich …“ Samotná podstata REIKI má svoj pôvod priamo v Kristovej sile a rovnako ako Anjeli aj z Kristovej sily pochádza.

Pre koho je REIKI určená?

Cieľom tohto článku nie je ani tak presviedčať, nakoľko sú predchádzajúce informácie pravdivé, ale hlavne vysvetliť, že všetci ľudia bez rozdielu veku, pohlavia, alebo rasy, či vierovyznania, môžu s týmito silami prírody a Univerza pracovať, využívať ich, liečiť a žiť s nimi v úplne bežnom každodennom živote. REIKI je energia určená výhradne na liečenie ľudí, zvierat a rastlín. Akékoľvek iné výmysly o použití REIKI napr. na nabíjanie autobatérií, či hľadanie stratených kľúčov svedčia o hlbokej nevedomosti. To isté platí aj o nesprávnych názoroch, že pomocou REIKI môžeme niekomu uškodiť. A nehovoriac o vyjadreniach rôznych cirkví …

Sloboda a božská podstata predurčuje REIKI na jej každodenné využívanie úplne všetkými ľuďmi.

Preto aj vyjadreniam, že REIKI energia môže uškodiť tehotným ženám, malým ďeťom, ľuďom s kardiostimulátormi a pod., chýba akýkoľvek logický základ. Z našich osobných skúseností a skúseností našich klientov a žiakov vieme, že práve deti vnímajú REIKI liečenie veľmi pozitívne a pokiaľ si to neželajú, dávajú to liečiteľovi patrične najavo, takže ak požiada mamička o liečenie svojho drobca, ale dieťatko s tým nesúhlasí, nie je možné ísť proti jeho vlastnej slobode, no na druhej strane ak toto potrebuje, vie si liečenie samo vypýtať. A dokonca dieťatko, keď je ešte v brušku svojej mamičky, sa na REIKI skutočne teší.

Niekoľko príkladov od tehotných mamičiek:

„Tesne pred pôrodom mi zistili, že je bábätko nesprávne otočené a pôrod môže byť komplikovaný. Požiadala som svoju priateľku, ktorá mi pomocou REIKI liečenia veľmi pomohla a lekári iba s nemým úžasom pozerali, ako všetko prebehlo hladko a bez vážnych komplikácií …“

„Dvaja lekári mi nezávisle na sebe povedali, že budem mať dcéru, ale jedna liečiteľka, ktorá okrem iného pracuje aj s Reiki energiou mi predpovedala, že to bude chlapec a dokonca aj vedela ako bude vyzerať. Pôrod bol dosť komplikovaný vzhľadom na nepomer mojej štíhlej postavy a veľkosti môjho synčeka (narodil sa 56 cm, 4,64 kg) a lekár už už vyzeral, že utečie, no v tom prišla ďalšia lekárka, ktorá situáciu zachránila. Spomínaná liečiteľka mi po celý čas pomáhala na diaľku (asi pomocou Reiki) a verím, že všetko čo sa udialo, nebola vôbec náhoda. Takže dnes máme úžasného 8-ročného syna, ktorý už tiež začal liečiť pomocou Reiki …“

Takto by sme vedeli vymenovať veľmi veľa príkladov aj z iných oblastí, napr. onkologické ochorenia. Tu tiež môžete počuť rôzne názory o tom, ako môže REIKI energia uškodiť človeku s nádorom, či dokonca nádor zväčšiť a pod. Ak si však zoberieme fakt, že aj rádioterapia (ožarovanie) je tiež určitá forma energie a jej cieľom je zlikvidovať alebo aspoň zastaviť nekontrolovateľný rast buniek, ktoré sa vymanili z riadiacich a kontrolných systémov organizmu, tak aj iná forma energie v podobe REIKI je určená presne na to isté a s tým istým cieľom, no navyše bez vedľajších účinkov. Je jasné, že pokiaľ príde človek v pokročilom, či dokonca konečnom štádiu rakoviny a chce zázrak za týždeň, tak to žiaľ nie je vždy možné, aj keď aj takéto veci sa stávajú. Ak nádor rástol napr. 1 rok, tak zhruba rovnaký čas je potrebný na to, ak ho chceme pomocou REIKI energie eliminovať, či úplne odstrániť. Aj tu rovnako platia zákony dávania a brania, či zákon rovnováhy v Univerze, takže aj samotný pacient sa musí pričiniť o svoje vyliečenie.

Ako vlastne REIKI liečenie funguje:

REIKI energia je za normálnych okolností kdekoľvek okolo nás, teda v Univerze a do človeka (liečiteľa) a následne smerom k pacientovi tečie iba z určitých dôvodov, teda na liečenie. Liečiteľ je v podstate iba kanálom tomuto božskému prúdu energie, ktorá následne naštartuje samoliečiace procesy pacienta a skoncentruje energiu na postihnuté miesto podobne ako laserový lúč. To je umožnené tým, že energia REIKI na tomto mieste nadobudne vyššie vibrácie, pričom sa zhusťuje. Každá vyššia vibrácia má snahu zvýšiť nižšie vibrácie, keďže choré miesto v tele má vplyvom choroby nižšiu vibračnú štruktúru, ako jeho okolie resp. iné časti tela. Pomocou REIKI energie dosiahneme vibrácie charakteristické pre harmonický teda zdravý stav. V každom prípade ak aj nedôjde k vyliečeniu na fyzickej úrovni, vie energia REIKI harmonizovať človeka po psychickej stránke, napr. upokojiť pred operáciou, alebo ťažkou skúškou a pod. Rovnako účinne vie zasiahnuť aj pri mentálnych a psychosomatických problémoch, pri psychózach, fóbiách a eliminovať strach, či smútok.

Kto môže liečiť pomocou REIKI:

 REIKI energiu na liečenie seba alebo iných ľudí, resp. zvierat, či rastlín, môže používať úplne každý človek bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, či vierovyznania. Nepotrebuje mať na to žiadne mimoriadne schopnosti, získané od narodenia, či vplyvom nejakého úrazu, alebo návštevou duchovnej bytosti a už vôbec nemusí mať okolo hlavy svätožiaru. Veď si len spomeňte na situáciu, keď sa udriete do kolena, alebo vás bolí hlava – inštinktívne si na toto bolestivé miesto priložíte ruky. Toto sú danosti, či akokoľvek inak to nazveme reflexami, ktoré máme od narodenia, ale vôbec nie sú náhodou. Sú to schopnosti, ktorými ľudia v dávnych časoch bežne disponovali a nie je žiaden dôvod, prečo by sme tieto schopnosti nemohli využívať aj dnes. Vôbec to neznamená, že automaticky musí každý, kto absolvuje REIKI kurz liečiť všetkých navôkol, alebo celú planétu.

Dôležité je, že si pomocou REIKI vie pomôcť sám, alebo svojim blízkym. Takže by mamičky nemuseli utekať s každým odretým kolienkom svojho dieťatka k lekárke a ľudia so zlomeninami by sa uzdravili o polovicu rýchlejšie. Starší ľudia by nemuseli vysedávať dlhé hodiny v čakárni na svojho lekára, ak si vedia pomôcť sami, či prostredníctvom svojich detí. Ak budú deti už od školského veku ovládať REIKI, veľmi ľahko pomôžu sebe aj svojim rodičom vyriešiť akúkoľvek menšiu boľačku …

REIKI však za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a samozrejme za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom. Raz príde k pochopeniu a spojeniu klasickej medicíny s týmito úžasnými schopnosťami prírody a veríme, že to bude už čoskoro.

     Cieľom alternatívneho liečenia pomocou REIKI, či iných techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou…

„My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách …“

Autor: Peter Štrelinger, učiteľ a liečiteľ REIKI, www.centrumzdravehozivota.sk


Tip redakcie Eugenika:

Brigitte Ziegler – Zkušenosti s energií reiki – Reiki jako cesta k celistvosti, harmonii a zdraví

Na rozdiel od iných kníh o reiki pojednáva táto nielen o liečiteľskej metóde, ale o celkových skúsenostiach s reiki na duchovnej a životnej ceste. Ciest ku zdraviu, k sebe samému aj ciest duchovného rozvoja existuje veľmi veľa a energiu reiki je možné využívať na mnohých z nich.

Reiki pozdvihne každého človeka na taký stupeň vývoja, aký mu je dostupný, a rozprúdi jeho životnú energiu do tej miery, do akej je pripravený prijať to. Reiki môže byť začiatkom k lepšiemu sebapoznaniu a k ľahšiemu zaobchádzaniu s vlastnými silami, túžbami, očakávaniami a predpokladmi.

Kniha pútavo rozpráva o skúsenostiach autorky aj jej žiakov, a tak zoznamuje čitateľa s energiou reiki a možnosťami jej využitia. Začiatočníkom odpovedá na mnohé otázky a pokročilým môže byť ďalšou inšpiráciou.
Jednotlivé kapitoly pojednávajú o rozširovaní vedomia, uzdravovaní vzťahov, vnímaní, transformácii, práci so snami, vizualizácii, dýchaní a meditáci; každá obsahuje na záver aj praktické cvičenie.

Pôvodná cena: 6.20 EUR, Naša cena: 5.58 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.62 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 822 krát, 1 dnes)

Comments are closed.