google27eaa3905ca3fee3.html

Číňané o nosu hovoří jako o středu života. Lze z něj vyčíst vitalitu a sexuální potenci člověka, ale i vše o rozumu, vědomostech a povaze. Pojďme se podívat na čtrnáct základních tvarů a něco si povíme o lidech, jimž tato chlouba patří.

Kromě nosu samotného je důležitý i tvar a velikost chřípí. Široká chřípí naznačují obratnost ve finančních záležitostech, zatímco úzká prozrazují zlou osobu, která závistivě stahuje nosní dírky. I tvar špičky nosu může něco říci. Je-li široká, má prý člověk finančně na celý život vystaráno.

Také je vhodné si všimnout důlku pod nosem, prohloubeniny mezi nosními otvory a středem horního rtu. Bývá označována jako „pásmo citů“. Lidé s výrazným důlkem jsou považováni za citově založené a naladěné na smyslové požitky. Mělký důlek oproti tomu signalizuje cudnost a potlačování rozkoše.

rovnyROVNÝ NOS

Jasné myšlení, tolerantnost, důvěryhodnost a nepoddajná houževnatost. Smysl pro umění. K méně příjemným rysům patří jistá blahosklonnost, která může přerůst až do podceňování druhých. V lásce jsou velice nároční a často tíhnou k milostným trojúhelníkům.


rimsky

ŘÍMSKÝ NOS 

Symbol odvahy a připravenosti k útoku. Ctižádostivost, chladná rezervovanost. Je-li špička nosu výrazně zahnutá dolů, jde o osobu nespolehlivou a citově chladnou. Čím menší je chřípí, tím více člověk s římským nosem miluje riziko. Přitom dává najevo neuvěřitelnou sebedůvěru.


skobovity

SKOBOVITÝ NOS

Neklamný cit pro peníze a dobré obchody. Tyto osoby vždy hledají (a nacházejí) úspěch a finanční výhody. I když jim bohatství zdánlivě všude otevírá dveře, jejich „kramářským duším“ bývá často společenské uznání odepřeno. Pokud je takový muž zamilovaný, bývá velice štědrý.


ohrnuty

OHRNUTÝ NOS

Těmto lidem většinou chybí duševní i fyzická vyzrálost. Jsou náladoví a temperamentní, ale i senzitivní a velkorysí. Zdánlivě všechno vědí a všechno znají, avšak jejich bezstarostnost jim může způsobit značné potíže. Jsou nevypočitatelní a i když mají sklon k získání větší částky peněz, jejich nedostatek vytrvalosti a soustředění může způsobit, že vše zase rychle ztratí. Vyzařuje z nich naivní šarm, v lásce hledají potvrzení sebe sama.


masity

MASITÝ NOS 

Velkorysost, citové založení a senzitivita. Vše si musí tvrdě vybojovat. Rádi pomohou ostatním, i když je to může stát vlastní oběti, ale je pro ně těžké projevit city. Pocit spokojenosti kladou nad hmotné zabezpečení. V lásce často bývají nepochopeni, protože nejsou schopni svoji lásku sdělit i slovně.


hrbolaty

HRBOLATÝ NOS

Symbol silné a zatvrzelé povahy, která jen nerada upouští od názorů, které jednou přijala. Síla je však předstíraná.Mohou být velkorysí a často to bývají bohémové. Mají sklony k tuláctví. Jsou ukvapení a mají jen malou trpělivost. Citově chladní s výrazným sexuálním apetitem, který jediný je může vehnat do vztahu. Ženy bývají prudérní.


LVÍ NOS

Tento typ nosů se vyskytuje spíše u mužů (o ženách, jejichž čichový orgán má takovouto podobu, se jednoduše říká, že mají škaredý nos). Jsou psychicky velice labilní. Umějí vzbuzovat sympatie a často bývají skvělými přáteli, pokud ovšem nejsou upozorňováni na vlastní chyby. Nic pro ně totiž není horši, než si je přiznat. Jsou velkorysí a nebojí se rizika. Jsou energičtí, ctižádostiví, dobří řečníci a taktikové. V lásce tito muži potřebují celý harém, aby byli šťastní.


krivy

KŘIVÝ NOS

Labilní povaha, nevyrovnanost, náladovost a občas jsou prostě vysloveně protivní. Jsou velmi zranitelní a snaží se to zakrýt předstíranou sebejistotou. Přestože potřebují duševní pomoc, nikomu nedovolí, aby se jim přiblížil. V partnerství bývají až trestuhodně důvěřiví.


tupy

TUPÝ NOS

Rozvážnost, praktické myšlení, vyrovnanost a spolehlivost. Mají velkou potřebu pomáhat ostatním. Umějí být velice zábavní, v skrytu duše jsou rádi středem pozornosti. V lásce se od nich lze nadít spíše solidního vztahu než spalující vášně.


plosky

PLOSKÝ NOS

Člověk manuálně zručný, zábavný, jeho zásadní postoj je pesimistický.


orli

ORLÍ NOS

Chladný taktik, šikovný obchodník, bojovně naladěný, vytrvalý


kratky

KRÁTKÝ NOS

Člověk s malou sebedůvěrou, vždycky si nechá otevřeno několik cest, je svobodomyslný, závistivý.


uzka_chripi

ÚZKÁ CHŘÍPÍ

Člověk sebejistý, má sklon k zatvrzelosti, rád si udržuje odstup, je snadno zranitelný, zajímá se o spirituální a duchovní věci.


nos_vysoko_posaz

NOS VYSOKO POSAZENÝ

Tento člověk má v sobě pochopení pro umění, neklid, sklon k osamocenosti na cestě za ideály, ješitnost.


Autor: Sofie Danae

Zdroj – http://www.esoterika.cz/clanek/Dobrá kniha:

Siao-fan Cung – Diagnostika nemocí podle ruky – Táto kniha sa zaoberá diagnostikou chorôb s pomocou čítania z ruky. Nejedná sa však o čítanie z ruky tak, ako ho poznáme od našich veštíc. Čínska medicína má svoje vlastné interpretácie tvaru ruky a prstov, čiar na dlani aj nechtov. Jej účelom tiež nie je poznanie budúcnosti, ale zdravotný stav človeka.

Úryvok: Tato ruka je rovná a hranatá. Šlachy a kosti jsou silné s výjimkou prstů. Zápěstí je také hranaté. Rýhy na hřbetech prstů jsou spíše nehluboké a nevýrazné. Tento tvar ruky svědčí o značné fyzické síle a vitalitě. Jde o dobře tělesně vyvinutého jedince. Jedná se o energický a elegantní tvar ruky. V teorii pěti prvků je hranatý tvar ruky spojován se zemí. Jelikož je tělo stvořeno ze země, hranatá ruka je znamením dobré fyzické konstituce. Kuželovitý tvar: Ruka i prsty jsou tenké, dlouhé, jemné a štíhlé, konečky prstů mírně zašpičatělé. Pokožka je spíše bledá a rýhy na hřbetech prstů jsou nevýrazné. Svaly jsou jemné a pružné, modré žíly neznatelné. Tato ruka prozrazuje sklon ke slabosti funkce sleziny a žaludku a k onemocnění trávicí soustavy. Ve středním a pokročilém věku se projevuje také náchylnost k artritidě neboli podle terminologie tradiční čínské medicíny k bolestivým nemocem. Lžícovitý tvar: Tato ruka signalizuje průměrné zdraví se sklonem k prchlivosti. V případě, že na povrch záprstí vystupují silné modré žíly, je pravděpodobný výskyt vysokého krevního tlaku a cukrovky.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 1.80 EUR, Zľava: 76.32 %, Ušetríte: 5.80 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 10 039 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.