google27eaa3905ca3fee3.html

Paramahamsa Nithyananda

Dnes ráno som si uvedomil veľmi dôležitú pravdu o naplnení a ukončení.

Po prvé, chcem aby ste pochopili, že tieto 4 princípy (integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie) budú vo vás fungovať iba v stave naplnenia. Iba budete naplnení tak môžete žiť tieto 4 princípy tak, ako by ste ich mali žiť. Keď nestrávite dostatok času a energie a ak nemáte dostatočný zámer stať sa naplnenými, tak sa tieto 4 princípy vo vás neudejú. Zámer je totiž veľmi dôležitá prísada naplnenia.

Najskôr musíte pochopiť čo je to nenaplnenie a potom pochopíte naplnenie. Vždy, keď sami so sebou komunikujete negatívne, ponižujúco, keď máte negatívne myšlienky, tak ste nenaplnení. Napríklad si poviete: “Od dnes budem aplikovať tieto 4 princípy”, avšak vaša myseľ sa z vás začne okamžite smiať, “Hahaha, takto isto si si už naplánoval milión vecí, ja viem, že sú to len prázdne slová.”

Pochopte, keď sa pre niečo rozhodnete, tak jedna časť vo vás, ktorá vám neverí, tá časť, ktorá s vami nesúhlasí, to je nenaplnenie. Jeden z najväčších problémov nenaplnenia je to, že nikdy nebudete schopní byť spokojní sami so sebou. Nebudete schopní žiť so sebou samým vo vlastnom tele. Neustále budete mať pocit, akoby ste boli odsúdení na doživotie. Kvôli tomuto pocitu nebudete schopní žiť ani jeden z princípov. Ani integritu, ani autentickosť, ani zodpovednosť ani obohacovanie. Nenaplnenie bude napádať ako prvých vás samých. Nenaplnenie vytvorí takzvaný samo-hodnotiaci mechanizmus vo vás.

Začnete sa pýtať: “Čo vlastne robím? Idem tým správnym smerom? Čo budem robiť ďalej? Je toto tá správna cesta?” Čím viac krát robíte samo-hodnotenie, tým viac budete zameraní sami na seba a budete sa iba mučiť.

Je to vaše nenaplnenie ktoré vás núti robiť tieto kritické seba-hodnotenia znova a znova. Pochopte, iba keď budete cítiť naplnenie vo svojom vnútri budete vôbec schopní počúvať, dokonca aj v tejto chvíli. Ak máte v izbe hodenú špinavú bielizeň, ak máte na sporáku mlieko ktoré vrie, ak máte okolo seba niečo neukončené, nebudete schopní sa usadiť a počúvať. Počúvanie je totiž možné iba v stave naplnenia.

Aké to je cítiť sa nenaplnení, to vám môžem vysvetliť, ale priestor naplnenia, ten vám neviem vysvetliť. Pretože akékoľvek slovo poviem, nebudete mi rozumieť. Ak poviem “Shuddha Sukhabodha Chinmaya Swabhavananda”, čo budete rozumieť? Nie, nemôžete tomu porozumieť. Môžete pochopiť čo je nenaplnenie, pretože to je vaša skúsenosť. Akékoľvek rozhodnutie urobíte v nenaplnení, jedna časť z vás sa na vás bude iba smiať, nebude s vami súhlasiť, nepovie vám “tathastu”- “nech sa tak stane”.

V stave nenaplnenia nebudete schopní kompletne počúvať. Správate sa akoby ste počúvali, ale nepočúvate. Tvárite akoby ste videli, ale nevidíte. Ľudské bytosti musia pochopiť túto veľmi dôležitú pravdu. Keď ste nenaplnení tak nebudete praktizovať 4 princípy, a zároveň tieto 4 princípy vám neprinesú očakávané výsledky. Iba vtedy ak budete integrovane praktizovať integritu získate “vak siddhi” (výnimočnú schopnosť kedy sa každé vaše vyrieknuté slovo premení na realitu). Iba keď budete praktizovať autentickosť autenticky otvorí sa vo vás priestor nekonečných možností. Iba ak sa stanete zodpovedne zodpovední stanete sa vodcom.

Prvú vec, ktorú potrebujete priniesť do svojho vnútra je naplnenie. Musíte priviesť do svojho vnútra naplnenie, až potom budú vo vás tieto 4 princípy fungovať a prinesú vám výsedky, aké očakávate. Ak chceme natoliť naplnenie, potrebujem najskôr ukončiť všetky potlačené bolesti, emócie, utrpenia, pocity bezmocnosti a nastoliť “poornatva”, alebo, stav naplnenia.

Venujte sa aspoň 6 mesiacov na nastolenie pocitu naplnenia pomocou procesu Swapoornatwa kriya a Poornaatwa kriya. Tieto techniky by ste mali robiť neustále po dobu 6 mesiacov, a to bez toho, aby ste akokoľvek narušili svoju bežnú rutinu.

Ukončenie musí byť podnikané zároveň s vašou aktívnou dennou rutinou. Ak prestanete svoju rutinu, je to akokeby ste sa snažili postaviť nový dom bez toho aby ste najskôr zbúrali starý. A zároveň, ak sa snažíte zbúrať starý dom ale nepostavíte si nový, tak tá medzera ktorá sa tam vytvorí medzi tým vám prinesie ďaľšie a ďaľšie nenaplnenia.

Pochopte, ak je vo vás naplnenie, tak 4 princípy vo vás budú explodovať ako keď dáte oheň na explozívny materiál. Sú niektorí ľudia, ktorí akonáhle počujú o 4 princípoch, tak sa stanú ich skúsenosťou, a sú ľudia, v ktorých sa ten oheň chytá len veľmi veľmi pomaly. Prečo je to tak? Je to totiž priamo spojené s vašim vnútorný pocitom naplnenia.

Swapoornatva a poornatva kriya by sa mali stať vašou pravidelnou duchovnou rutinou. Musíte pochopiť, ze ukončenie je dôležitá lekcia, ktorú sa musíte naučiť. Až keď zažijete stav naplnenia vo vašom vnútri budete schopní reálne praktizovať tieto pricípy.

Keby ma niekto požiadal, aby som vybral ďaľší princíp k týmto štyrom, tak by to bolo naplnenie. Pochopte, je to naplnenie, ktoré uskutoční, aby sa udiali tie pravé veci vo vašom živote. Je to naplnenie, ktoré vo vás prebudí život. Naplnenie je Shiva, počúvanie je Devi. Ak ste naplnení, tak ste ustálení v Shiva energii – v božskej mužskej energii. Ak počúvate, tak ste ustálení v Devi energii – božskej ženskej energii.

Počúvajte! Iba keď sa stanete naplení budete úplne integrovaná osoba. Všetky vaše časti – vaše vnútro, vaše telo, vaša myseľ, všetko bude pod vašou kontrolou. Všetko sa stane vami, stane sa to vašou súčasťou. A ešte jednu vec potrebujete vedieť. Všetci si myslíme, že ak urobíme ukončenie teraz, tak budeme zažívať pocit naplnenia až od tohto momentu. Nie je to tak! Aj vaša minulosť sa stane naplnená. Ukončenie je jediný spôsob ako sa dá zmeniť vaša minulosť. Ľudia si myslia že minulosť sa nedá zmeniť, ale pochopte, že minulosť, súčasnosť a budúcnosť pochádzajú z jedného a toho istého semienka. Ak sa nedá zmeniť minulosť, tak potom by sa nemala dať zmeniť ani budúcnosť.

Ak sa cítite bezmocní teraz, tak ste sa určite cítili bezmocní aj v minulosti. Takže strávte čas ukončovaním, vynaložte energiu na ukončenie, urobte rozhodnutie, stanovte si zámer byť naplnení. Najdôležitejšie je vaše rozhodnutie. Rozhodnutie byť naplnený je to, čo vás udrží v naplnení.

Ak ste sa cítili silní v minulosti, budete silní aj v budúcnosti. Ja som sa vždy cítil silný a úspešný, preto ma aj moja budúcnosť automaticky pripravuje na to, čo potrebujem vedieť aby som bol úspešný.

Všetky neschopnosti vo vašom živote existujú iba preto, lebo ste ich na sebe vnímali v minulosti. Ten samo-hodnotiaci mechanizmus, ktorý vás neustále posudzuje vám dá vysoké známky iba vtedy, keď budete naplnení. V úplnom naplnení sa tento samo-hodnotiaci mechanizmus vyparí. Nebudete sa vôbec hodnotiť.

Pochopte, iba keď budete naplnení môžete byť úspešní. Či už vo vzťahoch, alebo bohatstve, alebo kariére, dokonca aj vo vašom zdraví. Zdravie zažijete iba pri naplnení. Bohatstvo zažijete iba pri naplnení.

Rozhodnite sa BYŤ naplnení. Rozhodnite sa byť V naplnení. Rozhodnite sa byť v NAPLNENÍ. Ak budete naplnení, tak tieto 4 tatwas (princípy) vo vás urobia zázraky.

Ak sa mám pokúsiť popísať vám stav naplnenia, povedal by som večná extáza, radosť. Žiadne iné slovo nemôžem použiť.

Potrebujete vedieť, že vaše vnútro zažíva minulosť a budúcnosť rovnakým spôsobom. Ako si vytvárate minulosť? Vaša minulosť je zostavená z týchto troch vecí: fakty, vaše vnímanie a vaše seba-hodnotenie. Toto sú 3 piliere na ktorých stojí vaša minulosť. Ak urobíte ukončenie teraz, vaše vnímanie a vaše sebahodnotenie budú spálené, t.j. 66% vašej minulosti bude spálenej. Vaša minulosť stratí nad vami moc a vaša minulosť bude pretransformovaná. A takto sa pretransformuje aj vaša budúcnosť.

Toto musíte pochopiť! Toto vám musí docvaknúť! Toto musíte žiť! Urobte ukončenie! Urobte ukončenie pomocou správnych techník. Neustále ukončujte so sebou a s každým okolo vás.

Toto sú 3 spôsoby ukončenia:

  • Swapoornatwa kriya – samo-ukončenie, sedenie so zrkadlom.
  • Poornatwa kriya – s kýmkoľvek cítite nenaplnenie, sadnite si s ním a ukončite to.
  • Katartické techniky – použite ich vtedy, ak neviete s kým a aké neukončenie máte.

Ukončenie je základ na postavenie života. Ukončenie je základ na ktorom môže stáť život. Pochopte, prvá vec ktorá je nevyhnutná na naplnenie je vaša túžba byť naplnení. Zámer byť naplnení. Iba ak budete naplnení začnete žiť. Iba ak ste naplnení, život vo vás začína.

Podstatou tohto satsangu je: Objavte a naplňte seba, sebou samými.

Zajtra, (v správe z 3.mája 2013) budem hovoriť viac o koreňových vzorcoch, ktoré sú zdrojom každej reakcie a odpovede vo vašom živote.

~Paramahamsa Nithyananda v jeho rannej správe z 2. mája, 2013


Paramahamsa Nithyananda – Přirozené osvícení – Kniha pre každého, kto túži žiť plným životom. Nájdete v nej hlboké pravdy a účinné metódy, ktoré vám pomôžu vyriečiť vnútorné konflikty a postúpiť do vyššej roviny vedomia. Mladý, súčasný duchovný majster nadšeným, živým a pritom úplne obyčajným spôsobom popisuje, čo je osvietenie, ako sa dá dosiahnuť a aké výhody prináša. Svoj výklad ilustruje poučnými príbehmi a konkrétnymi meditačnými návodmi. Jeho slová vo vás prebudia radosť zo života a dôveru v Existenciu.

Úryvok: Problém je, že většina lidí je přesvědčena, že se je někdo neustále snaží zranit, což není vůbec pravda, jelikož tím se pouze skrze ostatní promítá jejich vlastní nejistota. Velká spousta lidí nepociťuje žádnou vděčnost ke svým rodičům ani ke společnosti, jelikož mají pocit, že se na nich nějak podepsali, nebo jim nedali vše, co potřebovali. Pochopte, že díky své nynější inteligenci sice možná vidíte, že se vám v dětství či dospívání nedostalo od rodiny nebo společnosti správné mentální výbavy, nicméně ti, kdo vám dali vaše tělo, neměli ani nejmenší úmysl vás nějak narušit či o něco ochudit. Dali vám to, o čem byli přesvědčeni, že je to nejlepší, to je celé. V současnosti jste již rozumnější, proto se můžete přes tento pocit ublížení přenést a být jim vděční. Vědomě se rozhodněte, že po dobu příštích dvou dnů budete na vše reagovat pouze s čistou láskou a vděkem, a automaticky uvidíte každou osobu jako jedinečný výtvor Existence, jako odraz Božství. A nejenom to, vy také ke všemu a všem kolem vás pocítíte obrovský soucit.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 10.56, EUR Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 2.64 EUR


Pokračovanie tu:

Ako dosiahnuť stav naplnenia pomocou procesu ukončenia – 2.časť

Ako dosiahnuť stav naplnenia pomocou procesu ukončenia – 3.časť


(Prečítané 2 369 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.