google27eaa3905ca3fee3.html

Puškar poutní městoProstřednictvím zasvěcení se v člověku v podstatě uvolní určité schopnosti. Výcvik a vlastní zkušenosti jsou však stále ještě zapotřebí k tomu, aby se s nimi naučil efektivně a účelně pracovat. Zasvěcením sice může dojít k rozvoji vnímání, zkoušení nových postupů a způsobů jednání, překonání ega a podobné záležitosti, to vše musí každý dosud zvládnout sám.

Různé druhy zasvěcení

Existují různé a zásadně se lišící druhy zasvěcení

Sebezasvěcení

Aby to mohlo fungovat, musí být splněny určité zvláštní podmínky. Zaprvé se musí dotyčný době vyznat v oblasti, jíž se chce po zasvěcení aktivně věnovat. Musí provádět správný druh cvičení, dostatečně dlouho a na správném místě, jež nabízí příznivé spirituální předpoklady. Čas zasvěcení musí být zvolen tak, aby astrologické tranzity podporovaly snahu kandidáta. Rozhodující význam má vnitřní postoj kandidáta. Bez pokorné motivace, vycházející ze srdce namířená směrem služby ve smyslu Božího řádu, neumožní duchovní zasvěcení ani ty nejvhodnější vnější podmínky a to nejusilovnější cvičení, protože zasvěcení je konec konců milost Boží. Člověk se může pouze připravit – rozhodnutí přísluší Stvořiteli!

Zasvěcení vlna a záře nové energie

Zasvěcení vlna a záře nové energie

Zasvěcení prostřednictvím světelné bytosti

V poměrně vzácných případech jsou lidé zasvěceni duchem ve spánku, v meditaci nebo v okamžiku, kdy s žádným takovým zážitkem nepočítají. Obvykle se to však odehraje poté, co se člověk dlouhodobě zabývá určitým spirituálním tématem, k němuž toho času neexistuje učitel v lidské podobě, jenž by mohl dotyčného zasvětit a vyškolit. Navíc k tomu platí jednoduché pravidlo: není-li nová schopnost využita ve službách Božího řádu alespoň třikrát během jednoho měsíčního cyklu – tedy do okamžiku, kdy je měsíc ve stejné fázi, jako byl v okamžiku zasvěcení – pak zase zmizí. Zasvěcení neobstojí. Být zasvěcen andělem či podobnou duchovní bytostí, to je obvykle extrémně silná zkušenost. Často se totálně změní celé chápání života. Nezbytná příprava je buďto zajištěna dlouhodobým studiem knih eventuálně inspirací nebo je zprostředkována přímým kontaktem se světelnou bytostí, takže už „jen zbývá“ absolvovat pozorně a vytrvale zkušenosti s nově získanými vlohami, nebo je zprostředkována odpovídajícím způsobem až po zasvěcení. I zde platí: Kdo se neučí a necvičí, ten ze svého daru moc nezíská.

Aktivace zasvěcení, jehož bylo dosaženo v předchozím životě

Někdy je na základě většinou dalece podvědomého zájmu o určité spirituální téma znovu probouzena duchovní schopnost, jež byla získána v jednom z předchozích životů. Obecně to bývá jakýmsi způsobem doprovázeno více či méně souvisejícími regresními vzpomínkami na odpovídající inkarnaci. Může k tomu dojít například během regrese nebo terapie. Podobně jako při zasvěcení světelnou bytostí, i zde musí být nově získaná schopnost prakticky využita ve službách Božího řádu alespoň třikrát během jednoho měsíčního cyklu, tedy do okamžiku, kdy je měsíc ve stejné fázi, jako byl v okamžiku zasvěcení.

Jak pro sebezasvěcení, tak i pro zasvěcení světelnou bytostí i aktivaci dřívějších zasvěcení z minulé inkarnace, jsou podle mých zkušeností nezbytným předpokladem pokora a seriózní snaha o sledování své duchovní cesty.

Zasvěcení prostřednictvím učitele

Tato cesta zasvěcení je pravděpodobně nejsnáze realizovatelná: navštívíte nějaký seminář nebo výcvikový kurs, něco se tam naučíte a získáte zasvěcení, aby vše, co jste se naučil, také fungovalo trvale a ke spokojenosti

Dvě různé kvality zasvěcení: uvolnění schopností a získání schopností

–         Může být probuzen potenciál, který v sobě nosí v principu každý. Příkladem je zde zasvěcení do Usuiho systému přírodního léčení.

–         Člověku je jakoby darován potenciál, jenž v něm nebyl uložen. Příkladem je dar pracovat s léčivou silou andělů.

Savitri-TempleOsobní zkušenost ze zasvěcení prostřednictvím učitele v Puškaru, Chrám Bohyně Sávitrí

Slunce ještě spí, skupinka odvážných se schází před hotelem. Únava, očekávání. Zrodí se v někom z nás nový sannjásin? Jaké duchovní jméno mě bude provázet na další cestě životem? Jaký to vůbec bude život? Kam mne energie nového jména zavede? Chci opravdu být sannjásin?

Cesta za město, tma, klopýtání, cítím se ztracená. Pokolikáté už? Před námi se tyčí strmý kopec, stezka se příkře vine na vrchol k chrámu bohyně Sávitrí.

Stoupání, neovládám své tělo, nohy jsou ztuhlé, plíce sevřené, nemám sílu, cítím se na 80 let. Jsem stařena belhající se za svým osudem. Často zastavuji, rozhlížím se po krajině, popadám dech, uvolňuji nohy. Z naší skupiny zůstávám poslední, asi se nahoru nevyškrábu. Nechtěně naplňuji slova tantry – k vrcholu stoupej pomalu, nejlépe s přestávkami.

Konečně dosahuji vrcholu hory a chrámu bohyně Sávitrí. V chrámu je spousta poutníků, právě probíhají oslavy této bohyně a jejího manžela boha Brahmy.

Slunce se vyhupuje nad obzor, je čas přijmout zasvěcení od mého Mistra. S posvátným pocitem a mravenčením v žaludku přistupuji k Agnimu. Obejme mne, přiloží dlaň na čelo. Jsem zasažena ohněm, oranžovočervená vlna probíhá mou hlavou a tělem. Chvěji se. Agni se začne pobaveně smát a zašeptá mi do ucha mé sannjásinské jméno – Ma Prem Sávitrí.

V den a hodinu svého narození, na hoře bohyně Sávitrí jsem zasvěcena do energie bohyně Sávitrí.

Co bude dál? Nevím. Nechám se překvapit.

Namasté ….


Súvisiace články:


Tip našej redakcie na knihu:

Omraam Mikhaël Aïvanhov – Sexuální síla – okřídlený drak  – Významný duchovní učitel a filozof, původem z Bulharska, působící ve Francii, žijící v r. 1900-1986. V této knize se zabývá otázkou, do jaké míry se může navzájem propojovat sexuální síla a spiritualita. Podle jejích vlastních poznatků člověk může s pomocí vlastní sexuální síly oživovat své tělo, zvyšovat si životní energii a udržovat si věčné mládí, ale i probudit své vyšší nervové a mozková centra a dosahovat tak vyšší a vyšší vědomí.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


(Prečítané 766 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.