google27eaa3905ca3fee3.html

astral-body-asleep-1968Najbližší svet skrývajúci sa za naším svetom je astrálny svet, a za ním je skrytý ešte hlbší svet, ktorý označujeme svetom duchovnýmMohli by sme nazvať astrálny svet tiež duševným svetom, a ten druhý svet by sme mohli označiť ako zem duchov čiže duchovný svet. V našom fyzickom svete panuje ako jeden z najobsiahlejších zákonov zákon vzniku a zániku. Všade vo fyzickom svete nachádzame striedanie medzi zrodom a smrťou, medzi povstáváním a zanikaním. 

Čím je pre fyzický svet vznik a zánik, tým je pre astrálny svet premieňanie, metamorfóza. V astrálnom svete máme čo robiť s pohyblivými výtvormi, ktoré sa v sebe premieňajú tak, že čoskoro môžu byť tým a čoskoro opäť niečím iným. Ľudské astrálne telo, je viditeľné jasnovidcovi ako aura, ktorá v podobe oblaku preniká fyzické telo a vlní sa okolo neho – teda aj toto astrálne telo má vlastnosť neustálej premenlivosti.

Skoro v každom okamihu je to, čo ako astrálno-aurický oblak preniká človeka, úplne iné, podľa toho, či vyvíja človek v sebe vyššie alebo nižšie popudy, či prežíva v sebe divokejšie, búrlivejšie alebo pokojnejšie vášne, alebo či chová také, alebo onaké myšlienky. Podľa toho, aké má človek impulzy vôle, sú v aurickom astrálnom oblaku viditeľné najrozmanitejšie útvary. Pretože človek vo svojom duševnom živote dáva neustále vzostupovať a odplývať tým alebo oným myšlienkam, je možné tento oblak každým okamihom čo do farby a tvaru zobrazovať ako niečo iné, aj keď zostáva zachovaný určitý základný charakter, určitá základná farba v astrálnej aure každého človeka, ktorá viac či menej zodpovedá jeho trvalým základným povahovým rysom.

V astrálnom svete, svete premeny, to, čo môže z jedného hľadiska pôsobiť ako dobro, môže sa z iného javiť ako zlo. Vidíme tu príliv a odliv obrazov. Farba, ktorá je inak pripútaná na predmety, sa v astrálnom svete mení rôznorodým spôsobom. Toto telo má človek spoločné len so zvieratami. Kde sa objavuje pocit, radosť, bolesť, afekty a vášne, tam je astrálne telo nositeľom týchto vnútorných zážitkov niektorej bytosti. I priania a vášne, to všetko je, zakotvené v astrálnom tele. V astrálnom tele je to, čo je aj vo svete zvieracom.

Keď pohliadneme späť do vývoja Zeme, prídeme k dobe, keď Zem ešte súvisela so Slnkom a Mesiacom. V neskoršej dobe bola Zem sama Mesiacom a bola telesom, ktoré bolo v mesačnej dobe mimo Slnka. Astrálny svet bol už vtedy, ako sa naša Zem stala terajšou Zemou. Ale tento astrálny svet by sa bol stal dobrým astrálnym svetom, keby sa bol mohol vyvíjať priamo bez prekážok. Tým však, že sa Mesiac oddelil od Zeme, bol do všeobecného astrálneho sveta začlenený zlý astrálny svet. Dnes sme len tak ďaleko, že sme astrálnemu svetu pričlenili zlý svet. V budúcnosti bude začlenený zlý svet i devachanskému svetu. Predbežne si uvedomujeme, že nie je jeden, ale že sú v podstate dva astrálne svety: jeden, do ktorého vchádzajú všetky prúdenia, ktoré sú plodné pre ľudský pokrok a ďalší vývoj, a do druhého astrálneho sveta, do ktorého patrí aj kamaloka, idú všetky prúdenia, ktoré ľudský vývoj brzdia. Svet do ktorého odchádzame po smrti. Očistec katolíckej cirkvi, kamaloka Indov.

Zdroj: http://antroposof.sk/svety/astralny_svet.html


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Andrea Dubai – Éterické tělo – Praktická práce s éterickým tělem

Éterické telo je súčasťou bioenergetiky človeka a tvorí most medzi hrubou hmotou a energetickými vibráciami. Jemnohmotný (duchovný) svet nie je od nášho známeho reálneho sveta oddelený, prelína sa s ním a obidva sa navzájom ovplyvňujú. Slovenská autorka vo svojom texte predkladá unikátny a komplexný súbor praktických poznatkov, tipov aj cvičení, ktoré sú všetky overené v praxi.

Jej práca zahŕňa okrem iného tieto témy: vznik a zánik éterického tela, prúdenie éterickej energie, prepojenie éterického tela a hrubohmotných orgánov, vplyv hormónov na éterické telo, dobíjanie a odber energie, čistenie éterického pola, uchovávanie spomienok a tráum v éterickej pamäti, uchovávanie informácií z minulého života, interakcia éterického tela s okolitým priestorom, čakry, vnímanie éterického pola zmyslami, jasnozrivosť, relaxácia, meditácia, ochrana pred energetickými vplyvmi, čítanie aury, programovanie éterického tela, prenos energie a informácií.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %


astral-bg


(Prečítané 1 286 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.