google27eaa3905ca3fee3.html

Čo je to vlastne channeling? Sprostredkovanie duchovnej komunikácie cez kanál. Channel je v preklade kanál. Čiže, telesná bytosť – človek prepúšťa cez seba ako cez kanál informácie, ktoré patria širšiemu spoločenstvu a prichádzajú od netelesných bytostí. Existuje viac druhov takejto komunikácie.

Tranzový channeling je čoraz rozšírenejší, pretože pribúda ľudí dychtiacich po poznaní, po duchovnom rozvoji, túžiacich zmeniť svoj život. Pravdou je, že aj vďaka channelingu sa niektorí učia pozitívnejšie myslieť, byť súcitnejší, viac chápu seba aj iných. Učia sa vidieť svet z nadhľadu. Je známe, že channeling vlastne používali už v dávnoveku – kontakty s nehmotnými bytosťami udržiavali šamani, proroci, zakladatelia veľkých náboženstiev, mnohí svätci, ale aj špiritisti a okultisti, hoci to inak označovali a interpretovali. Mohamed tvrdil, že sa veľakrát stretol s archanjelom Gabrielom, kresťanskí mystici mali zjavenia Ježiša a Márie. Indiánsky starešina Robert Stojaci Medveď sa kontaktuje s archanjelom Michaleom. Pozor, je síce pravda, že každý sa napokon môže naladiť na tieto bytosti a získavať od nich odkazy, ale nie každý to dokáže. Na to treba mať zopár naozaj výnimočných vlastnosti a chápať súvislosti v celom vesmíre. Toto sa nedá naučiť v kurzoch anjelského „všeličoho“. Ten, kto sa nepripravení stretne s takouto energiou zhorí. Tým chcem povedať, že tu nepíšem o fantazijných stretnutiach v zaplatených kurzoch, či večerných meditáciách.

Pozoruhodný je aj prípad vynikajúceho vynálezcu a vedca Emmanuela Swedenborga, ktorý žil v 18. storočí a ktorý zanechal svoju vedeckú kariéru, aby sa venoval duchovným záležitostiam. Tvrdil, že komunikuje s anjelmi, písal dlhé rozpravy, ktoré vychádzali z jeho vízií a komunikácií. Dokonca založil hnutie, získal vplyv medzi európskymi a americkými intelektuálmi, ktorých svojimi odkazmi podporoval vo vývoji.

Channelingom sa zaoberala aj Mary Baker Eddyová, ktorej knihu Science and Health (Veda a zdravie) dodnes považujú milióny ľudí za najdôležitejšiu, hneď po Biblii. Bakerová hovorí, že ,,byť chorý neznamená len omyl, chybné myslenie, ale je to vlastne zločin, pretože choroba je nedôvera v Stvoriteľa. Človek si mentálne vytvorí obraz choroby a výsledok zvalí na Boha, ale Boh nikdy nemôže spôsobiť čokoľvek zlého. Má inú úlohu. Povedané inak: choroby, starnutie, neduživosť môžu človeka sužovať len tak dlho, pokiaľ vo svojej zaslepenosti tomuto bludu verí, pokiaľ si vpúšťa do mysle predstavy o týchto veciach. Choroba a starnutie je teda len bludnou predstavou ľudstva…V dobe, do ktorej sa chceme dostať, už choroby ani staroba nebudú. Aj o tom bude naše pochopenie. My všetci máme možnosť hneď teraz prestať vo svojej mysli vytvárať predstavy starnutia, slabosti, či chorôb, sú vyvolané iba naším strachom. Zahoďte strach a uvidíte, ako budete mladnúť. Na duši i na tele. Ak človek žije vedome, telo a duša sú v súlade.

Ale poďme späť k channelingu. Je známe, že aj anglická kráľovná Viktória sa radila s médiami. Channeling praktizoval napríklad aj americký prezident Abrahám Lincoln, britský premiér Gladstone, kanadský premiér McKenzie King, Arthur Conan Doyle a veľa iných. V posledných desaťročiach bol najznámejšou duchovnou entitou majster známy ako D.K. ktorý sa prejavoval cez Alicu Baileyovú (získavala poznanie od tibetských mníchov a ďalších entít vnútornej roviny), neskôr cez Benjamina Crema. Pred takmer 40 rokmi sa spisovateľke Jane Robertsovej prihlásila duchovná entita Seth. Záznam tejto komunikácie vyšiel aj knižne, hoci je známe, že Robertsová spočiatku existenciu tejto bytosti vôbec nechcela pripustiť. Sethovi trvalo skutočne veľmi dlho, kým Jane ,,presvedčil“, že nie je časťou jej podvedomia…

Channeling, ktorý na vlastnej koži zakúsila a dokonca ho študovala, priniesol veľkú zmenu do života aj známej americkej herečke Shirley McLainovej. Spomína, že rôzne entity, s ktorými prišla do styku v rôznych krajinách, hovoriace rôznymi jazykmi, hlásali v zásade to isté: nazri do seba, skúmaj svoje vnútro. Ty si vesmír. To, ako píše vo svojich knihách, ju nútilo nanovo preskúmať, premyslieť alebo dokonca po prvýkrát uvažovať o hodnotách a aspektoch života, ktoré dovtedy jednoducho prijímala také, aké sú. Píše: ,,V našom živote založenom na súperení a na konkurencii nezostal čas na to, premýšľať kto sme, čím by sme mohli byť a čím by sme si mohli byť navzájom. Poznala som len veľmi málo skutočných a trvalých vzťahov. Tie moje nevynímajúc.“

Spiaci prorok Edgar Cayce

Najznámejším v oblasti prenosu komunikácie je tzv. spiaci prorok Edgar Cayce, ktorého preslávili jeho neuveriteľné schopnosti v oblasti holistickej (celostnej) liečby, jasnovidectva. Tieto schopnosti vďaka napojeniu na nehmotné bytosti majú takmer všetci ľudia, ktorí ovládajú channeling. Približne od roku 2000 ich počet rapídne narastá. Najmä v Rusku, USA, Anglicku, Poľsku, ale aj na Slovensku a v Česku, ale tu im médiá nevenujú dostatok pozornosti. A ak, tak skôr negatívnej. Často ich znevažujú, alebo bulvarizujú výsledky ich práce. V USA a v Rusku ich už desiatky rokov podrobujú vedeckému výskumu a mnoho razy ich nevšedné vlastnosti využívajú v praxi. Najmä v armáde, v kriminalistike a v medicíne.

Kontaktéri na Slovensku a v Česku žijú skromne a netúžia po publicite. Majú svoje poslanie, ktoré poznajú a podľa toho žijú. V médiách sa objavujú skôr tí s prerasteným egom, ktorí rovnako ako médiá milujú publicitu, šou a davovú psychózu. Ich zdroje sú často veľmi nedôveryhodné, ale ich zárobky sú veľké. Channelingová komunikácia dnes naberá najrôznejšie formy, o niektorých sme si už povedali. Jednou z foriem je, keď sa entita prejavuje prostredníctvom média (človeka), pričom tento používa gestá, mimiku, hlas dotyčnej entity. Iné bytosti zasa svoje informácie ,,diktujú“ človeku, ktorý dokáže používať automatické písmo.

Český spisovateľ a kontaktér Marcel Vanek t o má vymyslené ešte lepšie, zhora mu diktujú a on to iba vyslovuje. Za počítačom sedí tretia osoba, ktorá všetko pekne zapisuje. Jeho cesta k takémuto komfortu však tiež nebola jednoduchá. Darmo, aj tu platí: ťažko je, ľahko žiť. Dočítate sa o tom v jeho prvej knihe: Nová cesta poznania – aj vám sa to môže stať. Prečo sa ho oplatí čítať? Marcel Vanek jasne dodržiava zásady čistého zdroja. Rovnako ako Petr Chobot, Teodor Rosinský, Štefan Herceg, Miro Žiarislav Švický a zopár ďalších. Ich dar u nás využívajú zväčša úplne „obyčajní“ ľudia.

Ester a Jerry Hicksovci

V Amerike je to zasa zväčša veľká šou, oni sú už sú takí. Tam tieto osobnosti vyhľadávajú zväčša filmové hviezdy a veľmi bohatí ľudia. McLainová vo svojich knihách napríklad spomína Lazarisa, bytosť s ktorou komunikujú viacerí herci prostredníctvom média. Ester a Jerry Hicksovci zasa sprostredkúvajú informácie cez Abraháma. V knihe Pros a dostaneš 2 sprostredkúvajú univerzálne zákony práve cez jeho vysvetlenia. Práve táto „šou“ unavuje naozajstných nosičov posolstva a preto prichádzajú veľmi radi na Slovensko a do Česka, lebo tu nachádzajú otvorené srdcia a krajinu so silnými silovými miestami, ktoré vedia využiť v prospech celého ľudstva. Šou sa nekoná, ale práca dobre napreduje.

Podľa viacerých kontaktérov, nehovoria pri kontakte nikdy s jednou osobou. Tam „hore“ to funguje tak, že každý, kto vie najlepšie odpovedať na danú otázku alebo vie najlepšie sprostredkovať posolstvo, pridá svoju trošku do mlyna, aby to bolo veľmi kompaktné a jasné, ale pre zjednodušenie na rozhovor s malou pozemskou dušičkou prijmú akési spoločné meno. Z ich pohľadu nikto nie je viac a menej. Celebrity alebo „obyčajní“ ľudia. Na každom záleží a každý tu má svoju úlohu a môže ovplyvňovať okolie. Samozrejme podľa svojej vyspelosti. Niekedy aj podľa spoločenského postavenia. Práve mnohé verejné vyznania známych osobností ovplyvnili masový záujem o channeling. Pochopiteľne, obrovský záujem nakoniec spôsobil, že tak ako viacerí liečitelia či ,,senzibili“ u nás, aj v Amerike a inde vo svete channeling jednoducho zneužili. Celkom ho skomercionalizovali a média začali brať značné sumy za konzultácie.

Medzitým však channeling začal slúžiť aj iným cieľom: objavili sa odkazy týkajúce sa celého ľudstva. Rozoznať ich rýdzosť nie je jednoduché. Astrologička Alice Baileyová upozornila, že iba 15 percent odkazov možno pripísať skutočne existujúcim bytostiam, zvyšok informácií pochádza z podvedomia média, ktoré, ako svojho času upozornil už C.G. Jung, je poriadnym smetiskom. Iní upozorňujú, že sú kanály, v ktorých tečie nielen pitná voda, ale „splašky“… Ako teda rozlíšiť zrno od pliev? Ťažko. Dôkazy o  pravdivosti akéhokoľvek tvrdenia nemáme. Práve preto za podstatne vierohodnejšie považujú odborníci inštrumentálnu transkomunikáciu – získavanie odkazov pomocou elektronických zariadení. Dajú sa potom analyzovať a čiastočne aj overiť, ale toto je rovnako klzká dráha ako tá predošlá.

Ja osobne to overujem tým, že skúmam, koľko razy sa naplnili slová nehmotných bytostí, ako sa trafili do čierneho vo veciach, ktoré sa dali ihneď overiť a hlavne – cez koho hovoria. Ak by ste sa chceli stať kanálom, najdôležitejšie pre kontakt je, aby ste nemenili slová a význam podľa toho, ako to vy cítite. Čím menšie ego a často aj vzdelanie a sčítanosť, tým hlbšie môžu byť sprostredkované posolstvá. Jednou z mojich metód overovania je aj kontrola prichádzajúcich tvrdení. Ak sa tvrdenia, ktoré „kanálista“ sprostredkuje, zhodujú a každý z nich žije niekde inde a nikdy sa nestretli, je to pre mňa už dobré znamenie. Je pravda, že sa mohli napojiť na ten istý zdroj, akášu atď. ale nechcem zbytočne komplikovať veci. Ďalšia možnosť overenia je srdce. Je v tom však jeden háčik, to srdce musí byť vedomé a čisté. Nuž, platí tu asi odveká pravda o tom, že svet chce byť klamaný.

V čom sa teda zhodujú všetky posolstvá? V tom, že sme multidimenzionálne bytosti, sme súčasťou vesmíru, ktorý sa neustále mení a v ktorom existujú rôzne formy života, v tom že už teraz sa veľa ľudí kontaktuje s mimozemskými civilizáciami. Odhalené archívy MI-5 jasne potvrdzujú, že mnohé vlády sveta majú takéto kontakty už dlhé roky. Zhodujú sa aj v tom, že celý vesmír funguje ako jeden veľký počítačový systém, v ktorom platia isté vesmírne zákony a večné pravdy. Lebo vesmír a my v ňom sme veční. Ak ich dodržujeme, systém je zdravý a pracuje v náš prospech, ak nie, potom padá a my máte škodu, utrpenie. Ale počítač sa dá vždy znova spojazdniť, alebo je možné kúpiť si nový. Nie všetko vo vesmíre je len dobré, čestné, svetlé a čisté. Tak ako existujú vírusy v počítačoch, ktoré ich ohrozujú a môžu ich aj „zabiť“, tak je to aj vo vesmíre. Protivírusový program je čistota našich úmyslov a myšlienok, pochopenie a vedomie. Je jasné, že niekto musel ten program stvoriť a to je Stvoriteľ, najvyššia energia. Absolútno. Samozrejme dá sa vytvoriť aj iná predstava na základe krásnych mýtov a rozprávok, ktoré sú vlastne našou najstaršou prirodzenou historickou četbou plnou odkazov, vesmírnych posolstiev, symbolov a právd, ktoré môžeme vidieť a pochopiť iba na základe našej vyspelosti.

Stojí za to, uvedomiť si, že ríša rozprávok bola vždy známa ako Zem živého srdca. Spomeňte si teraz, akú rozprávku ste mali v detstve najradšej a skúste sa v nej stratiť, byť v úlohe vášho obľúbeného hrdinu a prežiť v jeho koži celú rozprávku. Ak sa vám to podarí, potom pochopíte kus svojho ja. Aj na to môže slúžiť rozprávka, aj takto sa dá čítať. Tých možností je viac, použite svoju predstavivosť. O kontaktoch a kontaktéroch , či o rozhovoroch so zvieratkami, či rastlinami v rozprávkach tiež nie je núdza.

Erica di Orendi


Špeciálna ponuka na knihy od Ester a Jerry Hicksovcov:

Esther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš! /Komplet 4 knihy – Najpredávanejšia séria motivačných kníh:

  • Pros a dostaneš!- (11,20 €)
  • Pros a dostaneš 2 – (7,90 €)
  • Pocity – (7,90 €)
  • Dovoľ si to čo chceš – (9,90 €)

KOMPLET 4 POPULÁRNYCH KNÍH ZA VÝHODNÚ CENU!

Pros a dostaneš! – Kniha podrobne a logicky vysvetľuje, prečo sa vám doteraz nesplnilo to, po čom túžite, a ako dosiahnuť, aby sa to splnilo. Tajomstvo spočíva v postupnej zmene vašich vibrácií. To sa dosahuje cieleným usmerňovaním myšlienok, pričom sa riadite svojimi pocitmi. Ak vám doteraz nefungovalo pozitívne myslenie, tu pochopíte príčiny. 22 originálnych postupov, cvičení a hier, ktoré to pomôžu lepšie pochopiť.

Pros a dostaneš 2 – Pokračovanie unikátnej knihy, ktorá do najmenších podrobností vysvetľuje, ako si utvárame svoj život a tú realitu, ktorú prežívame. Dozviete sa, že základom všetkého sú opakované, výrazné myšlienky, ktoré sa stávajú naším presvedčením a ktoré v nás vzbudzujú silné emócie. Naučíte sa, ako takéto myšlienky cielene usmerňovať tak, aby sme si do života privolali iba to, čo chceme a čo sa nám páči.

Pocity – Kniha vysvetľuje, prečo v živote prežívame určité veci, alebo prečoe nemáme to, po čom túžime. Kľúčom sú naše myšlienky, a to aj tie, ktoré si neuvedomujeme. Pre lepšie uvedomenie máme skvelú pomôcku: Naše pocity. Tie nám v ktorejkoľvek chvíli prezradia, aké máme myšlienky a k čomu smerujeme. Všímajte si, ako sa cítite, primerane tomu meňte svoje myslenie a uvidíte, že sa budete mať čoraz lepšie!

Dovoľ si to čo chceš – Jedinečné vysvetlenie toho, ako si utvárame svoje životy, ako naše myslenie ovplyvňuje všetko, čo zažívame, a ako nám naše pocity ukazujú, k čomu smerujeme. Nájdete tu konkrétne návody a príklady na zmenu k lepšiemu vo všetkých dôležitých životných oblastiach. Reálny a podrobný rozbor procesu, akým sa formuje naše myslenie a život.

Pôvodná cena: 36.90 EUR, Naša cena: 29.52 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 7.38 EURSúvisiace články:

(Prečítané 4 715 krát, 1 dnes)
 

One Response to Channeling a kontaktéri

  1. Igor Šuták píše:

    bullshit upon bullshit!