google27eaa3905ca3fee3.html

Milí priatelia, ak sa považujete za duchovne či ezotericky založených ľudí, rozhodne čítajte Ferriniho! Je to to najlepšie, čo sme v poslednej dobe v Eugenike vydali, a z hľadiska našej celkovej produkcie určite „Top 10“. 

Jedná sa o pomerne komplexné dielo, v ktorom autor dáva čitateľovi ucelený návod na naplnený,  extatický život, a tiež na vnútorné uzdravenie a duchovný rast.

Paul Ferrini nazerá do podstaty toho, čo znamená žiť ako ľudská bytosť s darmi slobodnej vôle a slobodného myslenia.

Človek, ktorý dosiahol určitý stupeň vedomia, sa učí dôverovať životu (Bohu, Stvoriteľovi, vyššej sile, vesmírnym zákonom…).

Hlboké pasáže o zmysle našej existencie, o magickom účinku takého postoja, kedy všetko akceptujeme tak, ako to je, sa striedajú s pragmatickejšími kapitolami, venovanými sebarealizácii a medziľudským vzťahom (vrátane ľúbostných).

Ferriniho učenie stojí na niekoľkých zásadách: uplatňovať lásku/sebalásku, nikoho a nič za žiadnych okolností neposudzovať/neodsudzovať a stále si uvedomovať, že v každom okamihu máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme.

Tento autor okrem iného dôrazne varuje pred hľadaním duchovnej autority v iných ľuďoch. Každý z nás má totiž dostatočne dobré vlastné vnútorné vedenie, vlastnú vyššiu múdrosť. Viaceré pasáže týchto kníh sú nádhernou oslavou individuality a rešpektu k jedinečným, neprenosným skúsenostiam každého z nás.

Ferriniho slová, láskavé a nekompromisné zároveň, vás zavedú hlboko do vášho vnútra; umožnia vám pocítiť oslobodzujúcu, liečivú lásku, ktorú väčšina z nás nehľadá v sebe, ale v rôznych vzťahoch (často dosť neúspešne). No pod sugestívnym vedením Paula Ferriniho ju určite objavíte práve v sebe, a potom aj vo vzťahoch s druhými.

Poznámka: V prípade, že poznáte a páči sa vám kniha Bdelosť od Anthonyho de Mella, ktorá zaznamenala veľký úspech, potom sa vám iste bude páčiť aj Ferrini – je to totiž podobná šálka kávy. Dobrej, kvalitnej a povzbudzujúcej.


Ukážky z vyššie uvedených kníh:

Jen když přijmete věci takové, jaké jsou, zažíváte vrozenou dokonalost všeho.

Skutečné štěstí se odehrává pouze v přítomné chvíli. Pokud jste v této chvíli šťastní, pak není nic, čeho by ještě bylo třeba dosahovat. Pokud ale netušíte, zda budete šťastní i zítra nebo třeba jen za pět minut, zapomenete být šťastní teď. Jakékoliv plánování a snění vás odvádí od současného štěstí.

Mnozí z vás mají velmi důležitou práci, při níž slouží druhým. Přesto nejste šťastní zde v této chvíli. Musím vám položit otázku: za jakou cenu byste sloužili druhým?

Opravdu věříte tomu, že můžete přinést štěstí někomu jinému, pokud jste sami plní obav a vystresovaní? Určitě víte, že to možné není.

Je zajímavé, že i teď v této chvíli jste bez jakékoli námahy spojení s neomezeným bytím. Vaše tělo je zaplaveno světlem. Vaše srdce je schopné přijímat bezpodmínečnou lásku a vaše mysl je schopná přímým způsobem poznávat pravdu.

To je cíl cesty vědomí. Všechny formy duchovní praxe jsou o tom, abyste poznali bezpodmínečnou lásku a milost hned tady a teď. Odložíte-li stranou dogmata a rituály, dostanete se k podstatě, jíž je spojení a jednota. Tak je to ve všech spirituálních tradicích.

Všechny bytosti jsou povolané k míru, radosti a štěstí. Poslechnout toto volání znamená vydat se na cestu. Nezáleží na tom, jakou má tato cesta podobu nebo jak po ní kráčíte. Každá cesta je krásná a tajemná svým vlastním prostým způsobem.

Pravá duchovnost není přímočará. Není předepsaná. Nemůže vám říkat: „Dělej to a to, a stane se to a to.“ Všechno, co uděláte, musí vycházet hluboko z vašeho nitra. Musí to být svěží, čisté a ukotvené ve vašem srdci. Musí se to dít spontánně.

Cesta domů není nikdy taková, jak se domníváte. Vždycky však počítá s vaší schopností vycítit, jaký další krok je třeba udělat.

Volání k probuzení vychází z hloubi vaší duše. Nepodobá se volání žádné jiné duše. Pokud budete naslouchat druhým, vlastní volání nezaslechnete.

Jakmile je ale jednou uslyšíte, pochopíte, že je slyší i druzí, přestože každý po svém.

Jde o to, abyste pracovali se syrovým materiálem života. Musíte jej tvarovat a udělat z něj umělecké dílo.

Hrnčíř by mohl snadno odmítnout hlínu jako něco podřadného a nehodného jeho umění. Ale kdyby to udělal, jeho život by ztratil smysl. Hrnčíře nedělá hrnčířem hlína, ale to, co se s ní rozhodne udělat.

Co se rozhodnete udělat s tím, co máte k dispozici? Jak byste se mohli postavit k životním výzvám, abyste nalezli mír ve svém srdci a ve svých vztazích?

Odpověď je jednoduchá, přestože možná ne taková, jakou byste chtěli slyšet. Odpověď zní, že nemusíte dělat vůbec nic.

„Jenomže,“ ptáte se, „jak se tedy hlína vytvaruje, jestliže nemusím dělat vůbec nic?“

Hlínu tvaruje vaše ochota ponořit se do toho, co se děje. Hlínu tvaruje váš boj i vaše odevzdání se. Umělecké dílo vznikne, rozbije se a zase vznikne. V určité chvíli poznáte, že je hotové a že už na něm dál nemůžete pracovat. Pak od něj odstoupíte, a než se nadějete, máte v rukou další kus hlíny. Ta je jiná, obsahuje jiné možnosti. Představuje novou výzvu.

Stačí prostě žít svůj život, to je celý proces tvarování. I když vzdorujete tomu, co se děje, nebo když to popíráte, i tím hlínu zpracováváte.

„A co zločinec?“ ptáte se. „I ten dělá ze svého života umělecké dílo?“

Ano, i ten. Jeho život je záznamem jeho cesty strachem, stejně jako je váš život záznamem vaší cesty. Každý z vás vypráví svůj vlastní příběh. Kdybyste nahlédli do srdce zločince, viděli byste, že jeho příběh se zas až tolik neliší od toho vašeho.

Na této planetě není nikdo, kdo by „selhal“. Dokonce i bezdomovci, prostitutky a drogoví dealeři tvarují hlínu, která jim byla daná.

Jen proto, že se vám nějaké umělecké dílo nelíbí, ještě to neznamená, že není uměleckým dílem. Neexistují žádné nudné příběhy. Každý příběh je skvostný. Každá socha je geniální.

Nikdo jiný neví, co je pro vás dobré. Nikdo jiný netuší, jaké poslání jste sem přišli naplnit. Sami máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste byli ve svém životě moudře usměrňovaní. Důvěřujte tomu. Důvěřujte svému spojení se Zdrojem všeho. Když máte v srdci lásku, cesta se vám sama ukazuje. Spontánně z vás vycházejí ty správné činy.

Snadno zjistíte, jak na tom jste: Pokud jste se svým partnerem v harmonii a míru, pak je to ten správný vztah. Pokud v harmonii nejste, váš vztah je nevhodný anebo předčasný.

Nevhodné vztahy aktivují, případně posilují staré vzorce násilí. V takových svazcích je proces učení bolestný. Máte však možnost vybrat si něco lepšího a měli byste to udělat. Jenomže aby si člověk mohl dobře vybrat, musí umět bez ostychu požádat o to, co chce. Pokud dovolíte, aby podmínky vztahu diktoval ten druhý, nedivte se, máte-li pak pocit, že s vámi nejedná s úctou.

Vy víte, z čeho máte dobrý pocit a z čeho ne. Řekněte, co potřebujete; řekněte pravdu a nenechte se odradit od své vlastní potřeby léčení. Jedině pokud jste pevně odhodlaní vážit si sami sebe, můžete si přitáhnout partnera, který je na tom stejně.

Jsou to prosté zásady, jenomže lidé se jimi neřídí. Znovu a znovu se dopouštějí kompromisů, hrají podle cizích pravidel a zrazují sami sebe. Už byste ale měli mít dost stále stejných lekcí a jitření ran, nebo snad ne?

Řeknu vám to co nejjasněji: Pokud nevíte, jak se o sebe postarat, a pokud k tomu nejste ochotní, nikdo jiný se o vás nepostará. Nedostatek sebelásky a oddanosti své vlastní pravdě přitahuje do vašeho vibračního pole jedince, kteří potřebují zvládnout podobné lekce. V takovém případě si však jen vzájemně zrcadlíte nedostatek pochopení sebe sama, nedostatek oddanosti sobě samému.

Není možné být oddaný jinému člověku, pokud nejste oddaní především sami sobě. Je to opravdu nesmírně důležité. Ten, kdo se snaží chovat nesobecky, zapřahá vůz před koně. Nejprve musíte přijmout své Já, až pak můžete překročit jeho meze. Netvrdím, že máte být sobečtí, ale že se máte naplno odevzdat Božskému v sobě.

Pravá láska se ve vašem životě zhmotní, když budete oddaní svému Já. Ve vnějším světě se ten pravý partner/partnerka objeví hned, jakmile bude tato vaše oddanost spolehlivá. Vnější a vnitřní oddanost pak budou kráčet společně.

Přijetí bolesti vede ke změně, k odklonění se od ne-moci. Vede k větší pohodě, k sebepřijetí a sebevědomí. Umožňuje vám udělat další krok na vaší cestě.

Přiznaná bolest je jako dveře, které se otevřou, pobídka k růstu, k větší důvěře i k větší ochotě riskovat. Jakmile se postavíte své bolesti a strachu, přiblížíte se zároveň ke své radosti. Zbavujete se starých omezení. Svlékáte starou kůži.

Kdykoli se upřímně dělíte o své zážitky, povzbuzujete druhé, aby se i oni léčili. Jdete dál a oni též. Už není nutné žít v utrpení.

Bolest je nutná, jen když dojde k disociaci nebo popírání. Utrpení nastává, jen pokud kladete životu odpor. Bolest a utrpení jsou sice univerzálním jevem, ale pouze přechodným. Každý člověk se s nimi v určité chvíli setká. Nejsou to ale stálí společníci. Jsou to poslové, ne spolubydlící.

Zkuste žít chvíli bez soudů. Stavějte se k tomu, co se děje, neutrálně. Nemusíte vidět všechno v pozitivním světle, jen to přestaňte vnímat negativně. Přestaňte hodnotit události a okolnosti ve vašem životě jen na základě svých očekávání. Jednoduše nechte život, ať se odvíjí, jak chce, a sledujte, co se bude dít.

Vaše soudy a interpretace vám nepřinášejí ani mír, ani naplnění. Odsuňte je tedy stranou a nechte být život takový, jaký je. Prožívejte jej, aniž byste jej omezovali svými představami.

Když žijete bez posuzování, všechno běží mnohem víc hladce. Vztahy nabírají správný kurz. Váš život začne fungovat. Postupně si začnete uvědomovat, že to ne vy jste příčinou hladkého chodu života. A tak se přestanete snažit. Přestanete se snažit všemu rozumět. Prostě tu jen jste a děláte to, co se po vás zrovna chce.

Nemůžete poznat Boží plán, dokud trváte na tom svém. Bůh se nemůže ujmout velení, dokud si myslíte, že šéfem jste vy.

Pokud svůj život akceptujete, pak na tom nemůžete být špatně. Nemůžete být zatrpklí nebo zdrcení žalem. Ať se ve vašem životě odehrává cokoliv, stává se to dopravním prostředkem, nástrojem. Vaše tělo je přijatelné, ať vypadá jakkoliv. Jakékoli vaše schopnosti jsou naprosto perfektní. Vůbec nevadí, pokud nejsou takové, jaké byste chtěli nebo si mysleli, že máte mít.

Pokud svůj život přijímáte, neodmítáte dávat své dary jen proto, že možná neodpovídají vašemu očekávání. Dáváte je proto, že je máte, připravené na rozdávání; proto, že se objeví příležitost dát je; a proto, že kdykoli tyto dary dáváte, naplňujete svůj osud.

Až začnete důvěřovat darům, jež vám byly dány, začnete chápat smysl svého života. Možná ho nebudete umět vyjádřit slovy, ale bude vám jasný. Pochopíte, jak naprosto nezbytná byla každá jedna lekce, každé jedno omezení, každý jeden problém, každý jeden okamžik utrpení, abyste mohli svůj dar poznat, s důvěrou přijmout, rozdávat a využívat.

Pokud svůj život přijímáte, jste nesmírně vděční, protože vidíte a cítíte, že ve vašem životě působí určitá vyšší inteligence. Tato inteligence sídlí ve vašem srdci i v srdci všech ostatních lidí. Slouží vašemu dobru a zároveň i dobru ostatních.

Knihy od Paula Ferriniho:

Paul Ferrini – Naplnění – Paul Ferrini píše mimoriadne pôsobivo, empaticky aj nekompromisne zároveň. Ponúka nám nové spôsoby myslenia, ktoré vedú k hlbokému naplneniu. V tejto knihe nás láskyplne vedie k schopnosti prežívať lásku aj hojnosť a vidieť zmysel vo všetkom, čo sa nám prihodí. Je vo vašej moci dosiahnuť akúkoľvek zmenu, akékoľvek blaho, akúkoľvek lásku. Nie však špeciálnymi technikami, nie pozitívnym myslením, ale vnútorným precitnutím. Pochopte, že všetko je tak, ako má byť. Zbavte sa vedomia nedostatku, posudzovania a vnútorných konfliktov. Vedzte, že život nedáva nedokonalé dary.

Pôvodná cena: 4.90 EUR, Naša cena: 3.92 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 0.98 EUR

+

Paul Ferrini – Sjednocení – Paul Ferrini píše mimoriadne pôsobivo, empaticky aj nekompromisne zároveň. Ponúka nám nové spôsoby myslenia a prežívania, ktoré vedú k hlbokému naplneniu a jasnému duchovnému precitnutiu. V tejto knihe popisuje, ako vyzerá pravý partnerský vzťah, a učí, ako odovzdane milovať a súčasne rozvíjať svoju vlastnú silu a nezávislosť. Rozoberá aj vzťahy k duchovným učiteľom, liečiteľom, terapeutom a pod. a kladie nám na srdce, aby sme nikdy neprenechali rozhodovanie o sebe inému človeku a aby sme ani my sami nerozhodovali o nikom inom.

Pôvodná cena: 6.90 EUR Naša cena: 5.52 EUR Zľava: 20.00 % Ušetríte: 1.38 EUR

+

Paul Ferrini – Svobodná láska – Paul Ferrini píše mimoriadne pôsobivo, empaticky aj nekompromisne zároveň. Jeho slová mieria priamo k podstate toho, ako sa cítime a správame aj prečo sa všetko deje práve tak, ako sa to deje. Ponúka nám nové spôsoby myslenia a prežívania, ktoré vedú k hlbokému naplneniu a jasnému duchovnému precitnutiu. V tejto knihe vysvetľuje, že vždy dostávate jedine to, čo si dovolíte mať. Učí, ako prevziať plnú zodpovednosť za všetko, čo sa vám deje. Jedine tak budete môcť prežívať hlboké vzťahy s inými ľuďmi, ktoré vás nebudú obmedzovať, ale budú vás inšpirovať a tešiť. Naučte sa, ako si vytvoriť lásku, po ktorej túžite. Lásku, ktorá nespútava, nevyžaduje záruky a nekritizuje. Dovoľte si dôverovať, prekonávať hranice, žiť bez strachu.

Pôvodná cena: 6.90 EUR, Naša cena: 5.52 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.38 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 1 492 krát, 1 dnes)

One Response to Paul Ferrini: Naplnění, Sjednocení, Svobodná láska

  1. Ildikó Čambálová píše:

    Súhlasím, mám knihu Naplnenie a je naozaj veľmi zaujímavá a podnetná:-))