google27eaa3905ca3fee3.html

1600x900Všetko, čo máme, sme dostali „len na chvíľu“. Nič nevlastníme. Je to len ilúzia. To, čo nám je dané, nám slúži, aby sme naplnili náš zmysel života. Aby sme nasledovali náš osobný životný plán a mali k tomu všetko, čo potrebujeme. Ak niečo nemáme, asi to v tej chvíli ani nepotrebujeme. Alebo sa máme naučiť, aké to je, žiť v nedostatku. Možno objavíme, že máme v živote niečo iné, dôležité, čo sme si „v dostatku“ ani nevšimli. Alebo si neuvedomili, aké to je pre nás dôležité. Napr. vzťahy, city, naše vnútro. Všetko, čo je nehmotné a všetko čo slúži niečomu vyššiemu, nielen nášmu prežívaniu, našim fyzickým potrebám. Často platí, že kým máme, nechýba nám. Ani nepoznáme jeho hodnotu. Všetko, čo máme, je pre nás akoby sme to mali zadarmo. Ale v našom živote nič nie je zadarmo. Všetko čo máme, raz sme za to zaplatili. V tomto živote alebo minulom. Všetko čo nemáme, „zaplatili sme“ za to tiež. Nič však nie je proti nám. Naopak všetko je alebo nie je a deje sa pre nás. Aby sme sa naučili byť šťastní nezávisle od toho čo máme alebo nemáme. Veď aj tak to nie je naše. Bolo nám to zverené, aby sme sa naučili vážiť si to, čo máme, starali sa o to, zveľaďovali to, využili v prospech ďalších.

Kým to nepochopíme, nemáme alebo bude nám to zobraté. Nič z toho, čo máme, sme nedostali náhodou. Máme si to samozrejme užívať, ale to nestačí. Ak nepochopíme PREČO sme to dostali, ČOMU to má slúžiť, nevážime si to, nestaráme sa o to, nezveľaďujeme to, nebudujeme z toho niečo nové, len to premárnime, „veď je to naše“, tak každý takýto prameň vyschne. Naopak, ak s rozumom a cťou sa o tento prameň staráme, jeho voda dokáže vybudovať oázu v púšti. Ale sama na to nestačí. Potrebuje na to nás. Potrebuje niekoho, kto vykope studňu, upraví jeho okolie, vybuduje vode cestu a celý zavlažovací systém, ako aj zabezpečí údržbu. Vodu privedie na púšť, zasadí semienka, okopáva rastliny, zberá úrodu, rozširuje oázu, skrášľuje, buduje. To všetko je v našich rukách a silách. Môže sa voda liať a zmiznúť v púšti, môžu sa jej takto vyliať a premárniť hektolitre. Alebo môžeme s jej pomocou vybudovať nový svet.

Tak ako naložíš so svojim prameňom? Chceš žiť v púšti alebo v oáze?


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Michael Laitman – Sobectví, nebo altruismus? – Michael Laitman zasvätil svoj život výuke kabaly a zrozumiteľnému výkladu tohto duchovného učenia čo najširšiemu okruhu ľudí. Jeho cieľom je kabalu zbaviť záhadnosti; radikálny je aj v tom, že demýtizuje chúlostivé pojmy ako židia, Izrael či „vyvolený národ“. Podľa neho sa nejedná a nikdy nemalo jednať o nejaké genetické alebo geografické vymedzenie; uvedené názvy majú označovať tých, ktorí hľadajú boha a usilujú o poznanie Jeho zákonov a život v súlade s nimi – bez ohľadu na to, aký majú pôvod, kto sú a kde žijú. V tejto knihe podáva základné idey kabaly tak, aby im porozumel každý čitateľ a aby ukázal, aké základné popudy a túžby hýbu ľudskou psychikou a vôbec všetkým stvorením. Pútavo, a pritom len v niekoľkých stručných bodoch popisuje, ako vznikol vesmír aj naša Zem so svojimi rozmanitými formami života. Všetko smeruje k presvedčivým dôkazom, že vyšším prejavom ľudskej bytosti je túžba dávať a že nesebecká, láskavá koexistencia je prirodzeným cieľom, ku ktorému má ľudstvo smerovať. V tom tiež Laitman vidí riešenie súčasných kríz či nerovnováh a naznačuje praktické východiská, ako veci postupne zlepšovať.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.31 EUR, Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.29 EUR


(Prečítané 565 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.