google27eaa3905ca3fee3.html

Bulhar, Dr. Peter Danov, člen slovanskej rodiny, spája v sebe slovanské srdce a rozvinutý rozum anglosaskej rasy. Je stelesnením húževnatosti, viery a originálneho ducha. Sily, ktoré priniesol, boli začiatkom a povelom k uskutočneniu novej epochy. Na vytvorení kratších historických období a ich vybudovaní sa zúčastňujú géniovia ľudstva, talentované duše a bezmenné milióny spolupracovníkov. Nazývame ich spolupracovníci Boha. Existujú aj teraz.

V roku 1864 sa narodil manželke Konstantina Danovského syn Peter. Ako dieťa bol tichý a hĺbavý, spozornel pri akomkoľvek prejave hnevu v okolí. Vyžaroval pokoj, slasť a svetlo. Tolerentný otec dovolil, aby sa učil v duchovnej škole protestantskej cirkvi v meste na Dunaji Svištove a neskoršie aby študoval vyššiu teológiu, medicínu a prírodné vedy v Amerike. Otec ho neobmedzil iba na bulharskú pravoslávnu cirkev, v ktorej šíril osvetu a zároveň bol veľkým hudobným skladateľom. Dovolil synovi, aby sa slobodne rozvíjal, aby nadobúdal vedomosti, aby sa učil. Aj tu prozreteľnosť stále viacej a viacej osvetľovala jeho vedomie. Tento nezvyčajný študent, veľkolepý huslista, sa vyznačoval podivným správaním – zmizol na konci týždňa a trávil posledné dni týždňa nie v mladíckych zábavách, ale medzi mužmi s bielymi bradami, ktorí mu uvoľňovali miesto na ich stretnutiach. Jeden loďkár ho vyčkával na brehu veľkého horského jazera a potom odplávali na jeden ostrov, kde účastníci v salóne boli pohrúžení v svätom mlčaní. Mladý študent bol zasvätenými, ktorí zrejme vedeli o jeho misii, predurčený viesť toto stretnutie.

Peter Danov sa mohol stať v Amerike známym huslistom, bohatým kazateľom, skvelým rečníkom. Avšak dal prednosť vrátiť sa do Bulharska. Plná utrpení je tá stránka jeho života, keď sa vydal na cestu svojej misie, musí prekonávať ťažké vonkajšie podmienky. V tom čase vyšla jeho prvá a jediná napísaná kniha, jeho doktorská práca „Veda a výchova“. Položil v nej nové podmienky vzdelávania, výchovy ľudského ducha, duše, srdca a rozumu. Znejú v nej mocné akordy kozmickej sily, ktorá obklopuje Zem. Prvé akordy Božského Učenia, ktoré urobí evolúcia v ľudskom vedomí.

Učiteľ Dr. Peter Danov (duchovné meno Beinsa Duno) vniesol na Zem jedno originálne, Božie učenie, ktoré sa dnes šíri po celom svete. Počas medzinárodných stretnutí, na ktoré sa odosielajú pozvánky žiakom, ktorí prijali toto učenie v Bulharsku i v cudzine, sa okrem čítaní literárnych besied hrá aj Paneurytmia. Tak sa nyzývajú hudobno-choreografické cvičenia, ktoré vytvoril Učiteľ. Sú to zaujímavé cvičenia kozmického charakteru so špeciálnymi symbolickými pohybmi, doprevádzané hudbou, prístupné citlivému ľudskému naturelu. Skôr ako sa nimi budeme zaoberať, sústreďme sa najskôr na samotné učenie, ktoré nám dáva veľké možnosti k výchove ľudskej duše, Ducha, rozumu a vôle. Alebo všetkého, čo sa snažili dosiahnuťstaroveké mystické a okultné školy – harmonickú osobnosť, ktorá žije v súlade s prírodnými zákonmi. Učiteľ rozvíja tieto idey vo svojej škole v Bulharsku, ktorú viedol takmer pol storočia. Je jedniným z veľkých okultných učiteľov, ktorý sa dožil pokročilej staroby. Iní opúšťali Zem pomerne zavčasu.

Keď sa spýtali Učiteľa, prečo sa narodil v Bulharsku, odpovedal: „Pretože v Bulharsku sú vysoké pohoria.” Dal konkrétnu, ale aj symbolickú odpoveď. Vysoké pohoria sú anténami k vysokým duchovným svetom. Priťahujú a priaznivo napomáhajú styku s vyššími bytosťami. V Bulharsku sa nachádza v pohorí Rila najvyšší vrch Balkánskeho poloostrova, vysoký takmer tritisíc metrov, ktorý od nepamäti nosí posvätný názov Musala, čo znamená „blízko k Bohu”. Vystúpil naň Učiteľ so svojimi žiakmi, ktorí sa nazývajú Žiakmi Bieleho bratstva, v čase, keď vo svete ešte nebolo zvykom vystupovať na vysoké vrchy za účelom duchovnej cesty poznania a životnej skúšky. V pohorí Rila vytvára učiteľ letnú školu Bratstva. Každý deň tam mával prednášky a besedy na vrchu s názvom „Modlitebný vrch”. Z obidvoch strán vrchu možno vidieť dve hlboké modré jazerá a dolu nádhernú dolinu, ktorá sa stráca v diali. Tu, pri východe slnka, zaznievali modlitebné piesne, niesol sa tichý hlas človeka, ktorý priniesol Učenie o Láske, Pravde a Múdrosti, princípy, ktroré Kristus zniesol na Zem.

Učiteľ zanechal veľké bohatstvo – viac ako sedemtisíc besied, ktoré uskutočnil v pohorí Rila a v pohorí Vitoša na okraji Sofie počas duchovných stretnutí Bratstva z rôznych častí Bulharska. Alebo aj v malom improvizovanom salóne zo začiatku storočia na predmestí hlavného mesta Sofie, keď sa v Učiteľovej izbe nepomestili všetci poslucháči; zostali stáť na dvore pod oknom v chladnom počasí, v daždi, len aby si mohli vypočiť jeho Slovo, presiaknuté vysokými vibráciami vesmírneho poznania, ktoré prednášal prirodzeným, pochopiteľným spôsobom, na rozdiel od vzdialených, suchých, akademických prednášok, ktoré nemohli nasýtiť dušu. Takýmto spôsobom hovoria iba Učitelia ľudstva, ktorí prišli v súvislosti s evolučnými zákonmi podľa potrieb epochy. Učenie Bieleho bratstva, ktoré má vyšší duchovný pôvod, a ktorého hlavou je Kristus, sa nedá vtesnať do obyčajných rozmerov.

Kto chce byť žiakom Bieleho bratstva, musí mať niekoľko vlastností, ktoré požaduje Učiteľ ako ideál pre svojich žiakov: “Žiak musí mať srdce, čisté ako kryštáľ, rozum svetlý ako Slnko, dušu širokú ako vesmír, Ducha mocného ako Boh a v jednotoe s Bohom.” Tieto vstupné kritériá, zapísané v análoch priestoru, musia byť ideálom pre toho, kto sa usiluje byť žiakom nezvyčajnej školy.

Učiteľ začal pracovať s troma žiakmi na začiatku storočia; pozval ich na stretnutie do Varny na pobreží Čierneho mora; predpovedal: “Teraz ste iba traja, no neskôr vás bude na tisíce.” A to sa splnilo. Dnes, počas medzinárodných duchovných stretnutí v pohorí Rila, sa stretajú ľudia z mnohých krajín a kontinentov.

Učiteľ sa dotkol predovšetkým duše slovanstva. Veľmi vysoko vyzdvihol jeho misiu – Slovania sú ľudia, ktorí oslavujú Boha. Ten, kto sa spojí s Učením, zistí, že na prvom mieste stojí niekoľko malých pravidiel, ktoré nie sú prekážkou pre tých, ktorí sú pripravení vstúpiť doň. Predovšetkým je to správny režim života a stravovania, kontakt s prírodou, vzťah k horám. Žiaci Bieleho bratstva sú vegetariáni. Učiteľ je jeden z mála ľudí, ktorí vysvetlil nevyhnutnosť čistej stravy. Čistou stravou smerujeme k Dobru, skoncujeme so zabíjaním a násilím na Zemi a zaujmeme inú pozíciu v evolúcii ľudstva. Ľudia budúcnosti budú jesť čistú stravu bez mäsa, dokonca aj bez ryby – tak ako Učiteľovi žiaci. Niekto môže namietnuť: “Ja predsa nezabíjam zvieratá!” ty nie, no niekto iný ich kvôli tebe zabíja. Ak ješ mäso, si spoluúčastníkom násilia a priestupku voči zvieratám, ktoré Učiteľ nazýva našimi malými bratmi.

Mnohí si myslia, že veľké mystické učenie musí byť sprevádzané nejasnosťami a zahmleniami. Má iba na niečo upozorniť, ale ty sám si to musíš vysvetliť. To platí iba pre určitých vybraných ľudí, ktorým sú prístupné tajné pojmy a vytváranie zázrakov. V Učení Beinsa Duno tomu tak nie je. V jeho Učení je všetko prístupné ľudskému rozumu, ak je otvorený Pravde, ktorá je obsiahnutá v realite života.

Na jednej studni v Izgreve, tak sa nazývalo sídlo Bratstva v Sofii, dnes je mestskou časťou hlavného mesta, sa nachádzal nápis. Umiestený bol nad ľudskou postavou s roztvorenou knihou, nad ktorou hrialo slnko, nadpis bol veľmi jednoduchý: „Dobre sa stravuj, mysli dobre, pracuje dobre.” Myšlienka o správnej strave je daná aj v jednej príhode o Kristovi, opísaná v Evanjeliu Lukáša, keď sa pýtajú, prečo jeho žiaci jedia a pijú a žiaci Jánovi a farizejovia sa pôstia. To je dôvod, prečo Kristus hovorí o strave v širokom význame – ako sa má energia zo stravy premeniť do najvznešenejších myšlienok a citov. Preto sa aj stravovanie žiakov Bieleho bratstva vyznačuje tým, že dávajú nový zmysel energii, ktorá sa získava zo stravy, a neskôr sa transformuje na kladnú správnu myseľ a užitočnú prácu. Prácu, ale nie námahu. Múdry človek pracuje s radosťou, dokonca ňou svieti. Je preňho uspokojením a potrebou. Vysoko uvedomelá práca je dôstojná pre múdrych ľudí, ktorí myslia správne.

Vstup do školy nie je zakotvený v ústave ani daný paragrafom. No ak sa raz vydáš na cestu žiaka, bude to slávnostným sľubom a vyznaním. Navždy.

To, čo dnes brzdí súčasných ľudí, hovorí Učiteľ v jednej zo svojich skorších besied, je, že by sa chceli ihneď oslobodiť od zla, všetkých nepríjemných pocitov, myšlienok a skutkov a aby im všetko išlo ako po mede a masle. Avšak súčasný vesmír (všimnite si, že hovorí o vesmíre a vesmírnom vedomí už na konci devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia), je založený na úplne inom základe, zákonom ktorého sa musíme podriadiť. Musíme sa podriadiť inej kultúre – kultúre prírody – ktorá zasahuje do celého nášho bytia. Nechaj rásť dobro v tvojej duši. Nemysli ani že si dobrý, ani zlý. Zlo je nevyhnutnosťou súčasných životných podmienok, dobro je druhou nevyhnutnosťou pre rast človeka. A nehovor, že keby sme nebojovali proti zlu, by sa znásobilo. Každá sila má svoje hranice, do ktorých ju umiesnil Boh, aby sa vyvíjala.

Kristus radí, aby sa nevykoreňovali buriny, aby sa náhodou s nimi nevytrhla aj pšenica. Ak sa pozastavuje nad touto – svojou podstatou geniálnou – myšlienkou o dobre a zle, Učiteľ o nich hovorí ako o dvoch protikladných vesmírnych silách a vysvetľuje, ako sa máme vysporiadať so zlom bez násilia. Nie je to rezignácia, ale analógia na Kristove slová: „Neprotireč sa zlu”. Prostredníctvom tohto princípu priniesol Mahátma Gandhí slobodu Indii…

Z toho vyplýva, že ak sa súčasní kultúrni ľudia spýtajú, čo majú robiť?, treba im odpovedať: nechajte všetko ísť, vytvorte podmienky, nechajte, nech čas vyrieši všetky trápenia, a nech v čase pracuje Boh. Pracuje ľudský Duch. S príchodom novej kultúry sa všetko zmení. Takže čo je teda našou úlohou? Existuje iba jeden spôsob na premenu sveta. Učiteľ o ňom hovorí v podobe zákonu, veľkého pravidla o živote: “Ak použijeme Božiu Lásku, nie obyčajnä ľudskú, ale Božiu Lásku, ktorá má v sebe všetky prvky k prebudeniu Božieho života. Táto Láska buduje prostredníctvom Božej Múdrosti. A keď sa k tomuto spôsobu pridá svetlo Božej Pravdy, a keď sa toto svetlo podporí Božou Spravodlivosťou, a to všetko sa oprie o Božiu Cnosť, vtedy pôjdeme správnym smerom v živote.”


Súvisiace články:Tip na knihu:

Omraam Mikhael Aivanhov – Semena štěstí – Významný duchovný učiteľ a filozof, pôvodom z Bulharska, pôsobiaci vo Francúzsku, žijúci v r. 1900-1986. Zameriaval sa na človeka a jeho rast k dokonalosti. Táto knižka jeho učenia sa zaoberá prístumi a myšlienkami, aké človeku umožňujú žiť lepšie a šťastnejšie, bez zbytočného utrpenia a pritom duchovne.

Pôvodná cena: 5.80 EUR, Naša cena: 4.64 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.16 EUR


 

(Prečítané 1 400 krát, 1 dnes)

Comments are closed.