google27eaa3905ca3fee3.html

14

Nejedným zrodením som prešiel v tomto kolobehu životov, márne hľadajúc staviteľa tohoto domu; opätovné znovuzrodzovanie je plné utrpenia. Teraz si však uzretý, staviteľ domu a dom už znovu nepostavíš! Všetky krokvy sú zlomené a hrebeň strechy je rozlámaný. Moja myseľ dosiahla toho, čo je nestvorené, moje žiadosti pominuli.“

Prvý Budhov výrok prednesený na úsvite dňa po noci, v ktorej dosiahol osvietenie.

Prvých sedem týždňov po dosiahnutí osvietenia sa Budha postil a spočíval v hlbokej meditácii pod stromom Bódhi a jeho okolí. Na konci tohto obdobia prijal potravu od dvoch okoloidúcich obchodníkov, ktorí sú považovaní za prvých Budhových stúpencov, keďže ako prví prijali u Budhu a jeho učenia útočisko. Následne sa Budha vydal k Benáresu (dnes Váranasí), kde piatim askétom predniesol svoju prvú rozpravu (Dhamma-čakka-ppavattana-sutta) pojednávajúcu o štyroch ušľachtilých pravdách:

 1. Pravda o dukkha (čo sa pre nedostatok vhodného ekvivalentu prekladá ako utrpenie, či neuspokojivosť, ničotná prázdnota a pod.). Existuje dukkha (utrpenie).

 2. Pravda o príčine dukkha. Touto príčinou je žiadostivosť, ktorá poháňa kolobeh znovuzrodení.

 3. Pravda o ustátí dukkha. Týmto ustátím je osvietenie (nibbána).

 4. Pravda o ceste k vedúcej k ustátiu dukkha. Touto je stedná cesta (madždžhimá patipadá), ktorá sa vyhýba krajnosti sebatrýzne oslabujúcej intelekt a krajnosti hovenia si v uspokojovaní zmyslových túžob, čo brzdí mravný pokrok. Táto stredná cesta sa nazýva tiež vznešená osemčlenná cesta. Tvorí ju:

 • Správne nazeranie (sammá ditthi)
 • Správne myšlienky (sammá sankappa)
 • Správna reč (sammá váčá)
 • Správne konanie (sammá kammanta)
 • Správne živobytie (sammá kammanta)
 • Správne úsilie (sammá vájama)
 • Správna všímavosť (sammá sati)
 • Správne sústredenie (sammá samádhi)

Druhú rozpravu predniesol Budha taktiež neďaleko Benáresu. Po vypočutí tejto rozpravy o „ne-já“ (anatta-lakkhana-sutta) dosiahlo všetkých päť askétov stav arahata. Nasledovalo 45 rokov Budhovho učiteľského obdobia. Za jeho života dosahovali tí, čo praktikovali jeho učenie rýchlych pokrokov. Neraz, podobne ako tomu bolo pri piatich askétoch, sa stalo, že len po vypočutí niektorej z Budhových rozpráv, dosiahli načúvajúci jeden zo štyroch stupňov svätosti. Asi dva mesiace po Budhovom osvietení vzrástol počet arahatov na šesťdesiat. S týmito šesťdesiatim žiakmi založil Budha celibátny rád, spoločenstvo mníchov (sangha). Všetkých následne poslal šíriť dhammu pre blaho všetkých bytostí. Budha bol teda prvým náboženským učiteľom, ktorý posiela svojich osvietených žiakov šíriť učenie. Nemali žiadne iné materiálne prostriedky len svoje rúcho a misku, do ktorej prijímali darovaný pokrm. Pôvodní členovia pochádzali z najvyššej vrstvy spoločnosti a všetci boli vzdelaní, avšak sangha bola otvorená pre všetkých bez rozdielu kást, tried a postavenia. Po piatich rokoch od založenia mužského rádu na prosbu nevlastnej matky Prajápatí (po smrti jej manžela Suddhódanu) a žiaka Ánandu povolil ustanovenie i ženského rádu mníšok.

Budha sa objavil na Zemi kvôli tomu, aby odhalil cestu k pravde. Vo svojom osemdesiatom roku života cítil, že svoju úlohu splnil a keď pobýval vo svätyni Čápala, ohlásil ctihodnému Ánandovi, že v priebehu troch mesiacov umrie. Stalo sa tak v poslednej tretine noci pri splne mesiaca, v sálovom háji Mallu poblíž Kusináry. Ešte pred tým naposledy prehovoril ku zhromaždeným mníchom so slovami: „Zákonu zániku podlieha (všetko) vytváranie, usilujte o realizáciu (vajadhammá sankhárá, appamádéna sampádétha)!“

Použité zdroje:

 • NÁRADA, M. T. (1998). Buddha a jeho učení. Votobia: Olomouc. 573 s.
 • NÁRADA, M. T. (2007). A manual of Buddhism. BCC: Dehiwela. 199 p.
 • PREBISH, Ch. S., KEOWN, D. (2006). Buddhism – the Ebook. Journal of Buddhist Ethics
 • Online Books, Ltd. 437 p.

Čítajte viac na: www.sati.sk


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Osho – Cesta k upokojeniu mysle – Slávny duchovný učiteľ rozpráva o meditácii. Vysvetľuje rozdiel medzi bežným stavom mysle a stavom vedomia pri meditácii. Odpovedá na typické otázky, ktoré vznikajú, keď sa človek začne učiť meditovať. A nakoniec uvádza niekoľko originálnych meditačných postupov. Zmyslom meditácie, ako aj celého Oshovho učenia, je presvedčenie, že náš život má byť plný radostnej extázy a uvoľneného plynutia so životnou energiou.

Úryvok: Telo vám dáva správne signály, je veľmi múdre. Telo prežilo milióny rokov a vie, čo potrebujete. Nezrelá myseľ do všetkého zasahuje. Načúvajte vyzretému telu. Neradím vám, aby ste sa ním nechali spútať. Pokiaľ telu načúvate a ono nemá čo povedať, nevadí. Pokojné, uvoľnené telo bez napätia o nič nebojuje, nesnaží sa prilákať vašu pozornosť, lebo nepotrebuje, aby ste naplnili jeho potreby. Pokojné a tiché telo vám umožní dostať sa vyššie, vzlietnuť do výšin a stať sa bielym oblakom, no až keď sú jeho potreby skutočne uspokojené. Telo nie je váš nepriateľ, ale priateľ. Musíte nájsť most medzi sebou a svojím telom. Kým ho nenájdete, budete s telom v neustálom rozpore. Jedného dňa zistíte, že vaše telo je skutočnou svätyňou Boha.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.79 EUR


(Prečítané 315 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.