google27eaa3905ca3fee3.html

Paramahamsa Nithyananda

Toto pro vás může být překvapivé odhalení, ale pravda je, že univerzální neboli vesmírná inteligence reaguje na každou vaši myšlenku. Velice zajímavý výzkum japonského vědce doktora Masaru Emota to jasně dokazuje. Dr. Masaru Emoto experimentoval s vodou (víc  o jeho experimentech ZDE*). Sbíral vzorky vody z růz-ných zdrojů a poté je vystavoval nejrůznějším myšlenkám. Pak je zmrazil a studoval jejich zmrzlé krystalky pod mikroskopem. Studoval tisíce krystalků za velice pevně regulovaných tepelných podmínek, při zmrazování času a světla. Doktor Emoto prováděl s vzorky nejrůznější experimenty – hrál jim různé druhy hudby, hovořil na ně, předčítal jim starobylé texty, modlil se k nim a tak dále. Zjistil, že vzorky vody, jež byly vystaveny ozdravné hudbě, zformovaly velice krásné krystalky. Voda, jež byla vystavena negativním pocitům a myšlenkám, nezformovala krystalky, ale spíš nepravidelné struktury, což odráželo emoce osoby, která s nimi pracovala. Vaše tělo je tvořeno zhruba sedmdesáti procenty vodou. Planeta Země je pokryta vodou ze sedmdesáti procent. Po studiu efektů mentálních myš-lenek na vodu si představte, jak ohromné efekty mají vaše myšlenky, slova a úmysly na planetu i na vás!

Když byla Indie pod britskou nadvládou, britští vojáci zjistili, že když si na svých lodích převáželi vodu z Anglie do Indie, voda se vždy zkazila již na lodi. Když si ale převáželi vodu z Indie do Anglie, voda nejenže zůsta-la čerstvá po celou cestu, ale vydržela čerstvá až do té doby, než ji všechnu nakonec v Anglii vypili! Když vědci studovali tento překvapivý fenomén, zjistili, že čerstvá voda z posvátné řeky Gangy v Kalkatě v Indii byla uctívána miliony lidí po celém světě. Voda měla díky tomu přirozené schopnosti k neutralizování škodlivých bakterií a také samočisticí schopnosti.

Ganga, Varanasi

Miliardy lidí se již více než tisíc let modlí k řece Ganze, a tudíž na její vodě zanechaly jejich myšlenky stopu, díky níž má voda příslušnou energii a dokáže se sama ozdravit a čistit. V Egyptě zase studovali řeku Nil tak, že měřili její tok, stupeň, turbulence a tak dále. Zjistili, že tyto parametry mnohokrát odrážely přírodní kalamity jako například zemětřesení, sopečné erupce či tsunami, k nimž došlo nebo mělo dojít v nejbližší době i ve velice vzdálených částech světa. Proč si více nevšímáte přírody? V okamžiku, kdy vstoupí do hry vaše ego, začnete být k přírodě necitliví a nevšímáte si jí.

Jednou jsem četl krásný příběh o jistém básníkovi, který si v mladém věku chodí-val hrát se zvířaty poblíž domu, kde žil. Jeho otec ho vždy varoval, že by si neměl hrát s divokými zvířaty, protože by mu mohla ublížit. Chlapec si s nimi ale stejně chodil hrát, kdykoliv mohl. Řekl: „Když jsem byl ne-smělý a bál jsem se, že by mi mohla zvířata ublížit, ani se ke mně nepřiblížila a nikdy mezi námi nedošlo k žádné komunikaci ani se mezi námi nezrodil žádný vztah. Když jsem však měl odvahu nebo hravou náladu, když jsem se nebál a nebyl jsem nesmělý, vznikla mezi námi silná komunikace a vztah. Velice jasně jsem cítil, jak se spolu navzájem propojujeme.“

Vaše ego se posiluje tehdy, když je silná vaše identita, váš pocit, že jste samostatná a od ostatních oddělená osoba. Tehdy se poruší vaše spojení s přírodou, což je pro lidstvo jedna z největších ztrát. Je to podobné, jako když nemůže někdo, kdo je od narození slepý, pochopit, o co vlastně kvůli svému hendikepu přichází. Stejně tak člověk, který zapomněl, jak se spojit se svým srdcem, nikdy nepochopí, oč tím přichází. Četl jsem o jistém experimentu, k němuž došlo před několika lety. Vědci použili elektroencefalograf (EEG), aby mohli měřit mozkové vlny dvou lidí, kteří společně meditovali. Bylo zjištěno, že jisté páry lidí vykazovaly ve svých mozkových vlnách silné souznění. Tyto silně propojené páry byly požádány, aby společně po nějakou dobu meditovaly, a poté byly rozděleny do dvou různých místností. Každá osoba z daného páru se nacházela v jiné místnosti. Jedna osoba byla stimulována jasným světlem, druhá ne, a přesto i osoba nacházející se v místnosti bez jasného světla vykazovala stejné mozkové vlny jako osoba světlem stimulovaná, a to dokonce v naprosto stejný okamžik! Pochopte, že to, co se děje ve vaší mysli neovlivňuje pouze vás, ale také lidi kolem vás. Překonat prostor a vzdálenost není pro myšlenky žádná překážka, protože ony se pohybují vzduchem. Pokud máte doma často negativní myšlenky a obavy, ony se tam hromadí a celá atmosféra u vás doma doslova houstne. Všichni jsou postiženi negativitou, jež z vás vyzařuje.

Paramahamsa Nithyananda

*

Článek je úryvek z knihy:

Paramahamsa Nithyananda – Přirozené osvícení – Všechno v životě je příznivé, tak to oslavujte! – Tato kniha je pro každého, kdo si přeje žít plným a naplňujícím životem. Naleznete v ní hluboké pravdy a účinné techniky, jež vám pomohou vyřešit vnitřní konflikty a postoupit do vyšší roviny uvědomění. Mladý, současný duchovní mistr nadšeným, živým a přitom docela obyčejným způsobem popisuje, co je to osvícení, jak jej dosáhnout a jaké výhody přináší. Svůj výklad ilustruje poučnými příběhy a konkrétními meditačními návody. Jeho slova ve vás probudí radost ze života a důvěru v Existenci.

*

*

(Prečítané 2 197 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.