google27eaa3905ca3fee3.html

founder

Anthony de Mello bol indický kňaz, psychoterapeut, duchovný učiteľ a spisovateľ. Svoje knihy písal formou krátkych príbehov. Obvykle boli humorne ladené, mali meditačný charakter, ktorý smeroval stále k zmyslu ľudského života. Ich cieľom bolo vystihnúť lásku, vieru, vzťah človeka k človeku, ale aj k Bohu. Prinútiť človeka, aby sa zamyslel a prehodnotil svoje zaužívané názory na to, čo je skutočná duchovnosť, zbožnosť, múdrosť, osvietenie. Dokázal pár slovami poňať veci, na ktoré niektorým ľuďom, resp. spisovateľom, nestačí ani tristo strán. Za kňaza bol vysvätený 24. marca 1961. Pochádzal z Indie, kde založil aj modlitebné stredisko. Neskôr pôsobil v Španielsku a v USA, kde náhle zomrel na infarkt.

Štýl, akým vnímal svet, duchovnosť a samotnú vieru, vyvolali v určitých kruhoch nesúhlas. V roku 1998 boli niektoré jeho názory odsúdené Kongregáciou pre náuku viery. Kardinál Joseph Ratzinger, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI.,v stanovisku z 24. júna 1998 napísal:

„Už v niektorých pasážach jeho raných diel a ešte výraznejšie v jeho neskorších publikáciách možno pozorovať postupné vzďaľovanie sa od esenciálnych obsahov kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré prichádza v osobe Ježiša Krista, nahrádza intuíciou Boha bez tvaru a obrazu, a to tej miery, že hovorí o Bohu ako o čistej prázdnote… Tento radikálny apofatizmus vedie dokonca k odmietnutiu skutočnosti, že Biblia obsahuje pravdivé tvrdenia o Bohu… Náboženstvá, vrátane kresťanstva, sú [podľa autora] jednou z najväčších prekážok na ceste k pravde. Túto pravdu však autor nikdy presnejšie nedefinuje… Horeuvedené stanoviská sú nezlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť ťažkú ujmu.”

Niekoľko kníh pod menom de Mella vyšlo až po jeho smrti, keďže po sebe zanechal množstvo nepublikovaných zápiskov, ako aj záznamov z vystúpení a prednášok. Zopár jeho publikácií obsahuje nasledujúce upozornenie:

„Knihy otca Anthonyho de Mella vznikli v kontexte multireligiozity s cieľom pomôcť prívržencom iných náboženstiev, ako aj agnostikom a ateistom, na ich duchovnej ceste, a nie ako príručky kresťanskej doktríny pre katolíckych veriacich.“

V knihe bdelosť sa sústredí predovšetkým na to, aby človek si uvedomoval všetko, čo robí, kým je, čo ho tvorí, čo dokáže zmeniť, keď nie je pohrúžený reflexným žitím (akcia vyvoláva obvykle zaužívané reakcie).

Uvedomte si sami seba. Pozorujte sa. Seba-pozorovanie je úžasná a zvláštna vec. O chvíľu už ani nebudete musieť vyvíjať žiadnu snahu, pretože ako sa budú vaše ilú­zie rozpadať, začnete vedieť veci, ktoré nie je možné opísať. Hovorí sa tomu šťastie. Všetko sa zmení a vy začnete byť závislí na bdelosti.

Poznám príbeh o žiakovi, ktorý požiadal svojho majstra: „Môžete mi povedať niečo múdre? Môžete mi povedať niečo, čo mi pomô­že žiť?”

Majster mal práve deň mlčania, preto vzal blok a napísal: „Bdelosť.”

Žiak si to prečítal a povedal: „To je príliš stručné. Nemohli by ste to trochu rozviesť?”

Majster opäť vzal do ruky blok a napísal: „Bdelosť, bdelosť, bdelosť.”

Žiak na to: „Dobre, ale čo to znamená?”

A majster vzal blok tretíkrát a napísal: „Bde­losť, bdelosť, bdelosť znamená bdelosť.”

Preto máte sami seba pozorovať. Nikto vás to nemôže naučiť, pretože by vám tým odo­vzdal len nejakú techniku, naprogramoval by vás. Pozorujte sa. Keď s niekým hovoríte, ste si toho vedomí, alebo sa s tým jednoducho iden­tifikujete? Keď ste sa na niekoho nahnevali, uvedomovali ste si, že ste nahnevaní, alebo ste sa jednoducho sa svojím hnevom identifikova­li? A potom, keď ste mali čas, rozmýšľali ste o tom, čo sa stalo, snažili ste sa tomu porozu­mieť? Ako sa to stalo? Čo to zapríčinilo? Nepo­znám žiadnu inú cestu k bdelosti. Zmeniť mô­žete iba to, čo pochopíte. Čo nechápete a čoho si nie ste vedomí, to potlačíte. A nezmeníte sa. Ale keď to pochopíte, samo sato zmení.

Občas sa ma ľudia pýtajú: „Je bdelosť niečo, čo sa učíme postupne, alebo to prichádza na­raz, z čista-jasna?”

Existuje niekoľko šťastlivcov, ku ktorým to príde bleskurýchlo. Jednoducho sa zrazu stanú bdelými. A potom sú tí, ktorí sa k bde­losti blížia pomaly, postupne, krok za krokom. Začnú veci chápať, ilúzie a predstavy sa začnú rozplývať a oni začnú cítiť kontakt so skutoč­nosťou. Neexistuje na to však žiadne pravi­dlo.

Na webovej stránke vatican.va je dokonca uverejnené upozornenie o spisoch, ktoré napísal Anthony de Mello:

 …pozorovať postupný odklon od podstaty kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi, nahradzuje intuíciou Boha bez tváre, ktorý nemá nijakú podobu, takže hovorí o Ňom ako o čírej prázdnote. Ak chceme vidieť Boha, stačí hľadieť priamo na svet. Vraj sa o Bohu nedá povedať nič, jediná vedomosť o ňom je nevedomosť. Pýtať sa, či Boh jestvuje, je vlastne nezmysel. Takýto radikálny postoj vedie k popieraniu toho, že Písmo obsahuje platné výpovede o Bohu. Slová Písma sú tak len návodom, ako dosiahnuť nerušenosť. Na iných miestach sa nachádza stať o posvätných náboženských knihách vo všeobecnosti, čiže aj o Biblii, kde sa vyjadruje ešte tvrdšie: vraj bránia človeku nasledovať svoj vlastný zdravý ľudský rozum, otupujú ho a robia ho krutým. Náboženstvá, vrátane kresťanstva, predstavujú hlavné prekážky pri odhaľovaní pravdy. […]

Voči Ježišovi má páter de Mello úctu a označuje sa za jeho „učeníka”. Ako učiteľa ho však kladie na roveň ostatných. Jediný rozdiel medzi Ježišom a inými ľuďmi je v tom, že on „bdel” a bol úplne slobodný, kým ostatní nie. […] Treba sa zaujímať jedine o terajší život. No o tomto živote platí, že v ňom nejestvujú objektívne kritériá, ako posúdiť, čo je mravné, lebo zlo je iba určitá nevedomosť. Dobro a zlo sú iba hodnoteniami mysle, ktoré sa premietajú na skutočnosť.

Z toho, čo sa uviedlo, možno pochopiť, prečo podľa autora Krédo, čo Vyznanie viery v Boha alebo v Krista, je pre osobný prístup k pravde iba na prekážku. Cirkev, keďže z Božieho slova vo Svätom písme urobila modlu, spôsobila vlastne to, že Boha vyhnala z chrámu. V dôsledku toho stratila autoritu učiť v Kristovom mene.

Kongregácii pre náuku viery ide o ochranu veriacich, preto si považuje za povinnosť týmto Upozornením vyhlásiť, že uvedené postoje nie sú zlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť vážne škody.

Jeho najznámejšie knihy:

Bdelosť, Modlitba žaby, Minútové nezmysly, Sadhana: Cesta k Bohu, Spev vtáka, Cesta k láske, Pri prameňoch

Autor: Sherylin Lee

Zdroj: http://sherylinlee.sk/anthony-de-mello/


Knihy Anthonyho de Mella:

Anthony de Mello – Cesta k láske – Krátke meditatívne eseje na tému láska – láska ako základný životný jav, láska oslobodená od potreby vlastniť či pripútavať. Anthony de Mello bol jezuitským kňazom, no v prvom rade bol básnikom s veľmi silnou charizmou. Skutočný Majster, do ktorého slov sa stojí za to pohrúžiť, lebo tak, ako slová každého Majstra, majú silu preniesť nás do oslobodeného stavu bytia.

Pôvodná cena: 4.60 EUR, Naša cena: 3.22 EUR,

Zľava: 30.00 %, Ušetríte: 1.38 EUR

+

Anthony de Mello – Minútové nezmysly – Posledná, posmrtne vydaná knižka Antonyho de Mella, jezuitského mnícha žijúceho v Indii. Hlavnou postavou je Majster – učiteľ mimo konkrétne náboženstvá. Výroky, dialógy a krátke príbehy tohto Majstra vyjadrujú univerzálnu, nadčasovú múdrosť a pravú duchovnosť, ktorej bol autor horlivým a obľúbeným propagátorom.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR,

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR

+

Anthony de Mello – Minútová múdrosť – Anthony de Mello, jezuitský mních žijúci v Indii, v tejto knižke prináša krátke anekdoty a dialógy s pomyselným Majstrom – duchovným učiteľom mimo konkrétne náboženstvá. Čítať si tieto textíky nezaberie viac, ako minútu, no múdrosť, ku ktorej vedú, je nadčasová.

Pôvodná cena: 7.57 EUR, Naša cena: 6.06 EUR,

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.51 EUR

+

Anthony de Mello – Modlitba žaby 2 – Pokračovanie zbierky vtipných, no pritom pôsobivých anekdôt, ktorých cieľom je vyprovokovať čitateľa k prehodnoteniu zaužívaných názorov na to, čo je skutočná duchovnosť, zbožnosť, múdrosť, osvietenie… Možno trocha lepšie pochopíte, ako to v živote funguje!

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR,

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


 Súvisiace články:


15_11


(Prečítané 1 301 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Anthony de Mello – nadčasový spisovateľ a kňaz, ktorý poburoval Vatikán

  1. milpu píše:

    Po takomto cirkevnom hodnotení Vatikánu sa nečudujem povestnému páleniu kníh Antony de Mella v polovici 90. rokov. Otvorenosť jeho kníh silno kontrastuje s predkladanými a nedotknuteľnými závorami cirkevných dogiem, ktoré žiaľ zastavili veriacim cestu k pravde. Neviem síce ako „videl“ Krista A. Mello, výklady Vatikánu nemožno brať ako relevantné,ale iste nie je nesprávne usilovať to rozoznať. Stojí totiž za zmienku,že nie sú to výnimky, keď Ho mnohí majstri Východu poľudštili a veľmi často dokonca hovoria aj o božskosti v človeku, čo je nezmysel. Toto samozrejme cirkvi nerozoznávajú, im stačia slovíčka, ktoré znejú inak. Ovšem vážne hľadajúci ľudia by si s tým mali vedieť poradiť. Hovoriť o božskosti v človeku je zasa len iná forma dogmy, rovnako spútajúca ducha ako cirkevné predkladané názory. A pritom veľmi nebezpečná.

  2. milpu píše:

    Aby nedošlo k nedorozumeniu, mám rád knihy Antony de Mella, vždy ma ich čítanie tešilo prinajmenšom tak ako knihy Chalíla Gibrána, i keď je to predsa trochu rozdiel. Doplnil som len zmienku o vážnom nepochopení niektorých východných autorov, ktorí často predkladajú názory o božskosti v človeku, čo pokladám za falošné a nebezpečné. A to je to, čo je určite nutné správne pochopiť.