google27eaa3905ca3fee3.html

231011361_4a4a257a60Jsem přesvědčen, že tato slova jsou na­prosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit.

Můžete ve svém okolí ukázat alespoň na jednoho člověka, od kterého se nemáte čemu přiučit?

Ve vztazích s ostatními tento základní po­stoj osvobozuje. Vždy existuje něco, čemu se mohu přiučit – v každém setkání s každým člo­věkem. Budete-li k setkáním s lidmi přistupovat právě takto, zjistíte, že jsou pro vás zajímavější, užitečnější a zábavnější. Pro vás – tím myslím pro oba partnery, kteří se účastní setkání.

Zkuste si čas od času potichu říct tuto myš­lenku: V každém setkání s jiným člověkem se najde něco, čemu bych se mohl přiučit.

Přemýšlejte o tom, že žádná setkání mezi lidmi nejsou náhodná. Přemýšlejte o tom, že každý člověk, kte­rého potkáme, je posel. Když jsem to slyšel poprvé, také jsem byl na pochybách. To přece není možné, mys­lel jsem si. Existuje snad někdo, kdo tato setká­ní řídí? Nicméně jsem o tom začal přemýšlet a na­konec jsem přišel na pozoruhodnou, ale napros­to evidentní věc. Spočívá v tom, že život s touto myšlenkou mi dává mnohem víc a je užitečnější.

Některá setkání se známými i neznámými lidmi byla zajímavější a více vzrušující. Někdy dokonce napínavá. Nemůžu říct, že já sám se vždy a bezvýhradně touto myšlenkou řídím, ale: Přemýšlejte o tom, že každý člověk, kte­rého potkáme, je posel. Také jsem o tom začal přemýšlet – a uvě­řil jsem, že je tomu skutečně tak. S takovým smýšlením a přístupem bude váš život příjem­nější a získá větší smysl.

Pokud byste se zpětně podívali na svůj předchozí život, zjistili byste, že každý člověk, s nímž jste se kdy setkal, vás nějakým způso­bem ovlivnil a něco ve vás zanechal. Zkrátka přispěl k tomu, že jste dnes takový, jaký jste. Žádní jiní lidé pro vás neměli takový význam jako ti, které jste v životě potkali. Jenom tito lidé pro vás byli důležití, nikdo jiný.

Vyzkoušejte tuto myšlenku klidně v pra­xi. Pronikněte k její podstatě a chvíli s ní žijte.  Přemýšlejte o tom, že každý člověk, kte­rého potkáme, je posel. Poklidně si pročítejte: Mohu a také se chci učit od ostatních. Všichni lidé byli posláni, abych se od nich něco naučil.

Projekce

Namísto abychom poznávali sami sebe, často obviňujeme jiné lidi. Tento jev se nazývá projekce neboli promítání. Jeho podstata spočívá v tom, že člověk promítá své vlastní problémy na ostatní. Přená­ší je na někoho, kdo za nic nemůže, a to jen pro­to, aby se vyhnul nutnosti dívat se sám na sebe. V tíživých situacích se tak chováme všichni a také jsme jako děti byli všichni ve větší či men­ší míře objekty projekcí dospělých.

Příklad: Je-li dospělý člověk stresovaný, protože má spoustu problémů, schytají to často děti. Musí poslouchat něco podobného: „Bože, ty jsi ale ukňouraný a únavný. Musíš pořád tak zlobit?“

To je klasický příklad projekce – přenáše­ní vlastních problémů na nevinné lidi. Dospělí na nás často nakládali své vlastní problémy. Mnozí z nás se proto naučili, jak jednodu­chým způsobem „řešit“ problémy – tím, že pře­nášejí příčiny svých problémů na někoho jiné­ho. A to samozřejmě nepodporuje rozvoj. Najděte si způsob, jak si otevřeně pohovořit o projekcích s lidmi, s nimiž bydlíte anebo pracujete.

Co bychom měli dělat, když zjistíme, že projikujeme? První krok jste už bezpochyby udělali. Prvním krokem je, že si všimnete a víte, že tak činíte. Další krok, jak se zbavit tohoto vzorce chování, najdete na následující straně.

DŮLEŽITÉ POCHOPENÍ

Nejsem rozrušený z důvodu, ze které­ho si myslím, že jsem. Samozřejmě se může stát, že jste rozruše­ní, podráždění a naštvaní.  Až budete příště zase rozrušení, rozzlo­bení nebo podráždění kvůli nějakému člověku z vašeho okolí, podívejte se na celou věc z jiné strany a v duchu si řekněte:

Nejsem rozrušený z důvodu, ze které­ho si myslím, že jsem.(Tuto větu jsem převzal z knihy Škola zá­zraků /A Course in Miracles/).

Někdy není jednoduché takové věci vidět. Většina lidí totiž žije v přesvědčení, že příčinou jejich současného stavu jsou ostatní lidi. Neradi vidíme sami sebe jako spolutvůr­ce probíhajících událostí. Nechceme být zodpo­vědní za svůj stav rozrušení či podráždění a vů­bec za to, že se máme špatně. Nechceme vědět, že příčina našeho rozladění leží v nás samých. Je mnohem jednodušší setrvávat v přesvědče­ní, že kdyby ostatní lidé byli jiní, všechno by bylo jiné, lepší. Jinými slovy – je vždy jedno­dušší svalit vinu na někoho jiného (promítání = projekce).

Až se příště zase na nějakého člověka na­štvete, rozzlobíte nebo urazíte, zkuste si v du­chu říkat: Nejsem rozrušený z důvodu, ze které­ho si myslím, že jsem. Toto tvrzení před vámi jako svérázný klíč otevírá možnost vidět sám sebe – namísto obvi­ňování ostatních.

Když naleznete jeden vlastní podobný příklad – u nějž si budete myslet, že platí – pak brzy naleznete další a další…Pokud si to čas od času uvědomíte, udě­láte velký krok v osobním rozvoji a budete se mít lépe. Hledejte vlastní příklad.

Text je z knihy: Kay Pollak –  Žádná setkání nejsou náhodná


Slovenský preklad knihy nájdete tu:

Kay Pollak – Žiadne stretnutie nie je náhodné

Pri každom stretnutí s nejakým človekom sa môžeme niečo naučiť. Vďaka vzťahom a kontaktom s inými ľuďmi rastieme. My všetci si však často vytvárame mylné predstavy o sebe aj druhých, čo negatívne vplýva na našu komunikáciu s okolím. Táto malá, no zásadná knižka predkladá jednoduché nápady, uhly pohľadu, rady a cvičenia, ktoré zázračne premenie všetky naše vzťahy.

Ukážka: Zdá sa ti niekedy, že je veľmi ťažké zmeniť svoje správanie k určitej osobe? Chceš konať správne, no zdá sa, že to nedokážeš. Jediné, čo môžeš zmeniť, je vlastné myslenie. Tu je výnimočné cvičenie, ktoré ti pomôže zmeniť myšlienky: Na chvíľu si v pokoji a tichosti sadni. Uvoľni sa, zatvor oči, zhlboka dýchaj. Vyber si nejakú osobu, s ktorou nevychádzaš práve najlepšie. Sústreď sa na ňu. Udržuj kontakt s dobrom v sebe. Sústreď svoje myšlienky na jeden kladný rys toho človeka, aspoň jeden pozitívny aspekt, aj keď to môže byť ťažké. Na niečo určite prídeš. Predstav si rôzne situácie, kedy sa tá kladná vlastnosť prejaví. A vnímaj vzrušujúcu zmenu vo svojom tele. Všimni si, čo sa v tebe odohráva. Keď myslíš na kladné stránky inej osoby, si šťastný!

Pôvodná cena: 4.20 EUR, Naša cena: 3.78 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.42 EUR


foto: http://calicospanish.com


Súvisiace články:

(Prečítané 321 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.