google27eaa3905ca3fee3.html

1-c_5Inkarnácia je človek, ktorý dosiahne, aby sa tie najvyššie duchovné pravdy psychologicky ľahko praktizovali v každom veku, v každej dobe. V každej dobe sa psychológia ľudí mení. Menia sa vaše strachy, vaša láska, chamtivosť, bolesť, vaše ťažkosti, potešenia. V časoch Rámu mali ľudia strach zo zvierat a démonov. Preto musel mať Ráma celý čas pri sebe luk a šípy a ukazovať, že ich majstrovsky ovláda. Lenže teraz nepotrebujeme luk a šípy. Pomocou nich nemôžem ochrániť nikoho z vás, pretože naše strachy, naše bolesti sa zmenili. To my ohrozujeme existenciu zvierat! Naše strachy, bolesti, potešenia, spôsob myslenia sa zmenili.

Prosím počúvajte. Keď sa zmení týchto sedem vecí:

 • naša chamtivosť,
 • náš strach,
 • naše obavy a starosti,
 • to, čo si myslíme, že je život,
 • to, s čím sa porovnávame,
 • naša identita,
 • a naša spokojnosť v živote, to znamená náš životný štýl,

zmení sa jeden vek, skončí sa jedna juga (juga – jedno zo 4 časových období v hinduizme). Každá z týchto siedmych vecí súvisí s vašimi siedmymi energetickými centrami. Prosím pochopte, definujem, čo je to juga. Keď sa zmení týchto sedem vecí, udeje sa nová juga. Vaša psychológia funguje v každej juge iným spôsobom.

Zopakujem: Ak sa zmení týchto sedem vecí:

 • vaše túžby – Mooladhara,
 • vaše strachy – Swadishtana,
 • vaše starosti – Manipuraka,
 • to, čo považujete za lásku, čo milujete – Anahata,
 • to, s čím sa porovnávate – Vishuddhi,
 • vaša identita; to, s čím sa identifikujete – Ajna,
 • životný štýl – Sahasrara,

zmení sa jedna juga, skončí sa jedna doba, jeden vek. V každej dobe funguje vaša psychológia iným spôsobom. Bytosti, ktoré sa udejú v každej dobe a spôsobia, aby sa tie najvyššie princípy, advaita, stali prijateľné, ľahko použiteľné a ľahko realizovateľné vo vašom každodennom živote, sú inkarnácie.

Pomocou celého tohto tímily procesu zažijete advaitu s ľuďmi okolo seba, s vaším telom… Prosím pochopte, ja neklamem. Vy môžete skutočne dosiahnuť, aby vás vaše orgány počúvali! Môžete jednoducho povedať: „Hej, pečeň, vylieč sa!“ Alebo srdcu: „Čo máš za lubom? Prečo biješ tak rýchlo? Upokoj sa!“ Môžete sa s nimi rozprávať a oni vás budú počúvať. Je na to potrebná len trocha ukončovania. To je všetko. Vytvorili ste si určité neukončenia. Pochopte, tak ako ste si vytvorili nejaké neukončenie s vaším priateľom a nerozprávate sa s ním, takisto ste si vytvorili neukončenia s vašimi orgánmi a nerozprávate sa s nimi. Nemyslite si, že len preto, že sa s nimi nerozprávate, nemôžete sa s nimi rozprávať nikdy.

Privádzať advaitu s vaším telom, s ľuďmi okolo vás je môj spôsob, ako vás naučiť urobiť advaitu prijateľnou, rozumiete? Toto je ten najlepší, ten najúčinnejší spôsob, ako urobiť najvyššie princípy vaším každodenným životným štýlom, prijateľnými, praktickými. To, o čo sa s vami podieľam, je môj odkaz pre túto jugu! Najvyššie princípy sú tie isté. Ja vás učím to, čo Vasishta učil Rámu, Krišna Ardžunu, Mahadeva Devi, Kapila svoju vlastnú mamu. Najvyššie princípy sú tie isté. Keď prijmem vašu fyziológiu a psychológiu, to znamená psychológiu a fyziológiu, ktoré sú prístupné v tomto čase, a prostredníctvom nich napustím tieto princípy, tak dostanete ich najlepšiu verziu, aby ste ju vo vašej fyziológii a psychológii praktizovali čo najjednoduchšie ako je to možné. Pretože akým spôsobom preniká advaita do tohto tela a mysle, tak bude prenikať do vášho tela a mysle, a stane sa ich súčasťou. Takže tento proces tímily urobí vo vás advaitu realitou.

Niekedy môžete mať pocit, že tento proces je pre vás veľmi jednoduchý, že je to všetko len pre začiatočníkov. Nie! Počúvajte! Úspech, ktorý cítite v každom kroku, vám prináša odvahu a naplnenie, rozumiete? Poviem vám, keď sa vám všetko zdá príliš jednoduché a odmietnete to, a vyberiete si príliš zložité veci a trápite sa, to vám odoberie vašu odvahu, nadšenie a radosť posúvať sa. Takže aj vy, ktorí si myslíte, že je to príliš jednoduché, a že je to pre ľudí na počiatočnej úrovni, prosím robte to. Pochopte, niekedy vo vás cez proces iba prebúdzam nadšenie a pocit, že je to jednoduché. Keď privediete dieťa k tomu, aby preskočilo malú jamu, nie je to tak, že ste si mysleli, že nevie skákať. Nie! Len ho učíte nadšeniu a radosti zo skákania. Pochopte, že aj pomocou jednoduchých vecí, o ktorých si väčšinou myslíte, že je to veľmi jednoduché a odmietnete ich, je potrebné prebudiť vo vás určité vlastnosti. Môžete to premeškať. Neodmietajte to.

Tímily proces, o ktorý sa s vami všetkými podieľam, je veľmi jednoduchý. Čo hovorím je to, aby ste pripravili zoznam toho, čo chcete vytvoriť ako realitu, aby ste pohli vašu tímily takisto urobiť tento zoznam, aby ste sa všetci o to podelili. Možno poviete: „Ako môžeš tomu hovoriť advaita? Kvôli advaite musíš ísť do lesa, sadnúť si pod banyán strom, musíš zatvoriť oči a meditovať, až kým ti nenarastú vlasy a nepreniknú do zeme ako korene! Ako sa môže udiať advaita pomocou kúska papiera a pera?“

Prosím počúvajte! Deje sa to! Toto je prvé vyhlásenie, ktoré chcem urobiť. Po druhé, pomocou tohto procesu dokážem, že ste schopní spôsobiť to, čo chcete. Takže to nadšenie, tá radosť, sila, ktoré sa vo vás prebudia, sa stanú veľkou podporou pre mňa vo vašom vnútri. Ja potrebujem vo vašom vnútri človeka! Radosť, ktorú máte, blaženosť, ktorú máte, to je môj človek vo vašom vnútri, moja osoba vo vašom vnútri, takže budete stále nadšení žiť advaitu. Najprv musím vo vašom vnútri vypestovať moju osobu. Až vtedy sa nevzdáte niekde medzitým. Ja poznám modernú myseľ. Tá chce okamžitý, rýchly, bezprostredný výsledok. Až potom bude pokračovať v počúvaní.

Pochopte, táto veda vám prinesie výsledok okamžite. Vo chvíli, keď ho uvidíte, budete nadšení, plní radosti, a potom sa začnete posúvať týmto smerom. Pravdepodobnosť sa stane možnosťou. Vždy, keď začínate s duchovným praktizovaním, začínate v nálade pravdepodobnosti. Prvým krokom majstra je posunúť vás z nálady pravdepodobnosti k možnosti. Ak sa stratíte v prvom kroku, ak sa posuniete od pravdepodobnosti k nemožnosti, skončili ste! Možno jeden alebo dva životy sa nikdy neotočíte jeho smerom. Vy ste premeškali jeho, ja som premeškal vás. Ja si to nemôžem dovoliť, rozumiete? Keď chýbam ja vám, tak vy chýbate mne. Keď vy milujete mňa, ja milujem vás. Pretože život je „vy-ja, ja-vy“. Jasne pochopte, že keď vám chýbam, tak nie je možné, aby ste nechýbali vy mne. Možno si pomyslíte: „Nie, nie. Chýba mi, milujem ho, ale on sa o mňa nestará. Ani sa len na mňa nepozrie.“ Buďte si istí, zákon života je: Keď vám chýbam ja, tak to nemôže byť inak, ako že aj vy chýbate mne! Keď ma milujete vy, tak to nemôže byť inak, ako že ja milujem vás! Toto je zákon života!

Nech je to ktokoľvek, či Ráma, Krišna, Mahadeva alebo Devi, keď ich milujete, budú priťahovaní smerom k vám, aby vás milovali! Vo chvíli, keď si na nich spomeniete, budú poháňaní k tomu, aby si na vás spomenuli! Pretože taký je zákon života! Vo chvíli, keď poviete „Nithyananda“ kdekoľvek na svete, musím si na vás spomenúť! Pretože dharma, dhamma života, pravda života je, že vy ste ja, ja som vy. Neexistuje nadradené vy alebo nadradené ja, podradené vy alebo podradené ja. Vo chvíli, keď si na mňa spomeniete, ja si musím spomenúť na vás. Vo chvíli, keď ma milujete, ja musím milovať vás. Vo chvíli, keď vám chýbam, vy musíte chýbať mne.

Všetky techniky, metódy, duchovné praktiky, duchovné procesy nie sú na nič iné len na to, ako vám odovzdať posun z pravdepodobnosti do možnosti. To je všetko. Počúvajte! Vo chvíli, keď vašu možnosť potvrdí vaše srdce, ono pozná smer. Ja už potom nemusím robiť nič veľké. Len potrebujem byť pre vás prístupný. To je všetko. Pochopte, keď budete v priestore pravdepodobnosti, môžete upadnúť buď do možnosti alebo nemožnosti. Toto je rozhodujúce, kritické obdobie. Ja len musím dbať na to, aby ste vstúpili do priestoru možností. To je všetko. Potom budete jednoducho plynúť, prúdiť!

Nemyslite si, že proces tímily, ktorý vás žiadam robiť, je príliš jednoduchý a nevyhýbajte sa mu. Advaita nie je ani ľahká, ani ťažká. Je to jednoducho pravda! To, že slnko vychádza na východe je fakt, ktorý nie je ani jednoduchý, ani ťažký. Na základe toho plánujete svoju stratégiu, kedy budete vstávať, kde dáte okno, ako budete spať, kde je najlepšie dať dvere. Použijete tento fakt a plánujete spôsob ako budete žiť, plánujete váš domov, hospodárstvo, životný štýl. Môžete s týmto faktom zaobchádzať akýmkoľvek spôsobom a použiť ho čo najlepšie. Advaita je fakt, ktorý je vám dostupný. Ak sa hádate, aby ste sa presvedčili alebo dokázali, že je to nesprávne, ak s tým bojujete, aby ste si vytvorili prevahu, nech robíte čokoľvek, alebo tomu veríte a nekonáte podľa toho, to všetko je hlúposť. Advaita je jednoduchý fakt. Ja ani nechcem použiť slovo pravda. Je to fakt. Používajte ho na strategizovanie všetkého vo vašom živote.

To je všetko, o čo som sa chcel s vami všetkými podeliť.

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 8. máj 2014


Tip na knihu:

Paramahamsa Nithyananda – Přirozené osvícení – Kniha pre každého, kto túži žiť plným životom. Nájdete v nej hlboké pravdy a účinné metódy, ktoré vám pomôžu vyriečiť vnútorné konflikty a postúpiť do vyššej roviny vedomia. Mladý, súčasný duchovný majster nadšeným, živým a pritom úplne obyčajným spôsobom popisuje, čo je osvietenie, ako sa dá dosiahnuť a aké výhody prináša. Svoj výklad ilustruje poučnými príbehmi a konkrétnymi meditačnými návodmi. Jeho slová vo vás prebudia radosť zo života a dôveru v Existenciu.

Úryvok: Problém je, že většina lidí je přesvědčena, že se je někdo neustále snaží zranit, což není vůbec pravda, jelikož tím se pouze skrze ostatní promítá jejich vlastní nejistota. Velká spousta lidí nepociťuje žádnou vděčnost ke svým rodičům ani ke společnosti, jelikož mají pocit, že se na nich nějak podepsali, nebo jim nedali vše, co potřebovali. Pochopte, že díky své nynější inteligenci sice možná vidíte, že se vám v dětství či dospívání nedostalo od rodiny nebo společnosti správné mentální výbavy, nicméně ti, kdo vám dali vaše tělo, neměli ani nejmenší úmysl vás nějak narušit či o něco ochudit. Dali vám to, o čem byli přesvědčeni, že je to nejlepší, to je celé. V současnosti jste již rozumnější, proto se můžete přes tento pocit ublížení přenést a být jim vděční. Vědomě se rozhodněte, že po dobu příštích dvou dnů budete na vše reagovat pouze s čistou láskou a vděkem, a automaticky uvidíte každou osobu jako jedinečný výtvor Existence, jako odraz Božství. A nejenom to, vy také ke všemu a všem kolem vás pocítíte obrovský soucit.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 10.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 2.64 EUR


Súvisiace články:


603322_10151042457431139_2038853521_n


(Prečítané 631 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.