google27eaa3905ca3fee3.html

tumblr_nzi6klIhSF1uuv1iuo1_500Štěstí nemá nic společného s úspěchem, nemá nic do činění se ctižádostí, s penězi, mocí ani slávou. Štěstí souvisí s vaším vědomím, nikoliv s vaším charakterem.

Záleží to na vás

Co je štěstí? To zaleží na vás, na stavu vašeho vědomí nebo bezvědomí, na tom, zda spíte, nebo zda jste bdělí.

Existuje jeden slavný Murphyho zákon. Murphy tvrdí, že jsou dva druhy lidí: první, který vždy rozděluje lidstvo na dva typy, a druhý, jenž lidstvo nerozděluje vůbec.

Já patřím mezi lidi prvního typu: lidstvo můžeme rozdělit na dva typy – na ty, již spí, a na ty, co jsou vzhůru. A samozřejmě, že také existuje malá skupinka lidí, kteří se nacházejí uprostřed.

Štěstí je podmíněno tím, jak dalece jste vědomí. Jestliže spíte, je pro vás štěstím rozkoš. Rozkoš znamená vzrušení, snahu dosáhnout prostřednictvím těla něčeho, čeho prostřednictvím těla dosáhnout nelze – nutíte tělo, aby dosáhlo něčeho, čeho není schopno. Lidé se snaží dosáhnout štěstí prostřednictvím těla všemi možnými způsoby.

Tělo vám může poskytnout jen pomíjivou rozkoš a každá rozkoš je vyvážena stejnou mírou, stejným stupněm bolesti. Za každou rozkoší následuje její opak, poněvadž tělo žije ve světě dvojnosti. Je to stejné, jako když po dni následuje noc, po smrti život a po životě smrt. Je to začarovaný kruh. Po rozkoši se dostaví bolest a po bolesti rozkoš. Nikdy však nebudete v klidu. Když budete zakoušet rozkoš, budete mít obavy, že o ni přijdete, a tento strach ji otráví. A jestliže vás pohltí bolest, budete samozřejmě trpět a veškerá vaše snaha bude směřovat k tomu, abyste se této bolesti zbavili – jen abyste do ní později opět upadli.

Buddha toto nazývá kolem rození a umírání. My se pohybujeme s tímto kolem, lpíme na něm… a ono se neustále otáčí. Někdy se vynoří rozkoš, někdy bolest, avšak tyto dva mlýnské kameny nás neustále drtí.

Člověk, který spí, ale nic jiného nezná. Zná jen několik tělesných pocitů – jídlo, sex. To je jeho svět. Pohybuje se mezi těmito dvěma pocity. Jsou to dva konce jeho těla: jídlo a sex. Jestliže potlačuje sex, stane se závislým na jídle. Potlačuje-li jídlo, začne být závislý na sexu. Energie se pohybuje jako kyvadlo. A ať už rozkoší nazýváte cokoliv, jde maximálně o úlevu od napětí.

Sexuální energie se hromadí, soustřeďuje, a vy začínáte být napjatí, přesycení, a chcete ji uvolnit. Pro člověka, který spí, není sexualita nic jiného než úleva. Je to stejné, jako když si dobře kýchnete. Člověku neposkytuje nic jiného než jistou úlevu – zakoušel napětí a najednou se jej zbavil. Napětí se však nahromadí znovu. Jídlo vám poskytuje jen malé podráždění chuťových buněk na jazyku, není to nic, pro co by stálo za to žít. Mnoho lidí však žije jen proto, aby jedli. Je velmi málo lidí, již jedí, aby žili.

Kolumbův příběh je všeobecně známý. Byla to dlouhá plavba. Tři měsíce neviděli nic jiného než oceán. Jednoho dne se pak Kolumbus zahleděl k obzoru a spatřil stromy. A pokud si myslíte, že Kolumbus byl šťastný, když spatřil stromy, měli jste vidět jeho psa! Tento svět je světem rozkoše. Psovi lze odpustit, vám však nikoliv.

Na první schůzce se mladík snažil vymyslet, jak by se se svou dívkou mohl mít hezky. Zeptal se jí tedy, zda by chtěla jít na bowling. Dívka mu odvětila, že ji bowling nezajímá. Navrhl, aby šli do kina. Dívka mu však odpověděla, že ani kino ji nezajímá. Zatímco se snažil vymyslet něco jiného, nabídl jí cigaretu, kterou odmítla. Pak se jí zeptal, jestli by chtěla zajít na drink a zatancovat si v nově otevřeném klubu. Dívka to opět odmítla s tím, že ji tyto věci nezajímají. Mladík, který byl již naprosto zoufalý, tedy navrhl, aby šli k němu do bytu a celou noc se milovali. Jaké bylo jeho překvapení, když dívka nadšeně souhlasila, vášnivě ho políbila a pravila: „Vidíš, nepotřebujeme nic jiného k tomu, abychom se měli hezky!“

To, co nazýváme „štěstí“, záleží na daném člověku. Pro člověka, jenž spí, jsou štěstím příjemné pocity. Spící člověk žije od jedné rozkoše ke druhé. Žene se od jednoho vzrušení k dalšímu. Žije pro nepatrně vzrušující zážitky, jeho život je velmi povrchní. Nemá žádnou hloubku, žádnou kvalitu. Takový člověk žije ve světě kvantity.

Pak existují lidé, kteří jsou někde uprostřed, kteří nespí, a ani nejsou probuzeni, kteří se nacházejí v nejistotě, napůl bdí a napůl spí. Někdy se tak můžete cítit ráno – stále jste ospalí, avšak nemůžete říct, že spíte, poněvadž slyšíte zvuky v domě – partnera, jenž vaří čaj, bublání konvice nebo děti, které se chystají do školy. Zaznamenáváte tyto zvuky, ale ještě nejste zcela vzhůru. Nejasně, mlhavě, k vám tyto zvuky doléhají, jako byste od toho, co se okolo vás děje, byli velmi daleko. Máte pocit, že se vám to stále zdá. Není to sen, avšak nacházíte se ve stavu mezi spánkem a bdělostí.

Totéž se děje, když začnete meditovat. Člověk, který nemedituje, sní. Meditující člověk se začíná přesouvat od spánku k probuzení, nachází se v přechodném stavu. Štěstí pak nabývá totálně jiného významu: stává se kvalitnějším a méně kvantitativním, je více psychologické a méně fyziologické. Meditující člověk se více raduje z hudby, z poezie, z tvoření. Takovíto lidé se těší z přírody, z její krásy. Radují se z ticha, těší je to, co je netěšilo nikdy předtím, a toto je daleko trvanlivější. Něco ve vás přetrvává, i když se hudba zastaví. A není to úleva.

925522_964881463547690_1790244742_nRozdíl mezi rozkoší a touto kvalitou štěstí spočívá v tom, že nejde o úlevu, je to obohacení. Stáváte se plnějšími, začínáte přetékat. Když posloucháte hezkou hudbu, něco se ve vaší bytosti spustí, začne se ve vás probouzet harmonie – stáváte se melodickými. Nebo tančíte a najednou zapomenete na své tělo. Vaše tělo přestane cokoliv vážit. Gravitace nad vámi ztratí svou moc. Znenadání se nacházíte v jiném prostoru: vaše ego není již tak pevné, tanečník se rozpouští a splývá s tancem. Teď je jediný čas a tady jediné místo. Najednou do vás sestoupí celé nebe. To je blaženost. To je skutečné štěstí. Toto je mnohem vyšší, mnohem hlubší než rozkoš, kterou získáváte z jídla nebo sexu. Toto má hloubku. Ani to však není konečné. K tomu, co je konečné, nejvyšší, dochází tehdy, když se zcela probudíte, když se stanete buddhou, když se vytratí veškerý spánek i snění – jakmile celá vaše bytost začne přetékat světlem a ve vašem nitru nezbude ani stopa po temnotě. Veškerá temnota se rozplyne a s touto temnotou se vytratí ego.

Zmizí všechno napětí, veškerá úzkost, všechna muka. Prožíváte naprostou spokojenost. Žijete v přítomnosti – už žádná minulost ani budoucnost. Jste zcela teď a tady. Přítomný okamžik je vším. Teď je jediný čas a tady jediné místo. Najednou do vás sestoupí celé nebe. To je blaženost. To je skutečné štěstí. Hledejte blaženost, je to vaše rodné právo. Nezůstaňte v džungli rozkoše, povzneste se výš. Vystoupejte ke štěstí  a pak k blaženosti. Rozkoš je zvířecí, štěstí lidské a blaženost božská. Rozkoš vás svazuje, spoutává, rozkoš je řetěz.

Štěstí tento řetěz o něco prodlužuje, poskytuje vám částečně svobodu, avšak jenom částečně. Blaženost je naprostá svoboda. Začínáte stoupat, rostou vám křídla. Přestáváte být součástí hrubé země a stáváte se součástí nebe. Stáváte se světlem, stáváte se radostí.

Rozkoš je závislá na druhých. Štěstí nezávisí na druhých lidech v takové míře, avšak stále je od vás oddělené. Blaženost není závislá ani oddělená. Blaženost je samo vaše bytí, sama vaše podstata.

Článok je z knihy:

Osho – Radost – Štěstí, jež pramení z nitra

V tejto knihe slávny guru hovorí o tom, čo je šťastie. Rozlišuje medzi spoločensky stanovenými definíciami šťastia a úspechu, a medzi skutočným, vnútorným pocitom radosti a nadšenia. Za najdôležitejšie pokladá pochopiť, že radosť a šťastie nezávisia na vonkajších okolnostiach či dosiahnutých cieloch. Jedná sa o stav vedomia, ktorý pramení výlučne z nášho vnútra. Množstvo príkladov, rád a odvážneho rúcania zažitých predstáv má čitateľovi pomôcť tento stav vedomia dosiahnuť a objaviť čistú, nezávislú radosť, extatický stav bytia.

Úryvok: Čím je svět neradostnější, tím více potřebujeme televizi, filmy, Hollywood a tisíce dalších věcí. Potřebujeme stále větší množství alkoholu, nové druhy drog, a to všechno jen proto, abychom nemuseli čelit trýzni, abychom na všechno zapomněli. Tím, že zapomeneme, se však nic nezmění. Radost znamená vstoupit do svého Já. Na počátku je to obtížné, namáhavé. Čím víc se však do svého Já ponoříte, tím sladší bude vaše odměna. Jakmile se naučíte, jak se postavit svému utrpení, začnete být radostnější. Jednoho dne nahlédnete, že utrpení je od vás oddělené. Byla to jen iluze, s níž jste se ztotožnili. Nyní víte, že je to jinak, a výsledkem tohoto poznání je exploze radosti. Extáze je přirozená. Není to něco, co by zakoušeli jen velcí mudrci. Je to něco, co si do tohoto světa přinášíme my všichni. Extatický člověk je svobodný. Jste-li extatičtí, nikdo z vás nemůže udělat otroka.

Pôvodná cena: 7.20 EUR, Naša cena: 6.48 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.72 EUR


Súvisiace články:


sky edit


 

(Prečítané 1 327 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.