google27eaa3905ca3fee3.html
image10

Zo seminára Dr. Franka Kinslowa v Bratislave.

Na Slovensko nedávno prvýkrát prišiel Dr. Frank Kinslow, autor niekoľkých kníh, ktoré v slovenčine vydala Eugenika, tvorca metódy „QE“.

QE je skratka originálneho anglického názvu quantum entrailment, čo je v našich (slovenských aj českých) knihách preložené ako kvantové unášanie. V skutočnosti doslovný preklad znamená niečo v zmysle „ponorenie sa do vnútra kvantov“. Ide o fascinujúcu metódu, ktorá má nasledovné unikátne vlastnosti:

1) je univerzálne platná;

2) nesúvisí so žiadnym svetonázorom, vierou, „duchovnosťou“ a pod.;

3) je vedecká – čiže je merateľná, opakovateľná, objektívne skúmateľná;

4) je nesmierne jednoduchá, veľmi rýchlo a ľahko naučiteľná aj použiteľná;

5) nevyžaduje si prítomnosť učiteľa či absolvovanie nejakého vyučovania, seminára a pod. – aj keď osobný výklad a „zasvätenie“ do tohto učenia od samotného Franka Kinslowa  bolo absolútne skvelé. 🙂

Ale čo je to vlastne za metódu – na čo slúži?

Ide o navodenie si stavu, ktorý je nám prirodzený (ako stále zdôrazňoval Frank). Je to stav preciťovania, uvedomovania si buď vo východných filozofiách tak zdôrazňovanej prázdnoty či  „ničoty“, alebo zvláštneho pocitu, ktorý má špeciálny názov: eupocit (originálny a „copyrightovo“ uprednostňovaný názov je eufeeling). Je to stav číreho bytia, čistého vedomia, z ktorého vyviera všetko, čo jestvuje.

Ako už bolo povedané, tento základný, číry stav bytia a vedomia nesúvisí so žiadnou vierou, filozofiou, ateizmom, svetonázorom ani ničím v tom zmysle. Je to prosto základný stav bytia a vedomia spoločný každej živej bytosti, ktorá má vedomie, čiže schopnosť vnímať, uvedomovať si a myslieť.

Ľudia môžu tento stav pociťovať subjektívne rôzne: ako tichý, mierny až nenápadný pocit pokoja, mieru, pohody, uvoľnenia a podobne, alebo aj intenzívnejšie – ako radosť, blaženosť, šťastie až extázu. Alebo ako čokoľvek iné, čo sa možno ani nedá opísať slovami. Rozhodujúce je, že to je pocit alebo vnem, ktorý považujeme za dobrý, pozitívny, príjemný. Názov eupocit je skratka, ktorá znamená „euforický pocit“, čo ale neznamená, že musí ísť naozaj o eufóriu! Niekedy človek necíti nič zvláštne; podarí sa mu dostať sa do tichého, pokojného, meditatívneho stavu, kedy sa ako keby začal rozplývať „do ničoty“ – nič zvláštne necíti, na nič nemyslí, nič nerobí…

Keď sa človek ponorí do takéhoto stavu, má to nesmierne liečivý efekt. Liečivý aj tvorivý. Liečivý v zmysle procesu hojenia, čiže odstraňovania ťažkostí, porúch, blokov, chorobných stavov. A tvorivý v tom zmysle, že sa začnú dávať do pohybu rôzne sily a faktory, ktoré umožnia, aby sa nám napríklad splnila určitá túžba, aby sa niečo uskutočnilo, podarilo, zrealizovalo.

A pretože je to stav základný a prirodzený, je možné sa doňho veľmi ľahko a rýchlo dostať. Vlastne by sa dalo povedať, že keby sme neboli naučení používať svoju myseľ inak, boli by sme v ňom stále, alebo prinajmenšom dosť často.

Dr. Kinslow učí, ako sa do takéhoto stavu dostať, a to veľmi rýchlo. Na kurze povedal: „Viete, koľké duchovné smery učia, že trvá dlhé, dlhé roky, často aj veľa životov, kým človek dosiahne stav, aký ste vy tu teraz zažili počas 5 minút?!“

A mal pravdu. Účastníkov previedol viacerými cvičeniami, ktoré im umožnili počas niekoľkých minút zachytiť nič, ničotu, prázdno medzi myšlienkami, čisté vedomie, číre bytie, pocit pokoja, voľnosti, radosti, dobra, spočinutia v bezhraničnej existencii, kde je všetko možné…

Sprievodným javom takejto „meditácie“ (metódy QE) môže byť aj telesné uzdravenie. Mnohé reálne skúsenosti samotného Franka Kinslowa, jeho priateľov a známych, ako aj nespočetného množstva klientov a čitateľov z celého sveta sú plné historiek, ktoré pôsobia doslova ako zázraky. Ide najmä o náhle uzdravenie z dlhodobého chorobného stavu, či už telesného, alebo mentálneho. (A to nielen v prípade ľudí, ale dokonca aj zvierat.)

Napriek tomu Kinslow zdôrazňuje, že QE nie je liečiteľská metóda. Nikto pri nej totiž nikomu nič „nerobí“: neodovzdáva liečivú energiu, neodníma energiu negatívnu, nečistí auru, nerozpúšťa bloky ani nič podobné. Univerzálna energia, eupocit, čisté bytie (či akokoľvek to kto nazve) si samo nájde cestu, ktorou môže začať pôsobiť tak, ako treba, ako je práve najdôležitejšie a najlepšie pre toho, kto vykonáva QE, alebo spolu s kým je QE vykonávané.

Zažiť Franka Kinslowa osobne, stráviť s ním celé tri dni, učiť sa objavovať, vnímať a vedome si navodzovať stav eupocitov bolo úžasné, povznášajúce a inšpirujúce. A aj dosť zábavné, pretože Frank má unikátny zmysel pre humor a je to nesmierne vtipný pán. Napriek tomu pre nikoho, kto na seminári nebol, nie je nič stratené. Všetko podstatné sa totiž nachádza v troch základných knihách, ktoré sú k dispozícii aj v slovenčine cez Eugeniku:

  1. Tajomstvo okamžitého liečenia
  2. Tajomstvo kvantového života
  3. Eufeeling (pripravujeme)

Treba tiež zdôrazniť, že mnohé prípady „zázračného“ uzdravenia vďaka QE sa odohrali ako dôsledok púheho prečítania si knihy a vyskúšania toho, čo sa v nej píše. Inými slovami, metóda QE je geniálna v tom, že si naozaj nevyžaduje osobný kontakt s učiteľom a vôbec nijakú špeciálnu výuku, pozadie alebo skúsenosti (hoci tak ako vo všetkom, aj tu opakovanie a prax robí majstra!).

Dr. Kinslow tiež zdôrazňoval, že ľudstvo ešte nedosiahlo svoj plný potenciál a ďalšie štádium svojho vývoja. Naučiť sa rozoznávať, vnímať, uvedomovať si a vedome si dopriavať eupocit určite náš osobný aj kolektívny vývoj urýchli.

Dajte tomu teda šancu aj vy. Stačí si prečítať jednu útlu knižku – a potom, s mierne zmeneným vnímaním, pokračovať v žití svojho jedinečného života.

Zo záverečného prejavu Franka Kinslowa:

Akonáhle akceptujete to, čo je, žiadny problém už pre vás nebude nezvládnuteľný. Možno že spočiatku o tom budete pochybovať, ale čoskoro spočiniete v ochrannom náručí mieru, zatiaľčo búrky života budú zúriť bez vašej účasti. Začnete sa viac stotožňovať s tichom a menej s činnosťou. Budete sa čudovať, prečo sa ľudia toľko rozčuľujú, a potom si spomeniete, že aj vás tie isté veci len nedávno tiež rozčuľovali.

Keď ste pevne zakotvení v eupocite, problémy sú len ako nezbedné deti. Ani zlé, ani dobré, jednoducho len sú. Sledujete zázračné fungovanie sveta takého, aký práve je. Je presne taký, aký bol vždy, a predsa celkom iný. Odteraz bude navždy plný neopísateľného pokoja.

Mať v sebe pokoj znamená plne prijímať to, čo je, ľahko a bez námahy. Úplná akceptácia vás stavia mimo dosah utrpenia. Za hranicami zmyslov vnímate Dokonalosť. Aj vy ste dokonalosť. Nachádzate svoje pravé Ja, ktoré sa trbliece v srdci všetkého stvoreného. Konečne ste voľní. Spoznávate v sebe Ničotu, a Ničota je úplný pokoj.

Nemusíte túto ničotu chápať, nemusíte mať pod kontrolou každý kúsok svojho života, aby ste poznali Celistvosť. Stačí len jedno: akceptovať to, čo vidíte, presne také, aké to je. To je jediná mantra, jediná bohoslužba mieru. Nič viac, nič zložitejšie…


S pánom Kinslowom sme natočili takýto milý rozhovor: 


Knihy Dr. Kinslowa v slovenskom preklade:

Frank J. Kinslow – Tajomstvo okamžitého liečenia – Metóda kvantového liečenia

Kniha popisuje unikátnu metódu, ktorá veľmi účinne lieči akékoľvek ťažkosti, telesné aj duševné. Nejde však o vytváranie nejakej špeciálnej energie alebo vzývanie vyšších síl: ide jednoducho o navodenie stavu vedomia, v ktorom dôjde k liečeniu. Pracuje sa tu s mysľou a jemným dotykom rúk. Metóda si nevyžaduje žiadne špecializované zaškolenie, nemusíte mať žiadne predchádzajúce znalosti. Dá sa aplikovať na seba samého aj na iného človeka; pomáha dokonca aj domácim zvieratám. Je možné ňou pôsobiť aj na diaľku. Účinok sa dostaví už počas niekoľkých minút.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.69 EUR, Zľava: 12.00 %, Ušetríte: 0.91 EUR

+

Frank J. Kinslow – Tajomstvo kvantového života

Frank Kinslow, autor knihy Tajomstvo okamžitého liečenia, vynašiel úžasnú metódu, ktorá je nesmierne jednoduchá, univerzálne účinná a nezávislá na nijakom liečiteľovi alebo učiteľovi – môžete sa ju veľmi rýchlo naučiť sami a využívať ju pri akomkoľvek probléme alebo nepohode. Nevyžaduje si žiadnu špeciálnu prípravu a pôsobí už v priebehu niekoľkých minút. Jedná sa pri nej totiž „len“ o navodenie stavu vnútorného pokoja a čistej radosti, ktorá je základom všetkej existencie.
Prvá časť knihy zopakuje, na čom sa Kinslowova metóda zakladá, ako funguje a ako ju treba robiť. Základom sú pojmy a im zodpovedajúce stavy čisté uvedomenie a kvantové unášanie.

Druhá časť tieto princípy aplikuje na bežný život človeka. Rozoberá sa tu niekoľko základných oblastí: myseľ, telo, vzťahy a „ostatné“. Pri mysli sa stretneme s negatívnymi emóciami a ukážeme si, ako sa ich zbaviť, pri tele sa zas budeme venovať liečeniu bolesti, ale aj zlepšeniu športovej výkonnosti. Vzťahy sú jasné: povieme si niečo o láske a sexe, ale tiež sa pozrieme na to, aký je vlastne dokonalý vzťah a či je možné dosiahnuť ho. Do časti „ostatné“ autor zaradil témy ako spánok a nespavosť, stravovanie, peniaze, deti a cestovanie. Záverečná časť knihy obsahuje často kladené otázky a odpovede na ne.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Dovoluji si Vás informovat, že již máme potvrzené další termíny seminářů Dr. Kinslowa v Čechach.

Konkrétně…

a2plakat-copy

Sleva na First Minute registraci nám pro obě akce končí 31. prosince 2016


Pár záberov zo seminára v Bratislave a nášho interview s pánom Kinslowom

image7

image8

image2

image11

Rozhovor šéfredaktorky Vydavateľstva Eugenika Zuzany Šestákovej s Dr. Kinslowom


Snímky: J. Pavliga


Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 394 krát, 1 dnes)

One Response to Okamžitý stav čistého vedomia – Metóda Kvantové unášanie

  1. Asi tých 5 minút to trvá aj Silvovou metódou, teda fakt do hĺbky… inak stačí 30 sekúnd.