google27eaa3905ca3fee3.html

mindfulll

Myseľ je len biopočítač. Keď sa narodí dieťa, nemá žiadnu myseľ, v jeho hlave neprebieha žiadny neustály hurhaj. Trvá skoro tri až štyri roky, kým začne pracovať mechanizmus mysle.

Dievčatá začínajú hovoriť skôr než chlapci, sú „ukecanejšie“, pretože majú kvalitnejší biopočítač. Ten potrebuje, aby doň boli vložené informácie, preto ak sa pokúšate spätne si spomenúť na svoj život, zastavíte sa približne vo veku štyroch rokov (ak ste muž), alebo vo veku troch rokov (ak ste žena). Ďalej je prázdno. Boli ste tu, veľa vecí sa stalo, veľa udalostí prebehlo, ale zdá sa, že vo vás nie je zaznamenaná žiadna spomienka, preto si nemôžete na nič spomenúť. Ale od troch alebo štyroch rokov si dokážete vybaviť spomienky veľmi jasno. Myseľ zbiera dáta od rodičov, školy, ostatných detí, susedov, príbuzných, členov náboženského spoločenstva… Zdrojom informácií sú všetci okolo vás.

Predstavte si malé deti, keď začínajú rozprávať – stále opakujú rovnaké slovo. Tá radosť! Začína v nich pracovať nový mechanizmus. A keď dokážu zostaviť celé vety, opakujú ich radostne stále dokola. Keď raz začnú klásť otázky, pýtajú sa na každú jednu vec. Nezabúdajte, že ich nezaujímajú vaše odpovede! Sledujte dieťa, keď sa pýta: nezaujíma ho vaša odpoveď, preto mu nedávajte dlhé odpovede ako z encyklopédie. Dieťa nezaujíma vaša odpoveď, dieťa má jednoducho radosť, že sa dokáže pýtať. Objavilo novú schopnosť. Týmto spôsobom pokračuje v zbieraní dát; potom začne čítať a nahromadí ešte viac slov.

V tejto spoločnosti nie je cenené mlčanie, platí sa za slová. Čím ste výrečnejší, tým lepšie sa uplatníte. Aké sú vaše popredné osobnosti? Akí sú vaši politici? Akí sú vaši profesori? Akí sú vaši kňazi, teológovia, filozofi, ak by ste ich mali stručne charakterizovať? Sú veľmi výreční. Vedia, ako používať slová veľavravne, mnohoznačne a dôsledne tak, aby zapôsobili na
ostatných ľudí. Len málokedy je brané do úvahy, že celá naša spoločnosť je ovládaná výrečnými ľuďmi. Nemusia nič vedieť, nemusia byť múdri, dokonca nemusia byť ani inteligentní. Ale jedna vec je istá: musia vedieť, ako sa hrať so slovami. Je to hra, ktorú sa naučili výborne. Cenou v tejto hre je vážnosť, peniaze, moc – a o to sa snaží každý. A myseľ sa zaplňuje mnohými slovami, mnohými myšlienkami.

Každý počítač môžete zapínať a vypínať, ale svoju myseľ vypnúť nemôžete. Taký vypínač neexistuje. Nie je žiadna zmienka o tom, že keď Boh pri stvorení sveta stvoril človeka, dal mu aj vypínač, aby si mohol vypnúť alebo zapnúť myseľ. Nie je na to žiadny vypínač, a preto myseľ neustále pracuje od narodenia až do smrti.

Ľudia, ktorí rozumejú počítačom aj ľudskému mozgu, prišli s veľmi čudným nápadom: keby sme vybrali človeku mozog z lebky a udržiavali ho umelo nažive, bude pokračovať v rozprávaní. Nezáleží na tom, že už nebude spojený s telom. Mozog je pripojený k prístroju – a stále sníva, stále rozmýšľa, stále sa bojí, stále plánuje, stále dúfa, stále sa pokúša byť tým či oným. Vôbec si neuvedomuje, že teraz už nemôže nič robiť; telo, ku ktorému bol pripojený, už nie je. Taký mozog môžete udržiavať nažive aj tisíce rokov, pripojený k automatickému zariadeniu, a on bude stále rečniť, stále dokola sa bude zaoberať rovnakými vecami, pretože nie sme schopní naučiť ho novým veciam. A keby sme to aj dokázali, bude opakovať tie nové veci.

Vo vedeckých kruhoch panuje názor, že sme premárnili veľkú šancu, keď zomrel Albert Einstein a spolu s ním jeho mozog. Keby sme jeho mozog mohli zachrániť a implantovať ho do tela niekoho iného, potom by mohol ďalej fungovať. Nezáležalo by na tom, či je Albert Einstein nažive, alebo nie; ten mozog by mohol pokračovať v premýšľaní o teórii relativity, hviezdach a teoretickej fyzike. Tento nápad vychádza z toho, že podobne ako keď ľudia darujú krv alebo orgány, mali by začať darovať aj svoje mozgy, aby mohli byť zachované. Tie by sa dali transplantovať, ak by sa podľa našej mienky jednalo o výnimočné, vysoko výkonné mozgy, pri ktorých by bolo absolútnym plytvaním nechať ich zomrieť. Nejaký idiot sa tak môže stať Albertom Einsteinom, ale nikdy to nezistí, pretože vo vnútri lebky nie je cit: môžete v nej zmeniť čokoľvek, ale človek o tom nebude vedieť. Keď je v bezvedomí, dá sa v jeho mozgu zmeniť čokoľvek, čo chcete – môžete mu zmeniť dokonca aj celý mozog. A on sa zobudí s novým mozgom, s novým bľabotom, a nebude mať ani potuchy, že sa s ním niečo stalo.

Tento bľabot súvisí s našou výchovou a je v zásade nežiadúci, pretože nás učí len polovicu toho, ako využívať našu myseľ. Neučí nás, ako ju zastaviť, aby sa mohla uvoľniť. Dokonca aj keď spíte, vaša myseľ stále pracuje. Ona spánok nepozná. Pracuje neustále, sedemdesiat-osemdesiat rokov až do smrti.

Ale predsa len je možné zapnúť v mysli vypínač a vypnúť ho, keď myseľ nepotrebujete – nazýva sa to meditácia. Meditácia je užitočná dvomi spôsobmi: poskytuje vám vyrovnanosť, pokoj, aký ste dovtedy nepoznali, a umožňuje vám spoznať seba samých, čo inak ani nie je možné – práve kvôli neustále hovoriacej mysli, pretože tá vás stále zamestnáva.

Meditácia umožňuje mysli oddýchnuť si. A ak si myseľ môže oddýchnuť, dokáže robiť veci účinnejšie, inteligentnejšie. Vaša myseľ aj celé bytie budú mať z meditácie úžitok. Len sa treba naučiť, ako mysli zabrániť, aby neustále pracovala, ako jej povedať: „To stačí, teraz choď spať! Ja bdiem, nerob si starosti.“

Využívajte myseľ, keď treba – bude svieža, mladá, plná energie. Čokoľvek potom poviete, nebude nezáživné, ale plné života, kompetencie, pravdy a úprimnosti a bude to mať nesmierny význam. Môžete používať rovnaké slová, ale ak vaša myseľ nabrala vďaka oddychu novú energiu, každé slovo, ktoré vyslovíte, sa stane plameňom a bude plné sily.

To, čo je známe ako charizma, je len myseľ, ktorá vie, ako oddychovať, a ktorej je umožnené zbierať energiu. Preto keď sa o niečom tvrdí, že to „má svoj pôvab“, alebo že je to „nepísaný zákon“, keď sa vyhlasuje, že „na to netreba žiadne dôkazy“ a podobne, znamená to, že je v tom jednoducho dosť energie, aby ľudí presvedčila. Ľudia vždy vedeli, že existuje niečo, čo nazývajú charizma, len nikdy nevedeli presne, čo to je. Ja popisujem, čo je to charizma, preto, lebo to viem z vlastnej skúsenosti. Myseľ, ktorá pracuje vo dne v noci, sa musí uvoľniť, utlmiť, stať sa menej výraznou, byť trochu pribrzdená.V najlepšom prípade by mala byť praktická. Idete
nakúpiť zeleninu – to je užitočné. Ale nič iné nedokáže. A tak milióny ľudí, ktorí by mohli byť charizmatickí, ostávajú slabí a nevýrazní, bez akejkoľvek autority a vplyvu.

Ak je to možné – a ono to možné je – umlčte svoju myseľ a využívajte ju len vtedy, keď treba; vtedy sa prejaví s ohromnou silou. Nahromadila toľko energie, že každé slovo, ktoré poviete, mieri rovno do podstaty.

Ľudia si myslia, že myšlienky charizmatických osobností sú hypnotické. Nie sú hypnotické – iba sú mocné, plné energie. Stíšenie je v záujme mysle. Ticho otvára nový svet večnosti, nesmrteľnosti, všetkému, čo môžete považovať za dar, za požehnanie. Preto trvám na tom, že meditácia je najdôležitejším vyznaním – jediným vyznaním. Nič iné nie je potrebné. Všetko ostatné je len nepodstatný rituál. Iba meditácia je podstatou, pravým základom. Umožní vám vstúpiť do oboch svetov. Ukazuje a poskytuje vám iný svet, než aký zvyčajne poznáte: svet Boží, svet zbožnosti. V takom prípade nie ste chudobní. Máte bohatstvo, ale nie sú to peniaze. Je veľa druhov bohatstva; človek, ktorý je bohatý len v peniazoch, má ten najnižší druh bohatstva. Dovoľte mi to povedať aj inak: človek, ktorý má majetok, je najchudobnejší bohatý človek. Pozrite sa na to z pohľadu chudobných: majetný človek môže byť najbohatší chudobný. Pozrite sa na to z pohľadu kreatívneho umelca, tanečníka, hudobníka, vedca: majetný človek môže byť najchudobnejší bohatý človek. A pokiaľ ide o svet vyššieho vedomia, iba majetný človek sa nedá ani len nazvaný bohatý.

Meditácia vás urobí bohatými – tým, že vám poskytne svet vnútorného bytia a relatívneho bohatstva. Uvoľní sa totiž schopnosť vašej mysle prejaviť konkrétne nadanie, aké máte. Podľa mojej vlastnej skúsenosti sa každý človek narodí s určitým talentom, ale pokiaľ tento talent nerozvíja, ostáva v ňom niečo nevyužité. Bude stále cítiť, že niečo nie je také, aké by malo byť.
Poskytnite svojej mysli oddych – potrebuje ho! Je to jednoduché: staňte sa iba svedkom.

Postupujte pomaly; myseľ sa ešte len začína učiť, ako mlčať. No ak zistí, že mlčaním sa stáva mocnou, potom jej slová nebudú iba slovami, pretože získajú presvedčivosť, prenikavosť a kvalitu, akú nikdy predtým nemali – mieria presne ako šípy. Vyhýbajú sa logickým prekážkam a dostávajú sa do stredu terča. V takom prípade je myseľ dobrým sluhom obrovskej sily, ktorá sa hromadí vďaka pokoju. Potom budete pánom, ktorý dokáže využívať myseľ, kedykoľvek treba, a ktorý ju tiež dokáže vypnúť zakaždým, keď potrebná nie je.

Pokračovanie článku TU


Text je z knihy:

Osho – Liečenie duše

Ako vždy, Osho pôsobí nesmierne oslobodzujúco. Jeho rady aj vysvetlenia rôznych problémov sú netradičné, ale účinné. Predkladá vám tu bohatý súbor meditácií a zaujímavých, občas nezvyčajných cvičení pre duchovný rast, osobný rozvoj, uzdravenie a odstránenie stresu.

Je to kniha vyslovene praktická a liečivá. Má slúžiť na uvedomovanie si seba samého, na dosiahnutie fyzickej aj duševnej pohody. Je tu liek na všetko: od bolesti hlavy cez depresiu, stres či nespavosť až po pomoc pri skoncovaní s fajčením a podobne. „Liečba“ je rozdelená tematicky: uvoľnenie, problémy hlavy, mysle aj srdca, sebapoznanie, jasný pohľad, ovládanie nálad, sexualita a vzťahy, prepojenie tela a mysle, pokoj, vnútorná rovnováha.

Tieto postupy sú jednoduché a nenáročné na čas a miesto konania. Môžete ich robiť doma aj v práci, ráno i večer, sami alebo s partnerom. Vyskúšajte a uvidíte, že väčšina problémov sa dá zvládnuť rýchlo a jednoducho!

Viaceré rady a cvičenia, ktoré Osho odporúča, sú netradičné: Ak ste smutní alebo depresívni, poriadne sa nahnevajte! Ak si neviete rady s fajčením, pokojne nejaký čas fajčite tak veľa, ako len zvládnete. Vo vzťahoch dajte priechod negatívnej energii. Buďte pozorní a všímaví. Tancujte ako strom. Dýchajte ako pes. Naplňte sa slnkom. Usmievajte sa. Prijmite všetko záporné. Desať minút traste celým telom a uvoľňujte svoju sexuálna energiu. Vedome držte priateľa za ruku…

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 629 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.