google27eaa3905ca3fee3.html

butterfly-407746_960_720

Máme sedm těl – fyzické, éterické, astrální, mentální, duchovní, kosmické a nirvánické. Každému tělu přísluší vlastní typ snů. V západní psychologii je fyzické tělo chápáno jako vědomé, éterické jako nevědomé a astrální tělo v této psychologii představuje kolektivní nevědomí.

Fyzické tělo si tvoří vlastní sny. Je-li vám špatně od žaludku, vznikne určitý typ snu. Pokud jste nemocní, máte horečku, fyzické tělo vyprodukuje určitý typ snu. Jedna věc je jistá: sen se rodí z jisté nevyrovnanosti.

Tělesná nepohoda, fyzická disharmonie tvoří svou vlastní říši snů, fyzický sen proto může být vyvolán zvenčí. Spíte. Jakmile vám někdo ovine okolo nohou mokrou látku, začne se vám zdát sen. Může se vám zdát, že se brodíte řekou. Máte-li na hrudi položený polštářek, začne se vám něco zdát. Může se vám zdát, že někdo na vás sedí nebo že na vás padl kámen. To jsou sny, které pocházejí z fyzického těla.

Éterické tělo sní také, způsobem sobě vlastním. Éterické sny nadělaly v západní psychologii moho chaosu. Freud si pletl éterické sny se sny vzniklými v důsledku potlačovaných tužeb. Tyto sny však patří k prvnímu tělu, fyzickému. Pokud potlačujete tělesné touhy – například během půstu – je veliká pravděpodobnost, že se vám bude zdát o jídle. Potlačujete-li sex, velmi pravděpodobně budete mít sexuální fantazie. Ovšem takové sny náležejí k prvnímu tělu. Éterické tělo psychologie ještě neprozkoumala, a tak se jeho sny interpretují, jako by patřily k prvnímu, fyzickému tělu. Proto byl rozpoután takový velký zmatek.

Éterické tělo může ve snech cestovat. Má schopnost opustit fyzické tělo. Pokud si na takový zážitek vzpomínáte, pamatujete si jej jako sen, avšak není to sen v témž smyslu jako sny fyzického těla. Jestliže spíte, éterické tělo z vás může vystoupit. Vaše fyzické tělo bude v posteli, avšak vaše éterické tělo z vás může vyjít ven a cestovat v prostoru. Není prostor, který by jeho cesty ohraničoval, není vzdálenost již by toto tělo nemohlo překonat Ti, co toto nechápou, poněvadž nevědí o existenci éterického těla, to mohou interpretovat jako říši nevědomí. Rozdělují lidskou mysl na vědomí a nevědomí. Potom fyziologické sny nazývají vědomé, zatímco éterické nevědomé. Nejsou však nevědomé, neboť jsou tak vědomé jako fyziologické, ovšem na jiné úrovni. Uvědomíte-li si své éterické tělo, pak se sny na této úrovni stanou vědomé.

Podobně jako lze zvenčí ovlivnit fyziologické sny, tak lze tvořit a stimulovat i éterické sny. Jednu z metod k tvoření éterických snů a éterických vizí představuje mantra. Určitá mantra nebo nadá — tedy slovo, které se opakuje a zní v éterickém centru – může vyvolat éterické sny. Existuje mnoho metod. Jednou z nich je zvuk.

Súfisté užívali k vyvolání éterických vizí parfémy. Sám Mohamed je měl velmi v oblibě. Určitý parfém může vyvolat určitý sen. Také barvy mohou mít velice silný účinek. Leadbeater měl jednou éterický sen, jenž vznikl z jistého odstínu modré barvy. Na všech tržištích světa se dal do hledání oné modré barvy. Konečně po několika letech našel v jednom italském obchodě samet hledaného odstínu. Ten samet potom používal k vyvolání éterických snů i u jiných osob.

Jestliže někdo hluboce medituje, vidí barvy a vnímá absolutně neznámé vůně, zvuky a hudbu. I to jsou sny, sny éterického těla. Rovněž takzvané duchovní vize patří k éterickému tělu, jsou éterickými sny. Vidiny guruů, jež se zjevují jejich žákům, nejsou nic jiného než éterické cestování a éterické sny. Protože však věda zkoumá mysl pouze v jedné úrovni, totiž fyziologické, interpretují se tyto sny fyziologickým jazykem nebo se ignoruji a nechávají bez povšimnutí.

Někdy se uloží do nevědomí. Pokud konstatujeme, že to nebo ono je částí nevědomí, pak vlastně přiznáme, že o tom jevu nic nevíme. Je to technika, trik. Nic není nevědomé, ale všechno, co je vědomé ve hlubší rovině, je nevědomé na předcházející úrovni. Čili pro fyzické vnímání jsou éterické jevy nevědomé, pro éterickému vnímání jsou nevědomé astrální jevy, astrální vnímání má za nevědomé mentální jevy. Vědomé znamená to, co je poznané, nevědomé znamená to, co je nepoznané, neznámé.

Existují rovněž astrální sny. V astrálních snech přecházíte do minulých životů. To je třetí dimenze vašich snů.

Někdy může být v obyčejném snu zahrnuta také část éterického nebo astrálního snu. V tom případě je sen smíchaný a zmatený, takže jej nejste schopni pochopit. Jelikož všech sedm těl existuje současně, může někdy sen přejít z jedné úrovně do druhé a proniknout jí. Proto lze někdy v obyčejných snech zaznamenat útržky éterických nebo astrálních snů.

V prvním, fyzickém těle není možné cestovat ani v čase, ani v prostoru. Jste omezeni svým fyzickým stavem, konkrétním časem, který je — řekněme — deset hodin v noci. Vašemu fyzickému tělu se může zdát sen v tomto určitém čase a prostoru, nikoli mimo něj. V éterickém těle se dá cestovat v prostoru, ne však v čase. Můžete se vydat kamkoliv, ale pořád bude deset hodin v noci. V astrální říši, tedy ve třetím těle, můžete cestovat nejen v prostoru, nýbrž i v čase. Astrální tělo smí překročit časovou hranici – ovšem pouze do minulosti, nikoli do budoucnosti. Astrální mysl může putovat do nekonečné minulosti – od améby k člověku.

Jungova psychologie nazývá astrální mysl kolektivní nevědomí. Je to individuální historie našeho zrození. Někdy proniká do obyčejných snů, avšak spíše v patologickém než ve zdravém stavu. U člověka, jenž je mentálně chorý, se ztrácejí rozdíly mezi prvními třemi těly. Mentálně postižené osobě se může zdát o předešlých životech, nikdo jí však nebude věřit. Ani ona sama tomu nebude věřit. Řekne si, že to byl jen sen.

Není to ovšem sen na fyzické úrovni. Je to astrální sen. Astrální sny mají velký význam a závažnost. Třetímu, astrálnímu tělu se ale může zdát jenom o minulosti, nikdy ne o tom, co se má stát.

Čtvrté tělo se nazývá mentální. Může se s ním vypravovat na cesty do minulosti i do budoucnosti. Dokonce i obyčejný člověk může mít v naléhavé situaci díky tomuto tělu záblesk vidiny z budoucnosti. Jestliže vám někdo drahý, blízký umírá, může se k vám v obyčejném snu dostavit poselství. Poněvadž jsou vám neznámé ostatní dimenze snů i jiné možnosti, pronikne poselství do vašeho obyčejného snu. Takový sen však nebude jasný, protože bariéry mezi úrovněmi je nutno překročit ještě předtím, než se poselství stane částí vašeho snu. Každá bariéra něco eliminuje a mění. Každé tělo má svou vlastní symboliku, proto kdykoliv sen přechází z jednoho těla do druhého, přeloží se do symboliky onoho těla. A tak je všechno popletené.

Jestliže se vám zdá sen ve čtvrtém těle přesně vyhraněným způsobem – nikoli přes jiné tělo, nýbrž jen přes čtvrté tělo – pak můžete proniknout také do budoucnosti. Ovšem jen do vaší vlastní budoucnosti. Je to vždy indivídualni jev, nemůžete se tedy dostat do budoucnosti jiné osoby.

Pro čtvrté tělo jsou minulost a budoucnost přítomné. Minulost, budoucnost i přítomnost se stávají jedním. Každé teď proniká vzad a zároveň vpřed. Není zde ani minulost ani budoucnost je pouze čas. Dokonce čas jako přítomnost znamená neustále tekoucí čas. Musíte soustřeďovat mysl. Můžete spatřit minulost ovšem musíte tím směrem zaměřit, mysl. Pak budou budoucnost a přítomnost zrušeny. Pokud se soustředíte do budoucnosti, budou zrušeny zbývající dvě —minulost a přítomnost. Budete schopni vidět minulost, přítomnost a budoucnost, nikoli však jako jeden celek. Spatříte jen vaše individuální sny, sny, které patří pouze vaší individualitě.

Páté, duchovní tělo překračuje svět individuality a času. Zavede vás do věčnosti. Sny se v něm netýkají jenom vaší individuality, nýbrž vědomí jako celku. Poznáte minulost své existence, budoucnost pro vás ale zůstane neznámou. Prostřednictvím pátého těla vznikly všechny mýty o stvoření světa. Všechny jsou v podstatě stejné. Jejich symboly a příběhy se trochu liší, avšak ať jsou křesťanské, hinduistické, židovské nebo egyptské—všechny mýty o stvoření světa a počátcích jeho existence jsou paralelní, všechny se sobě v zásadě podobají. Například v různých koutech světa se tradují velmi podobné zkazky o potopě světa. Tento záznam patří k páté mysli, k duchovnímu tělu. Přesně takto sní pátá mysl.

Čím hlouběji pronikáte do nitra, tím víc se sen blíží k realitě, až se nakonec pátému tělu zdá o autentické realitě. To je cesta, jak lze realitu poznat. Není zrovna přesné, jestliže hovoříme o snu. Svým způsobem to ale sen je, neboť realita u něj není objektivně přítomna. Sen má svou vlastní objektivitu, avšak přichází jako subjektivní prožitek.

Dvěma osobám, jež realizovaly páté tělo, se může zdát jeden sen, což předtím nebylo možné. Ve vyšších úrovních nelze mít společný sen, avšak od pátého těla se může stejný sen zdát několika osobám najednou. Proto jsou tyto sny jistým způsobem objektivní. Můžete srovnávat jejich záznamy. To bylo příčinou, že mnozí lidé, kteří snili v pátém těle, poznali stejné mýty. Tyto mýty utvořily určité školy, tradice, které spolupracovaly. Pátý typ snů je tedy mnohem reálnější. Čtyři předchozí jsou nereálné v tom smyslu, že jsou individuální. U nich nemáme možnost srovnat svou snovou zkušenost se zážitkem jiné osoby, nelze posoudit hodnověrnost – zda je to fantazie, nebonikoliv. Fantazie je něco, co navrhujete, sen je něco, co nemá reálný podklad, ale vy jej máte poznat. Jakmile se ponoříte do nitra, sen postupně ztrácí fantastičnost, je méně imaginární a získává na objektivitě, skutečnosti, autentičnosti.

Všechny teologické představy byly vytvořeny pátým tělem. Tyto představy se liší jazykem – terminologií, pojmy – avšak v základech jsou stejné. Jsou to sny pátého těla.

V šestém, kosmickém těle překračujete práh mezi vědomím a nevědomím, mezi hmotou a myslí. Ztrácíte všechny rozdílnosti. Šesté tělo sní o vesmíru. V něm překročíte práh vědomí a nevědomý svět se rovněž stane vědomým. Tam je vše živé a vědomé, dokonce i hmota jako část vědomí.

V šestém těle se uskutečňují sny kosmických mýtů. Transcendovali jste individualitu, transcendovali jste vědomí, čas i prostor, avšak ještě stále zde funguje jazyk. To něco naznačuje. Teorie o Brahmovi, máje, teorie o jednotě, o nekonečnu se realizovaly v šestém typu snů. Ti, jimž se zdály sny v kosmické dimenzi, byli tvůrci velkých systémů, velkých náboženství.

V šestém typu mysli jsou sny vyjádřeny v pojmech bytí, nikoli v pojmech nebytí, v pojmech pozitivní existence, ne v pojmech neexistence. Projevuje se zde příklon k existenci a obava z neexistence. Hmota a mysl se spojily v jedno, nikoliv však existence a neexistence nebo bytí a nebytí. Ty zůstávají ještě odděleny. To je poslední bariéra.

Sedmé tělo překračuje hranici pozitivního a přechází do nicoty. Má své vlastní sny: sny o neexistenci, o nicotě, o prázdnotě. Ano přestalo mít význam, dokonce ani ne už není ne, nic není nic. Je to spíše nekonečno. Primitivní říše musí být ohraničena, nemůže být bez hranic. Pouze negativní je neomezeno.

Sedmé tělo má své vlastní sny. Neexistují zde symboly ani formy. Je tu jen beztvarost. Žádný zvuk, pouze bezezvučnost, absolutní ticho. Tyto sny ticha jsou totální a nekonečné.

To je sedm těl. Každé z nich má své sny. Avšak těchto sedm dimenzí snů může být překážkou v poznání sedmi typů skutečnosti.

Vaše fyzické tělo umí poznat skutečnost a ví, jak o ní snít Jestliže přijímáte potravu, je to realita, pokud se vám však zdá, že přijímáte potravu, už to realita není. Sen je náhrada za skutečné jídlo. Fyzické tělo má proto svou vlastní skutečnost a vlastní způsob snění. To jsou dva způsoby, jak funguje fyziologie, a jsou od sebe velice vzdáleny.

Čím víc se blížíte k centru – čím jste ve vyšším těle – tím k sobě mají sen a realita blíže. Podobně jako se k sobě přibližují čáry, kreslené od obvodu kruhu k jeho středu, přibližují se k sobě sen a realita, jestliže postupujeme ke středu a vzdalují se, směřujeme-li ven. Na úrovni fyzického těla jsou tedy sny a realita od sebe nesmírně daleko. Vzdálenost mezi nimi je veliká. Sny v tom případě představují pouhé fantazie.

V éterickém těle už není vzdálenost tak značná. Skutečnost a sen jsou si blíže, proto bude obtížnější než ve fyzickém těle rozeznat, co je sen a co skutečnost. Ale přece je skutečnost zřejmá. Je-li vaše éterické cestování skutečné, nastane v době, kdy nespíte. Pokud je to sen, odehraje se během spánku. Chcete-li poznat rozdíl, musíte být v éterickém těle bdělí.

Existují metody, jak dosáhnout bdělosti v éterickém těle. Všechny metody vnitřní práce, jako například džapa – opakování mantry – vás odpojí od vnějšího světa. Jestliže usnete, neustálé opakování může vyvolat hypnotický spánek. Pak se vám bude něco zdát. Dokážete-li však být během džapy bdělí, nebude to na vás působit hypnoticky, a až poté poznáte skutečnost která se týká éterického těla.

Ve třetím, astrálním těle lze poznat rozdíl ještě hůře, neboť úrovně jsou k sobě ještě blíž. Pokud poznáte opravdu astrální tělo, nejen astrální sny, pak nebudete mít strach ze smrti. Zde poznáte svou nesmrtelnost. Je-li však astralní sen pouze snem, a nikoli skutečností, pak vás strach ze smrti ochromí. To je vlastně prubířský kámen obavy ze smrti.

Osoba, která věří, že je duše nesmrtelná, jež si to neustále opakuje a přesvědčuje se o tom, nebude schopna rozeznat co je v astrálním těle skutečné a co je astrální sen. V nesmrtelnost byste neměli věřit, nesmrtelnost byste měli poznat. Ovšem než k takovému poznání člověk dospěje, musí projít pochybnostmi a prožít nejistotu. Až poté budete vědět zda to skutečně víte, nebo zda je to jenom představa. Jestliže věříte, že je duše nesmrtelná, může taková víra proniknout do astrální mysli. Bude se vám to zdát, bude to ale pouze sen. Pokud ovšem postrádáte víru a po poznání jen hladovíte a hledáte, aniž byste věděli, co je třeba hledat a co naleznete, bez předsudků a předsevzetí – a hledáte-li ve vakuu – pak poznáte rozdíl. Proto lidé věřící v nesmrtelnost duše, v minulé životy, jedinci, kteří to přijímají na základě víry, mohou mít sny jen na astrální úrovni, ale nepoznají její skutečnost.

Ve čtvrtém, mentálním těle jsou sen a realita jako sousedé. Jsou si tak podobné, že si je snadno popleteme. Mentální tělo může mít sny tak reálné jako skutečnost. Známé metody, jak takové sny vyvolat – jogínské, tantrické a jiné. Osoba, která praktikuje půsty, je v samotě, ve tmě, bude produkovat čtvrtý typ snů, mentální sny. Budou velmi reálné, reálnější než realita, jež nás obklopuje.

Ve čtvrtém těle je mysl totálně tvořivá – nepřekáží jí nic objektivního, nezná materiální hranice. Je totálně osvobozena pro tvoření. Básníci, malíři a jiní umělci žijí ve čtvrtém typu snů, celé umění vzniká prostřednictvím čtvrtého typu snění. Člověk, jenž dokáže snít na čtvrté úrovni, se může stát velkým umělcem. Nestane se jím však člověk, který čtvrtou úroveň zná.

Ve čtvrtém těle si je třeba uvědomovat každý druh mentální tvořivosti. Nesmíte si nic představovat protože představa se uskuteční. Neměli byste si ani nic přát neboť je velká pravděpodobnost, že se přáni vyplní. A nejen vnitřně. Může se dokonce splnit i navenek. Ve čtvrtém těle je mysl tak silná a křišťálově čistá, poněvadž čtvrté tělo je poslední sídlo mysli. Za ním začíná ne-mysl. Ve čtvrtém těle mysl pramení, takže můžete všelicos vytvořit. Musíte si neustále uvědomovat, že tam neexistuje touha, imaginace, představa, bůh ani guru. Vy se tím vším naopak stáváte. Vy budete stvořitelem! Vidět to je tak blažený pocit, že je toužíte stvořit. To představuje poslední bariéru pro hledajícího – sádhaka. Pokud ji překonáte, žádné překážky se již nevyskytnou. Jste-li bdělí, jste-li svědkem ve čtvrtém těle, pak poznáte skutečnost. Jinak se vám jen bude zdát. Žádnou skutečnost však nelze srovnat s těmito sny. Budou extatické povahy, avšak ani extázi k nim nelze přirovnat. Proto si musíte uvědomovat každou extázi, štěstí, blaženost a musíte se mít na pozoru před jakýmkoliv typem představy. V okamžiku, kdy vznikne představa, začne čtvrtá mysl přecházet do snu: jedna představa přechází do další a vám se zdá sen.

Čtvrtému typu snů můžete předejít jenom jako svědek. Tím vzniká rozrůzněnost, neboť když se vám něco zdá, ztotožňujete se se snem. Na úrovni čtvrtého těla je snění identifikací. Ve čtvrtém těle tvoří cestu ke skutečnosti bdělost a mysl, která je svědkem.

V pátém těle jsou sen a skutečnost jedno. Jakýkoliv typ duality je vyloučen. Neexistuje ani problém uvědomění. Dokonce i když jste nevědomí, uvědomujete si svou nevědomost. Sny se stávají odrazem skutečnosti. Jsou odlišné, nikoli však rozdílné. Pokud se pozoruji v zrcadle, neexistuje rozdílnost mezi mnou a odrazem, avšak je zde odlišnost. Já jsem skutečný, zatímco odraz není.

Pokud se v páté mysli kultivovaly různé představy, mysl může získat iluzi, že se zná, neboť vidí svůj odraz v zrcadle.

Zná sebe samu, ne však takovou, jaká je, nýbrž jak se zrcadlí. To je jediný rozdíl. Jistým způsobem je to však nebezpečné. Nebezpečí spočívá v tom, že se můžete spokojit s odrazem – zrcadlovou podobu budete pokládat za skutečnost. Na úrovni pátého těla nejde ještě o skutečné nebezpečí, avšak reálné nebezpečí už hrozí na úrovni šestého těla. Spatřujete-li jen svůj odraz v zrcadle, pak nemůžete překročit hranici pátého těla a přejít k šestému. Žádnou hranici nelze překonat pomocí zrcadla. Proto existují lidé, kteří uváznou na pátém stupni. Ti, kdož tvrdí, že je nekonečně mnoho duší a každá duše má svou individualitu – ti zůstali na pátém stupni. Znají se, nikoli bezprostředně, přímo, ale pouze prostřednictvím zrcadla.

Kde se vzalo ono zrcadlo? Vzniklo pomocí kultivace představ: „Jsem duše. Věčná, nesmrtelná. Existuji mimo smrti a zrození.” Představa o sobě jako o duši bez poznání tvoří právě ono zrcadlo. Člověk pak nepozná sebe sama, jaký je, nýbrž takového, jaký se zobrazuje v zrcadle svých představ. Jediný rozdíl bude v tom, že pochází-li poznání ze zrcadla, pak je to sen, pokud je získáme, bezprostředně, bez zrcadla, pak je to skutečnost. Je to jediný, ovšem zásadní rozdíl – nikoli v souvislosti s těly, jimiž jste prošli, nýbrž ve vztahu k tělům, kterými musíte projít.

Jak si lze uvědomit zda v pátém těle jen sníte, nebo prožíváte skutečnost? K tomu vede jediná cesta: odhodit jakýkoliv druh svatých knih, jakoukoliv filozofii. Neměl by zde působit žádný guru, jinak se právě on stane zrcadlem. V tomto stadiu jste totálně sami. Nikdo se nemůže stát vaším vůdcem, neboť by se stal zrcadlem.

Na této úrovni je samota totální a úplná. Ne osamělost nýbrž samota. Osamělost se vždycky vztahuje k jiným, samota se dotýká pouze vás. Cítím osamělost jestliže mi schází spojení s někým druhým, samotu ale vnímám, pokud jsem.

Teď byste měli být sami po každé stránce: ve slovech, představách, teoriích, filozofiích, doktrínách, svatých knihách, v křesťanství, hinduizmu, v Buddhovi, Kristu, Krišnovi, Mahávírovi. Měli byste být v samotě, jinak se všechno, co je přítomno, stane zrcadlem. Buddha by se mohl stát zrcadlem. Nesmírně milým, ovšem velice nebezpečným. Jste-li v absolutní samotě, nebude ničeho, v čem byste se mohli zrcadlit. Proto slovo meditace platí pro páté tělo. Znamená být totálně sám, osvobozen od jakýchkoli druhů duševních procesů. Znamená to být bez mysli. Pokud bude působit nějaký typ mysli, tak mysl se stane zrcadlem a vy se v něm budete odrážet. Měli byste být bez mysli, bez myšlení, bez kontemplace.

V šestém těle neexistuje žádné zrcadlo. Je tam jen vesmír. Ztratili jste se v něm. Už nejste, není více toho, kdo měl sny. Sen však může existovat, aniž by se někomu zdál. Sen bez toho, kdo jej sní, vyhlíží jako autentická realita. Není tam mysl, nikdo, kdo by myslel, proto cokoliv poznané je doopravdy poznané. Stane se to vaším poznáním. Dostavují se mýty o stvoření a plynou vedle vás. Vy nejste, avšak věci okolo plynou. Není tam nikdo, kdo by posuzoval, kdo by měl sen.

Mysl, která zde není, však přesto existuje. Mysl je anulována, ale stále existuje – ne jako individualita, nýbrž jako vesmírný celek. Vy nejste, avšak Brahma je. Proto se říká, že celý svět je Brahmův sen. Celý svět je sen, májá. Není to sen nějaké individuality, nýbrž sen totality, celku. Vy nejste. Avšak totalita má sny.

Nyní je jediný rozdíl v tom, zda je sen pozitivní. Je-li pozitivní, pak je iluzorní, je to pouze sen, neboť v nejhlubším významu existuje jenom to, co je negativní. Jakmile se všechno stane součástí beztvarosti, jestliže se všechno vrátí k prazdroji, pak všechno je a zároveň není. Jediný zbývající fakt je pozitivní. Ten musí být překročen.

Když se toto pozitivní v šestém těle ztratí, vstoupíte do sedmého. Skutečnost šestého těla je branou k sedmému. Pokud zde není nic pozitivního – žádný mýtus nebo představa – sen vyhasne. Zůstane to, co je, takové, jaké je. Nic již není, jen existence. Věci nejsou, avšak je zde pramen. Strom neexistuje, ale je zde semeno.

Moudří lidé nazvali tento typ mysli samádhi se semenem sabídžasamádhi. Všechno se ztratilo, všechno se vrátilo k původnímu prameni, k vesmírnému semenu. Strom není, avšak semeno existuje. Semeno neustále dává možnost mít sny, poněvadž semeno je třeba zničit.

V sedmém těle není ani sen, ani realita. Dokud je možné mít sny, cosi reálného lze vidět. Jestliže není možné mít sny, pak neexistuje ani realita, ani iluze. Sedmé tělo je centrum. V něm tvoří sen a realita jednotu. Není mezi nimi rozdílů. Buď se vám zdá o nicotě, nebo nicotu poznáte, je to však tatáž nicota.

Když se mi zdá o vás, je to iluze. Vidím-li vás, je to realita. Jestliže se mi zdá o vaší nepřítomnosti anebo vidím vaši nepřítomnost, není mezi tím žádný rozdíl. Zdá se vám o něčí nepřítomnosti a sen je stejný jako skutečná nepřítomnost. Rozdíl je pouze v pozitivních pojmech. Do úrovně šestého těla diference existují. V sedmém těle zbývá jen nicota. Zde je semeno nepřítomno. Toto je nirbidžasamádhi, samádhi bez semene. Není zde možné mít sny.

Existuje tedy sedm typů snů a sedm typů skutečností, jež se vzájemně prolínají. Proto je na světě tolik chaosu. Pokud každý z nich rozlišíte a ujasníte si je, velice vám to pomůže. Psychologie má k poznání snů ještě nesmíme daleko. Prozkoumala jen malou část fyziologických snů a něco málo o éterických snech, jež však interpretuje rovněž jako fyziologické.

Jung pronikl trochu hlouběji než Freud, avšak jeho analýza lidské duše je pokládána za mytologickou a náboženskou. Přesto však má smysl. Kdyby se měla západní psychologie rozvíjet, pak to bude Jungovým směrem, a nikoli Freudovým. Freud byl pionýr, avšak každý průkopník bude znamenat bariéru pro další vývoj, pokud se lpění na jeho objevech změní v posedlost. Dokonce i dnes, kdy je Freud už minulostí, je západní filozofie stále vášnivě zaujata freudovskými začátky. Freud musí ustoupit do historie. Psychologie musí jít vpřed. V Americe se zkouší výzkum snů pomocí laboratorních metod. Je tam mnoho laboratoří zaměřených na sny, avšak jejich metody se zabývají jen fyziologickými sny. Chceme-li poznat celý svět snů, musíme praktikovat jógu, tantru a jiné ezoterické techniky. Každému typu snů odpovídá paralelní typ reality, a pokud nelze poznat celou máju, celý svět iluze, není možné poznat ani skutečnost. Skutečnost lze poznat jenom skrze iluzi. Tomu, co vám říkám, nerozumějte jako teorii, systému. Ať je to pro vás jen jakýmsi startem. Začněte mít sny s vědomou myslí. Pouze v případě, že budete během snů vědomí, můžete poznat skutečnost.

Neuvědomujeme si dokonce ani naše fyzické tělo. Setrváváme ve stavu, v němž si je neuvědomujeme. Teprve když nějaká část onemocní, začneme si je uvědomovat. Musíme si uvědomovat tělo, i když je zdravé. Uvědomění si těla během nemoci je jen mimořádné opatření. Je to přirozený, vrozený proces. Vaše mysl si musí být vědoma nemocné části těla, aby se o ni mohla postarat, ovšem v okamžiku, kdy je vše v pořádku, na všechno zapomene.

Musíme si uvědomovat své vlastní tělo: jeho činnosti, jeho jemné pocity, jeho hudbu, jeho ticho. Někdy je tělo tiché, tu a tam hlučné, jindy uvolněné. Pocity jsou v každém stavu tak rozličné, až je velká škoda, že si je neuvědomujeme. Jakmile uléháte ke spánku, ve vašem těle se uskuteční jemná změna. Po probuzení nastávají opět změny. Musíte si to začít uvědomovat. Když máte ráno otevřít oči, neotevírejte je hned. Jakmile si uvědomíte, že spánek už pominul, začněte pozorovat tělo. Neotevírejte ještě oči. Co se děje? Uvnitř se odehrává veliká změna. Spánek odchází a dostavuje se probuzení. Ráno jste spatřili vycházet slunce, avšak tělo jste vycházet neviděli. Má to svou osobitou krásu. Ve vašem těle je ráno i večer. Nazývejme to sandhjá: okamžik transformace, chvíle proměny.

Budete-li se chystat usnout, tiše pozorujte, co se bude dít. Bude se na vás snášet spánek. Buďte bděli! Jen tehdy si lze skutečně uvědomovat fyzické tělo. Od okamžiku, kdy si je začnete uvědomovat poznáte, co je to fyziologický sen. A ráno si budete pamatovat co byl a co nebyl fyziologický sen. Až poznáte vnitřní pocity, vnitřní potřeby, vnitřní rytmy vašeho těla a jejich zrcadlení ve vašich snech, pak budete schopni pochopit řeč těla.

Nerozumíme jazyku svých vlastních těl. Tělo má svou osobitou moudrost: nese si zkušenost tisíců let. Mé tělo má zkušenost mého otce a mé matky, jejich otců a matek a celých staletí, během nichž se semeno mého těla vyvinulo v to, čím je teď. Tělo promlouvá svou vlastní řečí. To je třeba pochopit nejdřív. Pokud toto pochopíte, budete vědět co je to fyziologický sen. Ráno pak dokážete oddělit fyziologické sny od těch nefyziologických.

Až poté se otevře nová možnost: uvědomování si éterického těla. Potom, nikdy ne předtím. Stanete se vnímavější. Můžete prožívat jemné úrovně zvuků, vůní, světel. Jestliže kráčíte, vidíte, že kráčí fyzické tělo, éterické tělo se nepohybuje. Rozdíl je průhledný jako křišťál. Zatímco fyzické tělo přijímá potravu, éterické nikoliv. Existuje rovněž éterický hlad, éterická žízeň, éterické touhy, avšak můžete je spatřit až poté, co dokonale poznáte fyzické tělo. Potom budete postupně poznávat i ostatní těla.

Mít sen je jedním z nejúžasnějších jevů. Ještě stále zůstává neobjevený, neznámý, skrytý. Je součásti tajemného poznání. Nyní ale nastal čas, kdy se všechno, co bylo tajemné, musí zpřístupnit. Vše, co se dosud skrývalo, se musí odhalit, poněvadž jinak to může být nebezpečné.

V minulosti bylo nezbytné některé věci tajit, neboť poznání v rukou nevědomosti se mohlo stát nebezpečným. To je proces, který překonává vědecké poznání na Západě. Dnes si vědci tuto krizi uvědomují, a proto chtějí vytvořit tajné vědy. Politikové by neměli nic vědět o nukleárních zbraních. Další objevy musí zůstat utajeny. Je třeba vyčkat, až bude člověk, připraven, potom se může poznání zpřístupnit všem, neboť bude zbaveno nebezpečí.

Podobně je to i s východními naukami, které přinesly mnoho poznání z oblasti duchovna. Kdyby se však bylo dostalo do rukou hloupých lidí, mohlo to být riskantní – klíč byl proto ukryt. Poznání bylo tajeno, bylo ezoterické. Velmi obezřetně se předávalo z osoby na osobu.

Dnes, v období vědeckého rozvoje, je třeba učinit poznání přístupným. Zůstanou-li duchovní, ezoterické pravdy neznámé, je pravděpodobné, že věda bude velice nebezpečná. Duchovní poznání se musí zpřístupnit, aby mohlo s vědeckým poznáním držet krok.

Sny představují jednu z nejrozsáhlejších ezoterických oblastí. Trochu jsem vás do ní zasvětil, abyste si začali uvědomovat její závažnost, avšak zdaleka jsem vám neřekl všechno. Není to nutné a ani by vám to nepomohlo. Nechal jsem mezery. Budete-li se této oblasti věnovat, prázdná místa se automaticky vyplní. To, co jsem vám sdělil, byl jen povrch. Nestačí to k tomu, abyste z toho udělali teorii, avšak pro váš začátek je to plně dostačující.

Text je z knihy:

Osho – Duchovní rozvoj člověka

Osho formou otázok a odpovedí rozoberá najčastejšie pojmy, myšlienky a problémy, s ktorými sa stretne asi každý, kto sa zaujíma o oblasť duchovna či rôzne duchovné cesty. Osho sa snaží vystihnúť čistú podstatu všetkého, odhodiť zbytočnosti a nekomplikovať to, čo je v skutočnosti jednoduché a prirodzené. Počas čítania týchto stránok sa tak postupne vynorí pochopenie toho, aký je vlastne skutočný zmysel a cieľ ezoterických náuk.

Témy, ktoré sa tu typickým Oshovým priamočiarym štýlom hlbšie preberajú, sú naozaj obsiahle: osvietenie; karma a osud; sny; jemnohmotné telá a čakry; meditácia, mantry a ďalšie metódy – ich význam a (ne)zmysel ich používania; joga a energia kundaliní; individuálne vnímanie a sprostredkovaná skúsenosť; obmedzenia dané spoločnosťou; organizované náboženstvá; sex a láska… Spolu s Oshom sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, čo je najvyššia pravda,  či sú naše životy predurčená, aká je naozajstná súvislosť medzi hmotou a vedomím, telom a dušou, ale aj aké vlastnosti má Boh…

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


foto: https://pixabay.com/


 

(Prečítané 761 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.