google27eaa3905ca3fee3.html

Tento příspěvek nemá za úkol probouzet pesimistické nálady ani zavrhnout vše dobré co člověk během své pestré historie vytvořil, ale upozornit na nadcházející etapu vývoje naší civilizace.

Naše současná věda vnímá člověka pouze jako živočicha z masa a kostí, který se liší od zvířat pouze schopností myslet a tvořit. Lidské vědomí je považováno za produkt činnosti mozku, přestože není možné prokázat jeho vznik. Současné vědecké teorie o vzniku vesmíru a života jsou již neudržitelné a většina těch, kteří je podporují, nejsou ochotní přijmout vyšší stanovisko a jednou provždy opustit svůj materiální názor.

Filozofie pravdy chápe člověka jako bytost, jejíž vědomí je nezávislé na hmotném těle a veškerou existenci vesmíru, hmoty a života umisťuje do Mysli. Etické a morální zásady, stejně jako mentální principy, v ní byly přítomny po celá tisíciletí. Zpočátku však pouze ve formě tajných nauk a mystérií, které nebyly přístupné běžnému člověku, ale byly určeny především pro adepty duchovně a morálně natolik vyspělé, aby bylo vyloučeno její zneužití. Tyto tajné nauky byly předávány těm, jejichž postavení ve společnosti mělo velký význam pro všechny. Vždy po celou lidskou historii zde existovali moudří filozofové a myslitelé, kteří se snažili ovlivnit náš vývoj a zapojit vědomě každého člověka do duchovní evoluce, která je součástí jeho života. Přestože se věda ve svých výzkumech filozofii velice přiblížila, nedokázala se s ní spojit a převzít její vznešené pravdy a cíle. Nezájem o tyto principy u dnešních politiků i představitelů většiny jednotlivých států přivedl naši společnost k zásadní krizi.

Žijeme v době nevídaného rozmachu informací, které jsou díky tisku, rozhlasu, televizi a internetu snadno přístupné téměř každému člověku. Současná média jako rozhlas a televize jsou pod silným vlivem vládnoucích stran, jsou přísně cenzurované a upravované tak, aby byly v souladu s naší euroamerickou orientací. Zdá se, že jediným alespoň zčásti svobodným médiem je internet. Díky tomu, že mnoho lidí má možnost vytvořit a provozovat vlastní nezávislé internetové stránky o libovolném obsahu, se můžeme dostat k informacím, které by nám jinak byly zcela jistě odepřeny. Můžeme se tak snadno dozvědět téměř o všem z jakéhokoli oboru lidské činnosti i z oblasti historie. V tomto nekonečném množství zpráv a údajů nalezneme mnoho podrobností o historických událostech, můžeme proniknout hlouběji do jakéhokoli vědního oboru a možná pochopíme i hlubší souvislosti světových událostí. S tak velkým přísunem informací se objevuje bohužel i spousta dezinformací, pověr i nesmyslů pramenících z materiálního nebo pseudoduchovního pohledu autorů, kteří se někdy prezentují jako téměř vševědoucí, a egoisticky nás přesvědčují, že oni vědí co bude následovat v nejbližších dnech. Tak se můžeme často dočíst i o událostech, které si navzájem protiřečí. Dozvíme se o duchovní transformaci v podobě zvyšování vibrací a oddělování temnoty od světla, o konspiračních teoriích a informacích o tajných spolcích usilujících o světovou vládu, o probíhajícím přepólování naší planety, o válce která začne už zítra, o chystané invazi mimozemšťanů včetně channelingu s členy Galaktické rady a o řadě nejasných proroctví a mystérií. Toto nepřeberné množství informací bohužel nevede k vytvoření jasného obrazu o nadcházejících událostech, ale naopak vnáší chaos a obavy do myslí čtenářů. Mnozí z nich, kteří snadno podléhají emocím, se tak snadno mohou dostat do zbytečného stresu a depresí, které mohou způsobit i psychické problémy. V očekávání brzkého konce již násilně ukončily život stovky členů různých náboženských sekt a také množství sebevražd běžných lidí je alarmující.

Je zřejmé, že nikdo z nás není schopen s jistotou říci čím budeme procházet, ale jisté je, že vyvrcholení krize je nezvratné. V současné době se jistě najdou mezi námi ti, kteří si uvědomují co je smyslem lidské existence a snaží se, aby jejich život byl naplněn hledáním pravdy, ale je to bohužel jen nepatrný zlomek z celkového počtu obyvatel této planety. A tak důvodů pro současnou krizi je hned několik. V prvé řadě je to nezájem většiny lidí o naplnění svého života duchovním poznáním. Akceleruje egoismus, sobectví, násilí , touha po moci a majetku. Náplní života většiny současných lidí je honba za penězi a nadměrnou dávkou požitků. Církev, která měla člověka vést k bohu, ustrnula na svých dogmatech neschopna vlastní transformace odpovídající potřebám současného člověka. Ztráta lidských hodnot a vznešených ideálů se nepochybně podepsala na lidském charakteru.

Od konce druhé světové války jsme nebyli schopni zabránit dalším menším či větším válkám a stále se objevují konflikty vyvolané s cílem uspokojit ziskuchtivost a pokusit se získat moc nad jinými státy. Nevážíme si života a nejsme schopni žít v souladu s přírodou. Každodenně jsme svědky utrpení a násilí páchaného na lidech i zvířatech. Chyby, kterých se lidstvo během své existence dopustilo, jsou zřejmé a dodnes jsme se z nich nedokázali poučit. Měli jsme možnost přijmout vznešené poselství proroků, kteří procházejí celou naší historií, ale většina z nás si vybrala cestu vědeckého rozvoje, dlážděnou materialistickým nebo pseudoduchovním názorem naplňujícím naše představy o štěstí. A tak vývoj lidské společnosti probíhal většinou ve formě vědeckotechnického rozvoje s absencí nejvyšších morálních a etických hodnot. Skutečné lidské hodnoty jsou často zesměšňovány a na jejich místo jsou implantovány hodnoty materiální, které jsou nám důmyslně vnucovány v podobě reklam. Tak je poměrně úspěšně vytvářena iluze podstaty lidského štěstí pramenící z financí a majetku.

Světová karma není trestem, ale završením a důsledkem pramenícím z lidské činnosti a nesprávného myšlení. Hromadění zbraní nikdy nepovede k míru pokud nenastane mír v lidských srdcích.Většina lidí není schopna přijmout vznešené pravdy, které jim předkládá filozofie, a tak jedině nepříjemné zkušenosti, jakými je ztráta jejich hmotných jistot, je mohou přivést k zamyšlení nad vyšším smyslem svého života.

Duchovní evoluce je nevyhnutelná, neboť nám byla určena nekonečnou moudrostí, která je pozadím celého vesmíru a pokud jsme si vytvořili překážky bránící nám v jejím naplnění, můžeme si být jisti, že budou odstraněny. Veškeré události, kterými člověk prochází, ho nakonec nevyhnutelně dovedou k poznání své skutečné podstaty a naplnění skutečného života. Na této cestě nejsme nikdy osamoceni, Nadjá je vždy s námi, připraveno převzít naše břemeno a vynést nás ke světlu, pokud budeme ochotni vzdát se svého malého já.


Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona svazek 9 LIDSKÁ ZKUŠENOST * UMĚNÍ V KULTUŘESkvelá kniha od slávneho mystika Paula Bruntona:

Paul Brunton – Tajnosti egyptské – Cestopisno-mystické zápisky známeho spisovateľa a duchovného bádateľa. Pútavo a intímne píše o Sfinge, o púšti, o Veľkej pyramíde a o tom, ako v nej strávil noc, o návštevách u káhirského mága, najslávnejšieho egyptského zaklínača hadov a najslávnejšieho egyptského fakíra, o islamskej tvári Egypta, o starých egyptských mystériách aj o svojom vlastnom duchovnom zasvätení, ktoré v Egypte zažil.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 10.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 2.64 EURViac o Paulovi Bruntonovi TU:


(Prečítané 1 791 krát, 1 dnes)

Comments are closed.