google27eaa3905ca3fee3.html

Ak platí, že prišiel čas na zmeny a tie sa budú týkať nielen nášho fyzického tela, ale aj nášho vedomia a činnosti mozgu, potom je jasné, že si so siedmymi čakrami nevystačíme. Zrejme ich napokon budeme mať až trinásť. Pamätám sa na rozhovor s Parishou – šamankou z kmeňa Hopiov, veľmi vzdelanou ženou, ktorá už v roku 1984, keď som sa s ňou stretla po prvý raz tvrdila, že v jej kmeni sa hovorí vždy o trinástich čakrách a má ich byť ešte viac. Keď som však chcela vedieť, aké sú tie ďalšie, odpovedala mi, že sa to slovami ešte k tomu v cudzom jazyku, nedá opísať. Je to, ako keby som jej chcela priblížiť vôňu kvetín, keď nikdy nevidela nijakú rastlinu, alebo ako keby som chcela opísať modrú farbu slepcovi. Preto som dlho zisťovala, ako by sa dali tie ďalšie čakry opísať. Dnes, keď sa čas zrýchlil a informácií je omnoho viac ako kedykoľvek počas existencie tejto civilizácie, prišla odpoveď.

Čakra číslo osem leží mimo ľudského tela, tak ako aj všetky ostatné. Je to čakra, ktorá zbiera životnú energiu zo slnka a iných zdrojov svetla a pretvára ju na zdroj energie potrebný pre udržanie života bytosti na tej úrovni, na ktorej sa práve nachádza. Vznáša na nad našou hlavou približne 30 až 50 centimetrov. Na jej posilnenie je dôležitý dennodenný pobyt približne pol hodinky na slnku a dostatok vitamínu D. Stredoeurópania zväčša trpia nedostatkom vitamínu D. Nepomôže ani opálenie, získanie niekde pri mori. Platí, že čím sme do černejšej farby opálení o to menej už naše telo dokáže prijímať vitamín D. Takže v našich podmienkach odporúčam na jeseň jesť preventívne vitamín D3 a pre posilnenie imunity a dodanie prirodzených minerálov užívať pravé kaukazské mumio. Náš zdravotný stav sa odráža aj na tave našich čakier. Práve ôsma čakra súvisí s breatariánstvom – životom nezávislým na jedle, ktoré sa začalo rozširovať medzi ľuďmi práve v tomto období. Samozrejme, že nejde o náhodu. Jeho veľkým propagátorom je Henri Monfort, ktorý napríklad tento rok príde aj do Čiech a možno aj na Slovensko. Výhodou takéhoto života nie je iba veľká úspora energie, času, peňazí, ale aj život bez stresu, bez chorôb, bez degeneračných zmien súvisiacich s vekom, bez strachu o budúcnosť. Všetko zaisťuje spojenie s vesmírom, ktoré dokáže človeka cez slnečnú energiu udržiavať v optimálnom stave. Všetky bunky pracujú bez záplavy toxínov, ktoré im dodávame potravinami do tela. Ako bonus dostávame čas navyše. Breatariánom stačí spať 2-4 hodiny a môžu potom žiť na plný plyn. Aj v prípade ôsmej čakry sa nič nového pod slnkom nedeje. Už naši predkovia poznali chrámy slnka, kde sa chodili nabíjať, aby mohli žiť bez množstva potravín.

Táto čakra sa nazýva energetické centrum bezpodmienečnej božej lásky, keď sa začína prejavovať naplno, začneme omnoho intenzívnejšie preciťovať svoju súnaležitosť s celým ľudstvom. Naše podvedomie sa mení, rozširuje a čistia sa posledné zvyšky karmy. Zbavujeme sa  naučených energetických vzorov, ktorých sme sa držali v minulosti viac ako jeden život. Zrazu lepšie chápeme svoje miesto vo vesmíre, čím sa nám mení myslenie a naše schopnosti sú omnoho väčšie a prospešnejšie už nie iba pre nás, ale aj pre celok. Pre ľudstvo. Je to posledná čakra, ktorá má niečo spoločné s ľudskosťou a pomáha nám zastaviť koleso karmy. Neustáleho kolobehu života a smrti. Prináša do života možnosť prežiť niečo božské, kreatívne, neobmedzené, voľné. Má chuť všehomíra. Cesta za otvorením tejto čakry nie je bezbolestná. Rozpúšťanie karmy môže byť spojené s veľkým utrpením, pocit osamelosti a nepochopenia, prerušené vzťahy, choroby, často až psychické problémy. Treba si uvedomiť, že pri veľkom upratovaní sa musíme zbaviť všetkého zakoreneného a vyhnívajúceho, čo je síce našou súčasťou, ale bráni nám ísť ďalej. Kto raz nastúpi na túto cestu, nemá šancu k návratu do pohodlia neuvedomeného a neuvedomelého života. Každá boľačka raz prejde, aj my sa v novom živote usalašíme, uzemníme. Opäť to budú naše chodidlá a naša stabilita, ktoré nám k tomu pomôžu. Z krištáľoterapie môžeme počas týchto zmien, ktorých dĺžka a intenzita je veľmi individuálna nosiť vo vrecku čierny turmalín, červený jaspis alebo oranžový karneol. Najväčšou chybou, ktorej sa môžeme v tomto období dopustiť je, pocit výnimočnosti a nadradenosti. Ego s nami vie zahrať svoje divadlo v každom čase a na každom mieste. Farba spojená s ôsmou čakrou je ultrafialové svetlo. Veľmi intenzívna fialová žiariaca farba. Často sa využíva aj na diskotékach. Všetko biele v nej veľmi jasne svieti.

Ak nezažívate stav blaženosti a spojenia s celým vesmírom iba pri meditácii, ale žijete v ňom permanentne, bez ohľadu na to, čo sa okolo vás deje, máte pravdepodobne otvorenú ôsmu čakru. Sprevádzajú ju aj také schopnosti ako jasnovidenie, jasnopočutie, liečiteľstvo, telepatia, cestovanie mimo tela…Vďaka tomu, že ôsma čakra je spojená so siedmou čakrou, kde sú zárodky týchto schopností, môže sa stať, že pri otváraní ôsmej čakry máme takéto vnemy telepatie alebo cestovania mimo tela, ale nevieme ich naplno kontrolovať a hocikedy vyvolať, či riadiť. To sa nám podarí, až keď sa otvorí plný(zatiaľ) počet čakier. Až po trinástu. Nechať si niekým druhým nasilu otvárať túto čakru by mohlo byť veľmi nebezpečné. Schopnosti ľudí s otvorenými všetkými čakrami sa napriek vysokému vývoju líšia podľa stupňa osobného rozvoja. U niekoho sa napríklad najviac posilní empatia, kým u iného trebárs zosilnejú enormne liečiteľské schopnosti. Pri dobre otvorenej ôsmej čakre nie je problém cestovať netelesne aj mimo našu slnečnú sústavu, alebo sa vrátiť v čase o miliardu rokov, či ísť dopredu v čase. To sú tie známe spomienky na budúcnosť. Netreba z toho robiť vedu. Treba si to iba užiť. To nie je cieľ, to je iba zaujímavý kúsok cesty. Pre tých, ktorí ho zažívajú taký normálny, tak ako pre iných je normálne naučiť sa abecedu. Bez stresu a strachu sa každá činnosť robí s väčšou radosťou. Tak do toho! Užite si! Pred pár rokmi, by ste zhoreli za tieto schopnosti na hranici. Dnes vás nanajvýš vyhlásia za blázn, ale vy viete, že všetko je v poriadku. Len to nikomu nevysvetľujte. Zatiaľ mať otvorené aj ďalšie čakry nie je celkom samozrejmé. Tú ôsmu kedysi maľovali svätcom ako svätožiaru a dnes ju máte otvorenú už aj vy. Super. Keď ste pripravený, nevykoľají vás to a o tom je táto kapitola.

Ten, kto sa čakrami nezaoberal iba povrchne vie, že okrem hlavných čakier, je naše telo a aj naše éterické telo pokryté celou sieťou malých „čakričiek“, ktoré pomáhajú udržiavať v chode všetky naše fyzické aj psychické záležitosti. Na fyzickej úrovni riadia tento revitalizujúci systém nadľadvinky, ktoré sú v neustálom spojení s mozgom a s tymusom. Kontrolujú, či je neustále dobre vyvážená chémia aj fyzika tela. Spojovacím článkom týchto troch oporných bodov je deviata čakra. Podľa získaných výsledkov informujú mozog, či je človek pripravený k vzostupu. Ísť vyššie a ďalej nie je len vec našej vôle, ale aj našej pripravenosti.

Deviata čakra sa nazýva čakrou kristických schopností. Z toho vyplýva, že ide o otvorenie všetkých schopností, ktoré mal Kristus. Keď sa otvorí, je to ako keby ste nechali sebou pretekať Kristovu energiu, ktorá doteraz vo vás latentne prebývala, ale nemohli ste sa k nej dostať. Deviata čakra sa nachádza nad našou hlavou vo výške asi 120 centimetrov. Keď sa začne táto čakra otvárať, vytvára nad vašou hlavou žiarivú energiu, ktorá vyzerá ako rotujúca dúha. Prevláda v nej vždy tá farba, ktorá súvisí s činnosťou, ktorej sa prednostne bytosť venuje. V tejto čakre je uložený náš karmický inkarnačný plán. Tu sú uložené všetky naše schopnosti, ktoré sme zozbierali počas našich všetkých životov. Je to náš svätý grál. Tajomstvo osudu našej duše. Tu je miesto, v ktorom sa rozhoduje o tom, kam napokon odíde naša duša po skončení misie na zemi. Vyvíjajúca sa ľudská duša môže byť rozložená do troch hlavných typov: Tvorca, učiteľ, liečiteľ. Samozrejme tieto typy nemusia byť celkom čisté, môžu sa prelínať, či doplňovať. Znamená to asi toľko, že ak je napríklad človek tvorca bude niekoľko životov pracovať na vytváraní niečoho a je jedno, či v jednom živote maľuje, v druhom projektuje, v treťom sa venuje počítačovej grafike alebo je stolár, či sochár. Popri tom môže byť aj učiteľom vo svojej oblasti a nájde si niekoľko nasledovníkov, ktorých naučí svojmu remeslu, svojej tvorbe. Rovnako je to s liečiteľom. Mnohí súčasný liečiteľ mohol byť niekoľko životov lekárom alebo zverolekárom a naopak dnešný srdcový chirurg mohol byť šaman, ktorý sa staral o zdravie celého kmeňa. V jeho deviatej čakre sa potom sústreďujú všetky skúsenosti z týchto životov. Napokon sa z neho stáva majster, virtuóz alebo Ján Amos Komenský, či nositeľ Nobelovej ceny v oblasti medicíny. Ide o základnú znalosť duše a aj keď sa všetko prelína a spolu súvisí, vždy napokon zistíte, že niečo je vám bližšie, buď učenie, liečenie alebo tvorenie.

Táto čakra sa otvára, keď potrebuje človek naplno využiť svoje nazbierané skúsenosti v prospech celku. Vtedy sa podvedome začnú spájať všetky nadobudnuté schopnosti a rastie spiritualita jednotlivca. Človek zrazu bez pochybností pochopí naozajstný význam všetkého, čo sa doteraz naučil a pochopil a spozná svoju skutočnú hodnotu a múdrosť. Všetko potom zapadá do seba ako dobre zostavené puzzle. Tu by som rada pridala slová Carlosa Barriosa: Za skutočné vedomosti sa neplatí, sú skopírované v našej DNA. Ak nájdete svoje srdce, nájdete aj svoju cestu. Rozmenené na drobné to znamená, že niekomu sa napriek snahe a počiatočnému úspechu nepodarí dokonale vstúpiť do stavu s otvorenou deviatou čakrou. Možno ešte celkom nenašiel svoje srdce. Chýba mu akési spojujúce vlákno. Príčinou môžu byť nie celkom pochopené súvislosti medzi jednotlivými svojimi schopnosťami, danosťami a realitou, ktorú človek žije. Tak napríklad ste dobrým liečiteľom, ale potrebujete naučiť niekoho vášmu umeniu, aby mohol pokračovať vo vašom poslaní. Lenže „učiteľa“ ste ešte dokonale nezvládli, takže nedokážete odovzdať žezlo. Často stačí preliečiť čakru, aby dokonale spojila všetky aspekty osobnosti a tak umožnila slobodnému užívaniu pochopeniam, ktoré predchádzali otvoreniu tejto čakry. Niekedy sa to v tomto živote nepodarí. Jednoducho to ešte nemáte v DNA. K prepojeniu prichádza prirodzene v čase takzvaného aha-efektu, keď telom prebehne úplné pochopenie, ktoré sa zapíše do každej bunky. Aha efekt si najlepšie uvedomíte vtedy, keď sa vecou, na ktorú ste boli predtým sústredení, prestanete úplne zaoberať. Je už vašou súčasťou.

Pochopenie desiatej, jedenástej, dvanástej a trinástej čakry je pre súčasného „obyčajného človeka“ dosť nepochopiteľné. Takže ho uvediem len vo veľmi skrátenej forme. Kto potrebuje o nich viac informácií, určite si ich nájde. Veď aj tu platí, ak je žiak pripravený, učiteľ príde včas. Desiata čakra je ako napojenie na nefyzický mozog mnohodimenzionálnej osobnosti. Je majstrovskou knižnicou zozbieraných vedomostí a skúseností. Je to silný energetický tok tejto esencie, ktorý sa v noci neustále napája tak, aby bol zaručený prirodzený postup. Jedenásta čakra spája úplné uvedomelé vyššie ja s univerzálnym zdrojom. Nachádza sa v zadnej polovici vrcholu hlavy. Dvanásta čakra sa nachádza ihneď nad hlavou a riadi ľavú stranu tela, teda našu ženskú časť plnú kreativity a nadania. Je zdrojom súcitu a lásky k sebe a k okoliu. Napriek tomu, sa v poslednom čase isté vedecké kruhy snažia spochybniť funkciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry a teda pravej- mužskej a ľavej – ženskej časti celku, s odôvodnením, že mozog dokáže prevziať funkciu kreativity aj v ľavej hemisfére a naopak. No a trinásta čakra reguluje pravú stranu nášho tela – riadi naše vnímanie reality, orientačný zmysel a našu schopnosť vymyslieť cestu od myšlienky k činu. Je súčasne zdrojom našej vonkajšej harmónie.

Erica di Orendi

Pôvodná cena: 8.90 EUR | Naša cena: 7.12 EUR Ušetríte: 1.78 EUR | Zľava: 20%


Súvisiace články:

(Prečítané 4 467 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Sedem čakier nebude stačiť

  1. chybí 14tá hlavní čakra píše:

    nikde jsem nenašel 14tou čakru popsanou jako zde, počítá se mezi hlavní čakry..

  2. Zivé Světlo píše:

    Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/osobni-nulovy-bod-neboli-duchovni-srdce-je-dimenzionalni-brana-do
    Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aktivace-portalu-vasi-sisinky-mozkove
    Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. http://www.inner-light.ning.com/group/tvrcinovhoharmonickhosvtaajehorealit/forum/topics/navod-jak-zharmonizovat-a-tim-od-zakladu-zcela-pretvorit-tento-di