google27eaa3905ca3fee3.html

Zákon kauzality je podstatou všech přírodních zákonitostí a bývá označován také jako zákon příčiny a následku nebo zákon akce a reakce: sklízejte, co jste zaseli. Možná si říkáte, že se nejedná o nic nového pod sluncem. Ale jen málokdo si skutečně uvědomuje, že je za všechno, co dělá (dokonce i za každou myšlenku), zodpovědný a povinný nést následky.

Zákon příčiny a následku se táhne všemi oblastmi života. Jestliže se s podobnou představou nehodláte stále smířit, pozorujte napříště události, které se odehrávají během vašeho všedního dne. Jestliže se otevřete, jistě se vám podaří tuto zákonitost rozpoznat. Tento základní přírodní zákon také vysvětluje, proč je úsilí o smysluplná rozhodnutí odměněno energií, zdravím, pocity štěstí, pocitem jistoty a bezpečí. Důraz zde leží na slově úsilí, což znamená, že projevíte vůli a ochotu. Žádný učený z nebe nespadl! Naopak lpění na osobních slabostech a „chybných“ rozhodnutích může mít za následek bolestné, ale zároveň nanejvýš poučné zkušenosti. Právě v oblasti léčby nemocí se zákon projeví v následujícím příkladu:

Sabine opakovaně trápily bolesti žaludku a záněty žaludeční sliznice. Dostala léky a radu, aby si dopřávala více klidu. Druhé doporučení je jistě správné. Nikdo jí však nevysvětlil souvislost mezi stavem duše a nemocí. Po nějaké době dostala žaludeční obtíže „pod kontrolu“. Netrvalo však dlouho a ozvaly se problémy s páteří: vyhřeznutí meziobratlové ploténky! Po různých léčebných pokusech se dozvěděla o souvislostech mezi přírodními zákony a duševními příčinami nemocí. V jejím případě byly ve hře problémy s odvahou a strachem. Po několika terapeutických setkáních zjistila, že obtíže vznikly jako reakce na obavy, a pochopila, kde se nachází jejich příčina. Učí se budovat důvěru v Boha a v sebe, zatímco krok za krokem odbourává své obavy. Skutečné uzdravení nastane teprve tehdy, až propojí vnější opatření jako jógu, rehabilitační cvičení a změny v jídelníčku s přepracováním duševní prapříčiny.

Nepříjemné projevy zákona příčiny a následku pocítil jeden známý ve zcela jiné oblasti:

Nechtělo se mu platit poctivě daně, a tak je začal krátit, a k tomu ještě sbíral a vydával za vlastní doklady svých známých. Rok nato svěřil peníze burzovním spekulantům a přišel o několikanásobek toho, co „ušetřil“ na daních. Byla to náhoda?

„Náhoda snad vychází z Boží logiky.“

Georges Bernanos

Na bolestné nebo nepříjemné zkušenosti v osobní divadelní hře můžeme pohlížet jako na smůlu či trest a můžeme namáhavě objevovat strategie, jak se jich vyvarovat. Nebo je můžeme přijmout jako proces učení. To znamená, že teprve tehdy, když přijmeme sami sebe, přijmeme stav věcí takový, jaký je, a přijmeme touhu se všemu naučit. Jestliže nakonec dokážeme ještě pocítit vděčnost, budeme již o podstatný kus cesty dál. Inteligentnější budeme, jestliže přijmeme skutečný stav věcí, budeme jej akceptovat, zkoumat příčiny a hledat konstruktivní řešení – s láskou a důvěrou, a ne se zaťatými zuby! Zákon příčiny a následku je pro růst našeho charakteru velkolepým darem. Jen skrze něj můžeme rozpoznat, jestli naše rozhodnutí byla ku pomoci, nebo ne. A tato pomoc nás provází celým životem. Poslouží nám však pouze tehdy, když ji přijmeme. Záleží na způsobu nazírání a východiscích: jestliže na počátku stojí strach, bude nás znovu a znovu pronásledovat smůla. Jestliže na počátku vládne důvěra, odpuštění a láska k sobě i všemu ostatnímu, potom bude tento zákon náš přítel a úžasný pomocník na cestě za osobním růstem. Pozitivní účinky zákona příčiny a následku můžeme vždy a všude využívat k svému prospěchu.

  • Jestliže se začneme zdravěji stravovat a více investovat do vlastního zdraví, pocítíme pozitivní účinky zákona příčiny a následku a zároveň získáme mnohem více energie a dobrý pocit.
  • Jestliže se dobře připravíme na zkoušku a půjdeme na ni s důvěrou, čekají nás lepší výsledky nebo známka.
  • Jestliže si zvyšujeme intuitivní inteligenci, cítíme se být jistější v okamžiku, kdy se musíme rozhodovat.

Zákon kauzality nás dovede dokonce ještě dále. Poněvadž není žádná událost bez příčiny, můžeme říct, že nic, co se nám stalo, není bezvýznamné. Nic není náhoda. Náhoda je to, co se nám nahodile přihodí, nebo co nám patří. Albert Schweitzer řekl: „ Náhoda je, když k nám bůh promlouvá inkognito.“ Mnohým lidem vadí tvrzení, že oni sami nesou zodpovědnost za vlastní štěstí nebo neštěstí. To je však pochopitelné. Mají dojem, že někoho prostě osud „srazil pěstí k zemi“. Zde opět pomůže pozitivní životní postoj. Nejedná se o pro-vinění, ale o pro-cvičení, je to škola zkušeností! Smysl spočívá v tom, že dostaneme stále nové příležitosti k růstu. Život je škola – škola života. Mnozí si slovo škola spojují s něčím negativním. Lidé, kteří se však zajímají o osobní rozvoj, mají z učení radost a učí se rádi. Dosud se lidé na Zemi učili převážně chybami a utrpením. Naším cílem by se mělo stát, že se mnohem více naučíme z pozitivních věcí a událostí. Proto se vyplatí, když prozkoumáme své výchozí životní postoje a názory a případně je změníme. Režisérem vlastního života jste vy! Sami si určujete způsob, jakým budete vnímat realitu! Rozhodně není smyslem zákona příčiny a následku, aby vyvolával pocity viny a sebeobviňování. Pocity viny jsou (rovněž jako obviňování jiných lidí) blokádou pro další rozvoj! Tlačítko, kterým smažete pocity viny, nese štítek s názvem Odpuštění a láska k sobě samému.

Někdy nedokážeme svým omezeným vědomím správně rozpoznat pravý smysl určité situace nebo události. Přesto bychom se měli snažit, abychom je přijímali tak, jak přicházejí, a spoléhali na Boží spravedlnost a přírodní zákonitosti. Postupně si zvykneme a začneme veškeré dění vidět jako napínavý proces, a jak se budeme ptát na smysl událostí, budeme se neustále něčemu novému učit. Prosím ale, nedělejte to zarputile a za každou cenu – naopak: hravě a s dětskou zvídavostí. Pusťte z hlavy věci, na které nedokážete najít odpověď. Stále znovu zkoumejte, jestli události vnímáte jako zátěž, nebo jako zajímavou hru. Čím více se bude vaše intuitivní inteligence rozvíjet, tím častěji rozpoznáte smysl i pomocí ní.

Článek je úryvek z knihy:

Dr. Elfrida Müller-Kainz, Christine Sönning – Síla intuitivní inteligence – Intuitívna inteligencia je kľúčom k nášmu životnému úspechu- Pomáha nám nájsť inteligentné riešenia a optimálne sa rozhodovať. Spája nás s múdrosťou univerza a prepája intuíciu s rozumom. Kniha prináša podrobné návody, príklady zo života, vysvetlenia dôležitých duševno-duchovných princípov aj praktické cvičenia, takže sa môže stať významným sprievodcom na ceste životom.

Pôvodná cena: 12.50 EUR, Naša cena: 9.38 EUR

Zľava: 25.00 %, Ušetríte: 3.13 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 1 944 krát, 1 dnes)

Comments are closed.